הגדרת ריווח שורות

הרווח האנכי בין שורות טקסט נקרא ריווח שורות). ריווח השורות נמדד מקו הבסיס של שורת טקסט אחת לקו הבסיס של השורה שמעליה. קו הבסיס הוא הקו הנסתר שעליו יושבות רוב האותיות.

ריווח השורות האוטומטי של ברירת המחדל הוא 120% מגודל הגופן (לדוגמה, ריווח שורות של 12 נקודות לאות בגודל 10 נקודות). כשריווח השורות האוטומטי מופעל, ערך ריווח השורות מוצג בסוגריים בתפריט Leading בחלונית Character. ניתן לשנות את ריווח ברירת המחדל באמצעות בחירת באפשרות Justification מתפריט החלונית Paragraph וציון אחוזים מ-0 עד 500.

כברירת מחדל, ריווח שורות הוא תכונת תו, כלומר ניתן להחיל יותר מערך ריווח שורות אחד על אותה פסקה. ריווח השורות הגדול ביותר בשורת אותיות קובע את ריווח השורות לאותה שורה.

הערה:

בעבודה עם טקסט אסייתי אופקי, ניתן לציין כיצד מודדים את ריווח השורות, מקו בסיס לקו בסיס או מהקצה העליון של שורה אחת לקצה העליון של השורה הבאה.

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, ריווח השורות יחול על הטקסט החדש שתזין.
 2. בחלונית Character, הגדר את האפשרות Leading  ( עבור טקסט אנכי).

הזחה מקו הבסיס

השתמש בהזחה מקו בסיס להזזת תווים שנבחר למעלה או למטה יחסית לקו הבסיס של הטקסט שמסביבם. אפשרות זו שימושית במיוחד לסידור ידני של שברים או להתאמת מיקום של גופן בתמונה.

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, ההזחה תחול על הטקסט החדש שתזין.
 2. בחלונית Character, הגדר את האפשרות Baseline Shift. ערכים חיוביים מזיזים את קו הבסיס של התו מעל לקו הבסיס של שאר השורה. ערכים שליליים מזיזים אותו מתחת לקו הבסיס.
  טקסט עם ערכים שונים של הזחה מקו בסיס
  טקסט עם ערכים שונים של הזחה מקו בסיס

התאמה של צימוד אותיות וריווח טקסט

צימוד אותיות הוא תהליך של הוספה או גריעה של רווחים בין זוגות תווים מסוימים. ריווח טקסט הוא תהליך של יצירת ריווח צפוף או הדוק יותר בין תווים בטקסט שנבחר או בגוש טקסט שלם.

הערה:

ערכי צימוד אותיות וריווח טקסט משפיעים על טקסט ביפנית, אך בדרך כלל אפשרויות אלה משמשות לצורך התאמה של טקסט aki המופיע בין תווים רומיים.

ניתן לבצע צימוד אותיות אוטומטי באמצעות צימוד אותיות מטרי או צימוד אותיות אופטי. צימוד אותיות מטרי (הנקרא גם צימוד אותיות אוטומטי) משתמש בזוגות צימודי אותיות הנכללים ברוב הגופנים. זוגות צימודי אותיות כוללים מידע על הריווח של זוגות מסוימים של אותיות. דוגמה לזוגות מסוג זה: LA‏, P.‏, To‏, Try‏, Ta‏, Tu‏, Te‏, Ty‏, Wa‏, WA‏, We‏, Wo‏, Ya ו-Yo. צימוד אותיות מטרי נקבע כברירת מחדל, כך שצימוד האותיות נקבע אוטומטית לזוגות מסוימים של אותיות בעת ייבוא או הקלדת טקסט.

יש גופנים הכוללים פירוט קשיח של צימודי אותיות. עם זאת, כשגופן כולל צימוד אותיות מובנה מזערי או אינו כולל צימוד אותיות כלל, או אם משתמשים בשני גופנים או גדלים שונים במילה אחת או יותר בשורה, קיימת אפשרות להשתמש באפשרות של צימוד אותיות אופטי. צימוד אותיות אופטי מתאים את הריווח בין תווים סמוכים לפי צורת התווים.

אפשרויות צימוד אותיות וריווח טקסט
אפשרויות צימוד אותיות וריווח טקסט

A. טקסט מקורי B. טקסט עם צימוד אותיות אופטי C. ‏טקסט עם צימוד אותיות ידני בין W ל-a‏ D. ‏טקסט עם ריווח טקסט E. צימוד אותיות וריווח טקסט מצטברים 

ניתן גם להשתמש בצימוד אותיות ידני, שהוא אידיאלי להתאמת הריווח בין שתי אותיות. ריווח טקסט וצימוד אותיות ידני הם מצטברים, כך שניתן תחילה להתאים ריווח של זוגות בודדים, ולאחר מכן להרחיב או לצופף גוש טקסט מבלי להשפיע על צימוד האותיות היחסי של זוגות האותיות.

כשלוחצים למיקום נקודת ההכנסה בין שתי אותיות, ערכי צימוד אותיות יופיעו בחלונית Character. ערכי צימוד אותיות מטרי וצימוד אותיות אופטי (או זוגות צימודי אותיות מוגדרים) מופיעים בסוגריים. באופן דומה, אם בוחרים מילה או גוש טקסט, ערכי ריווח הטקסט מוצגים בחלונית Character.

צימוד אותיות וריווח טקסט נמדדים ביחידות של 1/1000 em, יחידת מידה שהיא יחסית לגודל הטקסט הנוכחי. בגופן של 6 נקודות, 1 em שווה ל-6 נקודות; בגופן של 10 נקודות, 1 em שווה ל-10 נקודות. צימוד אותיות וריווח טקסט הם תמיד יחסיים לגודל הטקסט הנוכחי.

הערה:

ערכי צימוד אותיות וריווח טקסט משפיעים על טקסט ביפנית, אך בדרך כלל אפשרויות אלה משמשות לצורך התאמה של טקסט aki המופיע בין תווים רומיים.

התאמה של צימוד אותיות

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשימוש בנתוני צימוד האותיות המובנים של הגופן לתווים שנבחרו, בחר Auto או Metrics באפשרות Kerning בחלונית Character.

  • להתאמה אוטומטית של הריווח בין תווים שנבחר לפי הצורה שלהם, בחר Optical באפשרות Kerning בחלונית Character.

  • להתאמת צימוד האותיות ידנית, הצב את נקודת ההכנסה בין שני תווים וקבע את הערך הרצוי באפשרות Kerning בחלונית Character. ‏(שים לב שאם בוחרים בגוש טקסט, לא ניתן להצמיד ידנית את האותיות. במקום זאת, יש להשתמש בריווח טקסט).

   הערה: הקש על Alt + חץ ימינה או חץ שמאלה (Windows) או על Option + חץ ימינה או חץ שמאלה (Mac OS) כדי להקטין או להגדיל את צימוד האותיות בין שני תווים.

  • כדי לבטל את צימוד האותיות עבור התווים שנבחרו, הגדר את הערך 0 (אפס) באפשרות Kerning שבחלונית Character.

   הערה: לעיון ברשימה של שיטות לחיסכון בזמן במהלך עבודה עם טקסט, חפש את הנושא ''קיצורי מקשים'' במערכת העזרה.

התאמה של ריווח טקסט

 1. בחר גוש תווים בטקסט שברצונך להתאים בו את הריווח.
 2. בחלונית Character, קבע את האפשרות Tracking.

הפעלה או ביטול רוחב תווים בשברים

כברירת מחדל, התוכנה משתמשת ברוחב תו בשברים בין תווים. פירושו של דבר שהריווח בין התווים משתנה, ולעתים ישתמש רק בשברים של פיקסלים שלמים.

ברוב המצבים, רוחב תו בשברים מספק את הריווח הטוב ביותר למראה ולקריאות של טקסט. עם זאת, לטקסט קטן (פחות מ-20 נקודות) המוצג בתוך שורה, רוחב תו בשברים עלול לגרום לתווים להיצמד זה לזה או להתרווח יותר מדי, דבר העלול להקשות על הקריאה.

בטל רוחב בשברים כשברצונך שריווח הטקסט יהיה קבוע בהפרשים של פיקסלים שלמים כדי למנוע מתווים קטנים להיצמד זה לזה. ההגדרה של רוחב תו בשברים חלה על כל התווים בשכבת טקסט – לא ניתן להגדיר את האפשרות על התווים שנבחרו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדרת ריווח טקסט לכל המסמך בהפרשים קבועים של פיקסלים שלמים, בחר System Layout מתפריט החלונית Character.

  • להפעלה מחדש של רוחב תו בשברים, בחר Fractional Widths מתפריט החלונית Character.