מסמך זה מציג סקירה כללית של תבניות הקובץ הנתמכות ב-Illustrator. לקבלת מידע נוסף על תבניות ספציפיות והשימוש בהן, עיין בעזרה של Illustrator.

תבניות קובץ שנתמכות לפתיחה

 • קובץ Adobe Idea (idea)‎
 • Adobe Illustrator ‏(ai‏, ait)
 • Adobe Illustrator Draw (draw)‎
 • Adobe Illustrator Line (line)‎
 • Adobe PDF ‏(pdf)
 • Adobe Photoshop Sketch (sket)‎
 • AutoCAD Drawing (‎dwg)
 • AutoCAD Interchange File (‎dxf)
 • BMP (bmp,rle‎, dib)‎
 • Computer Graphics Metafile (cgm)
 • CorelDRAW 5, 6, 7, 8, 9, 10 ‏(cdr)
 • Encapsulated PostScript (eps,‎epsf‎, ps)‎
 • Enhanced Metafile ‏(EMF)
 • GIF89a ‏(gif)
 • Illustrator EPS (eps,‎epsf‎, ps)‎
 • JPEG ‏(jpg,jpe‎, jpeg)‎
 • JPEG 2000 (jpf,jpx‎, jp2, j2k, j2c,‎jpc)
 • Macintosh PICT ‏(pic‏, pct)
 • Microsoft RTF (‎rtf)
 • Microsoft Word ‏(doc)
 • Microsoft Word DOCX (‎docx)
 • PCX ‏(pcx)
 • Photoshop ‏(psd‏, pdd)
 • Pixar ‏(pxr)
 • PNG (png, pns)‎
 • SVG ‏(svg)
 • SVG Compressed ‏(svgz)
 • Targa ‏(tga‏, vda‏, ‏icb‏, vst)
 • Text ‏(txt)
 • TIFF ‏(tif‏, tiff)
 • מטא-קובץ של Windows (wmf)

תבניות קובץ שנתמכות להצבה

 • Adobe Illustrator ‏(ai‏, ait)
 • Adobe PDF ‏(pdf)
 • AutoCAD Drawing ‏(dwg)
 • AutoCAD Interchange File ‏(dxf)
 • BMP ‏(bmp‏, rle‏, dib)
 • Computer Graphics Metafile ‏(cgm)
 • CorelDRAW 5, 6, 7, 8, 9, 10 ‏(cdr)
 • Encapsulated PostScript ‏(eps‏, ‏epsf‏, ps)
 • Enhanced Metafile ‏(EMF)
 • GIF89a ‏(gif)
 • JPEG ‏(jpg‏, jpe‏, jpeg)
 • JPEG2000 ‏(jpf‏, ‏jpx‏, jp2‏, j2k‏, j2c‏, jpc)
 • Macintosh PICT ‏(pic‏, pct)
 • Microsoft RTF ‏(rtf)
 • Microsoft Word ‏(doc)
 • Microsoft Word DOCX ‏(docx)
 • PCX ‏(pcx)
 • Photoshop ‏(psd‏, pdd)
 • Pixar ‏(pxr)
 • PNG (png, pns)‎
 • SVG ‏(svg)
 • SVG Compressed ‏(svgz)
 • Targa ‏(tga‏, vda‏, ‏icb‏, vst)
 • Text ‏(txt)
 • TIFF ‏(tif‏, tiff)
 • Windows Metafile ‏(WMF)

תבניות קובץ שנתמכות לשמירה

 • Adobe Illustrator ‏(ai)
 • Adobe PDF ‏(pdf)
 • Illustrator EPS (eps)‎
 • Illustrator Template ‏(ait)
 • SVG ‏(svg)
 • SVG Compressed ‏(svgz)

תבניות קובץ נתמכות לצורך ייצוא

 • AutoCAD Drawing ‏(dwg)
 • AutoCAD Interchange File ‏(dxf)
 • BMP ‏(bmp)
 • CSS (css)‎
 • Enhanced Metafile ‏(EMF)
 • Flash ‏(swf)
 • JPEG ‏(jpg)
 • Macintosh PICT ‏(pct)
 • Photoshop ‏(psd)
 • PNG ‏(png)
 • SVG ‏(svg)
 • Targa ‏(tga)
 • Text Format ‏(txt)
 • TIFF ‏(tif)
 • Windows Metafile ‏(WMF)

תבניות קובץ שנתמכות לשמירה עבור האינטרנט

 • GIF (gif)‎
 • JPEG ‏(jpg)
 • PNG ‏(png)

תבניות קובץ שנתמכות לשמירה עבור מסכים

 • Adobe PDF ‏(pdf)
 • JPEG ‏(jpg)
 • PNG ‏(png)
 • SVG ‏(svg)