לחלק מהמדפסות קשה להדפיס בצורה חלקה מעברי צבע, רשתות שינוי או מיזוגי צבע (ללא הופעת פסי צבע), או להדפיסם בכלל.

הדפסת מעברי צבע, רשתות שינוי ומיזוגי צבע

מדפסות מסוימות מתקשות להדפיס בצורה חלקה מעברי צבע, רשתות שינוי או מיזוגי צבע (ללא הופעת פסי צבע), או להדפיס אותם בכלל. פעל בהתאם להנחיות הבאות לשיפור תוצאות ההדפסה:

 • השתמש במיזוג צבע המשתנה ב-50% לפחות בין שני צבעי פרוצס או יותר.

 • השתמש במיזוגים קצרים יותר. האורך המיטבי תלוי בצבעים המשמשים במיזוג, אך יש לנסות לשמור על המיזוגים קצרים מ-7.5 אינץ'.

 • השתמש בצבעים בהירים יותר, או הפוך מיזוגים כהים לקצרים יותר. סביר להניח שיופיעו פסי צבע במיזוג בין צבעים כהים מאוד לצבע לבן.

 • השתמש בצפיפות שורות הדפסה של 256 רמות אפור.

 • אם אתה יוצר מעבר צבע בין שני צבעי ספוט או יותר, הקצה זוויות רשת הדפסה שונות לצבעי הספוט בעת יצירת הפרדות צבע. אם אינך בטוח מהן הזוויות הדרושות, התייעץ עם בית הדפוס שלך.

 • הדפס להתקן פלט התומך ב-‎PostScript®‎‎‎ Language Level ‎3 במידת האפשר.

 • אם יש צורך להדפיס להתקן פלט התומך ב-Postscript Language Level 2, או בעת הדפסת רשתות שינוי הכוללות שקיפות, ניתן לבחור להוסיף רסטר למעברי צבע ולרשתות שינוי במהלך ההדפסה. כתוצאה מכך, Illustrator ימיר מעברי צבע ורשתות שינוי מאובייקטים וקטוריים לתמונות JPEG.

הוספת רסטר למעברי צבע ולרשתות שינוי במהלך הדפסה

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר Graphics בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print , ובחר Compatible Gradient And Gradient Mesh Printing.

  הערה:

  האפשרות Compatible Gradient And Gradient Mesh Printing עלולה להאט את ההדפסה במדפסות שאינן נתקלות בבעיות בהדפסת מעברי צבע, כך שיש לבחור באפשרות זו רק אם אתה נתקל בבעיות הדפסה.

הגדרת צפיפות רשת הדפסה מתאימה להדפסת מעברי צבע, רשתות שינוי ומיזוגים

בעת הדפסת קובץ, אתה עלול לגלות שהרזולוציה של המדפסת, בשילוב עם צפיפות רשת ההדפסה שנבחרה, מאפשרת פחות מ-256 רמות אפור. צפיפות רשת הדפסה גבוהה יותר מקטינה את רמות האפור הזמינות למדפסת. לדוגמה, אם מדפיסים ברזולוציה של ‎2400 dpi, ומשתמשים בצפיפות רשת הדפסה גבוהה מ-150, הדבר יוצר פחות מ-256 רמות אפור. הטבלה הבאה מציינת את ההגדרה המרבית של צפיפות רשת ההדפסה שניתן להשתמש בה במדפסות כדי לשמור על 256 רמות אפור:

רזולוציה של מכונת דפוס סופית

צפיפות רשת הדפסה מרבית לשימוש

300

19

400

25

600

38

900

56

1000

63

1270

79

1446

90

1524

95

1693

106

2000

125

2400

150

2540

159

3000

188

3252

203

3600

225

4000

250

חישוב אורך המיזוג המרבי למעברי צבע

Illustrator מחשב את מספר הצעדים במעבר הצבע לפי אחוזי השינוי בין הצבעים במעבר הצבע. מספר הצעדים קובע את האורך המרבי של המיזוג לפני הופעת פסים בהדפסה.

 1. בחר בכלי Measure‏ , ולחץ על נקודת ההתחלה ועל נקודת הקצה של מעבר הצבע.
 2. רשום את המרחק המוצג בחלונית Info על גבי פיסת נייר. מרחק זה מייצג את אורך מעבר הצבע או מיזוג הצבע.
 3. חשב את מספר הצעדים במיזוג בעזרת הנוסחה הבאה:

  מספר צעדים = 256 (מספר גווני אפור) X אחוזי השינוי בצבעים

  לקבלת אחוזי השינוי בצבעים, הפחת את ערך הצבע הנמוך מערך הצבע הגבוה. לדוגמה, מיזוג בין 20% שחור ל-100% שחור הוא שינוי של 80% – או 0.8 – בצבע.

  בעת מיזוג צבעי פרוצס, השתמש בשינוי הגדול ביותר המתבצע בתוך כל אחד מהצבעים. לדוגמה, נניח שקיים מיזוג מ-20% ציאן, 30% מגנטה, 80% צהוב ו-60% שחור ל-20% ציאן, 90% מגנטה, 70% צהוב ו-40% שחור. הדבר מציין שינוי של 60%, משום שהשינוי הגדול ביותר מתבצע במגנטה – מ-30% ל-90%.

 4. בעזרת מספר הצעדים שחושבו בצעד 3‏, בדוק אם אורך מעבר הצבע גדול מהאורך המרבי הרלוונטי המצוין בתרשים הבא. אם כן, הקטן את אורך מעבר הצבע או שנה את הצבעים.

  מספר צעדים מומלצים ב-Adobe Illustrator

  אורך מיזוג מרבי

  נקודות

  אינץ'

  ס"מ

  10

  21.6

  ‎.3

  ‎.762

  20

  43.2

  ‎.6

  1.524

  30

  64.8

  ‎.9

  2.286

  40

  86.4

  1.2

  3.048

  50

  108.0

  1.5

  3.810

  60

  129.6

  1.8

  4.572

  70

  151.2

  2.1

  5.334

  80

  172.8

  2.4

  6.096

  90

  194.4

  2.7

  6.858

  100

  216.0

  3.0

  7.620

  110

  237.6

  3.3

  8.382

  120

  259.2

  3.6

  9.144

  130

  280.8

  3.9

  9.906

  140

  302.4

  4.2

  10.668

  150

  324.0

  4.5

  11.430

  160

  345.6

  4.8

  12.192

  170

  367.2

  5.1

  12.954

  180

  388.8

  5.4

  13.716

  190

  410.4

  5.7

  14.478

  200

  432.0

  6.0

  15.240

  210

  453.6

  6.3

  16.002

  220

  475.2

  6.6

  16.764

  230

  496.8

  6.9

  17.526

  240

  518.4

  7.2

  18.288

  250

  540.0

  7.5

  19.050

  256

  553.0

  7.7

  19.507