החלונית Stroke‏ (Window‏ >‏ Stroke) מאפשרת לקבוע אם קו הוא אחיד או מקווקו, לקבוע את רצף הקווים ולבצע התאמות קווים נוספות אם מדובר בקו מקווקו, וכן לקבוע את עובי הקו, יישור הקו, גבול החידוד, ראשי החצים, פרופילי העובי והסגנונות של חיבורי הקווים וכיפות הקווים.

החלונית Stroke
החלונית Stroke

ניתן להחיל אפשרויות קו על אובייקט שלם, או להשתמש בקבוצות Live Paint ולהחיל קווים שונים על קצוות שונים של האובייקט.

המדריך Dave Cross מ-Layers Magazine‏ מראה לך כיצד להחיל מילוי וקווים ב-Illustrator וכמה קיצורי דרך שימושיים לעבודה עם מילוי וקווים בוידאו זה.

החלת צבע, רוחב או יישור קו

 1. בחר באובייקט. (לבחירת קצה בקבוצת צביעה חיה, השתמש בכלי Live Paint Selection).
 2. לחץ על התיבה Stroke בחלונית Tools, בחלונית Color או בחלונית Control. פעולה זו מציינת שברצונך להחיל קו ולא מילוי.
  ‏התיבה Stroke‏
  ‏התיבה Stroke‏

 3. בחר צבע מהחלונית Color או בחר דוגמית מהחלונית Swatches או מהחלונית Control. לחלופין, לחץ פעמיים על התיבה Stroke לבחירת צבע בעזרת דוגם הצבע.

  הערה:

  אם ברצונך להשתמש בצבע הנוכחי שמוצג בתיבה Stroke, גרור את הצבע מהתיבה Stroke לאובייקט. לא ניתן לגרור לקבוצות Live Paint.

 4. בחר עובי בחלונית Stroke או בחלונית Control.
 5. אם האובייקט הוא נתיב סגור (ואינו קבוצת צביעה חיה), בחר אפשרות מהחלונית Stroke ליישור הקו לאורך הנתיב:
  •  Align Stroke To Center 

  •  Align Stroke To Inside 

  •  Align Stroke To Outside 

  הערות:

  • בגרסה הנוכחית של Illustrator, האפשרות Align Stroke To Inside חלה כברירת מחדל במהלך יצירת מסמך אינטרנט. בחלק מהגרסאות הקודמות של Illustrator, מערכת Illustrator החילה את האפשרות Align Stroke To Center כברירת מחדל.
  • אם תנסה ליישר נתיבים שכוללים אפשרויות שונות של יישור קווים, ייתכן שיישור הנתיבים לא יהיה מדויק. אם ברצונך להתאים את הקצוות במדויק כאשר הם מיושרים, ודא שקביעות היישור של הנתיבים זהות.

יצירת משיחות בעלות רוחב משתנה

הכלי Width, הזמין מהחלונית Tools, מאפשר ליצור משיחה בעלת רוחב משתנה ולשמור את הרוחב המשתנה כפרופיל שניתן להחיל על משיחות אחרות.

כאשר אתה מרחף עם העכבר מעל משיחה בעזרת הכלי Width, יהלום חלול מופיע בנתיב עם ידיות אחיזה. באפשרותך להתאים את רוחב הקו, להזיז את נקודת הרוחב, להכפיל את נקודת הרוחב ולמחוק אותה.

עבור משיחות מרובות, הכלי Width מתאים רק את המשיחה הפעילה. אם ברצונך להתאים משיחה, ודא שאתה בוחר אותה כמשיחה הפעילה בחלונית Appearance.

לסרטון וידאו המסביר על השימוש בכלי Width ראה שימוש במשיחות מרובות בעלות רוחב משתנה.

כדי ליצור או לשנות נקודת רוחב באמצעות תיבת הדו-שיח Width Point Edit, לחץ פעמיים על הקו באמצעות הכלי Width וערוך את הערכים עבור נקודת הרוחב. אם תסמן את תיבת הסימון Adjust Adjoining Width Points, שינויים שתבצע בנקודת הרוחב שנבחרה ישפיעו גם על נקודות הרוחב הסמוכות.

כדי לסמן באופן אוטומטי את תיבת הסימון Adjust Adjoining Width Points, הקש על Shift ולחץ פעמיים על נקודת הרוחב.

הכלי Width מבחין בין נקודות רוחב רציפות ולא רציפות תוך התאמת רוחב המשתנה.

width-point-edit
תיבת הדו-שיח Width Point Edit עבור נקודות רציפות

ליצירת נקודת רוחב בלתי רציפה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צור שתי נקודות רוחב במשיחה כאשר לכל אחת יש רוחב משיחה שונה.

  discontinuous-width-points1
  שתי נקודות רוחב שנוצרו
 2. גרור נקודת רוחב אחת אל נקודת הרוחב השנייה כדי ליצור נקודת רוחב בלתי רציפה עבור הקו.

  discontinuous-width-points2
  נקודת רוחב בלתי רציפה שנוצרה על-ידי גרירת נקודת רוחב אחת אל נקודת הרוחב השנייה

עבור נקודות בלתי רציפות, תיבת הדו-שיח Width Point Edit מציגה את שתי הערכות של ערכי הרוחב הצדדי.

width-point-edit-discontinuous_1
תיבת הדו-שיח Width Point Edit עבור נקודות בלתי רציפות

פקדי הכלי Width

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרר את ידיות האחיזה כלפי חוץ או כלפי פנים כדי להתאים את רוחב הקו במיקום זה בנתיב. נקודות רוחב שנוצרות בפינה או בנקודת עיגון שנבחרה באופן ישיר, נשארות צמודות לנקודת העיגון במהלך עריכה רגילה של הנתיב.
 • כדי לשנות את מיקום נקודת הרוחב, גרור את הנקודה לאורך הנתיב.
 • לבחירת נקודות רוחב מרובות, הקש Shift תוך כדי לחיצה. בתיבת הדו-שיח Width Point Edit, ציין ערכים עבור Side 1 ו-Side 2 של נקודות מרובות. כל התאמה שאתה מבצע בנקודות הרוחב משפיעה על כל נקודות הרוחב שנבחרו.
 • כדי להתאים באופן כללי את עובי הקו עבור כל נקודות הרוחב, ציין את עובי הקו ברשימה הנפתחת Weight של החלונית Stroke.

שמירת פרופילי רוחב

לאחר הגדרת עובי הקו, שמור את פרופיל הרוחב המשתנה דרך החלונית Stroke, החלונית Control או החלונית Properties.

width-profiles
A. ‏האפשרות Uniform Width Profile‏ B. ‏הסמל Save Width Profile‏ C. ‏הסמל Delete Width Profile‏ D. הסמל Reset Width Profile 

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להחיל פרופילי רוחב על נתיבים נבחרים, בחר בהם מהרשימה הנפתחת Width Profile בחלונית Control או בחלונית Stroke. כאשר משיחה ללא רוחב משתנה נבחרת, הרשימה מציגה את האפשרות Uniform. בחר באפשרות Uniform כדי להסיר פרופיל רוחב משתנה מאובייקט.
 • כדי לשחזר את פרופיל הרוחב המהווה ברירת מחדל שמוגדר, לחץ על הלחצן Reset Profiles בתחתית הרשימה הנפתחת Profile.

הערה:

שחזור פרופיל הרוחב המהווה ברירת מחדל שמוגדר בתיבת הדו-שיח Stroke Options מסיר את כל הפרופילים המותאמים אישית שנשמרו.

אם תחיל פרופיל רוחב משתנה על קו, הוא יצוין בעזרת כוכבית (*) בחלונית Appearance.

עבור מברשות Art ו-Pattern, האפשרות Width Points/Profile נבחרת באופן אוטומטי עבור גודל בתיבת הדו-שיח Stroke Options לאחר שאתה עורך נתיב מברשת בעזרת הכלי Variable Width או מחיל קביעה מוגדרת מראש של Width Profile. כדי להסיר שינויים של פרופיל רוחב, בחר את האפשרות Fixed עבור גודל או את אחד מערוצי הנתונים של הלוח הגרפי, כגון Pressure, כדי לשחזר את האפשרויות של נתוני הלוח הגרפי.

יצירת קווים מנוקדים או מקווקווים

Adobe ממליצה על

Adobe ממליצה על
Mordy Golding

ניתן ליצור קו מנוקד או מקווקו באמצעות עריכת תכונות הקו של אובייקט.

 1. בחר באובייקט.
 2. בחלונית Stroke, בחר Dashed Line. אם האפשרות Dashed Line אינה מוצגת, בחר Show Options מתפריט החלונית Stroke.
 3. לחץ על הסמל: Align Dashes to Corners and Path Ends‏, Adjusting Length to Fit . אפשרות זו מאפשרת לך להפוך את הקווים בפינות ובקצוות הנתיבים לעקביים ולצפויים. אם עליך לשמור על מראה הקווים ללא יישור, בחר בסמל Preserve exact dash and gap lengths‏ .
  התאמות קווים בפינות
  התאמות קווים בפינות

  A. ‏‏‏‏‏Preserved exact dash and gap lengths‏‏ B. ‏Aligned dashes to corners and path ends, adjusting lengths to fit‏ 
 4. ציין רצף קווים בקו המקווקו באמצעות הזנת אורך הקווים והמרווחים ביניהם.

  המספרים שהוזנו חוזרים ברצף, כך שלאחר יצירת רצף קווים אין צורך למלא את כל תיבות הטקסט.

 5. בחר אפשרות כיפה לשינוי קצות הקווים. האפשרות Butt Cap  יוצרת קווקווים עם קצוות מרובעים, האפשרות Round Cap  יוצרת קווקווים מעוגלים או נקודות והאפשרות Projecting Cap  מגדילה את קצות הקווקווים.
  אפשרויות רווחים
  קווים מקווקווים בעובי 6 נקודות עם ערכי רווחים של 2, 12, 16, 12

  A. ‏Butt cap‏ B. ‏Round cap‏ C. ‏Projecting cap‏ 

  לסרטון בנושא יצירת קווים מקווקווים בצורה מושלמת, ראה יצירת קווים מקווקווים המיושרים לפינות.

שינוי כיפות או חיבורים של קו

כיפה היא קצה של קו פתוח; חיבור הוא נקודה שבה קו ישר משנה את כיוונו (פינה). ניתן לשנות את הכיפות והחיבורים של קו באמצעות שינוי תכונות הקו של האובייקט.

 1. בחר באובייקט.
 2. בחלונית Stroke, בחר אפשרות כיפה ואפשרות חיבור.

  אם האפשרויות אינן מוצגות, בחר Show Options מתפריט החלונית.

  Butt Cap 

  יוצר קווים עם קצוות מרובעים.

  Round Cap 

  יוצר קווים עם קצוות מעוגלים.

  Projecting Cap 

  יוצר קווים עם קצוות מרובעים שמגדילים את קצה הקו במחצית מרוחב הקו. אפשרות זו מגדילה את עובי הקו לכל הכיוונים בצורה שווה.

  Miter Join 

  יוצר קווים עם פינות מחודדות. הזן ערך גבול חידוד בין 1 ו-500. גבול החידוד שולט במעבר מחיבור מחודד לחיבור מעוגל. גבול החידוד של ברירת המחדל הוא 10. כלומר, כשאורך הנקודה גדול פי עשר או יותר מעובי הקו, התוכנה עוברת מצירוף קצה מחודד לצירוף שיקוע. ערך גבול חידוד 1 יוצר חיבור מעוגל.

  Round Join 

  יוצר קווים עם פינות מעוגלות.

  Bevel Join 

  יוצר קווים עם פינות מרובעות.

הוספת ראשי חצים

ב-Illustrator, באפשרותך לגשת לראשי חצים דרך החלונית Stroke ולשייך פקדים כדי להתאים את הגודל. ראשי חצים המוגדרים כברירת מחדל זמינים מהרשימה הנפתחת Arrowheads בחלונית Stroke. באמצעות החלונית Stroke, באפשרותך גם להחליף בקלות ראשי חצים.

ראשי חצים בחלונית Stroke
ראשי חצים בחלונית Stroke

באפשרותך לשנות את גודל הקצה העליון והתחתון של ראשי החצים באופן עצמאי, באמצעות האפשרות Scale. אם ברצונך לקשר את ההתחלה והסיום של קנה המידה של ראשי החצים, לחץ על הסמל Link Start and End of Arrowheads Scales, הסמוך לאפשרות Scale.

באפשרותך גם להתאים את הנתיב כדי ליישר את החלק העליון או התחתון של ראש החץ, באמצעות אפשרויות Align. האפשרויות הן:

 • הרחבת קצה עליון של חץ מעבר לסוף הנתיב

 • הצבת קצה עליון של חץ בסוף הנתיב

  הערה: כדי להסיר ראשי חצים מאובייקטים, בחר את אפשרות ראש החץ None מהרשימה הנפתחת.

התאמה אישית של ראשי חצים

כדי להגדיר ראשי חצים מותאמים אישית, פתח את הקובץ Arrowheads.ai הממוקם תחת ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\‎‎ (עבור Mac) ו-‎\Support Files\Required\Resources\<locale>‎\‎‎ (עבור Windows). עקוב אחר ההוראות בקובץ ליצירת ראשי חצים מותאמים אישית.

הצב את הקובץ Arrowheads.ai המעודכן במיקום: <Illustrator home>\Plug-ins\ והימנע מהחלפת הקובץ Arrowheads.ai הקיים.