למד כיצד לעבוד עם ה-Touch Bar של MacBook Pro ב-Illustrator.

Illustrator תומך ב-Touch Bar, התצוגה עם ריבוי נקודות המגע בחלק העליון של המקלדת החדשה של MacBook Pro. בעזרת ה-Touch Bar אפשר לגשת אל תכונות ופקדים של Illustrator ישירות מההקשר של המשימה הנוכחית במסך הראשי. ה-Touch Bar תומך במחוות מוכרות, כגון הקשה, גרירה והחלקה.

הערה:

לקבלת מידע נוסף אודות היסודות של Touch Bar, ראו דף תיעוד זה של Apple.

הממשק של Touch Bar

כברירת מחדל, חלק מהממשק של Touch Bar שמור לבקרים של מערכת macOS. הבקרים עבור Illustrator מוצגים באזור ספציפי ליישום במרכז הממשק של Touch Bar.

default-touch-workspace
הממשק של Touch Bar, המוגדר כברירת מחדל

A. פקדי Illustrator‍‏ B. הבקרים של מערכת macOS‏ (Control Strip ו-Esc)‍‏ 

פעולות הקשריות

פעולות מסוימות, שהן תלויות הקשר, הופכות להיות זמינות בהתאם למה שאתה עובד עליו ב-Illustrator.

 • במרחב העבודה Start, ה-Touch Bar מציג את הפקדים שמאפשרים ליצור ולפתוח מסמך.
 • כשלא נבחר אובייקט בסביבת העבודה של Illustrator, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים לפתוח מסמך, למקם קובץ, להציג או להסתיר סרגלים, רשתות‬ וקווי עזר‬ ולעבוד עם ‏‫משטחי יצירה‬.
 • כשנבחר אובייקט של נתיב‬, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים למלא בצבע, להשתמש במברשת‬ צבע, לקבוע אטימות‬, יישור וארגון.
 • כשנבחרים מספר אובייקטים של נתיב‬, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים למלא בצבע, להשתמש במברשת‬ צבע, לקבוע אטימות‬, יישור וארגון. ניתן גם להחיל אפקטים של Pathfinder‬ ושלאובייקטים שנבחרו בקבוצה.
 • כשנבחר אובייקט של טקסט, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים למלא בצבע, להשתמש במברשת‬ צבע, לקבוע אטימות‬, יישור, ארגון, יישור פסקאות וגודל גופן.
 • כשנבחרים מספר אובייקטים של טקסט, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים למלא בצבע, להשתמש במברשת‬ צבע, לקבוע אטימות‬, יישור, ארגון ויישור פסקאות. ניתן גם לקבץ את האובייקטים מסוג טקסט שנבחרו באמצעות ה-Touch Bar.
 • אם הבחירה כוללת אובייקט של טקסט ואובייקט של נתיב, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים למלא בצבע, להשתמש במברשת‬ צבע, לקבוע אטימות‬, יישור וארגון. ניתן גם לקבץ את האובייקטים שנבחרו באמצעות ה-Touch Bar.
 • כשנבחרת תמונה, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים לקבוע אטימות‬, יישור וארגון. ניתן גם לבחור באפשרות לחיתוך או ליצירת מסיכה של התמונה באמצעות ה-Touch Bar.
 • כשנבחר אובייקט מקובץ, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים למלא בצבע, להשתמש במברשת‬ צבע, לקבוע אטימות‬, יישור וארגון של הקבוצה. ניתן גם לבטל את קיבוץ האובייקטים שנבחרו באמצעות ה-Touch Bar.
 • כשנבחר אוביקט מסוג אחר, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים לקבוע אטימות‬, יישור וארגון.
 • כשנבחרים מספר אוביקטים מסוג אחר, ה-Touch Bar מציג פקדים שמאפשרים לקבוע אטימות‬, יישור וארגון. ניתן גם לקבץ אובייקטים שנבחרו באמצעות ה-Touch Bar.
multiple-other-objects

פקדי Illustrator ב-Touch Bar

סמל שם הבקר Description
‏New‏‏ השתמש בפקד זה כדי לקפוץ אל תיבת הדו-שיח New Document המאפשרת לך ליצור מסמך ב-Illustrator. באפשרותך לבחור מתוך מגוון רחב של קביעות מוגדרות מראש ותבניות, כולל תבניות מ-Adobe Stock. 
Open פותח מסמכי Illustrator וקבצים תואמים אחרים באמצעות הפקודה File > Open 
Place מייבא קובץ אל תוך המסמך שפתוח עכשיו בעזרת הפקודה File > Place
Ruler הצגה או הסתרה של הסרגל
Grid הצגה או הסתרה של הרשת
Guides הצגה או הסתרה של קווי עזר
Artboards מציג אפשרויות נוספות כדי ליצור או למחוק משטח יצירה
Navigate artboards מנווט למשטח היצירה הראשון, האחרון, הקודם או הבא במסמך שלך
Fill color מציג בוחר צבעים. מתאים את המחוונים כדי לבחור צבע מילוי
Stroke color מציג בוחר צבעים. מתאים את המחוונים כדי לבחור צבע למברשת
Opacity מתאים את האטימות (0-100%) של האובייקט שנבחר
Align ניתן ליישר את האובייקט שנבחר באמצעות האפשרויות הזמינות בחלונית Align, וליישר לפי בחירה, משטח יצירה או אפשרות מפתח.
Arrange משנה את סדר הערימה של האובייקט שנבחר בגרפיקה שלך. באפשרותך לבחור באחת מהאפשרויות הבאות: Bring To Front‏, Bring Forward‏, Send Backward ו-Send To Back. לפרטים, ראה ‏‫סידור אובייקטים בערימה‬
Paragraph alignment מאפשר לך ליישר טקסט לצד אחד או לשני הצדדים באמצעות האפשרויות הזמינות בחלונית Paragraph
Font size מאפשר להשתמש במחוון כדי להתאים את גודל הגופן.
Pathfinder מאפשר לבחור את האפשרויות הרצויות מתוך Shape Modes ו-Pathfinder Effects כדי לשלב אובייקטים מרובים ליצירה של צורות חדשות
Crop מפעיל את ממשק החיתוך ב-Illustrator. ניתן לחתוך תמונות מקושרות או מוטמעות באמצעות פקדי ווידג'ט אינטואיטיביים. לאחר מכן, בחר Apply כדי לחתוך את התמונה או Cancel כדי לצאת ממצב החיתוך באמצעות ה-Touch Bar.
Mask יוצר מסיכת חיתוך
Group מקבץ את האובייקטים הנבחרים לקבוצה, כך שיטופלו כיחידה אחת
Ungroup מפרק את הקבוצה שנבחרה כך שהאובייקטים יטופלו כרכיבים נפרדים