בדיקת איות

 1. בחר בתפריט Edit > Check Spelling.
 2. לקביעת אפשרויות לחיפוש ולהתעלמות ממילים, לחץ על סמל החץ בתחתית תיבת הדו-שיח וקבע את האפשרויות הרצויות.
 3. לחץ על Start לתחילת בדיקת האיות.
 4. כש-Illustrator מציגה מילים באיות שגוי או שגיאות אפשריות אחרות, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לחץ על Ignore או על Ignore All להמשך בדיקת האיות ללא שינוי של מילה מסוימת.

  • בחר מילה מהרשימה Suggestions או הקלד את המילה הנכונה בתיבה שלמעלה, ולאחר מכן לחץ על Change כדי להחליף רק את המופע הנוכחי של המילה השגויה. ניתן גם ללחוץ על הלחצן Change All להחלפת כל המופעים של המילה השגויה במסמך.

  • לחץ על Add כדי ש-Illustrator תאחסן מילה קבילה אך שאינה מזוהה במילון, כך שהמופעים הבאים שלה לא יצוינו כשגיאות איות.

 5. כש-Illustrator תסיים לבצע את בדיקת האיות, לחץ על Done.

  הערה:

  Illustrator יכולה לבדוק שגיאות איות במגוון שפות, לפי השפה שתקצו למילים.

עריכת מילון האיות

 1. בחר Edit ‏> Edit Custom Dictionary.
 2. בצע אחת מהאפשרויות הבאות, ולחץ על הלחצן Done:
  • להוספת מילה למילון, הקלד את המילה בתיבה Entry ולחץ על Add.

  • להסרת מילה מהמילון, בחר במילה ברשימה ולחץ על Delete.

  • לשינוי מילה במילון, בחר במילה ברשימה. לאחר מכן הקלד את המילה החדשה בתיבה Entry ולחץ על Change.

הקצאת שפות לטקסט

Illustrator משתמשת במילוני סמיכות לאיות ולמיקוף. כל מילון כולל מאות אלפי מילים עם הפרדות סטנדרטיות בין ההברות. ניתן להקצות שפה למסמך שלם, או להחיל שפה על טקסט שנבחר.

הקצאת שפות לטקסט ב-Illustrator
דוגמאות למיקוף בשפות שונות

A. “Glockenspiel” באנגלית B. “Glockenspiel” בגרמנית עתיקה C. “Glockenspiel” בגרמנית מודרנית 

החלת שפה על כל הטקסט

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Hyphenation‏ (‏Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > Hyphenation‏ (‏Mac OS).
 2. בחר מילון מהתפריט הנפתח Default Language ולחץ על הלחצן OK.

הקצאת שפה לטקסט שנבחר

 1. בחר טקסט.
 2. בחלונית Character, בחר במילון הרצוי מתפריט Language. אם התפריט Language אינו מוצג, סמן את האפשרות Show Options בתפריט החלונית Character.

אודות Unicode

Illustrator תומכת ב-Unicode, סטנדרט המקצה מספר ייחודי לכל תו, ללא קשר לשפה או לסוג המחשב שנעשה בהם שימוש. Unicode הוא:

נייד

אותיות ומספרים לא ישתנו כשמעבירים את הקובץ מתחנת עבודה אחת לתחנת עבודה אחרת. הוספת שפה זרה למסמך אינה גורמת בלבול, משום שלתווים בשפות זרות יש הקצאות משלהם, שאינן פוגעות בקידוד של שפות אחרות באותו פרוייקט.

נייטרלית למערכת

מאחר שמערכות ההפעלה Windows ו-Macintosh תומכות כיום ב-Unicode, העברת קובץ בין שתי הפלטפורמות מתבצעת ביתר קלות. אין יותר צורך לבצע הגהות על קובץ של Illustrator רק משום שהוא הועבר ממחשב Windows למחשב Macintosh או להפך.

יציבה

מאחר שגופנים תואמי Unicode מציעים מספר גדול יותר של תווים אפשריים, תווי טקסט מיוחדים נמצאים בהישג יד.

גמישה

בעזרת תמיכה ב-Unicode, החלפת גופנים בפרוייקט לא תוביל להחלפת תווים. בגופן עם תמיכת Unicode‏, g הוא תמידg, ללא קשר לגופנים שנעשה בהם שימוש.

כל אלה מאפשרים למעצב צרפתי לבצע עבודת עיצוב ללקוח בקוריאה ולמסור את העבודה לשותף בארצות-הברית, מבלי שיהיה עליו להיאבק עם הטקסט. כל מה שהמעצב בארה"ב צריך לעשות הוא להפעיל את השפה הנכונה במערכת ההפעלה, לטעון את הגופן של השפה הזרה ולהמשיך בעבודה על הפרוייקט.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת