תהליך העבודה Export for Screens הוא דרך חדשה ליצירת משאבים בגדלים ותבניות קובץ שונים בפעולה אחת. היכולת לייצא במהירות מפשטת ומקצרת את התהליך של יצירת חומרים להדמיה (סמלים, סמלי לוגו, תמונות, הדמיות ועוד) – בייחוד עבורתהליכי עבודה לאינטרנטולמכשירים ניידים.

לדוגמה, במקרה של פיתוח אפליקציה לנייד, ייתכן שאדריכל חוויית המשתמש ירצה ליצור מחדש סמלים וסמלי לוגו מעודכנים בתדירות גבוהה. באפשרותו להוסיף סמלים וסמלי לוגו אלה לחלונית Asset Export, ולאחר מכן לייצא אותם לקבצים מסוגים וגדלים שונים בלחיצה יחידה. 

תכונות שימושיות:

 • ייצוא לקבצים רבים בפורמטים וגדלים שונים בפעולה אחת. 
 • ייצוא לגדלים אופייניים או מותאמים אישית: 1x‏, 2x‏, 3x‏, 0.5x‏, 1.5x ועוד.
 • האלגוריתם ליצירת קובצי PNG עודכן כדי:
  • להאיץ את היצירה של קובצי PNG. 
  • לשפר את השקיפות בקובצי PNG-8.

תבניות זמינות: 

 • PNG‏ (PNG-8‏, PNG-24)
 • JPEG‏ (JPEG 100%‏, JPEG 85%‏, JPEG 50%‏, JPEG 25%)
 • SVG
 • PDF
Export-for-screens-dialog
תיבת הדו-שיח Export for Screens (הכרטיסייה Assets).

ייצוא משאבים (תהליך העבודה Export for Screens)

ייצוא לוחות יצירה שלמים או עיצובי גרפיקה נפרדים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • קיצור מקשים: (Win‏) Alt + Ctrl + E‏ / (Mac‏) Ctrl + Opt + E. 
  • לחץ על File ‏> Export ‏> Export for Screens.
  • בחר גרפיקה ולחץ על File ‏> Export Selection.
  • לחץ לחיצה ימנית על העיצוב הגרפי שנבחר ולחץ על Collect for Export.

  בתיבת הדו-שיח Export for Screens, ערוך את ההגדרות שבהן ברצונך להשתמש במהלך ייצוא הגרפיקה.

 2. בחר את היקף הייצוא. זמינות שתי כרטיסיות:

  הכרטיסייה Artboards.

  בחר מבין לוחות היצירה הזמינים לייצוא. לחץ על לוח יצירה כלשהו כדי לבחור בו או לבטל את הבחירה בו. כמו כן, באפשרותך להשתמש בעכבר ובמקש Shift לביצוע בחירות מרובות.

  הכרטיסייה Assets.

  בחר מבין המשאבים שאספת בחלונית Asset Export. עיין בסעיף העוסק בחלונית Asset Export להלן.

  הערה:

  לחץ על סמלי התמונות הממוזערות או הרשימה כדי להציג את הפריטים בצורה הרצויה.

  Export-for-screens-dialog_artboards-tab
  תיבת הדו-שיח Export for Screens (הכרטיסייה Artboards).
 3. בהתאם לכרטיסייה שבה אתה נמצא, בחר מה ברצונך לייצא כקבצים. סימן ביקורת מציין אם לוח היצירה או המשאב נבחר או לא.

  הכרטיסייה Artboards:

  • All. בחר את כל לוחות היצירה. כל לוח יצירה ייוצא בנפרד.
  • Range. בחר לוחות יצירה נפרדים לייצוא, מבין כל אלה שזמינים במסמך. לדוגמה, ציון של 1, 2, 4-6 בוחר את לוחות היצירה 1, 2, 4, 5 ו-6.
  • Full Document. מייצא את המסמך השלם כלוח יצירה אחד.

  הכרטיסייה Assets:

  • All Assets. בחר באפשרות זו כדי לייצא את כל המשאבים שנאספו בכרטיסייה Assets.

  הערה:

  כדי להתחיל מחדש, לחץ על Clear Selection כדי לבטל את הבחירה של כל המשאבים שנאספו. ניתן להתחיל לבחור פריטי גרפיקה ספציפיים על-ידי לחיצה על תמונות ממוזערות.

 4. ציין את ההגדרות עבור הקבצים המיוצאים.

  • Scale. ציין את מקדם שינוי הגודל עבור קובץ הפלט.
  • Location. ציין את מיקום התיקייה שבה יוצבו הקבצים המיוצאים.
  • Open Location after Export. בחר אפשרות זו כדי לציין אם ברצונך לפתוח את התיקייה המכילה את המשאבים המיוצאים באמצעות סייר קבצים (Explorer או Finder).
  • Suffix. ציין סיומת כדי להבטיח שלקובצי הפלט יהיו שמות ייחודיים.
  • Format. ציין אם נדרש קובץ פלט מסוג ‎.png‏, ‎.svg‏, ‎.jpg או ‎.pdf
  • Prefix. ציין מחרוזת שתשמש כתחילתם של שמות קבצים שנוצרים.
  • הלחצן Add Scale. לחץ על Add Scale כדי להוסיף קנה מידה/פורמט פלט נוסף לייצוא.
  • הלחצן Delete. לחץ על סמל X כדי למחוק סוג פלט.
  • Presets.
   • iOS: לחץ כדי להוסיף את הסוגים המוגדרים מראש של קובצי פלט שעל פי רוב נדרשים עבור פרויקטי iOS.
   • Android: לחץ כדי להוסיף את הסוגים המוגדרים מראש של קובצי פלט שעל פי רוב נדרשים עבור פרויקטי Android.
 5. (אופציונלי) לחץ על הסמל Settings () כדי לציין הגדרות פלט עבור תבניות קבצים מיוצאים.

 6. לחץ על הלחצן Export Artboards או Export Assets.

החלונית Asset Export

איסוף וייצוא ברגע אחד.

החלונית Asset Export מציגה משאבים שאתה אוסף מעיצובי הגרפיקה שלך. משאבים אלה הם, בדרך כלל, הגרפיקה שברצונך לייצא לעתים קרובות.

לדוגמה, במקרה של פיתוח אפליקציה לנייד, ייתכן שאדריכל חוויית המשתמש ירצה ליצור מחדש סמלים וסמלי לוגו מעודכנים בתדירות גבוהה. קל להוסיף סמלים וסמלי לוגו אלה לחלונית Asset Export, ולאחר מכן לייצא אותם לקבצים מסוגים וגדלים שונים בלחיצה אחת. 

AssetExport_panel
החלונית Asset Export

איסוף גרפיקה לייצוא

באפשרותך לאסוף אובייקטים בחלונית Asset Export לייצוא כמשאבים מרובים או כמשאב יחיד.

איסוף גרפיקה לייצוא כמשאבים מרובים

Web

כדי לאסוף אובייקטים/שכבות לייצוא כמשאבים מרובים, הוסף אותן לחלונית Asset Export (Window > Asset Export). בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרור גרפיקה לחלונית Asset Export.
 • לחץ לחיצה ימנית על נכס ובחר Collect for Export > As Multiple Assets. לחלופין, בחר גרפיקה ולחץ על הסמל צור מספר נכסים מהבחירה () בחלונית Asset Export.
 • כדי להוסיף את השכבות המודגשות בחלונית Layers כנכסים, לחץ על הסמל Collect For Export בחלק התחתון של החלונית Layers.

הערה:

בכל פעם שאתה גורר גרפיקה לחלונית Asset Export, המשאב 'נאסף'. זה לא יוצר אובייקט משוכפל במשטח היצירה או בספריות CC שלך. כשאתה מעדכן את הגרפיקה במסמך, המשאב התואם מתעדכן אוטומטית בחלונית Asset Export.

איסוף גרפיקה לייצוא כמשאב יחיד

Web

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקש על Alt/ Option בעת גרירת הגרפיקה אל החלונית Asset Export.
 • לחץ לחיצה ימנית על נכס ובחר Collect for Export > As Single Asset. לחילופין, בחר גרפיקה ולאחר מכן הקש על Alt/ Option בזמן לחיצה על הסמל צור נכס יחיד מהבחירה () בחלונית Asset Export.

ייצוא משאבים (תהליך העבודה בחלונית Asset Export)

ייצוא משאבים באמצעות החלונית Asset Export

 1. לחץ על Window > Asset Export, כדי לפתוח את החלונית Asset Export.

 2. הצג את המשאבים שנאספו בחלונית Asset Export. גבול מציין אם המשאב נבחר לייצוא או לא.

  הערה:

  רק משאבים עם גבול מיוצאים. לחץ על תמונה ממוזערת כדי לבחור אותה או לבטל את הבחירה בה.

 3. לחץ על המשולש של Export Settings‏  כדי להציג או להוסיף פורמטים/גדלים שאליהם ברצונך לייצוא קבצים:

  • Scale. ציין את מקדם שינוי הגודל עבור קובץ הפלט. 
  • Suffix. ציין סיומת כדי להבטיח שלקובצי הפלט יהיו שמות ייחודיים.
  • Format. ציין אם נדרש קובץ פלט מסוג .png‏, .svg‏, .jpg או .pdf
  • הלחצן Add Scale. לחץ כדי להוסיף קנה מידה/פורמט פלט נוסף לייצוא.
  • הלחצן Delete. לחץ על סמל X כדי למחוק סוג פלט.
  • Presets:
   • iOS: לחץ כדי להוסיף את הסוגים המוגדרים מראש של קובצי פלט שעל פי רוב נדרשים עבור פרויקטי iOS.
   • Android: לחץ כדי להוסיף את הסוגים המוגדרים מראש של קובצי פלט שעל פי רוב נדרשים עבור פרויקטי Android.
 4. (אופציונלי) מהתפריט הנשלף, בחר Format Settings כדי לציין הגדרות פלט עבור תבניות קבצים מיוצאות.

 5. (אופציונלי) מהתפריט הנשלף, לחץ על Open Location After Export כדי להציג את הקבצים המיוצאים מיד לאחר תהליך עבודה של ייצוא.

 6. כדי ליצור קבצים, לחץ על Export.

  בעת ייצוא משאבים, Illustrator יוצר תיקיות משנה במיקום הייצוא כברירת מחדל בהתאם לאפשרויות קנה המידה שתבחר. לדוגמה, אם בחרת בפורמטים מרובים של קנה מידה בחלונית Asset Export, למשל 1x,‏ 2x ו-3x כדי לייצא קובץ כ-PNG‏, Illustrator יוצר תיקיות משנה בשם 1x,‏ 2x ו-3x עבור הקבצים המיוצאים. עבור תבניות שאינן תומכות באפשרויות קנה מידה, Illustrator נותן שמות לתיקיות המשנה בהתבסס על התבניות של הקובץ שנבחרו לייצוא — לדוגמה, SVG ו-PDF. 

  כדי לייצא קבצים בתיקייה בלי ליצור תיקיות משנה, בטל את הבחירה באפשרות Create Subfolders מהחלונית Asset Export או מתיבת הדו-שיח Export For Screens.

  הערה:

  כדי לשנות את מיקום התיקייה של המשאב שאתה מייצא, או כדי לציין פרטים כמו תחילית קובץ, השתמש בתיבת הדו-שיח Export for Screens.לחץכדילפתוח את תיבת הדו-שיח Export For Screens. כל האפשרויות המוגדרות בחלונית Asset Export נשמרות בתיבת הדו-שיח Export For Screens.

הגדרות פלט עבור משאבים מיוצאים

אפשרויות ספציפיות לתבנית עבור משאבים מיוצאים

תיבת הדו-שיח Format Settings מאפשרת לך לציין את הגדרות הפלט עבור כל סוג קובץ שניתן לייצא אליו:

 • בתיבת הדו-שיח Export for Screens, לחץ על סמל Settings כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח Format Settings.
 • בחלונית Asset Export, לחץ על התפריט הנשלף ובחר Format Settings.
הזן הגדרות ספציפיות לתבנית בתיבת הדו-שיח Format Settings.
הזן הגדרות ספציפיות לתבנית בתיבת הדו-שיח Format Settings.