טקסט על נתיב זורם לאורך נתיב פתוח או סגור. כשמזינים את הטקסט אופקית, התווים מופיעים על הנתיב במקביל לקו הבסיס. כשמזינים את הטקסט אנכית, התווים מופיעים על הנתיב בניצב לקו הבסיס. בכל אחד מהמקרים, הטקסט זורם בכיוון שבו נוספו נקודות לנתיב.

הזנת טקסט על נתיב

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור טקסט אופקי לאורך נתיב, בחר את הכלי Type  או את הכלי Type On A Path .

  • כדי ליצור טקסט אנכי לאורך נתיב, בחר את הכלי Vertical Type  או את הכלי Type On A Path .

 2. (אופציונלי) הגדר אפשרויות עיצוב טקסט בחלונית Control, בחלונית Character או בחלונית Paragraph.
 3. הציבו את המצביע על הנתיב ולחצו. (אין זה משנה אם הנתיב כולל תכונות קו או מילוי, משום ש-llustrator מסירה אוטומטית תכונות אלה).

  הערה:

  אם הנתיב סגור ולא פתוח, יש להשתמש בכלי Type On A Path.

 4. הזן את הטקסט הרצוי.
 5. בסיום הזנת הטקסט, לחץ על הכלי Selection  לבחירה באובייקט הטקסט. לחלופין, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הטקסט.

אם תזינו טקסט רב שאינו מתאים לאזור או לנתיב, תוצג תיבה קטנה עם סמל פלוס (+) ליד החלק התחתון של התיבה התוחמת.

דוגמה לגלישת טקסט
דוגמה לגלישת טקסט

ניתן לשנות גודל אזור טקסט או להרחיב נתיב כדי להציג את הטקסט שגלש. כמו כן, ניתן לשרשר את הטקסט לאובייקט אחר.

לסרטון בנושא יצירת טקסט בנתיב, ראה הנחת טקסט בנתיב.

הזזה או היפוך של טקסט לאורך נתיב

 1. בחר אובייקט מסוג טקסט על נתיב.

  סוגר מופיע בתחילת הטקסט, בסוף הנתיב ובנקודת האמצע בין סוגר ההתחלה לסוגר הסיום.

 2. מקם את המצביע מעל לסוגר האמצע של הטקסט, עד שיופיע סמל קטן ליד המצביע .
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת הטקסט לאורך הנתיב, גרור את סוגר האמצע לאורך הנתיב. הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי הגרירה כדי למנוע מהטקסט להתהפך לצד השני של הנתיב.

  הזזת טקסט לאורך נתיב
  הזזת טקסט לאורך נתיב

  • להיפוך כיוון הטקסט לאורך הנתיב, גרור את הסוגר לאורך הנתיב. לחלופין, בחר Type >‏ Type On A Path >‏ Type On A Path Options, בחר Flip ולחץ על OK.

  היפוך טקסט לאורך נתיב
  היפוך טקסט לאורך נתיב

  הערה:

  עצה: כדי להזיז טקסט לאורך נתיב בלי לשנות את כיוון הטקסט, השתמש באפשרות Baseline Shift שבחלונית Character. לדוגמה, אם יצרת טקסט שזורם משמאל לימין לאורך קו עליון של עיגול, תוכל להזין מספר שלילי בתיבת הטקסט Baseline Shift כדי להנמיך את הטקסט כך שיזרום מתחת לקו העליון של העיגול.

  לסרטון בנושא יצירת טקסט בנתיב, ראה הנחת טקסט בנתיב.

   

החלת אפקטים על טקסט בנתיב

אפקטים של טקסט על נתיב מאפשרים לעוות את כיוון האותיות על גבי הנתיב. יש ליצור תחילה טקסט על נתיב לפני שניתן להחיל אפקטים אלה.

 1. בחר אובייקט מסוג טקסט על נתיב.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type ‏> Type On A Path, ובחר אפקט מתפריט המשנה.

  • בחר Type >‏ Type On A Path >‏ Type On A Path Options. לאחר מכן בחר אפשרות מתפריט Effect ולחץ על OK.

   הערה: הפעלת האפקט Gravity על טקסט שנמצא בנתיב מעגלי לחלוטין יוצרת תוצאה הנראית כמו האפקט Rainbow שמוגדר כברירת מחדל. האפקט נוצר כצפוי בנתיבים אליפטיים, מרובעים, מלבניים או בעלי צורה לא-סדירה אחרת.

  אפקטים של טקסט בנתיב
  אפקטים של טקסט בנתיב

התאמת היישור האנכי של טקסט בנתיב

 1. בחר אובייקט טקסט.
 2. בחר Type >‏ Type On A Path >‏ Type On A Path Options.
 3. בחר אפשרות מתפריט Align To Path כדי לציין כיצד ליישר את כל התווים לנתיב, יחסית לגובה הגופן הכולל:

  Ascender

  יישור לקצה העליון של הגופן.

  Descender

  יישור לקצה התחתון של הגופן.

  Center

  יישור לנקודה במחצית המרחק בין הקצה העליון לקצה התחתון של הגופן.

  Baseline

  מיישר לקו הבסיס. זוהי קביעת ברירת המחדל.

  הערה:תווים שאינם בולטים מעל או מתחת לשורה (כגון האות e) או ללא קו בסיס (כגון גרש) מיושרים באופן אנכי לפי תווים הבולטים מעל לשורה או מתחת לשורה, או לפי תווים הכוללים קו בסיס. מידות גופן אלה נקבעות על-ידי מעצב הגופן ואין אפשרות לשנותן.

  עצה: לקבלת שליטה נוספת ביישור אנכי של טקסט, השתמש באפשרות Baseline Shift בחלונית Character. לדוגמה, הקלד ערך שלילי בתיבה Baseline Shift כדי להוריד את הטקסט כלפי מטה.

התאמת ריווח בין תווים בפניות חדות

כשתווים זורמים סביב עקומה חדה או זווית חדה, הם מתרווחים באופן שנראה כי יש רווח נוסף ביניהם. ניתן לצופף את הריווח בין תווים בעקומות בעזרת האפשרות Spacing בתיבת הדו-שיח Type On A Path Options.

 1. בחר אובייקט טקסט.
 2. בחר Type >‏ Type On A Path >‏ Type On A Path Options.
 3. להכנסת ריווח, הקלד ערך בנקודות. ערכים גבוהים יותר מסירים את הרווח המיותר בין אותיות הממוקמות בעקומות או בזוויות חדות.
  ריווח אותיות
  טקסט ללא התאמת ריווח (משמאל) לעומת טקסט עם התאמת ריווח (מימין)

  הערה:

  ערך הריווח אינו משפיע על התווים הממוקמים על מקטעים ישרים. לשינוי הריווח בין אותיות בכל מקום לאורך הנתיב, בחר באותיות והחילו עליהן צימוד אותיות או ריווח טקסט.