אודות השמנה

כשצבעים המודפסים מלוחות נפרדים חופפים או סמוכים זה לזה, אי התאמות בדפוס עלולות לגרום למרווחים בין צבעים בפלט הסופי. כדי לפצות על מרווחים אפשריים בין צבעים בגרפיקה, בתי דפוס משתמשים בטכניקה הנקראת השמנה ליצירת אזור קטן של חפיפה (הנקרא השמנה) בין שני צבעים סמוכים. ניתן להשתמש בתוכנית השמנה ייעודית נפרדת ליצירת השמנות באופן אוטומטי, או להשתמש ב-Illustrator ליצירת השמנות באופן ידני.

קיימים שני סוגים של השמנות: השמנת פריסה, שבה אובייקט בהיר יותר חופף לרקע כהה יותר ונראה כמתפרס לתוך הרקע, והשמנת חפיפה, שבה רקע בהיר יותר חופף לאובייקט כהה יותר, החודר לרקע ונראה כאילו התכווץ או נלחץ על-ידי הרקע.

השמנת פריסה (האובייקט חופף לרקע) לעומת השמנת חפיפה (הרקע חופף לאובייקט)

כשאובייקטים חופפים צבועים באותו צבע, ייתכן שלא יהיה צורך בהשמנה אם הצבע המשותף לשני האובייקטים יוצר השמנה אוטומטית. לדוגמה, אם שני אובייקטים חופפים כוללים ציאן כחלק מערכי CMYK שלהם, כל מרווח ביניהם ייצבע בצבע ציאן של האובייקט שמתחת.

השמנת טקסט עלולה לעורר בעיות מיוחדות. הימנע מהחלת צבעי פרוצס מעורבים או רשתות צבע של צבעי פרוצס על טקסט קטן, משום שאי התאמות עלולות להקשות על קריאות הטקסט. באופן דומה, השמנת טקסט בגודל קטן עלולה לגרום לטקסט להיות קשה לקריאה. בדומה להפחתת רשת צבע, בדוק עם בית הדפוס שלך לפני השמנת טקסט קטן. לדוגמה, אם אתה מדפיס טקסט שחור על רקע צבעוני, ניתן להסתפק בהדפסת רכב של הטקסט על הרקע.

יצירת השמנה

הפקודה Trap יוצרת השמנות של אובייקטים פשוטים על-ידי זיהוי האזורים הבהירים יותר בגרפיקה – בין שזהו האובייקט או הרקע – והוספת הדפסת רכב (השמנה) לאזורים הכהים. ניתן להחיל את הפקודה Trap מהחלונית Pathfinder, או כאפקט. היתרון בשימוש באפקט ההשמנה הוא, שניתן לשנות את הגדרות ההשמנה בכל עת.

A. אזור הדפסת רכב B. אזור הסתרה C. צבע רקע D. צבע חזית
מה מבצעת הפקודה Trap

A. אזור הדפסת רכב B. אזור הסתרה C. צבע רקע D. צבע חזית 

במקרים מסוימים, ייתכן שלאובייקט העליון והתחתון יש דחיסות צבע דומה, כך שצבע אחד אינו כהה יותר מהשני. במקרה זה, הפקודה Trap קובעת את ההשמנה לפי ההבדלים הקלים בצבע. אם ההשמנה שצוינה בתיבת הדו-שיח Trap אינה מספקת, ניתן להשתמש באפשרות Reverse Trap כדי להחליף את האופן שבו הפקודה Trap גורמת להשמנה של שני האובייקטים.

 1. אם המסמך במצב RGB, בחר File‏ > Documenet Color Mode‏ > CMYK Color להמרת המסמך למצב CMYK.
 2. בחר שני אובייקטים או יותר.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת הפקודה ישירות על האובייקטים, בחר Window‏ ‏> Pathfinder‏, ובחר Trap מתפריט החלונית.

  • להחלת הפקודה כאפקט, בחר Effect‏ > Pathfinder‏ >Trap. בחר Preview אם ברצונך להציג תצוגה מקדימה של האפקט.

 4. הגדר את אפשרויות ההשמנה ולחץ על OK‏.

אפשרויות השמנה

Thickness

ציון רוחב קו בין 0.01 ל-5000 נקודות. בדוק עם בית הדפוס באיזה ערך להשתמש.

Height/Width

ציון ההשמנה על קווים אופקיים כאחוזים מההשמנה על קווים אנכיים. ציון ערכי השמנה אופקיים ואנכיים שונים מאפשר לפצות על חריגות בהדפסה, כגון מתיחה של הנייר. פנה לבית הדפוס שלך לקבלת עזרה בהגדרת ערך זה. ערך ברירת המחדל הוא 100%, והוא יוצר אותו רוחב השמנה בקווים אופקיים ואנכיים. להגדלת עובי ההשמנה בקווים אופקיים מבלי לשנות את ההשמנה האנכית, הגדר ערך Height/Width גדול מ-100%. כדי להקטין את עובי ההשמנה בקווים אופקיים מבלי לשנות את ההשמנה האנכית, הגדר ערך Height/Width קטן מ-100%.

גובה/רוחב שהוגדרו על 50% (משמאל) לעומת 200% (מימין)
גובה/רוחב שהוגדרו על 50% (משמאל) לעומת 200% (מימין)

Tint Reduction

הפחתת רשת הצבע של הצבע הבהיר יותר שעליו מבוצעת השמנה, כשהצבע הכהה יותר נשאר 100%. אפשרות זו שימושית בעת השמנה של שני אובייקטים בצבעים בהירים, כשקו ההשמנה עלול להיראות מבעד לשני הצבעים הכהים באופן היוצר גבול כהה שאינו נראה לעין. לדוגמה, אם תבצע השמנה של אובייקט צהוב בהיר החופף לאובייקט כחול בהיר, ייראה גבול ירוק בהיר במיקום של ההשמנה. בדוק עם בית הדפוס שלך אילו אחוזים של רשת צבע מתאימים בהתחשב בסוג מכונת הדפוס, בצבעי הדיו, בנייר וכדומה הנמצאים בשימוש.

ערך Tint Reduction
ערך הפחתת רשת צבע של 100% (ההשמנה כוללת 100% מהצבע הבהיר יותר) לעומת ערך הפחתת רשת צבע של 50% (ההשמנה כוללת 50% מהצבע הבהיר יותר).

Traps With Process Color

המרת השמנות של צבעי ספוט לצבעי פרוצס מקבילים. אפשרות זו יוצרת אובייקט בצבעי הספוט הבהירים יותר ומוסיפה לו הדפסת רכב.

Reverse Traps

השמנת צבעים כהים יותר לצבעים בהירים יותר. אפשרות זו אינה פועלת על שחור עשיר – כלומר, שחור הכולל צבעי CMY נוספים.

Precision (כאפקט בלבד)

האפשרות משפיעה מידת הדיוק בחישוב הנתיב של אובייקט. ככל שהחישוב מדויק יותר, הציור יהיה מדויק יותר ויידרש זמן רב יותר להפקת הנתיב הסופי.

Remove Redundant Points (כאפקט בלבד)

הסרת נקודות שאינן נחוצות.

יצירת פריסה או חפיפה

לשליטה מדויקת יותר בהשמנה ולהשמנת אובייקטים מורכבים, ניתן ליצור אפקט של השמנה על-ידי הוספת קו מתאר לאובייקט והגדרת הדפסת רכב של הקו.

 1. בחר באובייקט העליון מבין שני האובייקטים החופפים.
 2. בתיבה Stroke בחלונית Tools או בחלונית Color, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • צור פריסה על-ידי הזנת ערכי צבע עבור הערך Stroke הזהים לערכים המופיעים בתיבה Fill. ניתן לשנות את ערכי הצבע של הקו על-ידי בחירה בקו והתאמת ערכי הצבע שלו בחלונית Color. שיטה זו מגדילה את האובייקט תוך הוספת קו לגבולותיו בצבע הזהה לזה של המילוי של האובייקט.

  אובייקט שהוקף בקו עם צבע המילוי
  אובייקט שהוקף בקו עם צבע המילוי

  • צור חפיפה על-ידי הזנת ערכי צבע לקו כמו ברקע הבהיר יותר (שוב, בעזרת החלונית Color). הערכים עבור Stroke ו-Fill יהיו שונים. שיטה זו מכווצת את האובייקט הכהה יותר על-ידי הקפת גבולותיו בקו בצבע הרקע הבהיר יותר.

 3. בחר Window‏ ‏> Stroke‏.
  אובייקט שהוקף בקו עם צבע הרקע
  אובייקט שהוקף בקו עם צבע הרקע

  A. קו שהודפס בהדפסת רכב יוצר השמנת חפיפה B. מילוי יוצר הסתרה C. אזור השמנה D. אזור הסתרה 
 4. בתיבת הטקסט Weight, הזן רוחב קו בין 0.01 ל-1000 נקודות. בדוק עם בית הדפוס באיזה ערך להשתמש.

  לדוגמה, קו בעובי 0.6 נקודות יוצר השמנה של 0.3 נקודות. קו בעובי 2.0 נקודות יוצר השמנה של 1.0 נקודות.

 5. בחר Window‏ ‏> Attributes‏.
 6. בחר Overprint Stroke.

השמנת קו

 1. בחר בקו שעליו ברצונך לבצע השמנה.
 2. בתיבה Stroke בחלונית Tools או בחלונית Color, הקצה לקו צבע לבן.
 3. בחלונית Stroke, בחר בעובי הקו הרצוי.
 4. העתק את הקו, ובחר Edit‏ ‏>Paste In Front. העותק משמש ליצירת השמנה.
 5. בתיבה Stroke בחלונית Tools או בחלונית Color, הקף את העותק בקו בצבע הרצוי.
 6. בחלונית Stroke, בחר בעובי קו רחב יותר מהקו התחתון.
 7. בחר Window‏ ‏> Attributes‏.
 8. בחר Overprint Stroke עבור הקו העליון.
  עותק של קו המשמש להשמנת פריסה
  עותק של קו המשמש להשמנת פריסה

  A. קו עליון שהודפס בהדפסת רכב יוצר השמנת פריסה B. קו תחתון יוצר הסתרה C. אזור הסתרה D. אזור השמנה 

השמנת חלק מאובייקט

 1. צייר קו לאורך הקצה או הקצוות שברצונך להוסיף להם השמנה. אם האובייקט הוא מורכב, היעזר בכלי Direct Selection‏  כדי לבחור בקצוות להשמנה, העתק אותם ובחר Edit‏ > Paste In Front כדי להדביק את העותק ישירות על המקור.
  הצללה עם השמנה (משמאל) מבוססת על הקו שצויר במקום המפגש בין האובייקט להצללה שלו (מימין).
  הצללה עם השמנה (משמאל) מבוססת על הקו שצויר במקום המפגש בין האובייקט להצללה שלו (מימין).

 2. בתיבה Stroke בחלונית Tools או בחלונית Color, בחר ערך צבע לקו ליצירת השמנת פריסה או השמנת חפיפה.
 3. בחר Window‏ ‏> Attributes‏.
 4. בחר Overprint Stroke.