כדי ליצור צורה באמצעות הכלי Shape Builder, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צור את הצורות שעליהן ברצונך להחיל את הכלי Shape Builder.

 2. באמצעות הכלי Selection, בחר את הנתיבים שעליך למזג כדי ליצור את הצורה.

  הערה:

  הקפד לבחור רק את הנתיבים שעליהם עליך להחיל את הכלי. בחירת כל הנתיבים לפני המיזוג תגרום לתקורת ביצועים.

 3. בחר את הכלי Shape Builder מהחלונית Tools או הקש Shift+M. כברירת מחדל, הכלי נמצא במצב מיזוג שבו באפשרותך לשלב בין נתיבים שונים. המצביע במצב זה נראה כמו .

 4. זהה את האזור שברצונך לפרוס או למזג.

 5. כדי להפריד או לחלץ את האזור משאר הצורה, הזז את המצביע ולחץ על האזור שנבחר.

  נקודות עיגון נוספות מוצגות במיקום שבו הצורות מתפצלות.

  הכלי Shape Builder
  מיזוג אזורים סוגרים באמצעות הכלי Shape Builder. האזור המסומן מופיע כאשר אתה מזיז את המצביע מעל אזור סגור.

 6. כדי למזג נתיבים, גרור לאורך האזור ושחרר את העכבר, שני האזורים שמתמזגים יותר צורה חדשה.

  מיזוג נתיבים
  גרירה לאורך האזור כדי לבצע מיזוג

  צורה חדשה לאחר מיזוג
  צורה חדשה לאחר מיזוג

  סגנון הגרפיקה שהצורה החדשה יורשת תלוי בכללים הבאים:

  • סגנון הגרפיקה של האובייקט שממנו התחילה גרירת העכבר חל על הצורות המתמזגות.

  • אם אין סגנון גרפיקה זמין במיקום הלחיצה על העכבר, סגנון הגרפיקה הזמין במיקום שחרור העכבר יחול על הצורות המתמזגות.

  • אם אין סגנון גרפיקה זמין במיקום הלחיצה על העכבר או מיקום שחרור העכבר, סגנון הגרפיקה של האובייקט העליון שנבחר בחלונית Layers יחול.

  עבור צביעה, באפשרותך לדרוס כללים אלה על-ידי בחירה ב- Color Swatches מהרשימה הנפתחת Pick Color From בתיבת הדו-שיח Shape Builder Tool Options. לפרטים, ראה הגדרת אפשרויות הכלי Shape Builder.

  הקשת Shift+לחיצה+גרירה מציגה סימון מלבני שמאפשר לך למזג בקלות נתיבים מרובים.

 7. כדי להשתמש במצב Erase של הכלי Shape Builder, הקש על מקש Alt‏ (‏Windows) או על מקש Option‏ (‏Mac OS) ולחץ על האזור הסגור שברצונך למחוק. בעת הקשה על מקש Alt‏ (‏Windows) או על מקש Option‏ (‏Mac OS), המצביע משתנה ל-.

  במצב Erase, באפשרותך למחוק אזורים בתוך צורות שנבחרו. אם תמחק אזור שמשותף לאובייקטים מרובים, הצורות יתחלקו בכזאת צורה שהאזורים שנבחר על-ידי הסימון יוסרו מהצורות.

  באפשרותך גם למחוק קצוות במצב Erase. אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך למחוק את החלקים הנותרים לאחר יצירת הצורה הדרושה.