ייצוא גרפיקה

  1. בחר File > Export.

  2. בחר מיקום לקובץ והזן שם קובץ.

  3. בחר תבנית מהתפריט הנפתח Save As Type ‏(Windows)‏ או Format ‏(Mac OS).

  4. לחץ על Save (Windows)‎ או Export (Mac OS)‎.

לסרטון בנושא ייצוא תוכן מ-Illustrator, ראה כיצד לשמור קובץ לצורך פלט.

תבניות קובץ לייצוא גרפיקה

הערה:

ניתן לייצא משטחי יצירה מרובים לתבניות הבאות בלבד: SWF‏, JPEG‏, PSD‏, PNG ו-TIFF.

AutoCAD Drawing ו-AutoCAD Interchange File ‏(DWG ו-DXF)

AutoCAD Drawing הוא תבנית הקובץ הסטנדרטית לשמירת גרפיקה וקטורית שנוצרת ב-AutoCAD. קובץ של AutoCAD Interchange הוא תבנית שרטוט לייצוא שרטוטי AutoCAD או לייבוא שרטוטים מיישומים אחרים. למידע נוסף, ראה אפשרויות ייצוא ל-AutoCADהערה: כברירת מחדל, קווים לבנים או מילוי לבן בגרפיקה של Illustrator מיוצאים לתבניות AutoCAD כקווים שחורים או כמילוי שחור, וקווים שחורים או מילוי שחור ב- Illustrator מיוצאים לתבנית AutoCAD בצבע לבן.

BMP

תבנית תמונה סטנדרטית ב-Windows. ניתן לציין מודל צבע, רזולוציה והגדרת החלקה להוספת רסטר לגרפיקה, וכן תבנית (Windows או OS/2) ועומק סיביות כדי לקבוע את סך כל הצבעים (או גווני אפור) שהתמונה יכולה לכלול. לתמונות של 4 סיביות המשתמשות בתבנית Windows, ניתן גם לציין דחיסת RLE.

Enhanced Metafile ‏(EMF)

תבנית נפוצה ביישומי Windows המשמשת לייצוא נתוני גרפיקה וקטורית. ייתכן ש-Illustrator יוסיף רסטר לנתונים וקטוריים בעת ייצוא גרפיקה לתבנית EMF.

JPEG ‏(Joint Photographic Experts Group)

משמשות בדרך כלל לשמירת תצלומים. תבנית JPEG שומרת על כל נתוני הצבע בתמונה, אך דוחסת את הקובץ באמצעות השמטת נתונים סלקטיבית. JPEG היא תבנית סטנדרטית להצגת תמונות באינטרנט. למידע נוסף, ראה אפשרויות ייצוא JPEG. ניתן גם לשמור תמונה כקובץ JPEG בעזרת הפקודה Save For Web & Devicesהערה: לכלוכים, כגון דוגמאות גליות או אזורים עם כתמים או פסים, נוספים לקובץ בכל פעם שהוא נשמר כקובץ JPEG. יש לשמור קבצי JPEG מהתמונה המקורית בלבד, ולא מקובץ JPEG שכבר נשמר.

Macintosh PICT

משמשת לרוב בגרפיקה של Mac OS וביישומי עימוד לצורך העברת תמונות בין יישומים. תבנית PICT יעילה במיוחד לדחיסת תמונות הכוללות שטחים גדולים של צבע אחיד.

Flash ‏(SWF)

תבנית גרפית וקטורית לגרפיקה אינטראקטיבית ולגרפיקה עם הנפשה לאינטרנט. ניתן לייצא את הגרפיקה לתבנית Flash ‏(SWF) לשימוש בעיצוב של אתרי אינטרנט, ולהציג את הגרפיקה בכל דפדפן שהותקן בו התוסף של Flash Player. למידע נוסף, ראה אפשרויות ייצוא ל-Flash. ניתן גם לשמור תמונה כקובץ SWF באמצעות הפקודה Save For Web & Devices וניתן לייצא טקסט כטקסט מסוג Dynamic או Input של Flash (ראה תיוג טקסט לצורך ייצוא ל- Flash). בנוסף לייצוא גרפיקה בתבנית Flash, ניתן להעתיק גרפיקה של Illustrator ולהדביקה ב-Flash. פרטי הגרפיקה נשמרים במעבר דרך הלוח.

Photoshop ‏(PSD)

תבנית Photoshop הסטנדרטית. אם הגרפיקה כוללת נתונים שלא ניתן לייצא לתבנית Photoshop‏, Illustrator ישמור על מראה הגרפיקה באמצעות מיזוג השכבות במסמך או הוספת רסטר לגרפיקה. כתוצאה מכך, ייתכנו פעמים שבהן שכבות, שכבות משנה, צורות מורכבות וטקסט הניתן לעריכה לא יישמרו בקובץ Photoshop, גם אם בוחרים באפשרות הייצוא המתאימה. למידע נוסף, ראה אפשרויות ייצוא ל-Photoshop.

PNG ‏(Portable Network Graphics)

משמשת לדחיסה ללא אובדן נתונים ולהצגה של תמונות באינטרנט. שלא כמו GIF‏, PNG תומכת בתמונות של 24 סיביות ומפיקה שקיפות רקע ללא קצוות משוננים. עם זאת, חלק מדפדפני האינטרנט אינם תומכים בתמונות PNG. תבנית PNG שומרת על שקיפות בתמונות בגווני אפור ובתמונות RGB. למידע נוסף, ראה אפשרויות ייצוא ל-PNG. ניתן גם לשמור תמונה כקובץ PNG בעזרת הפקודה Save For Web & Devices.

Targa ‏(TGA)

קבצים אלו מיועדים לשימוש במערכות הכוללות לוח וידאו של ‎Truevision®‎. ניתן לציין מודל צבע, רזולוציה והגדרת החלקה לצורך הוספת רסטר לגרפיקה, וכן עומק סיביות כדי לקבוע את המספר הכולל של הצבעים (או גווני האפור) שהתמונה יכולה לכלול.

Text Format ‏(TXT)

משמשת לייצוא טקסט באיור לקובץ טקסט. ראה ייצוא טקסט לקובץ טקסט).

TIFF‏ ‎(Tagged-Image File Format)‎

משמשת לחילופי קבצים בין יישומים ופלטפורמות מחשב. TIFF היא תבנית גמישה של תמונת Bitmap, הנתמכת בכל יישומי הציור, עריכת התמונות והעימוד. רוב הסורקים השולחניים יכולים להפיק קבצי TIFF. למידע נוסף, ראה אפשרויות ייצוא ל-TIFF.

Windows Metafile ‏(WMF)

תבנית לחילופי נתונים ליישומי Windows של 16 סיביות. תבנית WMF נתמכת כמעט בכל תוכנות הציור והעימוד של Windows. עם זאת, היא מציעה תמיכה מוגבלת בגרפיקה וקטורית, ורצוי תמיד להשתמש במידת האפשר בתבנית EMF במקום בתבנית WMF.

אפשרויות ייצוא ל-AutoCAD

בעת ייצוא גרפיקה לתבנית DXF או DWG, ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות:

AutoCAD Version

ציון גרסת AutoCAD התומכת בקובץ המיוצא.

Scale

הזן ערכים בתיבות Scale Units כדי לציין כיצד נתוני האורך יפורשו על-ידי Illustrator בעת כתיבת קובץ AutoCAD.

Scale Lineweights

שינוי עובי הקווים, ביחד עם שאר הציור, בקובץ המיוצא.

Number of Colors

קביעת עומק הצבע של הקובץ המיוצא.

Raster File Format

מציינת אם תמונות ואובייקטים שנוסף להם רסטר במהלך הייצוא יישמרו בתבנית PNG או JPEG. רק תבנית PNG תומכת בשקיפות. אם עליך לשמור על המראה ככל האפשר, בחר תבנית PNG.

Preserve Appearance

בחר אם ברצונך לשמור על המראה, ואינך צריך לבצע שינויי עריכה בקובץ המיוצא. בחירת אפשרות זו עלולה לגרום לאובדן משמעותי של יכולות העריכה. לדוגמה, יתכן שטקסט יוצג בקו מתאר, ולאפקטים יתווסף רסטר. ניתן לבחור אפשרות זו או את האפשרות Maximum Editability, אך לא את שתיהן.

Maximum Editability

בחר אפשרות זו אם הצורך להכניס שינויי עריכה בקובץ ב-AutoCAD גובר על הצורך לשמור על המראה. אפשרות זו עלולה לגרום לאובדן נתונים משמעותי, במיוחד אם הוחלו אפקטי סגנון. ניתן לבחור אפשרות זו או את האפשרות Preserve Appearance, אך לא את שתיהן.

Export Selected Art Only

מייצאת רק את הגרפיקה שנבחרה בקובץ בזמן הייצוא. אם לא נבחרה גרפיקה, יתבצע ייצוא של קובץ ריק.

Alter Paths For Appearance

משנה את הנתיבים ב-AutoCAD כדי לשמור על המראה המקורי, במקרה הצורך. לדוגמה, אם במהלך הייצוא נתיב חופף לאובייקטים אחרים ומשנה את המראה שלהם, אפשרות זו משנה את הנתיב כדי לשמור על מראה האובייקטים.

Outline Text

ממירה את כל הטקסט לנתיבים לפני הייצוא כדי לשמור על המראה. Illustrator ו-AutoCAD עלולים לפרש תכונות טקסט באופן אחר. בחר אפשרות זו כדי לשמור על נאמנות חזותית מרבית (על חשבון יכולת העריכה). אם יש צורך לערוך את הטקסט ב-AutoCAD, אל תבחר אפשרות זו.

אפשרויות ייצוא ל-Flash

בעת ייצוא גרפיקה לתבנית SWF, ניתן להגדיר את האפשרויות הבסיסיות והמתקדמות הבאות: ניתן לייצא משטחי יצירה מרובים לתבנית SWF.

בכל עת ניתן ללחוץ על Web Preview כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הקובץ בדפדפן ברירת המחדל (תוסף הדפדפן Flash Player חייב להיות מותקן עבור הדפדפן),או ללחוץ על Device Central כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הקובץ ב- Flash Player בטלפון נייד או בהתקן נייד מסוימים.

הערה: אם המטרה היא להוסיף גרפיקה של Illustrator למסמך Flash, ניתן פשוט להדביק אותה. כל הנתיבים, המשיחות, מעברי הצבע, הטקסט (ציין Flash Text), האפקטים (כגון הצללה של טקסט) והסמלים נשמרים. בנוסף, ניתן לציין כיצד יתבצע ייבוא השכבות בעת הדבקה: כשכבות, כמסגרות או כסמלים גרפיים של Flash. 

לפני שתלחץ על Save‏ (Windows) או Export‏ (Mac OS) בתיבת הדו-שיח Export, ציין כיצד לייצא משטחי יצירה מרובים. אם ברצונך לייצא משטחי יצירה כקבצי SWF נפרדים, בחר Use Artboards בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא של טווח משטחי יצירה בלבד, ציין את הטווח. לאחר מכן לחץ על Save‏ (Windows) או Export‏ (Mac OS) וציין את האפשרויות הבאות:

Preset

מציינת את האפשרות שנקבעה מראש לקובץ הגדרות המשמש לייצוא. אם תשנה את הגדרות ברירת המחדל, אפשרות זו תשתנה לאפשרות Custom. ניתן לשמור הגדרות של אפשרות מותאמת אישית כקביעה מוגדרת מראש חדשה, לשימוש חוזר עם קבצים אחרים. לשמירת האפשרות כקביעה מוגדרת מראש, לחץ על Save Preset.

Export As

ציון אופן ההמרה של שכבות Illustrator:

AI File To SWF File

מייצאת את הגרפיקה כמסגרת בודדת. בחר אפשרות זו כדי לשמור על מסיכות חיתוך של השכבה.

AI Layers To SWF Frames

ייצוא הגרפיקה בכל שכבה למסגרת SWF נפרדת, ויצירת SWF עם הנפשה.

AI Layers To SWF Files

מייצאת את הגרפיקה בכל שכבה לקובץ SWF נפרד. התוצאה היא קבצי SWF מרובים, שכל אחד מהם כולל מסגרת אחת עם גרפיקה משכבה אחת של Illustrator.

AI Layers To SWF Symbols

ממירה את הגרפיקה בכל שכבה לסמל ומייצאת אותו לקובץ SWF אחד. ייצוא שכבות AI יתבצע כסמלי סרטון SWF. הסמלים נקראים על שם השכבות המקבילות שלהם.

AI Artboards To SWF Files

מייצאת כל משטח יצירה שנבחר לקובץ SWF נפרד. זו האפשרות הזמינה היחידה בעת הבחירה בשמירה של משטחי יצירה מרובים בתיבת הדו-שיח Save As. אם תשמור קביעה מוגדרת מראש כאשר אפשרות זו נבחרת, ניתן להשתמש בקביעה המוגדרת מראש שנשמרה לקבצים עם משטחי יצירה מרובים.

Version

מציינת את הגרסה של נגן Flash לעיון בקבצים מיובאים. האפשרות Compress File אינה זמינה ב-Flash בגרסה 5 או בגרסאות קודמות לה. האפשרויות Dynamic Text ו-Input Text אינן זמינות בגרסה 3 או בגרסאות קודמות לה.

Clip To Artboard Size

מייצאת גרפיקה של Illustrator שבגבולות משטח היצירה שנבחר לקובץ SWF. גרפיקה החורגת מגבולות משטח היצירה תיחתך. אפשרות זו מסומנת זו ואינה פעילה בעת ייצוא משטחי יצירה מרובים.

Preserve Appearance

בחר Preserve Appearance כדי לשטח גרפיקה לשכבה בודדת לפני הייצוא. בחירה באפשרות זו מגבילה את יכולת העריכה של הקובץ.

Compress File

דוחסת נתוני SWF, כך שנוצר קובץ בנפח קטן יותר. שים לב שנגני Flash הקודמים ל-Flash Player 6 אינם יכולים לפתוח או להציג קבצים דחוסים. אל תשתמש באפשרות זו אם אינך בטוח איזו גרסה של נגן Flash תשמש לצפייה בקובץ.

Export Symbols In The Panel

מייצאת את כל הסמלים בחלונית Symbols. אם לסמל אין מופע פעיל בגרפיקה, הסמל אינו נכלל בתבניות המיוצאות. עם זאת, הוא זמין לשימוש בספריית סמלי Flash בסביבת Flash.

Export Text As Outlines

ממירה טקסט לנתיבים וקטוריים. השתמש באפשרות זו כדי לשמור על המראה החזותי של טקסט בכל נגני Flash. אם ברצונך לקבל יכולת עריכה מרבית, בטל את הסימון של האפשרות זו.

Ignore Kerning Information For Text

ייצוא טקסט ללא הערכים של ריווח האותיות.

Include Metadata

מייצאת מטא-נתונים המשויכים לקובץ. ייצוא נתוני XMP הוא מזערי כדי לשמור על נפח קובץ קטן. לדוגמה, תמונות ממוזערות אינן נכללות.

Protect From Import

המערכת מונעת ממשתמשים לשנות את קובץ SWF המיוצא.

Password

הקלד סיסמה כדי להגן על הקובץ מפני פתיחה על-ידי משתמשים ללא הרשאה או ביישומים שאינם Adobe Flash.

Curve Quality

קובעת את הדיוק של העקומות. ערך נמוך יותר מקטין את נפח הקובץ המיוצא, עם פגיעה קלה באיכות העקומה. ערך גבוה יותר מגדיל את הדיוק של העקומה הנוצרת, אך מגדיל את נפח הקובץ.

Background Color

ציון צבע רקע לקובץ SWF המיוצא.

Local Playback Security

ציין אם ברצונך שהקובץ ייגש לקבצים מקומיים או לקבצים ברשת במהלך ההפעלה.

כדי לציין אפשרויות מתקדמות, לחץ על Advanced וציין אחת מהאפשרויות הבאות:

Image Format

קובעת כיצד הגרפיקה תידחס. דחיסה ללא אובדן נתונים שומרת על איכות התמונה הגבוהה ביותר, אך יוצרת קובץ SWF בנפח גדול. דחיסה עם אובדן נתונים (JPEG) יוצרת קובץ SWF בנפח קטן יותר, אך מוסיפה לכלוכים לתמונה. בחר Lossless אם בכוונתך להמשיך לעבוד על הקובץ (או הקבצים) ב-Flash; בחר Lossy אם אתה מייצא את קובץ SWF הסופי.

JPEG Quality

מציינת את כמות הפרטים בתמונה המיוצאת. ככל שהאיכות גבוהה יותר, נפח הקובץ גדול יותר. (אפשרות זו זמינה רק אם בוחרים באפשרות דחיסה Lossy.)

Method

מציינת את סוג דחיסת JPEG שבה משתמשים. האפשרות Baseline‏ (Standard) מחילה את סוג הדחיסה הרגיל, ואילו Baseline Optimized מחילה מיטוב נוסף. (אפשרויות אלה זמינות רק אם בוחרים באפשרות דחיסה Lossy.)

Resolution

מתאימה את הרזולוציה של המסך לתמונות Bitmap. הרזולוציה של קבצי SWF מיוצאים יכולה להיות 72 עד 600 פיקסלים לאינץ' (ppi). רזולוציה גבוהה יותר יוצרת תמונה באיכות טובה יותר, אך קובץ בנפח גדול יותר.

Frame Rate

מציינת את קצב הקרנת ההנפשה ב-Flash Player. (אפשרות זו זמינה רק עבור AI Layers To SWF Frames.)

Looping

גורמת להקרנת ההנפשה ברצף, במקום הקרנה פעם אחתועצירה,בעת הקרנה ב- Flash Player. (אפשרות זו זמינה רק עבור AI Layers To SWF Frames.)

Animate Blends

מציינת אם להוסיף או לא להוסיף הנפשה לאובייקטים שמוזגו. בחירה באפשרות זו יוצרת אותן תוצאות כמו שחרור ידני של אובייקטים שמוזגו בשכבות לפני הייצוא. למיזוגים נוספת תמיד הנפשה מההתחלה לסוף, ללא קשר לסדר השכבות.

אם תבחר באפשרות Animate Blends, בחר שיטה לייצוא המיזוג:

In Sequence

ייצוא כל אובייקט במיזוג למסגרת נפרדת בהנפשה.

In Build

בונה רצף מצטבר של אובייקטים במסגרות ההנפשה. לדוגמה, האובייקט התחתון במיזוג מופיע בכל אחת מהשכבות, והאובייקט העליון במיזוג מופיע רק בשכבה האחרונה.

Layer Order

קובעת את ציר הזמן של ההנפשה. בחר Bottom Up כדי לייצא שכבות החל בשכבה התחתונה ביותר בחלונית Layers. בחר Top Down כדי לייצא שכבות החל בשכבה העליונה ביותר בחלונית Layers. (אפשרות זו זמינה רק עבור AI Layers To SWF Frames.)

Export Static Layers

מציינת שכבה או שכבת משנה אחת או יותר שישמשו כתוכן סטטי בכל מסגרות SWF המיוצאות. תוכן מהשכבות או משכבות המשנה שנבחר יוצג כרקע בכל אחת ממסגרות SWF המיוצאות. (אפשרות זו זמינה רק עבור AI Layers To SWF Frames.)

אפשרויות ייצוא JPEG

אם המסמך כולל משטחי יצירה מרובים, ציין כיצד לייצא את משטחי היצירה לפני שתלחץ על Save‏ (Windows) או על Export‏ (Mac OS) בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא כל משטח יצירה כקובץ JPEG נפרד, בחר Use Artboards בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא של טווח משטחי יצירה בלבד, ציין את הטווח. לאחר מכן לחץ על Save‏ (Windows) או Export‏ (Mac OS) וציין את האפשרויות הבאות:

Quality

קובעת את האיכות ואת הנפח של קובץ JPEG. בחר אפשרות מתפריט Quality, או הזן ערך בין 0 ל-10 בתיבת הטקסט Quality.

Color Model

קביעת מודל הצבע של קובץ JPEG.

Method and Scans

בחר Baseline‏ (Standard) לשימוש בתבנית המזוהה ברוב הדפדפנים, Baseline Optimized למיטוב צבע ולקבלת נפח קובץ קטן קצת יותר, Progressive להצגת סדרת סריקות מפורטות בהדרגה (יש לציין את מספרן) במהלך הורדת התמונה. תמונות JPEG שנוצרו עם האפשרות Baseline Optimized או Progressive אינן נתמכות בכל הדפדפנים.

Depth

קובעת את הרזולוציה של קובץ JPEG. בחר Custom לציון רזולוציה.

Anti-Alias

מסירה שוליים משוננים בגרפיקה באמצעות דגימה משופרת. ביטול הסימון באפשרות זו גורם לשמירה על קצוות קשים באיורים כשמוסיפים להם רסטר.

Imagemap

יוצרת קוד למפות תמונה. אם תבחר באפשרות זו, בחר Client-side‏ (‎.html) או Server-side‏ (‎.map) כדי לקבוע את סוג הקובץ שייווצר.

Embed ICC Profiles

שמירת פרופילים של ICC בקובץ JPEG.

אפשרויות ייצוא של Photoshop

אם המסמך כולל משטחי יצירה מרובים, ציין כיצד לייצא את משטחי היצירה לפני שתלחץ על Save‏ (Windows) או על Export‏ (Mac OS) בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא כל משטח יצירה כקובץ PSD נפרד, בחר Use Artboards בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא של טווח משטחי יצירה בלבד, ציין את הטווח. לאחר מכן לחץ על Save‏ (Windows) או Export‏ (Mac OS) וציין את האפשרויות הבאות:

Color Model

לקביעת מודל הצבע של הקובץ המיוצא. ייצוא מסמך CMYK כ-RGB או להפך, עלול לגרום לשינויים לא צפויים במראה של אזורים שקופים, במיוחד אלה הכוללים מצבי מיזוג. אם תשנה את מודל הצבע, עליך לייצא את הגרפיקה כתמונה שטוחה (האפשרות Write Layers אינה זמינה).

Resolution

קביעת הרזולוציה של הקובץ המיוצא.

Flat Image

ממזגת את כל השכבות ומייצאת את הגרפיקה של Illustrator כתמונה שנוסף לה רסטר. בחירה באפשרות זו שומרת על המראה החזותי של הגרפיקה.

Write Layers

מייצאת קבוצות, צורות מורכבות, שכבות מקוננות ופרוסות כשכבות Photoshop נפרדות הניתנות לעריכה. שכבות מקוננות בעומק של יותר מחמש שכבות, ממוזגות לשכבת Photoshop אחת. בחר Maximum Editability לייצוא אובייקטים שקופים (כלומר, אובייקטים עם מסיכת אטימות, אטימות קבועה של פחות מ-100%, או מצב מיזוג שאינו Normal) כשכבות Photoshop חיות הניתנות לעריכה.

Preserve Text Editability

מייצאת נקודת התחלת טקסט אופקי או אנכי בשכבות (כולל שכבות מקוננות בעומק של עד חמש שכבות) לטקסט Photoshop הניתן לעריכה. אם הדבר פוגע במראה הגרפיקה, ניתן לבטל את הסימון באפשרות זו כדי להוסיף במקום זאת רסטר לטקסט.

Maximum Editability

כותבת כל שכבת משנה ברמה העליונה לשכבת Photoshop נפרדת, אם הדבר אינו פוגע במראה הגרפיקה. שכבות ברמה העליונה הופכות לערכות שכבות של Photoshop. אובייקטים שקופים שומרים על שקיפותם ועל יכולת העריכה שלהם. יוצרת גם שכבת צורה של Photoshop לכל צורה מורכבת בשכבה ברמה העליונה, אם הדבר אינו פוגע במראה הגרפיקה. לכתיבת צורות מורכבות עם קווים אחידים, שנה את סוג החיבור ל-Round. בין שתבחר באפשרות זו ובין שלא, כל השכבות המקוננות בעומק של יותר מחמש שכבות ממוזגות לשכבת Photoshop אחת. הערה:‏ Illustrator לא יכול לייצא צורות מורכבות הכוללות סגנונות גרפיים, קווים מקווקווים או מברשות. לצורות מורכבות מסוג זה נוסף רסטר.

Anti-Alias

מסירה שוליים משוננים בגרפיקה באמצעות דגימה משופרת. ביטול הסימון באפשרות זו מסייע לשמור על קצוות קשים באיורים כשמוסיפים להם רסטר.

Embed ICC Profiles

יצירת מסמך עם ניהול צבע.

אפשרויות ייצוא PNG

אם המסמך כולל משטחי יצירה מרובים, ציין כיצד לייצא את משטחי היצירה לפני שתלחץ על Save‏ (Windows) או על Export‏ (Mac OS) בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא כל משטח יצירה כקובץ PNG נפרד, בחר Use Artboards בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא של טווח משטחי יצירה בלבד, ציין את הטווח. לאחר מכן לחץ על Save‏ (Windows) או Export‏ (Mac OS) וציין את האפשרויות הבאות:

Resolution

קובעת את הרזולוציה של התמונה שנוסף לה רסטר. רזולוציה גבוהה יותר יוצרת תמונה באיכות טובה יותר, אך קובץ בנפח גדול יותר. הערה: יש יישומים הפותחים קובצי PNG ברזולוציה של 72ppi, ללא קשר לרזולוציה שתציין. במקרים כאלה, מידות התמונה ישתנו. לדוגמה, גרפיקה שנשמרה ברזולוציה של 150ppiתהיה גדולה יותר מפי שתיים מגרפיקה שנשמרה ברזולוציה של ‎72ppi.) לפיכך, שנה את הרזולוציה רק אם ידוע לך שיישום היעד תומךברזולוציות שונותמ- 7‎2 ppi.

Color

מציינת צבע למילוי שקיפות. בחר Transparent כדי לשמור על השקיפות, White כדי למלא שקיפות בלבן, Black כדי למלא שקיפות בשחור, או Other כדי לבחור צבע אחר למילוי השקיפות.

Anti-Alias

מסירה שוליים משוננים בגרפיקה באמצעות דגימה משופרת. ביטול הסימון באפשרות זו גורם לשמירה על קצוות קשים באיורים כשמוסיפים להם רסטר.

Interlaced

מציגה גרסאות של התמונה ברזולוציה נמוכה בדפדפן במהלך הורדת הקובץ. השזירה גורמת לזמן ההורדה להיראות קצר יותר, אך היא גם מגדילה את נפח הקובץ.

אפשרויות ייצוא TIFF

אם המסמך כולל משטחי יצירה מרובים, ציין כיצד לייצא את משטחי היצירה לפני שתלחץ על Save‏ (Windows) או על Export‏ (Mac OS) בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא כל משטח יצירה כקובץ TIFF נפרד, בחר Use Artboards בתיבת הדו-שיח Export. לייצוא של טווח משטחי יצירה בלבד, ציין את הטווח. לאחר מכן לחץ על Save‏ (Windows) או Export‏ (Mac OS) וציין את האפשרויות הבאות:

Color Model

קביעת מודל הצבע של הקובץ המיוצא.

Resolution

קובעת את הרזולוציה של התמונה שנוסף לה רסטר. רזולוציה גבוהה יותר יוצרת תמונה באיכות טובה יותר, אך קובץ בנפח גדול יותר.

Anti-Alias

מסירה שוליים משוננים בגרפיקה באמצעות דגימה משופרת. ביטול הסימון באפשרות זו גורם לשמירה על קצוות קשים באיורים כשמוסיפים להם רסטר.

LZW Compression

מחילה דחיסת LZW, דחיסה ללא אובדן נתונים שאינה משמיטה פרטים מהתמונה. בחר באפשרות זו לקבלת קובץ בנפח קטן יותר.

Byte Order

קובעת את סדר הבתים המתאים לכתיבת קובץ התמונה, לפי הפלטפורמה שתבחר. Illustrator ורוב היישומים החדשים יכולים לקרוא קבצים בסדר בתים של כל פלטפורמה. עם זאת, אם לא ידוע לך מה סוג התוכנית שתשמש לפתיחת הקובץ, בחר בפלטפורמה שבה ייקרא הקובץ.

Embed ICC Profiles

יצירת מסמך עם ניהול צבע.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת