באפשרותך לשחזר את עבודתך אם Illustrator קורס ושכחת לשמור. Illustrator יכול לעזור לך לקבוע את גורם הקריסה, למנוע את טעינת הפריט הבעייתי ב- Illustrator, ולספק רשימה של הפריטים הגורמים לבעיה כדי שתוכל לפתור את הבעיות בהם. באפשרותך גם להחליט באיזו תדירות מתבצע שחזור של הנתונים שלך והיכן מאוחסנים הנתונים המשוחזרים.

 

הגדרת העדפות Data Recovery

הגדר את ההעדפות הבאות (Preferences‏ > File Handling & Clipboard‏ > Data Recovery area):

  • Automatically Save Recovery Data Every. בחר את תיבת הסימון כדי להפעיל שחזור נתונים.
  • Interval. בחר משך מתאים מהרשימה הנפתחת Interval.‏ Illustrator שומר גיבוי של עבודתך בתדירות זו בדקות.

עצה: הגדרת מרווח זמן קצר מדי עשויה להפריע לתהליכי העבודה, בפרט אם אתה עובד על קבצים גדולים או מורכבים במיוחד. הגדרת מרווח זמן ארוך מדי עשויה להגדיל את הסיכון לאובדן נתונים במקרה של קריסה. הפעל שיקול דעת וקבע את הערך המתאים לך ביותר.

  • Folder / Choose. בחר את המיקום שבו Illustrator מאחסן את קובצי הגיבוי.
  • Turn off Data Recovery for complex documents. כאשר שחזור נתונים מופעל, Illustrator עשוי להשהות גיבוי של קבצים גדולים או מורכבים. אם זה מאט את תהליכי העבודה שלך או מפריע להם, בחר בתיבת הסימון כדי לבטל את שחזור הנתונים.

אם Illustrator קורס במהלך שחזור נתונים, שחזור הנתונים מבוטל באופן אוטומטי. הפעל מחדש את שחזור הנתונים דרך החלונית Preferences‏ (Ctrl/Cmd + K).

הגדר את ההעדפות הבאות (Preferences‏ > File Handling & Clipboard‏ > Data Recovery area):

  • Automatically Save Recovery Data Every. בחר את תיבת הסימון כדי להפעיל שחזור נתונים.
  • Interval. בחר משך מתאים מהרשימה הנפתחת Interval. Illustrator שומר גיבוי של עבודתך בתדירות זו בדקות.

עצה: הגדרת מרווח זמן קצר מדי עשויה להפריע לתהליכי העבודה, בפרט אם אתה עובד על קבצים גדולים או מורכבים במיוחד. הגדרת מרווח זמן ארוך מדי עשויה להגדיל את הסיכון לאובדן נתונים במקרה של קריסה. הפעל שיקול דעת וקבע את הערך המתאים לך ביותר.

  • Folder / Choose. בחר את המיקום שבו Illustrator מאחסן את קובצי הגיבוי.
  • Turn off Data Recovery for complex documents. כאשר שחזור נתונים מופעל, Illustrator עשוי להשהות גיבוי של קבצים גדולים או מורכבים. אם זה מאט את תהליכי העבודה שלך או מפריע להם, בחר בתיבת הסימון כדי לבטל את שחזור הנתונים.

אם Illustrator קורס במהלך שחזור נתונים, שחזור הנתונים מבוטל באופן אוטומטי. הפעל מחדש את שחזור הנתונים דרך החלונית Preferences‏ (Ctrl/Cmd + K).

File Handling Preferences
העדפות Data Recovery

לקבלת ערכת לימוד חזותית שלב-אחר-שלב, ראה שחזור קבצים ב- Illustrator.