Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom CC.

Metadata och XMP

Metadata innehåller standardiserad information om ett foto med bland annat författarnamn, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som används i informationen. De flesta digitalkameror kopplar viss grundläggande information till en bildfil, till exempel höjd, bredd, filformat och den tid när bilden togs. I Lightroom Classic CC stöds även den informationsstandard som utvecklats av IPTC (International Press Telecommunications Council) för att identifiera överförd text och bild. I den här standarden ingår beskrivningar, nyckelord, kategorier, tillkännagivanden och ursprung. Du kan använda metadata för att effektivisera arbetsflödet och ordna dina filer.

Filinformationen sparas enligt XMP-standarden (Extensible Metadata Platform). XMP är uppbyggt på XML. XMP-data skrivs inte in i originalfilen för Camera Raw-filer med ett eget filformat. XMP-metadata sparas i en separat fil, en underordnad fil, för undvika eventuella filfel. För alla andra filformat som stöds i Lightroom Classic CC (JPEG, TIFF, PSD och DNG), skrivs XMP-metadata till filen på den plats som är angiven för de data. XMP underlättar utbytet av metadata mellan Adobe-program och mellan olika arbetsflöden för publicering. Du kan till exempel spara metadata från en fil som en mall och sedan importera filinformationen till andra filer.

Metadata som lagras i andra format, som EXIF, IPTC (IIM) eller TIFF, synkroniseras och beskrivs enligt XMP så att de kan visas och hanteras på ett enklare sätt.

Ange var metadataändringar ska skrivas

Justeringar och inställningsdata skrivs automatiskt till katalogen. Du kan även ange att ändringarna ska skrivas till XMP-filen. Om du vill att de ändringar du gör i Lightroom Classic CC ska kännas igen i andra program måste metadata skrivas till XMP-filen.

 1. Välj Redigera > Kataloginställningar (Windows) respektive Lightroom Classic CC > Kataloginställningar (macOS).

 2. Klicka på fliken Metadata och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att metadata för justeringar och inställningar ska skrivas till XMP markerar du Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil.

  • Om du endast vill att metadata för ändringar och inställningar ska skrivas till katalogen avmarkerar du Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil.

Om du anger att metadata för ändringar och inställningar inte ska skrivas automatiskt till XMP markerar du en fil väljer Metadata > Spara metadata i fil.

Spara metadataändringar i en fil manuellt

Om du vill spara metadataändringar för ett foto i Lightroom Classic CC manuellt gör du något av följande:

 • Markera ett eller flera foton i stödrastervyn i modulen Bibliotek och välj Metadata > Spara metadata i fil eller tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S (macOS).
 • Klicka på ikonen Metadatafilen behöver uppdateras () i en miniatyrbild i stödrastervyn i modulen Bibliotek och klicka sedan på Spara.
 • Om du använder en DNG-fil och vill spara metadataändringar i filen samt generera en förhandsvisning som är baserad på de aktuella Raw-bearbetningsinställningarna väljer du Metadata > Uppdatera DNG-förhandsvisning och -metadata.

Visa fotometadata

I modulen Bibliotek visas filnamnet, filsökvägen, klassificeringen, textetiketten samt EXIF- och IPTC-metadata för markerade foton i panelen Metadata. På snabbmenyn kan du välja en uppsättning metadatafält. I Lightroom Classic CC finns redan förberedda uppsättningar för att visa olika metadatakombinationer.

 1. Välj något av följande på snabbmenyn högst upp i panelen Metadata när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller om du markerat ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn.

  Standard

  Visar filnamn, kopianamn, mapp, klassificering, textetikett och underordnade IPTC- och EXIF-metadata.

  Alla metadata för plugin-program

  Visar metadata skapade av tredjeparts plugin-program. Om du inte har installerat något plugin-program visas filnamn, kopianamn och mapp.

  EXIF

  Visar filnamn, filsökväg, dimensioner och EXIF -kamerametadata, till exempel exponering, brännvidd, ISO-hastighet och blixt. Om kameran lagrar GPS-metadata visas informationen som EXIF-metadata.

  EXIF och IPTC

  Visar filnamn, storlek, typ, plats, metadatastatus samt alla EXIF-metadata och grundläggande IPTC-metadata.

  IPTC

  Visar filnamnet och grundläggande IPTC-metadata: kontakt-, innehålls-, status- och copyrightmetadata.

  IPTC-tillägg

  Visar filnamnet och IPTC-metadata för modell- och teckningsfriskrivningar, samt andra typer av licensrättigheter.

  Stor bildtext

  Visar en stor bildtextsredigeringsruta och copyrightrutan.

  Plats

  Visar fälten för filnamn, kopienamn, mapp, titel, bildtext och plats, däribland GPX-koordinater.

  Minimal

  Visar filnamn, klassificering, bildtext och copyrightmetadata.

  Snabbeskrivning

  Visar filnamn, kopianamn, filsökväg, klassificering samt följande EXIF- och IPTC-metadata: Dimensioner, Datum och tid, Kamera, Rubrik, Bildtext, Copyright, Skapare och Placering.

  Obs!

  I panelen Metadata klickar du på pilen, om en pil visas vid ett IPTC-metadatafält, för att snabbt hitta och visa alla foton som innehåller dessa metadata.

  Om du markerat flera foton med olika metadatainställningar, visas <blandad> i metadatafälten. Om du vill visa metadata för fotot som är aktiverat i markeringen väljer du Metadata > Visa endast metadata för målfotot. Om flera foton är markerade på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn kommer metadata i panelen Metadata endast att visas för det aktiva fotot.

Lägga till och redigera IPTC-metadata

Metadata läggs till foton när du lägger till informationen i panelen Metadata. Med förberedda metadatauppsättningar är det enkelt att göra alla eller bara en del av fotots metadata tillgängliga för att läggas till eller redigeras.

Obs!

Att välja en metadataförinställning, att kopiera och klistra in metadata från andra foton samt att synkronisera metadata erbjuder snabba sätt att lägga till metadata till foton som ska dela samma metadata.

 1. Välj en metadatauppsättning på snabbmenyn högst upp i panelen Metadata när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller om du markerat ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn. Se Visa fotometadata.
 2. Gör något av följande:
  • Lägg till metadata i en metadatatextruta.

  • Välj en metadataförinställning på menyn Förinställning för att lägga till metadata från en förinställning.

  • Skriv över ett värde i en metadatatextruta för andra ändra informationen.

  • Klicka på åtgärdsikonen till höger om metadatafältet för att utföra den aktuella åtgärden. Om du till exempel vill visa alla foton med en speciell etikett, klickar du på ikonen till höger om fältet Etikett.

   Tips: Det finns speciella fält tillgängliga för att skicka e-post och för att hoppa till en webbplatslänk. Genom att till exempel klicka på länken till höger om Webbplats, kan du öppna webbläsaren och den speciella webbplatsen.

Om flera foton är markerade på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn, kommer metadata endast att läggas till för det aktiva fotot.

Ändra fotoinsamlingstid

Ibland kanske du vill ändra tiden när fotot är taget. Du kanske vill ändra tiden om du rest mellan olika tidszoner och inte ändrat kamerainställningen för datum och tid innan du började fotografera. Du kan dessutom ha importerat skannade foton till Lightroom Classic CC och då innehåller fotona tiden när de skannades och inte när de togs.

Du måste aktivera alternativet i dialogrutan Kataloginställningar för att kunna spara en redigerad insamlingstid för ett Raw-foto. Se Anpassa kataloginställningar.

Om du ändrar fångsttiden ändras EXIF-metadata i Ursprungligt datum och tid i panelen Metadata. För de flesta kameror är värden i Ursprungligt datum och tid och Digitalt datum och tid desamma, vilket medför att även Digitalt datum och tid ändras. Metadata för datum och tid indikerar senaste gången ett foto uppdaterades och påverkas inte när du ändrar insamlingstid.

Obs!

Kommandot Redigera insamlingstid kan inte ångras genom att trycka på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS). Du ska istället använda kommandot Återställ insamlingstid till ursprunglig tid.

 1. Gör något av följande när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn:
  • Välj Metadata > Redigera insamlingstid.

  • Klicka på pilen intill fältet Datum och tid i panelen Metadata när EXIF-informationen visas.

 2. Markera i dialogrutan Redigera insamlingstid den typ av ändring det gäller:

  Ändra till ett speciellt datum och en speciell tid

  Insamlingstiden ändras till det datum och den tid du anger.

  Växla med angivet antal timmar (tidszonsjustering)

  Insamlingstiden ändras med det antal timmar som du lägger till eller drar ifrån ursprungstiden.

  Ändra till datum då filen skapades för varje bild

  Insamlingstiden i kamerans EXIF-data ändras till det datum som filen skapades. Hoppa över steg 3 om du väljer detta alternativ.

 3. Gör något av följande i området Ny tid i dialogrutan:
  • Skriv det nya datumet och den nya tiden i textrutan Korrigerad tid, om du markerade Ändra till ett speciellt datum och en speciell tid. Du kan även markera datum- och tidsvärden för att sedan öka eller minska värdena med upp- eller nedknapparna.

  • Välj ett värde på snabbmenyn för att ändra tiden framåt eller bakåt om du valde Växla med angivet antal timmar.

  Obs!

  Om du har markerat flera foton i stödrastervyn ändras fångsttiden för det aktiva fotot med den angivna justeringen. (En förhandsvisning av det aktiva fotot visas i dialogrutan Redigera insamlingstid.) Andra foton i samlingen justeras med samma tidsmängd. Om flera foton är markerade på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn, kommer insamlingstiden endast att ändras för det aktiva fotot.

 4. (Valfritt) Om du vill återställa insamlingstiden till den ursprungliga tiden markerar du fotot i stödrastervyn eller på bildbandet och väljer Metadata > Återställ insamlingstid till ursprunglig tid.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy