Veilige modus

Deze prerelease bevat een nieuwe functie waarmee u fouten kunt herstellen die anders zouden verhinderen dat Illustrator kan worden gestart.

Stelt u zich een situatie voor waarin Illustrator vastloopt bij het starten. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een beschadigd lettertype, een beschadigde plug-in of een beschadigd voorkeurenbestand. Wanneer Illustrator niet start, kunt u bij de volgende poging Illustrator starten in de Veilige modus. Terwijl Illustrator start, zoekt het naar bestanden die fouten veroorzaken.

Opstartdialoogvenster wanneer u Illustrator in de Veilige modus start.

Nadat Illustrator is gestart in de Veilige modus, klikt u op Help > Veilige modus om een lijst weer te geven met problemen die ervoor zorgen dat Illustrator vastloopt. U kunt deze lijst gebruiken om de problemen op te lossen en aan te geven dat u de oorzaak van het probleem hebt verholpen.

Problemen diagnosticeren in de Veilige modus

 1. Als Illustrator vastloopt bij het starten, probeert u het programma opnieuw te starten. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de vraag of u een diagnostische controle wilt uitvoeren.

  Klik op Diagnose uitvoeren.

  Volgende vragen nadat Illustrator het eerste crashprobleem heeft geïdentificeerd.
 2. Illustrator voert een controle uit op alle bronnen en bestanden die nodig zijn om normaal te starten. Wanneer een bestand wordt gevonden dat een crash kan veroorzaken, registreert Illustrator dat en wordt het programma afgesloten. Dit gedrag is normaal.

  Start Illustrator opnieuw.

  Opmerking: de stappen 1 en 2 worden herhaald totdat Illustrator alle bestanden heeft gevonden die een crash veroorzaken.

  Illustrator controleert alle bronbestanden op problemen die een crash veroorzaken.
  Illustrator geeft u mogelijk informatie over bestanden die een crash veroorzaken.
 3. Wanneer alle bestanden die fouten veroorzaken zijn gevonden tijdens de diagnostische tests, wordt Illustrator gestart en wordt een dialoogvenster weergegeven dat aangeeft dat Illustrator in de Veilige modus wordt uitgevoerd.

  Illustrator wordt gestart en een bericht geeft aan dat het programma in de Veilige modus wordt uitgevoerd.
 4. Klik op Help > Veilige modus.

  Het dialoogvenster Veilige modus bevat een lijst met alle bestanden die de crash veroorzaken.
 5. Bekijk in het dialoogvenster Veilige modus elk element in de lijst en herstel het probleem. Wanneer u een probleem herstelt, bijvoorbeeld wanneer u een beschadigde plug-in uit de map met plug-ins verwijdert, selecteert u het bijbehorende selectievakje om Illustrator te laten weten dat het probleem is opgelost.

  Herhaal deze stap tot alle items in de lijst zijn aangevinkt.

  Opmerking:

   

  1. U kunt in de Veilige modus blijven werken zonder alle fouten te herstellen. De functionaliteit van de elementen die in het dialoogvenster Veilige modus worden vermeld, zijn echter niet beschikbaar totdat u het probleem oplost.
  2. Als u op Veilige modus herstellen klikt, neemt Illustrator aan dat alle problemen zijn hersteld en probeert het programma opnieuw normaal te starten. Klik alleen op Veilige modus herstellen als u zeker weet dat alle problemen zijn verholpen. Als niet alle vermelde problemen zijn verholpen, kan Illustrator opnieuw crashen bij het starten en moet u dit proces opnieuw uitvoeren vanaf stap 1.