GPU Performance | בעיות ידועות

בעיות ידועות

התכונה GPU Performance במהדורה 2014 של Illustrator CC מאפשרת לעבד יצירות של Illustrator במעבד הגרפי. האפשרות GPU Preview דולקת כברירת מחדל במסמכי RGB במחשבים הפועלים עם מערכות Windows 7 ו-Windows 8 שלהם כרטיסי NVIDIA תואמים. תוכל גם להפעילה במסמכי CMYK על-ידי בחירת Preferences > הכרטיסייה Experimental Feature. 

שיקולים כלליים

 • GPU Performance לא זמינה ב-Mac OS.
 • כאשר GPU Performance דולקת, התפריט View מציג מצב GPU Preview בנוסף למצבי תצוגה מקדימה אחרים. כאשר GPU Performance כבויה, התפריט View אינו מציג מצב GPU Preview.
 • מתוך GPU Preview ניתן לעבור לתצוגת Preview‏, Outline‏, Pixel Preview או Overprint Preview דרך התפריט View. תוכל גם להשתמש בקיצורי מקלדת ספציפיים.
 • האפשרויות Preview‏, Outline‏, Pixel Preview ו-Overprint Preview תמיד משתמשות ב-CPU לשם עיבוד יצירות Illustrator, בין אם התכונה GPU Performance דולקת ובין אם היא כבויה.
 • שינוי המצב ל-Outline ‏(Ctrl + Y) תמיד מחזיר את התצוגה המקדימה האחרונה שבה נעשה שימוש (GPU Preview או CPU Preview).
 • אפשר לעבור בין GPU Preview ו-CPU Preview באמצעות Ctrl + E.
 • ייתכן שהתכונה לא תהיה זמינה במחשבי Windows 7 ו-Windows 8 עם מעבדים גרפיים תואמים של NVIDIA. (הכוונה היא שהתכונה הניסיונית בלוח Preferences לא תהיה זמינה או שהמחוון בסרגל התפריט של Illustrator לא יהיה זמין.) ראה מידע בנושא פתרון בעיות כדי לזהות את הבעיה ולפתור אותה.
 • GPU Performance כוללת תכונה חדשה בשם Animated Zoom. תוכל לכבותה גם כאשר האפשרות GPU Performance דולקת.
 • ב-GPU Preview, אם קווים דקים נראים דהויים או לא נראים כלל, בחר Enhance Thin Lines. בחר Preferences > הכרטיסייה Experimental Feature > ‏GPU Performance.

בעיות ידועות

הרשימה הבאה כוללת רשימת בעיות ידועות ב-GPU Performance:

 • במסמכי CMYK, אובייקטים עם מצבי מיזוג אינם נראים כראוי ב-GPU Preview. [3718123]
 • תמונות בצבעי ספוט CMYK אינן מעובדות כראוי ב-GPU Preview. [3719569]
 • ייתכן שמיזוגים שנוצרו עם אובייקט המכיל אפקטים לא יעובדו כראוי ב-GPU Preview. [3719633]
 • אובייקטים עם אפקטים של Photoshop אינם מעובדים ב-GPU Preview. [3680844]
 • מעברי צבע ואובייקטי Mesh עם מעברי צבע בצבעי ספורט אינם מעובדים כראוי ב-GPU Preview. [3715054]
 • במסמכי CMYK, תמונות RGB מקושרות עשויות להציג עיבוד שגוי ב-GPU Preview. [3720539]
 • עיבוד צבעים עשוי להיראות שונה ב-GPU Preview. [3705050]
 • משיכות קווים דקות ברמות שינוי גודל תצוגה נמוכות עשויות להציג פער מורגש בעת עצירה של Animated Zoom. [3736752]
 • בעיות ציור מחדש עשויות להופיע בעת גלילה במצב בידוד כשהאפשרות GPU Preview פעילה. [3732193]
 • תמונות Bitmap (סיבית 1) עשויות להיראות משובצות ב-GPU Preview עם תצוגה בגודל 100%. [3684735]
 • ב-GPU Preview, קובץ EPS DCS שאינו Photoshop לא מעובד כראוי. [3718181]
 • כאשר סרגלי המסמך דולקים, בלוח הציור של המסמך עשויה להיראות תזוזה קלה כאשר עוברים בין GPU Preview ו-CPU Preview. [3745431]
 • התוכן של מסמך סגור שעובד על-ידי ה-CPU עשוי להופיע באופן רגעי בעת יצירת מסמך ב-GPU Preview. [3682701]
 • ב-GPU Preview, לאחר שחרור גרירה ולחיצה, ייתכן שמקורות הסרגל לא יעודכנו עד שהסמן יוזז. [3745463]
 • ב-GPU Preview, קווי רשת עשויים להיראות מוחלקים. [3720002]
 • בעבודה עם Wacom Stylus, לא ניתן לשנות את המיקום של מקור הסיבוב/השיקוף ב-GPU Preview. [3710039]
 • יצירות שמקורן אינו ביישום ושכוללות הצללות מורכבות לא מעובדות ב-GPU Preview. [3726430]
 • ב-GPU Preview, ייתכן שהרכיב הגרפי Live Corner יוצג באיחור כאשר מתבצעת גלילה במסמך. [3715316]
 • ייתכן שהעיבוד של קובצי EPS עם מעברי צבע שנוצרו ביישומים אחרים ושמקושרים ל-Illustrator יהיה שגוי ב-GPU Preview. [3708251]
 • הצללות גרירה (כאשר אפשרות הצללת הגרירה היא Darkness) שמוחלות על צורות מורכבות ברמת השכבה עשויות להיראות דהויות ב-GPU Preview. [3680708]
 • הפונקציונליות Simulate Colored Paper אינה פועלת כראוי ב-GPU Preview. [3715194]
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון