Skicka foton från Lightroom via e-post

Med Lightroom kan du skapa e-postmeddelanden och skicka foton till personer som använder ditt standard-e-postprogram. Du kan också använda en e-postleverantör på internet, till exempel Gmail.

Skicka foton som e-postbilagor

 1. I stödrastervisning i modulen Bibliotek, eller på bildbandet, väljer du en eller flera filer som du vill dela via e-post. De valda filerna kan vara foton eller videofilmer.

 2. Välj Arkiv > E-posta foto.

  Ditt standard-e-postprogram identifieras av Lightroom och ett meddelande skapas som du kan skicka med de valda filerna som bilagor.

  Obs!

  Välj Inkludera bildtextmetadata som beskrivning för att skicka bildmetadata med fotot i meddelandets meddelandeområde.

 3. I meddelandefönstret anger du en eller fler e-postadresser och ett ärende.

 4. (Valfritt) Om du vill ändra e-postprogram som ska skicka meddelandet klickar du på snabbmenyn Från och väljer ett annat e-postprogram.

 5. Klicka på Förinställ och välj storlek på bifogade foton.

 6. Klicka på Skicka.

  E-postmeddelandet öppnas i e-postprogrammet.

 7. Lägg eventuellt till ett meddelande och klicka sedan på Skicka.

Konfigurera e-postkontoinställningar för Lightroom

 1. Välj Arkiv > E-posta foto i valfri modul förutom Bok.

 2. Klicka på snabbmenyn Från och välj Gå till kontohanteraren.

  • Klicka på Lägg till om du vill lägga till ett e-postkonto. Ange ett beskrivande kontonamn och välj en tjänsteleverantör i listan.

  • Om du vill ta bort ett e-postkonto markerar du det i listan i vänstra kolumnen och klickar på Ta bort.

Inställningar för utgående server

För vanliga tjänsteleverantörer, till exempel Gmail, läggs automatiskt en SMTP-server och portinställningar till, men även säkerhets- och autentiseringsalternativ. Om du vill ha mer information om hur du väljer dessa inställningar kontaktar du tjänsteleverantören eller går till leverantörens webbplats.

Behörighetsinställningar

Ange e-postadress och lösenord och klicka sedan på Validera för att bekräfta inställningarna.

Publicera från Lightroom till Facebook

I panelen Publiceringstjänst i modulen Bibliotek kan du skicka foton direkt från Lightroom till Facebook. Först upprättar du en anslutning mellan Facebook och Lightroom och sedan skapar du en publiceringssamling med foton att publicera. Till sist skickar du fotona.

Videosjälvstudie: Dela dina foton på Facebook

Skapa en Facebook-anslutning

Med hjälp av anslutningen i Publiceringstjänst går det att kommunicera med ditt Facebook-konto från Lightroom.

 1. I panelen Publiceringstjänst på vänster sida i modulen Bibliotek klickar du på Facebook-anslutningens inställningsknapp.
  Lightroom: Panelen Publiceringstjänst
  Panelen Publiceringstjänst

 2. I dialogrutan Lightroom Publishing Manager tittar du under Facebook-konto och klickar på Auktorisera på Facebook.
 3. Följ anvisningarna om hur Facebook kan kommunicera med Lightroom.
 4. Ange ytterligare exportalternativ i Publishing Manager.

  Publiceringstjänst

  En beskrivning som visas bredvid anslutningsnamnet i panelen Publiceringstjänster.

  Facebook-album

  Välj ett Facebook-album som du vill skicka till.

  Facebook-titel

  Ange fototitlar med hjälp av fotots filnamn och IPTC-titelmetadata eller lämna fältet tomt. Välj beteende när foton skickas: Ersätt befintlig titel eller Lämna den befintliga titeln.

  Obs!

  Mer information om namngivning av filer, filinställningar, bildstorlek och andra exportalternativ finns i Exportera filer till disk eller CD.

 5. (Valfritt) Om du vill ändra din Facebook-anslutning klickar du på + överst i panelen Publiceringstjänst och väljer Facebook > Redigera inställningar.

Lägga till och hantera foton i en Facebook-samling

Foton som du vill skicka till Facebook hanteras i en publiceringssamlingi Facebook.

 1. Om du vill skapa en samling foton för export till Facebook högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på Facebook-samlingen i panelen Publiceringstjänst och väljer något av följande:

  Skapa samling

  En samling med foton du väljer. Ge samlingen ett namn, ange om du vill inkludera valda foton och välj eller skapa ett Facebook-album som du vill skicka foton till.

  Skapa smart samling

  En samling foton baserad på regler du definierar. Se Arbeta med smarta samlingar. Ge den smarta samlingen ett namn och välj eller skapa ett Facebook-album som du vill skicka foton till.

 2. Om det är en vanlig Facebook-samling  drar du foton från stödrastervisning till samlingen i panelen Publiceringstjänst. Om du skapar en smart samling visas de foton som matchar dina regler i samlingen.
 3. Gör något av följande om du vill hantera dina Facebook-samlingar:
  • Om du vill redigera, ändra namn på eller ta bort en samling högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (OS) du på samlingen i panelen Publiceringstjänster och väljer Redigera samling, Ändra namn eller Ta bort.

  • Om du vill ta bort ett opublicerat foto från en vanlig samling markerar du fotot i publiceringssamlingen och trycker på Delete.

  • Om du vill lägga till eller ta bort foton i en smart samling ändrar du reglerna för den smarta samlingen.

  • Om du vill visa foton i en samling väljer du samlingen i panelen Publiceringstjänst. Fotona ordnas i följande kategorier, eller köer, i bildvisningsområdet:

   Nya foton att publicera

   Foton som inte har publicerats.

   Ändrade foton att publicera igen

   Foton som har redigerats i biblioteksmodulen eller framkallningsmodulen sedan de exporterades.

   Publicerade foton

   Foton som inte har ändrats sedan de publicerades.

   Borttagna foton att avlägsna

   När du trycker på Delete för att ta bort tidigare exporterade foton från en samling markeras de som Borttagna foton att avlägsna. De tas bort från samlingen i Lightroom nästa gång du klickar på Publicera. Du måste ta bort dem från Facebook med hjälp av webbläsaren på Facebooks webbplats.

Skicka till Facebook

Foton som väntar på publicering visas i en av två köer: Nya foton att publiceras eller Ändrade foton som ska publiceras om. Lightroom skickar allt till båda köerna när du publicerar en samling.

 1. Gör något av följande om du vill publicera till Facebook:
  • Välj en Facebook-samling i panelen Publiceringstjänst och klicka på Publicera.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en Facebook-samling och välj Publicera nu.

 2. Om du får en fråga klickar du på Ersätt så uppdateras de publicerade fotona till nyare versioner.

Obs!

Om du får problem när du skickar till Facebook med hjälp av panelen Publiceringstjänst, måste du kontrollera att du använder den senaste uppdateringen: välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar i Lightroom. Om du vill ha mer information om begränsningar för foton och album läser du i Facebook-hjälpcenteravsnittet Överföra foton och profilfoton. Album får t.ex. inte innehålla mer än 200 foton.

Publicera från Lightroom till Flickr

I panelen Publiceringstjänst i modulen Bibliotek kan du skicka foton direkt från Lightroom till Flickr. Först upprättar du en anslutning mellan Flickr och Lightroom och sedan skapar du en publiceringssamling med foton att publicera. Till sist skickar du fotona. Du kan också skapa och visa Flickr-kommentarer i panelen Kommentarer i modulen Bibliotek i Lightroom.

Skapa en Flickr-anslutning

Med hjälp av anslutningen genom Publiceringstjänst kan Lightroom kommunicera med ditt Flickr-konto.

 1. I panelen Publiceringstjänst på vänster sida i modulen Bibliotek klickar du på Flickr-anslutningens inställningsknapp.
  Lightroom: Panelen Publiceringstjänst
  Panelen Publiceringstjänst

 2. I dialogrutan Lightroom Publishing Manager tittar du under Flickr-konto och klickar på Logga in.
 3. Följ anvisningarna om hur Flickr kan kommunicera med Lightroom.
 4. Ange ytterligare exportalternativ i Publishing Manager.

  Publiceringstjänst

  En beskrivning som visas bredvid anslutningsnamnet i panelen Publiceringstjänster.

  Flickr-titel

  Ange fototitlar med hjälp av fotots filnamn och IPTC-titelmetadata eller lämna fältet tomt. Välj beteende när foton skickas: Ersätt befintlig titel eller Lämna den befintliga titeln.

  Obs!

  Mer information om namngivning av filer, filinställningar, bildstorlekar och andra alternativ finns i Exportera filer till disk eller CD.

 5. (Valfritt) Om du vill ändra din Flickr-anslutning klickar du på + överst i panelen Publiceringstjänst och väljer Flickr > Redigera inställningar.

Lägga till och hantera foton i en Flickr-samling

Foton som ska skickas till Flickr hanteras i en publiceringssamling som också kallas fotouppsättning.

 1. Om du vill skapa en Flickr-fotouppsättning högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på Flickr-anslutningen i panelen Publiceringstjänst och väljer något av följande:

  Skapa fotouppsättning

  En samling eller uppsättning av foton som du väljer och som finns i Flickr Photostream.

  Skapa smart fotouppsättning

  En fotouppsättning baserad på regler som du anger. Se Arbeta med smarta samlingar.

 2. Om det är en vanlig fotouppsättning  drar du foton från stödrastervisning till Flickr-fotouppsättningen i panelen Publiceringstjänst. Om du skapar en smart fotouppsättning visas de foton som matchar dina regler i samlingen.
 3. Gör något av följande om du vill hantera dina Flickr-uppsättningar:
  • Om du vill redigera, ändra namn på eller ta bort en fotouppsättning högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (OS X) du på samlingen i panelen Publiceringstjänster och väljer Redigera samling, Ändra namn eller Ta bort.

  • Om du vill ta bort ett opublicerat foto från en vanlig fotouppsättning markerar du fotot i fotouppsättningen och trycker på Delete.

  • Om du vill lägga till eller ta bort foton i en smart fotouppsättning ändrar du reglerna för den smarta uppsättningen.

  • Om du vill visa foton i en fotouppsättning markerar du fotouppsättningen i panelen Publiceringstjänst. Fotona ordnas i följande kategorier, eller köer, i bildvisningsområdet:

   Nya foton att publicera

   Foton som du ännu inte har exporterat.

   Ändrade foton att publicera igen

   Foton som har redigerats i biblioteksmodulen eller framkallningsmodulen sedan de exporterades.

   Publicerade foton

   Foton som du inte har ändrat sedan du exporterade dem.

   Borttagna foton att avlägsna

   När du trycker på Delete för att ta bort publicerade foton från en fotouppsättning markeras de som Borttagna foton att avlägsna. De tas bort från fotouppsättningen i Lightroom och från Flickr nästa gång du klickar på Publicera.

Skicka till Flickr

Foton som väntar på publicering visas i en av två köer: Nya foton att publiceras eller Ändrade foton som ska publiceras om. Lightroom skickar allt till båda köerna när du publicerar en fotouppsättning.

 1. Gör något av följande om du vill publicera foton till Flickr:
  • Välj en fotouppsättning och klicka på Publicera.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en fotouppsättning och välj Publicera nu.

 2. Om du får en fråga klickar du på Ersätt så uppdateras de publicerade fotona till nyare versioner.

Obs!

Om du får problem när du skickar till Flickr med hjälp av panelen Publiceringstjänst, måste du kontrollera att du använder den senaste uppdateringen: välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar i Lightroom.

Publicera från Lightroom till Adobe Stock

Introducerades i Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7

Du kan använda panelen Publiceringstjänster i modulen Bibliotek till att skicka foton direkt från Lightroom till Adobe Stock. Börja med att upprätta en anslutning mellan Adobe Stock och Lightroom genom att skapa ett Adobe Stock Contributor-konto (https://contributor.stock.adobe.com/). Därefter drar du de foton du vill publicera från stödrastervisningen till Adobe Stock-fotouppsättningen i panelen Publiceringstjänster. Publicera sedan fotona från Lightroom.

Därefter går du till Adobe Stock Contributor-portalen, taggar dina överförda foton och lämnar in dem till Adobe Stock för moderering. När du överför foton till Adobe Stock Contributor-portalen extraheras automatiskt de Lightroom-nyckelord som är associerade med dina foton och visas som taggade nyckelord. Om du vill ha mer information läser du i Adobe Stock | Vanliga frågor om Contributor.

Skapa ett Adobe Stock Contributor-konto

Plugin-programmet för att publicera till Adobe Stock i Lightroom

Med hjälp av anslutningen för Publiceringstjänster går det att upprätta en anslutning mellan Lightroom och ditt Adobe Stock Contributor-konto.

 1. Klicka på knappen Konfigurera för Adobe Stock-anslutningen i panelen Publiceringstjänster på vänster sida i modulen Bibliotek.

 2. Dialogrutan Hantera publicering för Lightroom visas. Titta under Adobe Stock.

 3. Ange inställningar i publiceringshanteraren för Lightroom:

  Publiceringstjänst

  En beskrivning som visas bredvid anslutningsnamnet i panelen Publiceringstjänster.

  Adobe Stock-konto

  Konfigurera ditt Adobe Stock Contributor-konto genom att följa de steg som visas.

  Obs!

  Mer information om hur du skapar Adobe Stock-konton finns i Adobe Stock Contributor | Komma igång.

 4. (Valfritt) Om du vill ändra dina Adobe Stock-anslutningsinställningar klickar du på + längst upp i panelen Publiceringstjänster och väljer Adobe Stock > Redigera inställningar.

Lägga till och hantera foton i samlingen Lämna in till Adobe Stock

Du hanterar de foton du vill överföra till Adobe Stock i samlingen Publicerade. Standardnamnet på den samlingen är Lämna in till Adobe Stock.

 1. Gör något av följande för att lägga till foton:

  • Ange Adobe Stock-samlingen som målsamling i panelen Publiceringstjänster.
   1. Högerklicka/Kommando-klicka på Adobe Stock-samlingen och välj Ange som målsamling.
   2. Så här gör du för att lägga till en fil i kön för filer som ska publiceras:
    • Tryck på B, eller,
    • Högerklicka/Kommando-klicka på en fil och klicka sedan på
  • Dra foton från stödrastervisningen till Adobe Stock-samlingen Publicerade () i panelen Publiceringstjänster.
 2. Så här hanterar du din Adobe Stock-samling:

  • Om du vill ändra namn på samlingen dubbelklickar du på samlingen i panelen Publiceringstjänster och anger ett nytt namn. Standardnamnet på samlingen är Lämna in till Adobe Stock.

  • Om du vill ta bort ett foto från samlingen högerklickar du på fotot och väljer Ta bort från samling.

  • Om du vill visa foton i en samling markerar du fotouppsättningen i panelen Publiceringstjänster. Fotona ordnas i följande kategorier, eller köer, i bildvisningsområdet:

  Nya foton att publicera

  Foton som inte har publicerats till Adobe Stock.

  Ändrade foton att publicera igen

  Tidigare publicerade foton som har redigerats i modulen Bibliotek eller Framkalla.

  Publicerade foton

  Foton som inte har ändrats sedan den förra publiceringen.

  Borttagna foton att avlägsna

  När du trycker på Ta bort för att ta bort tidigare publicerade foton markeras de som Borttagna foton att avlägsna. De tas bort från samlingen i panelen Publiceringstjänster i Lightroom, och från Adobe Stock Contributor-portalen nästa gång du klickar på Publicera.

Överföra till Adobe Stock

Foton som väntar på publicering visas i en av två köer:

 • Nya foton att publicera, eller,
 • Ändrade foton att publicera igen

När du klickar på Publicera överförs allt i de här köerna till avsnittet Nya för ditt Adobe
Stock Contributor-konto.

Obs!

Se till att de foton du vill överföra till Adobe Stock uppfyller kraven i Filformat som stöds för foton. Om markeringen innehåller foton som inte uppfyller filspecifikationerna visas felen i dialogrutan Det gick inte att överföra alla resurser. Ta bort de filer som inte uppfyller kraven från urvalet och försök sedan publicera igen.

 1. Gör något av följande om du vill publicera foton till Adobe Stock:

  • Högerklicka/Kommando-klicka på samlingen i panelen Publiceringstjänster och välj sedan Publicera nu.

  • Klicka på knappen Publicera under modulknapparna (ovanför bildvisningsområdet).

 2. När överföringen är slutförd visas dialogrutan Foton har överförts.

  Om du vill fortsätta till Adobe Stock Contributor-portalen från den dialogrutan klickar du på Fortsätt till Adobe Stock. De Lightroom-nyckelord som är associerade med dina foton visas automatiskt i avsnittet Nyckelord på Contributor-portalen. Du kan granska och redigera nyckelorden och sedan lämna in fotona till Adobe Stock för granskning.

  Mer information finns i Adobe Stock | Överföra och hantera innehåll.

Filspecifikationer och krav för överföringar till Adobe Stock

Filformat som stöds för foton

 • Fotona måste ha JPEG-format.
 • Den minsta fotoupplösningen är 4 miljoner pixlar.
 • Den största fotoupplösningen är 65 miljoner pixlar.
 • Filerna får inte vara större än 30 MB.

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy