Misbruik rapporteren

Overzicht

Adobe Acrobat Sign heeft voor ontvangers en gebruikers een mechanisme om misbruik van overeenkomsten ter beoordeling aan het beveiligings- en privacyteam van Adobe te melden.

Misbruik in deze context wordt gebruikt om overeenkomsten te identificeren die aan een of meer van de volgende criteria voldoen:

 • Spam
 • Phishing
 • Aanstootgevende content
 • Schending van handelsmerken
 • Onbekend bij/ongevraagd door de afzender
 • Andere schendingen van de gebruiksvoorwaarden of wettelijk ongepaste inhoud
Het melden van een overeenkomst als misbruik leidt niet onmiddellijk tot annulering van de overeenkomst of tot het anderszins verbreken van het ondertekeningsproces. Het privacy- en beveiligingsteam beoordeelt de gemelde oorzaak van het misbruik en bepaalt welke geschikte actie vervolgens moet worden ondernomen.
 
Een overeenkomst kan als misbruik worden gemeld via:
 • Koppelingen in e-mails over overeenkomsten
 • Het menu Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
 • De zijbalk Acties op de pagina Beheren op de overeenkomst

Misbruik van e-mailberichten rapporteren

E-mailberichten van Acrobat Sign over een overeenkomst/ondertekeningsproces tonen de koppeling Misbruik rapporteren onder aan de e-mail rechts van de koppeling Gebruiksvoorwaarden.

Alle e-mails in verband met de overeenkomst bevatten de koppeling en de koppeling mag niet worden onderdrukt:

Koppeling Misbruik rapporteren in e-mail

Opmerking:

De koppelingen voor Misbruik rapporteren in e-mails zijn niet onderhevig aan de normale instelling voor de vervaldatum van documentkoppelingen.

Koppelingen voor misbruik melden zijn altijd actief in de e-mailsjablonen.

 

Misbruik rapporteren vanuit het menu Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen

Ontvangers van een overeenkomst kunnen de optie Misbruik rapporteren vinden in het menu Opties.

Deze optie mag niet worden onderdrukt.

Het menu Opties in Misbruik rapporteren

 

Misbruik rapporteren van de overeenkomst Acties op de pagina Beheren

Acrobat Sign-gebruikers hebben toegang tot de koppeling Misbruik rapporteren voor elke overeenkomst die hun is toegezonden en die verschijnt op hun pagina Beheren.

De huidige status van de overeenkomst is niet van belang. Overeenkomsten die in uitvoering, geannuleerd of voltooid zijn, kunnen allemaal worden gerapporteerd.

Misbruik rapporteren - pagina Beheren

 

Het misbruikformulier indienen

Na het selecteren van een koppeling Misbruik rapporteren ontvangt de gebruiker een kort formulier om informatie door te geven over de aard van het gemelde misbruik.

Alle velden op het formulier zijn verplicht.

Formulier misbruik rapporteren

Nadat de overeenkomst is gemeld, krijgt de gebruiker een succesbericht.

Bij melding vanuit Acrobat Sign is de melding een groene pop-up boven in het scherm.

Ontvangers die een melding doen via e-mail of het menu Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen, komen terecht op een landingspagina 'U bent helemaal klaar':

Misbruik rapporteren - Succesberichten

Opmerking:

Meldingen van misbruik brengen doorgaans geen verdere communicatie met zich mee en melders hoeven geen updates over hun melding te verwachten.

Adobe zal alle meldingen volgens het interne beleid behandelen.

Beperkingen en bekende problemen

 • Misbruik rapporteren is ingeschakeld (en verplicht) voor alle accounts behalve op zakelijke en bedrijfsniveaus.
 • Accounts die zijn geconfigureerd voor HIPAA-naleving, zijn uitgesloten van de functionaliteit Misbruik rapporteren.
 • De functionaliteit Misbruik rapporteren is alleen van toepassing op overeenkomsten die na de invoering van de functie voor de account zijn geïntroduceerd.
 • Workflows voor Invullen en ondertekenen bevatten de functionaliteit Misbruik rapporteren niet.
 • De mobiele applicaties van Acrobat Sign ondersteunen momenteel de koppeling Misbruik rapporteren niet.
 • Operationele e-mails van Adobe (die geen deel uitmaken van een ondertekeningsproces in Acrobat Sign) bevatten de koppeling Misbruik rapporteren niet.
 • De klassieke pagina Beheren ondersteunt het proces Misbruik rapporteren niet.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account