Migreren van echosign.com naar adobesign.com

Overzicht van wat er gebeurt

Adobe Acrobat Sign heeft een nieuw domein geïmplementeerd: adobesign.com.

Klantaccounts die momenteel zijn geconfigureerd in het domein echosign.com, zullen in december 2022 zijn gemigreerd naar adobesign.com.

Klanten kunnen hun domein identificeren door zich aan te melden bij Acrobat Sign en de URL te controleren:

EchoSign-URL

Individuele en gratis accounts worden automatisch gemigreerd, omdat die serviceniveaus niet de complexe functies hebben die door de beheerder moeten worden gecontroleerd.

Alle andere serviceniveaus dienen te worden gemigreerd binnen de hieronder beschreven tijdsbestekken:

Juni 2020

De migratie van alle gratis en individuele accounts naar het domein adobesign.com is voltooid.

Juli 2020

Alle nieuwe accounts voor kleine bedrijven en individuele gebruikers worden voorzien van het domein adobesign.com

September 2020


Alle nieuwe accounts voor bedrijven worden voorzien van het domein adobesign.com.

Voor alle bestaande accounts voor bedrijven is er een opt-in-optie voor het nieuwe domein na verificatie dat het account gereed is voor migratie.

Oktober 2020


Alle nieuwe accounts voor ondernemingen worden voorzien van het domein adobesign.com.

Geleidelijk uitrollen van de opt-in-keuze voor aanmelding bij het nieuwe domein geleidelijk uit voor bestaande ondernemingsaccounts.

December 2022

Alle accounts moeten voor december 2022 zijn gemigreerd naar het domein adobesign.com. De optie om terug te schakelen naar het domein ecosign.com zal op dat moment worden verwijderd.


Acties voor controle/uitvoering

Om de continuïteit van de service te garanderen, moeten klanten zich voorbereiden op de domeinmigratie door de onderstaande lijst met acties te bekijken en de problemen op te lossen die relevant zijn voor hun account.

Alle betroffen accounts kunnen overschakelen naar het nieuwe domein zodra hun account eventuele problemen / taken heeft opgelost die in de onderstaande lijst staan vermeld.

Let op:

Als u de SAML-configuratie wijzigt, moet u zich via een opt-in voor het nieuwe domein aanmelden. Dit moet gebeuren direct nadat de nieuwe IdP-instellingen zijn opgeslagen in Acrobat Sign.

De SSO voor het account wordt verbroken totdat de domeinwisseling is voltooid.

Als u een klant bent die SAML gebruikt, zorg er dan voor dat u uw instellingen voor de SAML-modus in Acrobat Sign instelt op SAML toegestaan

 • Controleer of u uw native Acrobat Sign -wachtwoord kent
  • Dit is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat u per ongeluk geen toegang krijgt tot uw account nadat u de IdP hebt gewijzigd

Beheerders met gebruikers die de mobiele app van Acrobat Sign voor iOS gebruiken, moeten hun gebruikers waarschuwen dat ze hun appversie moeten upgraden naar 3.22 of hoger.

De Acrobat Sign voor Android -app wordt niet beïnvloed door de domeinwijziging.

Opmerking:

Het bijwerken van aangepaste e-mailsjablonen moet worden uitgevoerd door uw succesmanager of door het ondersteuningsteam.

Aangezien de sjablonen op elk moment kunnen worden bijgewerkt voordat u naar het nieuwe domein overschakelt, is het raadzaam om deze update zo vroeg mogelijk aan te vragen.

Als uw account aangepaste e-mailsjablonen gebruikt, moet de sjabloon worden bijgewerkt om een verwijzing naar adobesign@adobesign.com mogelijk te maken als e-mailalias die gebruikers aan hun veilige lijst kunnen toevoegen.

 • Hiertoe moet de vaste tekenreeks echosign@echosign.com worden gewijzigd in de variabele $!from@$!active_domain
  • Zo kan het adres dynamisch veranderen wanneer het account tussen domeinen wordt geschakeld

Klanten die e-mail actief beperken, moeten e-mail van adobesign@adobesign.com expliciet toestaan

 • Als u een bestaande regel hebt om echosign@echosign.com toe te staan, voeg dan ook deze nieuwe regel toe
  • Verwijder op dit moment nog niet de regel echosign@echosign.com

Als u de regel nu verwijdert, kan dat er namelijk toe leiden dat inkomende overeenkomstmeldingen (via e-mail) worden uitgefilterd naar spam / junkmappen.

Klanten met een beperkende netwerkbeveiliging moeten verkeer van de productie-eindpunten van het nieuwe domein expliciet toestaan.

Als uw huidige netwerkmachtigingen zijn geconfigureerd om verkeer van echosign.com door te laten, moet u ook de eindpunten van adobesign.com toevoegen.

 • Verwijder op dit moment nog niet de eindpunten van echosign.com
 • Voeg alleen adobesignforsalesforce.com toe als uw account gebruikmaakt van de Adobe Acrobat Sign voor Salesforce -integratie
 • Klanten met accounts in de Demo-omgeving moeten ook de adobesign Demo-eindpunten toevoegen
Omgeving 'echosign'-domein 'adobesign'-domeinequivalent
Productie echosign.com adobesign.com
echocdn.com adobesigncdn.com
echosignforsalesforce.com adobesignforsalesforce.com
-- documentcloud.adobe.com
Demo echosigndemo.com adobesigndemo.com
echocdndemo.com adobesigncdndemo.com
echosignforsalesforcedemo.com adobesignforsalesforcedemo.com
Opmerking:

Een uitgebreide lijst met Adobe Acrobat Sign-eindpunten vindt u hier, maar alleen de hierboven genoemde zijn relevant voor deze domeinmigratie.

Er zijn geen bewerkingen in IP-bereiken nodig.

Accounts die de API-service gebruiken, moeten hun code controleren om zeker te zijn dat het domein adobesign.com wordt ondersteund.

Opmerking:

Vernieuwingstokens (voor het ophalen van nieuwe toegangstokens) zijn niet gekoppeld aan het domein, en worden dus niet beïnvloed door de domeinwijziging.

Klanten/partners/integrators kunnen over code beschikken met een 'hardcoded'-controle voor de URI die wordt geretourneerd. Dit kan gebeuren als veiligheidsmaatregel om inbreuk te voorkomen waarbij het domein op een verkeerde manier wordt omgeleid.

 • Neem contact op met de eigenaar van een integratie van derden om te bepalen of deze situatie zich voordoet
 • Neem contact op met uw interne belanghebbenden voor integraties op maat die intern zijn ontwikkeld
Let op:

Als u de SAML-configuratie wijzigt, moet u zich via een opt-in voor het nieuwe domein aanmelden. Dit moet gebeuren direct nadat de nieuwe IdP-instellingen zijn opgeslagen in Acrobat Sign.

De SSO voor het account wordt verbroken totdat de domeinwisseling is voltooid.

 1. Stel uw instellingen voor SAML-modus in Acrobat Sign in op SAML toestaan

  • Controleer of u uw native Acrobat Sign -wachtwoord kent
   • Dit is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat u per ongeluk geen toegang krijgt tot uw account nadat u de IdP hebt gewijzigd
  SAML Mode

 2. Maak een nieuwe client met uw IdP (MSADFS, Okta, enz)

  • Stel uw nieuwe client samen met behulp van de Acrobat Sign SAML-serviceprovidergegevens voor het nieuwe domein (zie de waarschuwing hieronder)
  • We raden aan dat u de oude client behoudt totdat u zeker weet dat SSO naar verwachting functioneert in het nieuwe domein
  Let op:

  Bij het migreren naar een nieuw domein geeft de Acrobat Sign-serviceprovider -content op de Acrobat Sign SAML-pagina de bestaande domeinconfiguratie weer.

  U moet de drie URL's handmatig bewerken met betrekking tot het nieuwe domein waarnaar u migreert.

  • Als u bijvoorbeeld naar adobesign.com migreert, hebben uw bestaande URL's betrekking op echosign.com. Wijzig deze handmatig naar adobesign.com wanneer u uw nieuwe client configureert

  Bewerk het volgende absoluut niet:

  • Entiteits-id/SAML-gebruikers
  • SP-certificaat

  Bewerk de volgende zaken handmatig:

  • Assertion-consumer-URL
  • URL voor enkelvoudige afmelding
  • URL voor Single Sign-On


 3. Werk de Identity Provider-configuraties bij met behulp van de waarden van de nieuw gemaakte IdP-client

 4. Meld u aan bij Acrobat Sign als beheerder op accountniveau en ga naar Account > Accountinstellingen > Account instellen

  • Klik op de knop Nu bijwerken
   • U wordt automatisch afgemeld en u moet zich verifiëren bij het nieuwe domein
   • Als u zich via een bladwijzer aanmeldt, moet u de URL die u wilt gebruiken wijzigen, zodat adobesign.com wordt gebruikt, in plaats van echosign.com
  Het domein bijwerken

  Opmerking:

  Bladwijzers naar het oude domein (echosign.com) kunnen verzoeken om meerdere cookies in te schakelen wanneer het aanmeldingsproces de gebruiker naar het nieuwe domein (adobesign.com) verplaatst. 

  Gebruikers kunnen dit beperken door hun bladwijzers bij te werken.

 5. Uw SSO-verbinding testen

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce -klanten moeten de OAuth-koppeling tussen Acrobat Sign en Salesforce opnieuw instellen, en het liefst zo snel mogelijk nadat het domein is gewijzigd.

Als u het domein wijzigt, wordt de vertrouwde koppeling tussen Acrobat Sign en Salesforce verbroken. Zolang de OAuth-koppeling niet opnieuw is verbonden, geldt het volgende:

 • Gebruikers kunnen geen overeenkomsten verzenden vanuit Salesforce
  • Bij verzendpogingen krijgt u een foutmelding en wordt de overeenkomst opgeslagen als Concept.
 • Updates worden niet teruggepusht naar Salesforce
  • Wanneer de nieuwe koppeling van kracht is, kunnen de overeenkomsten worden bijgewerkt en opnieuw gesynchroniseerd met de Acrobat Sign -service

De instellingen van de externe site reviewen en/of bijwerken

Organisaties die instellingen voor externe sites hebben geconfigureerd in Acrobat Sign, moeten ook de URL van de externe site bijwerken naar adobesign.com (in plaats van echosign.com).

 1. Navigeer naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Instellingen externe site

 2. Bekijk de URL's van externe sites voor de geconfigureerde externe sites.

  Zoek naar sites die echosign.com als domein gebruiken in de URL:

  Werk de URL van de externe site bij

 3. Klik op de actie Bewerken voor de externe site die het echosign.com-domein gebruikt

 4. Bewerk de URL van de externe site en verander echosign.com naar adobesign.com

  Werk de URL van de externe site bij

  Let op:

  Zorg dat u de andere elementen van de URL niet verandert.

 5. Klik op Opslaan om de nieuwe configuratie op te slaan

Herhaal stap 3-5 voor alle externe sites die echosign.com gebruiken als het domein voor de URL.

Let op: het is mogelijk dat de site-URL de string "echosign" bevat op een locatie van de tekenreeks die geen betrekking heeft op het domein. Bewerk deze waarden NIET:

Geen echosign.com-domein

Bestaande webformulieren blijven correct functioneren na de domeinwijziging.

Als een webformulier wordt gemaakt, krijgt het een uniek webformId (wid).

Als u het domein wijzigt, verandert weliswaar de URL van het webformulier, maar niet de webformId.

Voorbeeld:

De webformulier-URL van echosign.com:

 • https://caseyjonez.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Hetzelfde webformulier na de domeinwijziging:

 • https://caseyjonez.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Omdat Acrobat Sign inkomend verkeer op het echosign.com-domein blijft accepteren, wordt de URL omgezet en wordt de juiste webformId geleverd.

Opmerking:

We raden onze klanten aan om hun content bij te werken, zodat ze zo snel mogelijk URL's met het nieuwe domein kunnen gebruiken.

Opmerking:

Alle accounts worden sterk aangemoedigd om zich zo vroeg mogelijk via "opt-in" aan te melden voor het nieuwe domein, zodat er voldoende tijd is om problemen die zich voordoen, op te lossen.

Accounts kunnen altijd terugschakelen naar het oude domein als er zich problemen voordoen. 


Het domein wijzigen

Als u zeker weet dat uw account klaar is voor de migratie:

 1. Meld u bij Acrobat Sign aan als beheerder op accountniveau

 2. Ga naar Account > Accountinstellingen > Account instellen

 3. Klik op de knop Nu bijwerken

  Het domein bijwerken

 4. Een checklist van de belangrijkste handelingen vindt u samengevat in een overlay.

  Bekijk elk punt en vink ze af als u er zeker van bent dat het probleem correct voor uw account is aangepakt.

  Controleer de checklist

 5. Klik op OK als alle vakjes zijn aangevinkt en klik vervolgens op Opslaan:

  • U wordt automatisch afgemeld. Meld u weer aan bij het nieuwe domein
  • Als u zich via een bladwijzer aanmeldt, moet u de URL die u wilt gebruiken wijzigen, zodat adobesign.com wordt gebruikt, in plaats van echosign.com
  Opmerking:

  Bladwijzers naar het oude domein (echosign.com) kunnen verzoeken om meerdere cookies in te schakelen wanneer het aanmeldingsproces de gebruiker naar het nieuwe domein (adobesign.com) verplaatst. 

  We raden aan dat u uw gebruikers meldt dat ze hun bladwijzers moeten bijwerken, zodat ze verwijzen naar het nieuwe aanmeldingsdomein.


Terugkeren naar het oude domein

Als u om welke reden dan ook terug moet naar het oude domein, is het proces hetzelfde als bij de oorspronkelijke omschakeling.

 • Accounts waarbij SAML is ingeschakeld, moeten hun SAML IdP-instellingen opnieuw configureren om de oude client te gebruiken
 • Accounts die de Adobe Acrobat Sign voor Salesforce -integratie gebruiken, moeten de applicaties na de overstap opnieuw koppelen
 1. Meld u bij Acrobat Sign aan als beheerder op accountniveau

 2. Ga naar Account > Accountinstellingen > Account instellen

 3. Klik op de knop Nu bijwerken en klik vervolgens op Opslaan

  • U wordt automatisch afgemeld
  Het domein bijwerken


Algemene vragen

Hieronder vindt u een lijst met algemene vragen over de domeinmigratie.

Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, neem dan contact op met uw succesmanager of klantenondersteuning.

Case: Account gemigreerd naar het domein adobesign.com - API-aanroep gemaakt met het domein echosign.com

 • Voorbeeld van URL-aanvraag: https://api.na2.echosign.com/api/rest/v6/baseUris
 • Voorbeeld van reactie

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Opmerking:

Het domein in de voorbeeldreactie wijst naar adobesign.com, zelfs als het verzoek afkomstig is van echosign.com.

 • Als u het antwoord voor echosign.com controleert, ziet u dat de controle mislukt
  • Vervang de hostnaam echosign.com door adobesign.com in geval van hardcoding

Case: Account gemigreerd naar het domein adobesign.com - API-aanroep gemaakt met het domein adobesign.com

 • Voorbeeld van URL-aanvraag: https://api.na2.adobesign.com:443/api/rest/v6/baseUris
 • Voorbeeld van reactie

1

2

3

4

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Nee.

Accounts op een *.documents.adobe.com -URL worden niet gemigreerd.

Alleen accounts op het domein *.echosign.com worden gemigreerd naar het domein adobesign.com.

Nee.

Dezelfde IP-bereiken (vermeld op de pagina met systeemvereisten) worden gebruikt voor het adobesign.com-domein.

Er wordt niets nieuws toegevoegd; niets wordt verwijderd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account