Handboek Annuleren

Handleiding voor tekstlabels in Adobe Acrobat Sign

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Overzicht

Met tekstlabels wordt in Adobe Acrobat Sign speciaal opgemaakte tekst bedoeld die op een willekeurige plaats in de inhoud van een document kan worden geplaatst en die de locatie, de grootte en het type opgeeft van velden, zoals handtekening- of initaalvelden, selectievakjes, keuzerondjes en formuliervelden. Tekstlabels bepalen ook optionele, geavanceerde regels voor veldverwerking. Tekstlabels kunnen ook worden gebruikt bij het maken van PDF's met formuliervelden. Zie de Referentiehandleiding Formulieren maken in Acrobat.

Tutorial voor teksttags
Klik om de tutorial te bekijken

Tekstlabels worden omgezet in Acrobat Sign-formuliervelden wanneer het document ter ondertekening wordt verzonden of geüpload. De tekstlabels van Acrobat Sign kunnen in elk documenttype worden geplaatst, zoals PDF-, Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- en tekstbestanden (.txt, .rtf).

Bijvoorbeeld:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Een handtekeningveld toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Een veld voor de bedrijfsnaam van de ontvanger geïdentificeerd als signer2.

{{address_es_:signer1}}

Een veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 zijn of haar adres kan invoeren.    

{{*city_es_:signer1}}

Een verplicht veld voor de ontvanger geïdentificeerd als signer1 om de woonplaats in te voeren.

{{!price}}

Dit is een alleen-lezenveld. Ontvangers kunnen de waarde van dit veld niet wijzigen.

Acrobat Sign-tekstlabels vormen een krachtig mechanisme voor het instellen van documentsjablonen die het volgende mogelijk maken: het plaatsen van handtekening- en initiaalvelden, het verzamelen van de gegevens van meerdere partijen in een overeenkomst, het definiëren van validatieregels voor de verzamelde gegevens en het toevoegen van kwalificatievoorwaarden. Nadat een document correct is ingesteld met tekstlabels, kan het als een sjabloon worden gebruikt voor het verzenden van documenten ter ondertekening, zodat voor de hele organisatie geldige en consistente gegevens worden verzameld voor overeenkomsten.

Opmerking:

Waar van toepassing worden de eigenschappen en functies die specifiek gelden voor de serviceniveaus voor bedrijven en/of ondernemingen vermeld.

Aan de slag met tekstlabels

Voorbeelden van tekstlabels

Bij alle voorbeelden die nu volgen, wordt verondersteld dat er labels voorkomen in de inhoud van het document. Als labels worden gebruikt als namen van PDF-formuliervelden, laat u de accolades openen '{{' en sluiten '}}' weg.

De velden Handtekening en Initialen

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Een handtekeningveld toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Een initialenveld toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Een handtekeningenblok toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Een optioneel handtekeningveld toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Een optioneel initialenveld toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Een stempelveld dat als handtekeningoptie kan worden gebruikt. Stempels zijn niet vereist, tenzij er geen andere handtekeningvelden zijn voor de ondertekenaar.


Velden voor rol van ontvanger

De velden Ondertekenaar en Afzender worden gebruikt om de ontvangersfuncties voor een overeenkomst op te geven.


Het veld Ondertekenaar

De functie "signer" geeft de eerste ontvanger (ondertekenaar of fiatteur) aan die niet de "afzender" is. De functie "signer1" verwijst in alle gevallen naar de eerste ontvanger. De ontvanger die wordt aangeduid als "signer1" kan de afzender zijn wanneer de afzender de overeenkomst eerst ondertekent of goedkeurt.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Een veld voor de ontvanger geïdentificeerd als signer1 om de naam van het bedrijf in te voeren.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Een alleen-lezen veld voor de ontvanger geïdentificeerd als signer2 om zijn of haar volledige naam in te voeren.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Een alleen-lezen veld met de datum van de handtekening.

Opmaak is toegestaan door het toevoegen van de instructie :format. bijv. Dte_es_:signer1:date:format(datum,dd-mm-jj)

{{Em_es_:signer1:email}}

Een alleen-lezenveld dat het e-mailadres van de ondertekenaar bevat.

Opmerking:

in plaats van de functies "sender" en "signer" te gebruiken, kunt u ook alleen functies zoals "signer1", "signer2", "signer3", enz. gebruiken. Zorg ervoor dat deze deelnemers in de juiste volgorde worden toegevoegd wanneer u het document verzendt.


Het veld Afzender

De functie "sender" kan alleen worden gebruikt als de optie Ik moet eerst/laatst ondertekenen is opgegeven tijdens het verzendproces. De functie "sender" verwijst altijd naar een veld dat aan de "sender" is toegewezen, ongeacht of hij of zij als eerste of laatste ondertekent.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Een verplicht veld voor de afzender om zijn of haar titel in te voeren.


Het veld Iedereen

Het veld Hyperlink heeft een speciale (optionele) ontvangersrol: Iedereen.

Indien aanwezig, vereist deze rol dat alle ontvangers dit veld moeten 'bewerken' voordat ze hun actie voor de overeenkomst kunnen voltooien.

Klikken op de hyperlink is alles dat nodig is.


Vooraf in te vullen velden

{{price_es_:prefill}}

Een veld dat de afzender invult alvorens het document te verzenden.


Tekstvelden

{{address_es_:signer1}}

Een optioneel veld voor de ontvanger geïdentificeerd als signer1 om het adres in te voeren.

{{*city_es_:signer1}}

Een verplicht veld voor de ontvanger geïdentificeerd als signer1 om de woonplaats in te voeren.


Alleen-lezen velden

{{!price}}

Dit is een alleen-lezenveld. Ondertekenaars kunnen de waarde van dit veld niet wijzigen.


Selectievakjes

{{[]}}

Een selectievakje.

{{[x]}}

Een standaard ingeschakeld selectievakje.


Keuzerondjes

{{(Red)Color}}

Een keuzerondje dat de waarde Rood heeft als het geselecteerd is.


Afbeeldingen

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Een veld voor inline-afbeeldingen met een hoogte van 4 regels


Veldvalidatie

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Een verplicht telefoonveld waarin de Nederlandse telefoonnummernotatie is toegestaan.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Een optioneel numeriek veld voor waarden tussen 0 en 60.


Voorwaardelijke regels

{{field_es_:showif(price>60)}}

Een veld dat laat zien of de "prijs" een waarde heeft van meer dan 60.


Berekende velden

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Een veld waarvan de waarde automatisch wordt berekend als de som van de velden Subtotaal en Belasting.


Teksttags omzetten in formuliervelden

Veldlengte en opmaak

Wanneer u tekstlabels gebruikt in een bewerkbaar document, plaatst Acrobat Sign een rechthoekige overlay over het volledige tekstlabel (van de openings-"{{" tot aan de sluitings-"}}") en wordt het tekstlabel omgezet in het overeenkomstige Acrobat Sign-formulierveld.

U kunt het formulierveld langer maken door spaties te plaatsen aan het begin van het tekstlabel onmiddellijk na de "{{" of aan het einde van het tekstlabel net vóór de "}}". U kunt het formulierveld kleiner maken door de tekengrootte van het tekstlabel te verkleinen om de juiste lengte te verkrijgen.

De opmaak van een formulierveld (zoals de tekengrootte, het type, de kleur, enzovoort) wordt bepaald door de opmaak van de eerste "{". Tekstlabels worden alleen correct verwerkt door Acrobat Sign als de labeldefinities zijn opgegeven in veel voorkomende lettertypen in het document (Times, Helvetica, Arial, Verdana of Courier). Raadpleeg de sectie Veldgrootte bepalen met aanwijzingen als u een specifieke veldgrootte en/of lettertypestijl wilt afdwingen met behulp van aanwijzingen.

De definities van het tekstlabel zijn hoofdlettergevoelig en moeten in kleine letters worden opgegeven. 

In de afbeelding hieronder ziet u de tekstlabels die in een Microsoft Word-document zijn geplaatst.

Het volledige tekstlabel, van de beginaccolade tot aan de sluitaccolade, moet binnen één regel passen. Als een tekstlabel meerdere regels beslaat in het brondocument of in de verwerkte PDF, wordt het formulierveld niet correct herkend door Acrobat Sign en ziet de ondertekenaar mogelijk de onderliggende tekst als hij of zij het document ondertekent.

Wanneer accolades in PDF-formulieren worden gebruikt, mogen ze niet opgenomen zijn in de naam van de PDF-formuliervelden. De grootte van het veld wordt bepaald door de grootte van het PDF-formulierveld, en de opmaak van de gegevens die in het veld worden ingevoerd, wordt bepaald door de eigenschappen van het PDF-formulierveld.

Een document kan niet zowel PDF-formuliervelden bevatten als velden die zijn gedefinieerd aan de hand van tekstlabels.

 

De interactie met formuliervelden tijdens het ondertekenen

De bovenstaande tekstlabels worden geconverteerd naar de volgende invulbare velden tijdens het ondertekenen:


Formuliervelden in het ondertekende document

Nadat de gegevens in het ondertekende document zijn samengevoegd, moet het volgende in de ondertekende pdf verschijnen:


Lange teksttags

Wanneer tekstlabels met veel aanwijzingen worden gebruikt in bewerkbare documenten, kunnen de tekstlabels erg lang worden, waardoor het lastig wordt om kleine velden aan te geven in het document. In Acrobat Sign kunt u echter op eenvoudige wijze kortere labels in het document opgeven.

Stel bijvoorbeeld dat u een verplicht veld voor het telefoonnummer van de afzender moet opnemen. In plaats van het volledige label

{{*Mobile_es_:signer1:phone}} te gebruiken, kunt u het kortere label {{$mob}} gebruiken op de juiste locatie in het document. De witruimte dient om de grootte van het veld aan te passen. U kunt de volledige definitie van het tekstlabel

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} op een andere locatie in het document plaatsen. Zie Tekstlabels verkorten voor meer informatie over kortere tekstlabels.

Gedetailleerde informatie over tekstlabels

Syntaxis van teksttags

Een Acrobat Sign-tekstlabel wordt gedefinieerd als:

Waarbij de onderdelen als volgt zijn gedefinieerd:

 • Vereist: een optionele markering die aangeeft of het desbetreffende veld is vereist en door de ondertekenaar moet worden ingevuld. Als deze markering ontbreekt, is het formulierveld niet verplicht en kan de ondertekenaar een waarde invullen tijdens het ondertekenen, maar is hij daartoe niet verplicht.
 • Alleen-lezen: een optionele markering waarmee wordt aangegeven dat het desbetreffende veld het kenmerk Alleen-lezen heeft. Wanneer u een veld het kenmerk Alleen-lezen geeft, kan niemand de gegevens in het veld wijzigen tijdens het ondertekenen. Gegevens kunnen worden samengevoegd in alleen-lezen velden met de Acrobat Sign API's of met In bulk verzenden via CSV-bestand voordat het document ter ondertekening wordt verzonden.
 • Veldnaam: een unieke naam aan de hand waarvan dit specifieke veld in het document wordt geïdentificeerd. De veldnaam wordt gebruikt om de waarden te identificeren die tijdens het ondertekenen worden opgegeven wanneer de gegevens uit de service worden geëxporteerd.
Opmerking:
 • Als een document meerdere tekstlabels heeft met dezelfde naam maar met verschillende aanwijzingen, of als deze aanwijzingen in een andere volgorde staan in tekstlabels met dezelfde naam, voegt Acrobat Sign automatisch "efield" + uniek getal + "_" toe aan het begin van de naam. Als bijvoorbeeld twee velden met de naam "Adres" in het document voorkomen, wijzigt Acrobat Sign de naam van een van de velden in "efield2_Address".
 • Als er twee tekstlabels met dezelfde veldnaam en dezelfde aanwijzingen in dezelfde volgorde in een document voorkomen, worden deze velden behandeld als gekloonde velden. De gegevens die in één veld worden ingevoerd, worden automatisch gekloond naar de andere veldlocatie in het document.
 • ES-identificatiecode: een specifieke "_es_"-tekstreeks die moet zijn opgenomen na de veldnaam in het tekstlabel om specifieke functies van Acrobat Sign te kunnen inschakelen. Als de identificatiecode van Acrobat Sign niet wordt opgenomen na de veldnaam, wordt een formulierveld zonder aanwijzingen toegevoegd aan het document.
 • Aanwijzing: een lijst met een of meerdere definities die beginnen met een dubbele punt (":") en die de functie, het veldtype en extra regels voor veldverwerking opgeven en zo het type toegestane invoer in het veld bepalen. Aanwijzingen kunnen in elke willekeurige volgorde worden gedefinieerd.
  • Functie: de deelnemer aan wie dit veld is gekoppeld (bijv. afzender, ondertekenaar).
  • Veldtype: het type Acrobat Sign-formulierveld (bijvoorbeeld handtekening, initialen, selectievakje of een tekstveld).
  • Regels: geavanceerde verwerkingsregels, zoals gegevensvalidatie, logica voor het weergeven of verbergen van velden op basis van voorwaarden, enz.


Veldinteracties bepalen tijdens het ondertekenen

De formuliervelden in een document kunnen tijdens de ondertekeningsworkflow aan een specifieke ondertekenaar worden toegewezen. Acrobat Sign zorgt ervoor dat een ondertekenaar alleen iets kan doen met velden die tijdens het ondertekenen aan hem of haar zijn toegewezen. De formuliervelden kunnen aan een specifieke ondertekenaar worden toegewezen door een bepaalde aanwijzing in het tekstlabel toe te voegen.


Formuliervelden toewijzen aan specifieke ondertekenaars

Acrobat Sign ondersteunt de volgende aanwijzingen voor het toewijzen van formuliervelden aan specifieke ondertekenaars.

{{Field2_es_:signer1}}

Een veld in de overeenkomst dat is toegewezen aan de eerste die niet de afzender van de overeenkomst is.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Als een overeenkomst meer dan één ondertekenaar vereist en elke ondertekenaar tijdens het ondertekenen gegevens moet invullen, kunnen de velden in de overeenkomst aan specifieke ondertekenaars worden toegewezen met gebruik van de signer<x>-aanwijzing, waarbij <x> de volgorde is waarin de ondertekenaars de overeenkomst ondertekenen. Velden die zijn gemarkeerd met de signer1-aanwijzing worden toegewezen aan de eerste ondertekenaar, velden die zijn gemarkeerd met de signer2-aanwijzing worden toegewezen aan de tweede ondertekenaar, enzovoort. Acrobat Sign zorgt ervoor dat een ondertekenaar alleen iets kan doen met velden die aan hem of haar zijn toegewezen.

Als de afzender van de overeenkomst als eerste zijn handtekening plaatst tijdens het ondertekenen, krijgt de afzender, behalve het veld dat is gemarkeerd als "sender", alle velden te zien die zijn gemarkeerd als "signer1".


Afzender vult gegevens vooraf in

In bepaalde gevallen hoeft de afzender de overeenkomst niet te ondertekenen, maar moet hij of zij gegevens invoeren voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden. Dit wordt gedaan door een "prefill"-aanwijzing toe te voegen aan de desbetreffende formuliervelden in de overeenkomst. In Acrobat Sign kan de afzender deze velden invullen voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden.

{{Field5_es_:prefill}}

Een veld in de overeenkomst dat door de afzender moet worden ingevuld voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden.

Opmerking:

Vooraf invullen is standaard ingeschakeld voor documenten die zijn geüpload naar uw Acrobat Sign-documentbibliotheek. Vooraf invullen kan ook worden ingeschakeld door de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in te schakelen tijdens het verzenden van documenten. Als u Vooraf invullen wilt inschakelen voor alle overeenkomsten die worden verzonden vanaf de verzendpagina, ongeacht of de optie Voorvertoning is ingeschakeld, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Adobe.


Niet-toegewezen velden

Velden die geen rol bevatten (of waarvan de rolaanwijzing een spelfout bevat), kunnen door iedereen in de lijst met ontvangers worden ingevuld. Nadat een veld is ingevuld, wordt het vergrendeld om te voorkomen dat verdere ondertekenaars de waarde ervan wijzigen. 

{{Address}}

Een veld in een overeenkomst dat door elke ondertekenaar kan worden ingevuld.

{{zip_es_:zip4}}

Een veld in een overeenkomst waarin elke ondertekenaar een postcode met validatie kan invoeren.

Opmerking:

Als een niet-toegewezen veld als Vereist is gemarkeerd, moet de eerste ontvanger standaard die waarde invullen.

Onder Accountinstellingen > Verzendinstellingen is een besturingselement beschikbaar waarmee u kunt aangeven dat niet-toegewezen vereiste velden alleen als vereist moeten worden gemarkeerd voor de laatste ontvanger.


Acrobat Sign-basisveldtypen

U kunt verschillende veldtypen aanbrengen in een document met behulp van specifieke aanwijzingen in tekstlabels. Acrobat Sign interpreteert de labels en converteert deze tijdens het ondertekenen naar de gewenste formuliervelden. Alle veldtypen die aan een document kunnen worden toegevoegd in de webtoepassing van Acrobat Sign kunnen ook worden opgegeven door middel van tekstlabels.


De velden Handtekening en Initialen

U kunt Acrobat Sign-velden voor handtekening of initialen op specifieke locaties in het document plaatsen door een aanwijzing toe te voegen die het type van het handtekeningveld opgeeft. Standaard zijn de velden voor handtekening en initialen verplicht.

Sommige documenten vereisen echter dat de ondertekenaar naar keuze zijn initialen of handtekening plaatst op specifieke aanvullende locaties in het document. Optionele velden voor handtekening of initialen kunnen ook worden gedefinieerd aan de hand van tekstlabels.

Opmerking:

Acrobat Sign vereist dat een document tenminste één handtekening bevat voor elke ondertekenaar van het document. Fiatteurs van een document hoeven geen handtekeningveld in het document te hebben tijdens het ondertekenen.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Een verplicht handtekeningveld is toegewezen aan de afzender.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Een verplicht initialenveld is toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Een optioneel handtekeningveld is toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Een optioneel initialenveld toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Een stempelveld dat als handtekeningoptie kan worden gebruikt. Stempels zijn niet vereist, tenzij er geen andere handtekeningvelden zijn voor de ondertekenaar.


Speciale Acrobat Sign-velden

Acrobat Sign bevat speciale velden die in het document kunnen worden geplaatst om informatie van de ondertekenaar te verzamelen, zoals de functie of bedrijfsnaam van de ondertekenaar. Als de gegevens voor deze velden al beschikbaar zijn, vult Acrobat Sign deze velden automatisch in wanneer ze tijdens het ondertekenen aan de ondertekenaar worden gepresenteerd.

{{Ttl1_es_:title}}

Een veld om de functie van de ondertekenaar op te geven.

{{Cmpy1_es_:company}}

Een veld om het bedrijf van de ondertekenaar op te geven.


Speciale alleen-lezen velden

Bovendien ondersteunt Acrobat Sign ook het verzamelen van de datum van ondertekening, het e-mailadres en de naam van de ondertekenaar binnen de overeenkomst. Deze velden worden automatisch ingevuld door Acrobat Sign en kunnen niet worden gewijzigd door de ondertekenaar wanneer deze de overeenkomst ondertekent.

{{Dte1_es_:date}}

Een alleen-lezen veld met de datum van de handtekening.

Opmaak is toegestaan door het toevoegen van de instructie :format. bijv. Dte_es_:signer1:date:format(datum,dd-mm-jj)

{{Em1_es_:email}}

Een veld waarin het e-mailadres van de ondertekenaar automatisch wordt vastgelegd. Bij gebruik in Acrobat Sign-webformulieren kan het veld voor het e-mailadres worden bewerkt door de ondertekenaar wanneer deze het webformulier ondertekent. Afhankelijk van de configuratie van uw account controleert Acrobat Sign het e-mailadres dat door de ondertekenaar wordt opgegeven voordat het ondertekeningsproces voor webformulieren wordt voltooid.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

Een veld dat automatisch de eerste tekenreeks weergeeft die in het handtekeningveld wordt gelezen. Bedoeld om de voornaam van de handtekening te vertegenwoordigen.

{{ln1_es_:signer:lastname}}

Een veld dat automatisch de veldinhoud weergeeft die na de eerste tekenreeks in het handtekeningveld staat. Bedoeld om de achternaam van de handtekening te vertegenwoordigen.

{{Name1_es_:fullname}}

Een veld om de volledige naam van de ondertekenaar in één tekenreeks op te geven


Handtekeningenblok

Als in het document geen handtekeningveld is geplaatst voor een specifieke ondertekenaar, plaatst Acrobat Sign onder aan het document automatisch een handtekeningenblok voor de desbetreffende ondertekenaar. Een handtekeningenblok omvat standaard de velden voor handtekening en e-mailadres. Als uw account- of groepsbeheerder echter de instelling Ondertekenaars moeten hun functie verstrekken voor elektronisch ondertekenen en/of Ondertekenaars moeten hun bedrijfsnaam verstrekken voor elektronisch ondertekenen heeft ingeschakeld (in Voorkeuren handtekening), zijn ook de velden voor Titel en/of Bedrijf opgenomen in het handtekeningenblok. In de afbeelding hieronder ziet u een handtekeningenblok dat alle vier velden bevat.

Handtekeningenblok

U kunt het volledige handtekeningenblok van Acrobat Sign in uw document plaatsen met de aanwijzing "signatureblock".

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Plaatst een handtekeningenblok in het document op de opgegeven plaats.


Tekstvelden

Alle velden die in een document zijn gedefinieerd en die geen aanvullende richtlijnen voor de veldtypedefinitie bevatten, worden behandeld als invulbare tekstvelden in een document.

{{propertyName_es_:signer}}

Definieert een bewerkbaar tekstveld met de naam 'propertyName' in een document.


Vereiste en optionele velden definiëren

U kunt voor de meeste velden opgeven of ze verplicht of optioneel zijn. Acrobat Sign zorgt ervoor dat een ondertekenaar geen overeenkomst kan ondertekenen voordat alle verplichte velden zijn ingevuld.

Standaard zijn alle velden optioneel, met de volgende uitzonderingen:

 • De velden Handtekening en Initialen zijn standaard verplicht, tenzij u deze velden definieert met de tekstlabels "optsignature" of "optinitials". Zie De velden Handtekening en Initialen voor meer informatie over deze tekstlabels.
 • De velden Titel en Bedrijf zijn verplicht als uw accountinstellingen vereisen dat deze deel uitmaken van het handtekeningenblok. Zie Het handtekeningenblok voor informatie over de specifieke accountinstellingen.

Een verplicht veld wordt gemarkeerd met een sterretje (*) vóór de naam of door de aanwijzing "required" toe te voegen aan het tekstlabel.

Bijvoorbeeld:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definieert een verplicht tekstveld met de naam 'telefoon' dat moet worden ingevuld door de ondertekenaar of tijdens het vooraf invullen.

{{address_es_:signer1}}

Hiermee wordt een optioneel veld met de naam "address" gedefinieerd dat moet worden ingevuld door de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

U kunt vereiste velden herkennen aan het rode sterretje links van het veld.


Bewerkbare en alleen-lezen velden

Standaard zijn alle velden die niet het kenmerk Alleen-lezen hebben bewerkbaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals speciale ondertekenaarvelden (e-mail, naam van de ondertekenaar en datum van de handtekening) die standaard alleen-lezen zijn. Zie Speciale alleen-lezenvelden voor meer informatie.

Alleen-lezen velden zijn handig wanneer u automatisch gegevens in een document samenvoegt met gebruik van de Acrobat Sign-API of met de functie voor het samenvoegen van gegevens In bulk verzenden. Alleen-lezenvelden zorgen ervoor dat de ondertekenaar de samengevoegde gegevens niet kan wijzigen tijdens het ondertekenen.

Als u een uitroepteken (!) toevoegt als voorvoegsel voor de veldnaam of de aanwijzing "readonly" gebruikt, markeert u een veld als een alleen-lezenveld.

Bijvoorbeeld:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definieert een tekstveld met het kenmerk Alleen-lezen dat moet worden ingevuld door gegevens samen te voegen voordat het document ter ondertekening wordt verzonden.

Geavanceerde documentverwerking met tekstlabels

Aanvullende veldtypen


Selectievakjes

U kunt een selectievakje maken met teksttags door de tag van het selectievakje in uw document te plaatsen of door de richtlijn vor selectievakjes te gebruiken.

{{[]}}

Plaatst een naamloos selectievakje in een document.

{{CB_es_:checkbox}}

Plaatst een selectievakje met een naam in een document.

{{[x]}}

Plaatst een naamloos selectievakje dat standaard is geselecteerd in een document.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Plaatst een selectievakje met een naam dat standaard is geselecteerd in een document.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Plaatst een selectievakje met de naam 'Comm' dat is toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Plaatst een selectievakje met de naam 'Comm' dat is toegewezen aan de ontvanger geïdentificeerd als signer1 met behulp van de richtlijn.

{{[]*}}

Een verplicht selectievakje zonder naam dat moet worden ingevuld door de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. Zie Vereiste of optionele velden definiëren voor meer informatie over het definiëren van verplichte velden.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

Een benoemd en verplicht selectievakje dat moet worden ingevuld door de ontvanger geïdentificeerd als signer1.

{{[]!}}

Een naamloos selectievakje met het kenmerk Alleen-lezen. Zie Vereiste of optionele velden definiëren voor meer informatie over het definiëren van verplichte velden.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Een selectievakje met naam en het kenmerk Alleen-lezen. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Ik ga akkoord.")}}

Hiermee definieert u een selectievakje met een label voor een logische beschrijving van het selectievakje. De ondertekenaar ziet het label tijdens het ondertekeningsproces, dus in dit geval de tekst "Ik ga akkoord".


Keuzerondjes

U kunt tekstlabels gebruiken om keuzerondjes te plaatsen en te definiëren in een document. Keuzerondjes maken deel uit van een groep en dienen minstens twee opties (keuzes) te bieden. Deze groep wordt in het document geïdentificeerd met dezelfde veldnaam. Elke optie (keuze) van het keuzerondje moet een andere selectiewaarde hebben. Keuzerondjes kunnen worden gedefinieerd aan de hand van de volgende syntaxis.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Plaatst een keuzerondje in een document.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definieert drie keuzerondjes die tot dezelfde groep met de naam "Color" behoren die is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De opties hebben waarden Red, Blue en Green.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Een alternatieve manier om de groep keuzerondjes Kleur te definiëren door de richtlijn voor keuzerondjes te gebruiken.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Definieert een groep keuzerondjes en geeft elk keuzerondje een logisch label. Het label wordt weergegeven tijdens het ondertekenen.

 

De stijl van keuzerondjes opgeven

U kunt in Acrobat Sign keuzerondjes maken in verschillende stijlen. De opgegeven stijl van het keuzerondje wordt weergegeven in de PDF. Tijdens het ondertekenen worden de keuzerondje-opties echter altijd weergegeven als cirkels.

Stijlen voor keuzerondjes


(Inline)-afbeeldingsvelden

Met afbeeldingsvelden kunt u een afbeeldingsbestand, zoals een foto of een gescand document vastleggen (bijvoorbeeld uw rijbewijs). Deze afbeeldingen kunnen uit het ondertekende document worden geëxtraheerd. De instructie :inlineimage vereist dat een extra parameter wordt toegevoegd die de hoogte van het veld definieert. De veldhoogte is gebaseerd op de tekengrootte van het label en wordt uitgedrukt in het aantal regels van die lettertypewaarde.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}

Definieert een afbeeldingsveld met een hoogte van 20 regels


Tekstvelden met meerdere regels

U kunt tekstlabels gebruiken om tekstvelden te definiëren die meerdere regels kunnen beslaan. U kunt deze velden gebruiken in documenten om meerdere regels gegevens te verzamelen tijdens het ondertekenen.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definieert een veld met de naam 'largeField' dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 en dat de ondertekenaar in staat stelt om tijdens het ondertekenen meerdere regels gegevens in te voeren in het veld.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definieert een veld met de naam "largeField2" dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1. Dit veld is vier regels hoog. Als de parameter voor het aantal regels ontbreekt, wordt de standaardhoogte van het veld ingesteld op twee regels voor gegevens.

Tekstlabels kunnen worden gebruikt om vervolgkeuzelijsten te plaatsen en te definiëren in een document. Vervolgkeuzelijsten kunnen meerdere opties bevatten. De gebruiker kan een van deze opties kiezen tijdens het ondertekenen van het document. De definitie van een vervolgkeuzelijst bestaat uit twee delen: een unieke verzameling opties waaruit de ontvanger één kan kiezen en desgewenst een reeks waarden die worden geretourneerd bij het exporteren van de gegevens uit de overeenkomst.

De opties in vervolgkeuzelijsten moeten uniek zijn, maar de waarden in de vervolgkeuzelijst hoeven niet uniek te zijn. (Dat wil zeggen dat uit meerdere opties in de vervolgkeuzelijst dezelfde waarde kan worden geëxporteerd.) Vervolgkeuzelijstwaarden zijn optioneel. Als er geen vervolgkeuzelijstwaarden zijn gedefinieerd, worden de vervolgkeuzelijstopties geretourneerd wanneer de gegevens uit de overeenkomst worden geëxporteerd.

Wanneer er vervolgkeuzelijstwaarden zijn gedefinieerd, moet het aantal gedefinieerde waarden overeenkomen met het aantal opties. Als het aantal opties en opgegeven waarden niet overeenkomt, ontstaat er een fout en wordt het veld niet behandeld als een vervolgkeuzelijst.

Bij het definiëren van een standaardselectie voor een vervolgkeuzelijst of bij het definiëren van voorwaarden voor een ander veld gebaseerd op een optie die de ontvanger in de vervolgkeuzelijst heeft geselecteerd, moeten de exportwaarden (niet de opties) worden gebruikt. Als er geen exportwaarden zijn gedefinieerd, gebruikt u de vervolgkeuzelijstopties.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Hiermee plaatst u een verplichte vervolgkeuzelijst in een document. Tijdens het ondertekenen, kan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid een van de drie beschikbare opties in de lijst selecteren. Deze vervolgkeuzelijst geeft geen exportwaarden op en daarom wordt de geselecteerde optie geëxporteerd vanaf de pagina Beheren, via de API of via de pagina Rapporten.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Hiermee plaatst u een vervolgkeuzelijst in een document. Tijdens het ondertekenen, kan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid een van de drie beschikbare opties in de lijst selecteren. In dit geval bepaalt de vervolgkeuzelijst ook de mogelijke exportwaarden (R, G, B). Afhankelijk van de optie die door de ontvanger tijdens het ondertekenen is geselecteerd, wordt de overeenkomstige waarde geëxporteerd vanaf de pagina Beheren, via de API of via de pagina Rapporten. Als de ontvanger bijvoorbeeld "Red" selecteert, wordt de waarde "R" geëxporteerd.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

In dit voorbeeld zijn de vervolgkeuzelijstopties hetzelfde als in het vorige voorbeeld, maar een van de waarden is leeg. Als de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid tijdens het ondertekenen "Green" in de vervolgkeuzelijst selecteert, wordt er geen waarde voor dit veld geëxporteerd.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

In dit voorbeeld biedt de vervolgkeuzelijst de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid drie opties tijdens het ondertekenen, waarbij de tweede optie leeg is. Als de ontvanger de lege optie selecteert, wordt de waarde "G" geëxporteerd.

Er kunnen, indien nodig, extra aanwijzingen aan de definitie van de vervolgkeuzelijstvelden worden toegevoegd, bijvoorbeeld door het maken van een vervolgkeuzelijst verplicht te stellen, door voorwaardelijke logica toe te passen op vervolgkeuzelijsten of door op te geven dat de optie die de ontvanger selecteert in de PDF moet worden gemaskeerd.


Ondersteunende documenten (bestandsbijlagen)

Acrobat Sign kan worden gebruikt om tijdens het ondertekenen ondersteunende documenten van ondertekenaars te verzamelen. Tijdens het ondertekenen converteert Acrobat Sign het tekstlabel in een veld dat de ondertekenaar kan selecteren om een bestand te uploaden. De geüploade documenten worden opgenomen als onderdeel van het ondertekende document, worden omgezet in PDF en na ondertekening aan het einde van de ondertekende overeenkomst toegevoegd. De formuliervelden voor het verzamelen van bestanden van de ondertekenaar worden gedefinieerd aan de hand van de aanwijzing "attachment".

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Plaatst een verplicht veld met de naam "DriversLicense" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De ontvanger moet dit veld gebruiken om een bestand te uploaden tijdens het ondertekenen.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Plaatst een optioneel veld met de naam "Foto" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De ontvanger kan dit veld gebruiken om een afbeelding te uploaden tijdens het ondertekenen. Via het label van de aanwijzing kan een logische beschrijving voor het veld worden opgegeven. Het label wordt weergegeven tijdens het ondertekenen.

Een bestandsbijlageveld definiëren:

Expliciet testlabel voor bijlagen

Het veld Bestandsbijlage is zichtbaar tijdens het ondertekenen:

Voorbeeld van het veld Bijlage

Acrobat Sign kan worden gebruikt om hyperlinks in documenten op te geven. Hyperlinks zijn aanklikbaar tijdens het ondertekenen en kunnen de ontvanger naar de gewenste locatie in het document of naar een externe URL sturen. U kunt ook labels voor hyperlinks opgeven, zodat het tekstlabel in het document wordt weergegeven in plaats van de directe URL.

Meestal worden hyperlinkvelden gebruikt om ontvangers om welke reden dan ook door te laten klikken naar een andere pagina. Als het hyperlinkveld wordt gebruikt als een optionele koppeling, is het niet nodig om een ontvangersrol te definiëren. Hierdoor blijft het veld een actieve koppeling waarop elke ontvanger kan klikken.

Hyperlinkvelden kunnen ook worden gedefinieerd als verplicht. Indien geconfigureerd als een verplicht veld, is de rol van de ontvanger nodig om te bepalen welke ontvanger op de koppeling moet klikken. 

 • De toegewezen ontvanger kan zijn actie pas voltooien nadat er op de koppeling is geklikt
 • De koppeling blijft actief (maar niet verplicht) voor alle andere ontvangers

Bovendien heeft het veld Hyperlink een unieke ontvangersrol: Iedereen. Als de rol Iedereen wordt gebruikt in combinatie met de markering verplicht, moeten alle ontvangers op het hyperlinkveld klikken om hun actie te voltooien.  

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definieert een hyperlink met een koppeling naar een externe URL. Bevat het label "Adobe" dat de ontvanger tijdens het ondertekenen ziet.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Deze sectie bekijken)}}

Definieert een hyperlink met een koppeling naar pagina 10 in het huidige document. Bevat het label "View this section" dat de ontvanger tijdens het ondertekenen ziet.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/nl/legal/terms.html):label(Gebruiksvoorwaarden)}}

Definieert een vereiste hyperlink waarop alle ontvangers moeten klikken. Bevat het label "Gebruiksvoorwaarden" dat de ontvanger tijdens het ondertekenen ziet.


Stempels voor deelnemers en transactie-id's (alleen serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen)

Deelnemersstempels en Transactie-id's kunnen aan de ondertekende PDF's voor ondertekenaars worden toegevoegd. De stempel van de specifieke deelnemer wordt weergegeven nadat de desbetreffende persoon het document heeft ondertekend of goedgekeurd. De deelnemersstempel bevat de naam van de deelnemer, de tijd van ondertekening/goedkeuring en het e-mailadres. De transactie-id's en stempels worden weergegeven in de uiteindelijke ondertekende PDF.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definieert een deelnemersstempel voor de ontvanger die wordt aangeduid als signer1. Deze stempel wordt weergegeven in de uiteindelijke ondertekende PDF.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definieert een deelnemersstempel voor de ontvanger die wordt aangeduid als signer2. Deze stempel wordt weergegeven in de uiteindelijke ondertekende PDF.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definieert een stempel voor de transactie-id dat in de uiteindelijke ondertekende PDF wordt weergegeven.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definieert een stempel dat op dezelfde locatie op alle pagina's in de uiteindelijke ondertekende PDF wordt weergegeven.


Digitale handtekeningen (alleen serviceniveau voor ondernemingen)

Digitale handtekeningen : Acrobat Sign ondersteunt maximaal tien velden voor digitale ondertekening per ontvanger. Wanneer u meerdere handtekeningvelden maakt voor één ontvanger, moet elk veld een unieke naam hebben. Als de naam van een teksttag voor een digitale handtekening wordt gedupliceerd, wijzigt Acrobat Sign de naam van de velden automatisch door een aanhangsel '-n' toe te voegen. Hierbij is 'n' een getal dat begint vanaf 1 en dit wordt verhoogd voor elke gedupliceerde veldnaam die wordt gevonden. bijv.: {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}} wordt {{digsig1-1_es_:signer1:digitalsignature}} en {{digsig1-2_es_:signer1:digitalsignature}}, enzovoort.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definieert een digitale handtekening voor de ontvanger die wordt aangeduid als signer1.

Opmerking:

 

Als de ontvanger het document moet ondertekenen door het bestand te downloaden en een eigen digitaal handtekeningcertificaat toe te passen, is maximaal één digitaal handtekeningveld toegestaan.

Als een document meerdere digitale handtekeningvelden bevat, is de optie om een lokale handtekening te downloaden en toe te passen niet beschikbaar voor de ontvanger.

Digitale handtekeningen die online zijn toegepast, vereisen dat de ontvanger een cloudhandtekening gebruikt die is uitgegeven door een ondersteunende TSP


Stempelhandtekeningen

Een stempel is een veldtype dat twee doelen dient: een stempel kan een handtekeningveld vervangen voor organisaties die liever met een bedrijfszegel ondertekenen, of een stempel kan een traditionele handtekening ondersteunen, zoals een Hanko-stempel. Net als digitale handtekeningvelden kan er per ontvanger slechts één stempelveld worden gedefinieerd. Stempelvelden zijn standaard optioneel, tenzij ze zijn gemarkeerd als vereist, of als er geen andere handtekeningvelden voor de ondertekenaar zijn geplaatst.

Stempelvelden vereisen dat een extra parameter wordt opgenomen in de aanwijzing :stampimage die de hoogte van het veld aangeeft. De hoogte van het veld wordt gemeten in regels, op basis van de tekengrootte van het tekstlabel.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definieert een stempelveld met een hoogte van 28 regels voor de ontvanger die is geïdentificeerd als signer1.


Standaardwaarde opgeven

U kunt in Acrobat Sign een standaardwaarde voor een veld opgeven met behulp van tekstlabels. De opgegeven standaardwaarde wordt tijdens het ondertekenen aan de deelnemers getoond.

Richtlijn voor teksttags

Voorbeeld

:default

:default("Standaardwaarde staat tussen dubbele aanhalingstekens")

:default('Standaardwaarde staat tussen enkele aanhalingstekens')

Als de standaardwaarde een enkel aanhalingsteken of een apostrof bevat, moet de standaardwaarde tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst. Bijvoorbeeld: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Als dubbele aanhalingstekens nodig zijn voor de standaardwaarde, moet de standaardwaarde tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst.


Knopinfo opgeven

U kunt met tekstlabels ook Tooltips opgeven voor de formuliervelden in Acrobat Sign. Tooltips kunnen maximaal 4096 tekens bevatten en worden tijdens het ondertekenen aan de ontvanger weergegeven.

Richtlijn voor teksttags

Voorbeeld

:tooltip

:tooltip("Stuur een kopie van uw rijbewijs mee")

:tooltip('Kies een kleur')


Veldgrootte bepalen met richtlijnen

Met de :dimension-aanwijzing kunt u de hoogte en breedte van een veld bepalen en de invoer van de accolades openen overschrijven. 

Dit is nuttig als uw documenten worden gegenereerd via een systeem waarin de tekengrootte niet kan worden gewijzigd.

De vorm van deze aanwijzing is :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

Hierbij staan XX en YY voor de numerieke afmetingswaarden en wordt de maateenheid gedefinieerd door de waarden nn en mm.

 • Numerieke waarden zijn decimale waarden met maximaal vijf significante cijfers achter het decimaalteken.
 • Voor maateenheden zijn de volgende waarden beschikbaar:
  • pt - punt (1/72 inch); dit is de standaardwaarde als geen andere maateenheid is opgegeven
  • in - inch
  • cm - centimeter
  • mm - millimeter

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Een handtekeningveld waarvan de breedte is ingesteld op 35 mm en de hoogte op 12 mm.

Opmerking:

Als de maateenheid ongeldig is of de :dimension-aanwijzing een andere fout bevat, wordt de aanwijzing genegeerd en wordt de afmeting van het veld bepaald op basis van de accolades.


De weergave van het lettertype bepalen

Met tekstlabels kunt u de weergave van het lettertype in een veld wijzigen en zo de lettertypeweergave (naam, kleur en grootte van lettertype) in het tekstlabel overschrijven. Als u de lettertypenaam wilt opgeven, gebruikt u de naam van een willekeurig lettertype in het bestaande document, of een van de volgende lettertypen: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro of Source Code Pro. Als u de kleur wilt opgeven, gebruikt u de hexadecimale RGB-waarde of een of meer van de volgende geldige kleurwaarden: wit, lichtgrijs, grijs, donkergrijs, zwart, rood, roze, oranje, geel, cyaan, magenta, groen of blauw. Standaard zijn de lettertypenaam en de tekengrootte de naam en de grootte van het eerste haakje "{" aan het begin van het tekstlabel.

Richtlijn voor teksttags

Voorbeeld

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – in het veld staat rode tekst van het lettertype Lato met tekengrootte 12

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – in het veld staat groene tekst van het lettertype Source Code Pro met tekengrootte 14


De velduitlijning opgeven

U kunt tekstlabels gebruiken om de waarden in formuliervelden uit te lijnen. Standaard worden de waarden in formuliervelden links uitgelijnd. Door middel van aanwijzingen voor tekstlabels kunt u de formuliervelden echter centreren of rechts uitlijnen.

Richtlijn voor teksttags

Voorbeeld

:align(alignment)

:align(left) – hiermee wordt de tekst in het veld links uitgelijnd. Dit is het standaardgedrag voor formuliervelden, dit betekent dat niet aan de aanwijzing hoeft te worden voldaan.

:align(right) – hiermee wordt de tekst in het veld rechts uitgelijnd.

:align(center) – hiermee worden ingevoerde gegevens gecentreerd in het formulierveld.


Herhaalde velden opgeven

U kunt tekstlabels gebruiken om dezelfde velden op elke pagina in het document te herhalen zonder dat u het tekstlabel op elke pagina moet kopiëren. Dit kan bijvoorbeeld heel handig zijn voor handtekeningvelden of deelnemersstempels in lange documenten.

Richtlijn voor teksttags

Voorbeeld

:repeat

:stamp:repeat – kopieert de deelnemersstempel naar dezelfde locatie op alle andere pagina's in het document. Vergeet niet een ondertekenaarsfunctie voor de stempel te definiëren. (bijv. signer1, signer2).

:signature:repeat – kopieert het handtekeningveld naar dezelfde locatie op alle andere pagina's in het document. Vergeet niet een ondertekenaarsfunctie voor de stempel te definiëren. (bijv. signer1, signer2).

:repeat(even) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle even pagina's in het document.

:repeat(odd) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle oneven pagina's in het document.

:repeat(after) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle pagina's na de pagina waarop u het veld hebt toegevoegd.

:repeat(before) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle pagina's vóór de pagina waarop u het veld hebt toegevoegd.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op de opgegeven pagina of paginabereiken in het document.


Regels voor gegevensvalidatie opgeven

Acrobat Sign ondersteunt een verscheidenheid aan typen veldvalidatie die u kunt opgegeven door middel van extra aanwijzingen voor tekstlabels. De opgegeven regels voor gegevensvalidatie worden toegepast wanneer de ondertekenaar de gegevens tijdens het ondertekenen invult. De ontvanger kan het ondertekeningsproces in Acrobat Sign niet voltooien als de ingevoerde gegevens niet overeenkomen met de opgegeven validatieregel.

Bijvoorbeeld:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Plaatst een verplicht veld met de naam "Mobile" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De ontvanger dient tijdens het ondertekenen een geldig telefoonnummer in te voeren in dit veld.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definieert een veld met de naam "Birthday" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer2 wordt aangeduid. De ontvanger moet een datumwaarde invoeren tijdens het ondertekenen.

 

Sommige typen veldvalidatie kunnen extra parameters hebben die de toegestane waarden in het veld beperken.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definieert een optioneel veld met de naam "duration" waarbij de waarde van het veld tussen 0 en 60 moet liggen.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definieert een optioneel veld met de naam 'tenNum' waarin u maximaal 10 tekens kunt opgeven.


Ondersteunde regels voor veldvalidatie

Type validatie Richtlijn voor teksttags Optionele parameters en waarden Voorbeelden
Tekenreeks :string char alpha – alleen letters :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num- alleen nummers  
  alphanum – letters en cijfers :string(maxlen=10)
maxlen Specifieke maximale lengte :string(char=alpha,maxlen=10)
Nummer :num >= Groter dan of gelijk aan :num
:num(<=1000)
<= Kleiner dan of gelijk aan :num(>=50,<=500)
Valuta :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Percentage :pct >= Groter dan of gelijk aan :pct
:pct(>=50)
<= Kleiner dan of gelijk aan :pct(>=0,<=100)
Datum :isdate format mm/dd/yy (standaardinstelling) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Komma's zijn speciale scheidingstekens.
Bij gebruik in een opmaakexpressie moet de expressie tussen aanhalingstekens staan.
Tijd :time   :time
E-mail :isemail   :isemail
Postcode :zip country us – standaardnotatie voor postcodes in de VS :zip
uk - notatie voor postcodes in het VK :zip(country=uk)
Zip + 4 :zip4   :zip4
Telefoon :phone country us – standaardnotatie voor telefoonnummers in de VS :phone
uk - notatie voor telefoonnummers in het Verenigd Koninkrijk :phone(country=uk)
Burgerservicenummer :ssn   :ssn
Reguliere uitdrukking :custom regexp Een expressie die wordt uitgedrukt in de vorm van een tekenreeks. Zie de onderstaande Opmerking. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Bericht dat de ontvanger te zien krijgt wanneer de gegevens niet overeenkomen met de opgegeven expressie. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Geen overeenkomst voor drie tekens in een rij!")
Opmerking:
 • Hoofdletterongevoeligheid "?i" en "?-a" wordt niet ondersteund
 • De backslash die deel uitmaakt van de regexp-constructie, zoals "\w", moet altijd worden voorafgegaan door een backslash, bijvoorbeeld "\\w"
  • En als u naar een backslash wilt zoeken, het volgende typen: \\\\
 • De tekenreeks voor reguliere expressies begint en eindigt met dubbele aanhalingstekens (")
  • Als de tekenreeks die de ontvanger invoert, een dubbel aanhalingsteken bevat, kan de validatietekenreeks overeenkomen met het dubbele aanhalingsteken door er een backslash aan toe te voegen: \"

Hier vindt u een goede referentie voor de syntaxis van reguliere expressies die door Acrobat Sign worden gebruikt.

Eén veld kan slechts één aanwijzing voor validatie bevatten. Als er meerdere validatieregels zijn opgegeven in één tekstlabel, wordt alleen de eerste validatieregel toegepast. Alle volgende validatieregels worden genegeerd.

Vertrouwelijke gegevens maskeren

Acrobat Sign ondersteunt het maskeren van gevoelige gegevens die tijdens het ondertekenen worden verzameld door een specifieke aanwijzing aan het tekstlabel toe te voegen. Wanneer de ondertekenaar tijdens het ondertekenen gegevens invoert in een dergelijk veld, worden deze gegevens omgezet in sterretjes (*) of in een door de gebruiker gedefinieerd maskerteken zodra de ondertekenaar het veld verlaat. Ook de volgende ondertekenaars kunnen de ingevoerde gegevens niet zien en deze gegevens worden niet opgenomen in de voltooide PDF. De door de ondertekenaar ingevoerde gegevens kunnen worden geëxporteerd uit Acrobat Sign of via de Acrobat Sign-API.

Definitie van het tekstlabel:

Voorbeeld van het maskerlabel

 

Tijdens het ondertekenen:

Voorbeeld van het maskerveld

 

In de definitieve PDF:

Resultaat van het maskeren in het uiteindelijke document

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definieert het vereiste veld 'CC' dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 en dat tijdens het ondertekenen wordt gemaskeerd.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definieert het vereiste veld "CC" dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 en dat tijdens het ondertekenen wordt gemaskeerd met '-'. Als een teken niet in het tekstlabel is opgegeven, wordt het sterretje (*) gebruikt als het standaard maskerteken.


Voorwaardelijke regels opgeven voor velden

U kunt in Acrobat Sign voorwaardelijke regels toepassen op velden in een document. Voorwaardelijke regels kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer een specifiek veld in een document tijdens het ondertekenen wordt weergegeven aan of verborgen voor de ondertekenaar.

De voorwaarden die op een bepaald veld worden toegepast, zijn gebaseerd op de waarden van een of meer andere velden in het document. De voorwaardelijke regels die op een bepaald veld worden toegepast, bepalen ook dat een bepaald veld wordt weergegeven of verborgen wanneer aan alle voorwaarden voor een bepaald veld wordt voldaan of wanneer aan een of meerdere van de voorwaarden voor een bepaald veld wordt voldaan.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Toon het veld aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Toon het veld alleen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Verberg het veld voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Verberg het veld alleen voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Schakel het veld in voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan. Dit is vergelijkbaar met de 'showif'-voorwaarde, met dit verschil dat het veld tijdens het ondertekenen wel zichtbaar is, maar grijs wordt weergegeven en niet kan worden bewerkt als niet aan de voorwaarde wordt voldaan. Indien van toepassing ziet u in het grijze veld de standaardwaarde van het veld. De waarde wordt ook weergegeven in de ondertekende PDF.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Schakel het veld alleen in voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Schakel het veld uit voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan. Het uitgeschakelde veld wordt tijdens het ondertekenen grijs weergegeven. Als het veld een standaardwaarde heeft, ziet u de waarde van het uitgeschakelde veld nog steeds in de ondertekende PDF.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Schakel het veld alleen uit voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

Een voorwaarde wordt op de volgende manier gedefinieerd: veldnaam operatorwaarde, waarbij de veldnaam verwijst naar de naam van het formulierveld in het document waarop de voorwaarde is gebaseerd. De ondersteunde operatoren en de geldige waarden voor de verschillende ondersteunde formuliervelden staan in de onderstaande tabellen.

Voorwaardelijke veldoperatoren

Operator

Betekenis

Waarde

Voorbeeld

=, ==, eq

Is gelijk aan

Eén waarde

myCheck=checked

!=, <>, neq

Is niet gelijk aan

Eén waarde

signature!=signed

<, lt

Minder dan

Eén numerieke waarde

myNumber < 10

>, gt

Groter dan

Eén numerieke waarde

myNumber > 40

<=, lte

Kleiner dan of gelijk aan

Eén numerieke waarde

myNumber <= 15

>=, gte

Groter dan of gelijk aan

Eén numerieke waarde

myNumber >= 0

?=, in

In

Een door komma's gescheiden lijst, moet tussen haakjes of aanhalingstekens staan

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Niet in

Een door komma's gescheiden lijst, moet tussen haakjes of aanhalingstekens staan

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Bevat

Eén waarde

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Bevat niet

Eén waarde

Title ~!= Junior

Meerdere voorwaarden voor één veld kunnen van elkaar worden gescheiden met een komma. Bijvoorbeeld:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definieert het veld "notRed" dat de ondertekenaar te zien krijgt wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan.

 

Voorwaardelijke veldwaarde voor ondersteunde tekstlabelvelden

Veldtype

Geldige waarden

Voorbeeld

Handtekening

signed, unsigned

signHere=signed

Initialen

signed, unsigned

initHere!=signed

Selectievakje

checked, unchecked

myCheck=checked

Keuzerondje

De waarde van de opties voor het keuzerondje

Color=Red

Tekstvelden

De waarde van het tekstveld

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Bijlagevelden

attached, unattached

attachment=attached; attachment=unattached

Voorwaarden kunnen aan elk veld worden toegewezen, met inbegrip van vereiste velden zoals initialen, handtekeningen en handtekeningblokken. Wanneer een voorwaarde voor een verplicht veld wordt gedefinieerd, wordt het alleen als verplicht behandeld als de voorwaarde het veld zichtbaar maakt voor de ondertekenaar tijdens het ondertekenen. Met andere woorden, als een handtekeningveld een voorwaarde bevat die het veld verbergt, kan de ondertekenaar het veld niet zien en hoeft hij dus zijn handtekening niet in het desbetreffende veld te plaatsen. Het aantal bij "required field" onder aan de ondertekeningspagina wordt dynamisch bijgewerkt op basis van de gedefinieerde voorwaarden om het juiste aantal velden te tonen dat de ondertekenaar moet invullen om ondertekening van het document te voltooien.

Elke ondertekenaar moet een handtekeningveld hebben waaraan geen voorwaarde is toegewezen. Als aan alle handtekeningvelden voor een bepaalde ondertekenaar een voorwaarde is verbonden, wordt aan het einde van het document een nieuw handtekeningenblok toegevoegd voor die ondertekenaar.


Berekeningsformules opgeven voor velden

Acrobat Sign ondersteunt het dynamisch invullen van veldwaarden in een document tijdens het ondertekenen op basis van andere veldwaarden of keuzes die de klant tijdens het ondertekenen maakt. Dit type velden staat bekend als Berekende velden.

Berekeningsformules kunnen op soortgelijke wijze worden gedefinieerd als andere velden in het document met gebruik van tekstlabels of de ontwerpomgeving van Acrobat Sign met slepen en neerzetten. Een berekeningsformule kan verwijzen naar een of meerdere bestaande velden in het document en kan ook op een ander berekend veld in het document zijn gebaseerd. De berekeningen kunnen op numerieke velden, datumvelden en tekstvelden worden toegepast.

Berekende velden kunnen niet alleen de waarde van een veld in het document berekenen, maar kunnen ook opmaakinformatie bevatten, zodat de berekende waarde met de gewenste stijl wordt uitgevoerd in het document. Aanvullende regels, zoals voorwaardelijke regels, velden maskeren, enz. kunnen ook op berekende velden worden toegepast aan de hand van tekstlabels.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Een berekend veld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De waarde van dit veld wordt automatisch berekend op basis van de gedefinieerde formule.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Een berekend veld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De waarde wordt berekend op basis van de gedefinieerde formule en de resulterende uitvoerwaarde is van een specifiek type en wordt opgemaakt volgens de opgegeven opmaak.

Voorbeeld: een berekend veld kan worden gebruikt om de totale btw voor een order dynamisch te berekenen.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

De btw wordt berekend op basis van de totale kosten van de items die de klant heeft besteld en het geldende btw-tarief op de locatie van de ondertekenaar. De resulterende berekende btw-waarde wordt opgemaakt met een dollarteken ($) vóór de waarde en bevat twee decimaaltekens. Als het subtotaal bijvoorbeeld 1250 is en het btw-tarief 6,25%, wordt de resulterende berekende waarde in het veld Btw in het document weergegeven als $ 1328,13.

Voor meer informatie over berekende velden en het gebruik ervan in uw documenten, raadpleegt u de Referentiehandleiding voor berekende velden.


Tekstlabels korter maken

 

Tekstlabels zijn een bijzonder krachtige manier om verschillende typen velden te definiëren in een document, om deze velden aan specifieke ondertekenaars toe te wijzen, om validatieregels op te geven voor de velden en/of om voorwaardelijke regels toe te passen op deze velden. Wanneer u al deze instellingen toepast op één formulierveld, kan de velddefinitie erg lang worden. Dit kan ertoe leiden dat de documentstructuur wordt gewijzigd als gevolg van de velddefinitie. Aangezien elke velddefinitie op één regel moet passen, kan het gebruik van meerdere complexe aanwijzingen de documentlay-out bovendien erg lastig maken. Voor een consistente structuur van het document biedt Acrobat Sign een mechanisme voor het definiëren van verkorte tekstlabels in het document. Een verkort tekstlabel bestaat uit twee delen:

 • Referentielabel: een verkorte labeldefinitie die op de juiste locatie in het document is geplaatst. Het referentielabel bepaalt de grootte en de locatie van het feitelijke formulierveld in het document. Een referentielabel heeft de volgende syntaxis: {{$shortened_name}}. {{$r}} definieert bijvoorbeeld een referentielabel waarbij "r" de korte naam van het label is. De grootte van het veld kan worden aangepast met behulp van spaties ofwel onmiddellijk na de laatste open accolade ofwel onmiddellijk vóór de eerste gesloten accolade.
 • Definitielabel: dit verwijst naar de volledige definitie voor een specifiek label en kan op een willekeurige plaats in het document zijn gedefinieerd. De grootte en de locatie van het definitielabel bepalen niet de grootte en de locatie van het werkelijke formulierveld in het document. Een definitielabel heeft de volgende syntaxis:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} definieert een volledige labeldefinitie voor het referentielabel met de naam "r". In dit voorbeeld definieert het label een selectievakje dat aan de ontvanger is toegewezen die wordt aangeduid als signer1.

 

 

In de figuur hieronder ziet u twee referentielabels die in een document zijn geplaatst.

Eenvoudig ingekort label

 

De volledige definitie van de twee referentielabels wordt elders in het document gedefinieerd, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Voorbeeld van verkorte labelreferenties

De volledige definitie voor de tekstlabels is erg lang en zonder de mogelijkheid om verkorte labels op de juiste locatie in het document te definiëren, zou het niet mogelijk zijn om de structuur van het oorspronkelijke document te behouden.


Pagina's uit de output verwijderen

Door de locaties van formuliervelden te scheiden van de definitie van de velden kunnen alle definities voor labels in een document aan het einde van het document of op een volledig aparte pagina in het document worden geplaatst. Wanneer het document wordt verzonden via Acrobat Sign, worden alle tekstlabels verwerkt en wordt er een wit vak op de definitie van het tekstlabel geplaatst, zodat de ondertekenaar de tekst niet meer kan zien. Dit kan resulteren in volledig lege pagina's in het document na verwerking door Acrobat Sign, pagina's die alleen tekstlabels bevatten. Ter voorkoming van meer ongewenste lege pagina's in het document ondersteunt Acrobat Sign een speciale definitie voor tekstlabels om een bepaalde pagina te verwijderen uit het verwerkte uitvoerdocument dat door Acrobat Sign is gegenereerd, voordat u het document ter ondertekening verzendt.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Een speciale aanwijzing die Acrobat Sign de instructie geeft om de pagina waarop deze aanwijzing verschijnt, te verwijderen uit de verwerkte uitvoer voor het document. Het label kan overal op de pagina worden weergegeven. Een document dat naar Acrobat Sign wordt verzonden, moet minstens één pagina bevatten. Als deze aanwijzing op alle pagina's staat van een document dat naar Acrobat Sign is verzonden, wordt de eerste pagina niet verwijderd.

Voorbeelden van geavanceerde tekstlabels

Hieronder volgen enkele voorbeelden van tekstlabels met een beschrijving voor elk label.

Selectievakjes

{{[]_es_:signer1}}

Een selectievakje dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{[]*}}

Een verplicht selectievakje.

{{[]!}}

Een alleen-lezen selectievakje.


Keuzerondjes

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

Een keuzerondje met de waarde "Dagelijks" dat is toegewezen aan signer1.


Vervolgkeuzelijst

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

Een vereiste vervolgkeuzelijst met drie mogelijke opties. Deze lijst wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

Een vervolgkeuzelijst met drie mogelijke opties, waarbij de optie "Red" standaard is geselecteerd. Deze lijst wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. Als de waarde in de definitie van de vervolgkeuzelijst is opgegeven, moet de waarde worden gebruikt om de standaardinstelling op te geven, anders wordt de optie gebruikt.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

Een vervolgkeuzelijst, die niet aan een bepaalde ontvanger is toegewezen, met drie mogelijke opties die overeenkomen met drie exportwaarden.

De waarde "R" die overeenkomt met de optie "R" die de ontvanger heeft gekozen, is standaard geselecteerd en de resulterende geselecteerde optie wordt gemaskeerd (weergegeven als "*") in de PDF.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

Een vervolgkeuzelijst, die niet aan een bepaalde ontvanger is toegewezen, met drie mogelijke opties. De vervolgkeuzelijst wordt alleen weergegeven als de waarde van het keuzerondje met de naam Rate "Daily" is.


Veldvalidatie

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Een optioneel datumveld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer2, datums kan invoeren in de Amerikaanse datumnotatie.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Een verplicht veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer2 een geldige postcode kan invoeren. Het veld valideert de waarde die de ontvanger invoert.


Tekstlabels korter maken

 

{{$r}}

Een referentielabel dat een locatie van een veld opgeeft.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

Een definitie voor een selectievakje dat door de afzender vooraf moet zijn ingevuld.

Het verkorten van een tekstlabel kan ook als een functie worden gebruikt, en niet alleen om een volledig veld te vervangen.

Neem bijvoorbeeld het volgende label:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Het bovenstaande label kan als volgt worden ingekort:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Het verkorten van tekstlabels kan ook functioneren als een berekeningsmethode. Neem bijvoorbeeld het volgende label:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Het bovenstaande label kan als volgt worden ingekort:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Voorwaardelijke regels

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Een veld dat alleen wordt getoond als de velden sig en initials beide zijn ondertekend.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Een verplicht veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 een geldig e-mailadres moet invoeren. Het veld wordt alleen weergegeven wanneer een ander veld met de naam "TypeOfComm" de waarde "receiveEmail" heeft. Het veld valideert de waarde die de ontvanger invoert.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Een veld dat wordt verborgen als de ontvanger de kleur Rood of Groen kiest in de vervolgkeuzelijst Kleur.


Berekende velden

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Een veld in het document dat aan de eerste ondertekenaar is toegewezen en dat alleen wordt weergegeven wanneer een ander veld (een selectievakje) met de naam "sameAs" is uitgeschakeld. In dit veld wordt automatisch de waarde van het veld "billingState" doorgevoerd die de ondertekenaar heeft ingevoerd in het document.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Een veld in het document dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De waarde van dit veld wordt automatisch berekend als het product van de waarden in de velden "q1" en "pr1". De resulterende waarde wordt opgemaakt als een valuta en er wordt een dollarteken ($) vóór de resulterende waarde geplaatst. Deze waarde bevat twee decimaaltekens. De resulterende waarde wordt bovendien rechts uitgelijnd in het veld.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Een veld in het document met de naam "price" dat wordt berekend op basis van de waarde die de ondertekenaar heeft geselecteerd in andere "pn1"-velden in het document. Als in dit voorbeeld het veld "pn1" gelijk is aan W1, wordt de waarde 9.99 weergegeven in het veld "price". Als het veld "pn1" gelijk is aan W2, wordt de waarde 5.99 weergegeven in het veld "price", enzovoort. Als geen van de waarden overeenkomt met de waarde van het veld "pn1", wordt de waarde 0 weergegeven voor "price". Met dit mechanisme kunnen berekende velden worden gebruikt om automatisch de prijs van een item in te vullen op basis van de optie die een gebruiker tijdens het ondertekenen heeft geselecteerd.

Zie de Referentiehandleiding voor berekende velden voor meer informatie over berekende velden.

Gerelateerde informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online