Handboek Annuleren

Rapporten en gegevens exporteren

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 2. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
 1. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 2. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 3. Overeenkomsten beheren 
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 4. Controlerapport
 5. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Overzicht van gegevensexporten en rapportengrafieken

Met de nieuwe Rapporten-ervaring kunnen gebruikers in de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen hun eigen aangepaste rapporten en gegevensexports bouwen, opslaan en beheren in een gepersonaliseerde weergave.

Rapporten zijn sjablonen die een of meer grafieken retourneren met een samenvatting van de overeenkomstgegevens zoals gedefinieerd door de gebruiker. Het aantal en type rapporten dat voor de gebruiker beschikbaar is, wordt bepaald door het toestemmingsniveau van de gebruiker in het systeem en het bereik van de toestemmingen dat op diens gebruikers-ID wordt toegepast.

Gegevensexports bieden gebruikers een methode om specifieke veldgegevens te extraheren uit de overeenkomsten die binnen hun toestemmingsbereik vallen. Gebruikers kunnen filters toepassen om de geretourneerde dataset te focussen op gebruiker, groep, workflow of overeenkomstnaam.

Binnen de reeks gefilterde overeenkomsten kan de gebruiker de afzonderlijke velden definiëren die moeten worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, waardoor de export wordt ontdaan van alle transactiegegevens die ze niet nodig hebben.

Voorbeeld van een gegevensexport

Rapporttypen omvatten:

 • Overeenkomsten (Alle gebruikers) - Overeenkomstrapporten retourneren de statistieken voor overeenkomstactiviteiten, zoals voltooiingspercentages, voltooiingstijd, gebruik van workflow, volumetrends en afzender-/groepstrends. Er zijn elf Overeenkomst grafieken.
 • Transactieverbruik (Alle gebruikers) - Retourneert het transactievolume via het systeem per gebruiker, groep, workflow of gehele volumetrend. Er zijn vier Transactieverbruik grafieken.
 • Gebruikers (In behandeling) - Gebruikersrapporten richten zich op de gebruikersstatistieken zoals gemaakte gebruikers/groepen, groeitrends van gebruikers/groepen en gebruikersactiviteit. Er zijn zes geplande Gebruiker grafieken.
 • Controle voor instellingsactiviteiten (Alleen beheerders) - Beheerders kunnen een speciaal rapport uitvoeren dat de activiteit op instellingsniveau retourneert voor hun gebruikers, groep of het hele account, afhankelijk van het machtigingsniveau van de beheerder.
Opmerking:

Het rapporttype Gebruikers is opgenomen in deze documentatie als aandachtspunt, maar is momenteel in behandeling en niet beschikbaar in de huidige release.

Als u bent aangemeld, selecteert u Rapporten in het bovenste menu van het startscherm.

Het standaarddashboard (overzicht)

Wanneer de nieuwe Rapporten-ervaring voor het eerst wordt geopend, wordt het standaarddashboard geladen.

Het dashboard laadt automatisch een overzicht van het overeenkomstverkeer van de afgelopen zeven dagen met bovenaan een samenvatting en drie grafieken met het percentage voltooide overeenkomsten, de totale trend in het overeenkomstvolume en de gemiddelde tijd die nodig is om een overeenkomst te voltooien.

Standaard landingspagina met de vier betrokken gebieden genummerd

Er zijn twee knoppen beschikbaar voor de gebruiker voor het maken van nieuwe rapport-/exportcontent:

Knoppen om nieuwe rapporten of gegevensexports te maken

 • Nieuwe export - Met een nieuwe exportaanvraag kan de gebruiker een reeks overeenkomsten definiëren en vervolgens waarden op veldniveau uit die overeenkomsten exporteren.
  • Bijvoorbeeld: een RSVP-formulier bij een gebeurtenis waar respondenten een maaltijd kunnen kiezen en speciale overwegingen kunnen vermelden
  • De maker van het webformulier kan vervolgens de overeenkomsten selecteren (gefilterd op de naam van het webformulier) en de velden uit het formulier (naam, maaltijdvoorkeur, notities, enz.) extraheren naar een CSV-bestand
 • Nieuw rapport - Met een nieuw rapport kan de gebruiker een dashboard met overeenkomstgegevens maken dat een of meer grafieken bevat. Afhankelijk van de context worden verschillende grafiektypen gebruikt:
  • Voltooide overeenkomsten is een wijzerplaatgrafiek
  • Tijd om trend te voltooien is een lijngrafiek
  • Overeenkomsten per afzender of groep is een staafdiagram
  • Voltooiing overeenkomst door afzender is een spreidingsgrafiek

Met zowel exports als rapporten kan de gebruiker de sjabloon opslaan voor toekomstig gebruik in zijn/haar persoonlijke lijst met exports en rapporten.

Alleen exports stellen de gebruiker in staat een CSV-bestand van de gevraagde gegevens te downloaden.

Het linkerdeelvenster in het scherm bevat koppelingen om de content van de rapporten en gegevensexports van de gebruiker te bekijken. Het deelvenster heeft maximaal vijf klikbare koppelingen:

De overzichtslijst van alle beschikbare rapporten voor de gebruiker per rapporttype

Overzicht - Brengt de gebruiker naar de weergave van overeenkomstgegevens voor de voorafgaande zeven kalenderdagen. Laadt in feite opnieuw het standaarddashboard op de landingspagina.

Rapporttypen - De drie typen rapporten (Overeenkomsten, Transactieverbruik en Gebruikers) hebben elk hun eigen klikbare koppeling om de volledige lijst met rapporten voor dat rapporttype te openen. Houd er rekening mee dat rapporten altijd de huidige gegevens verzamelen voor hun filterinstellingen (bijv. laatste 30 dagen) wanneer ze worden geopend om weer te geven.

 • Het getal achter het rapporttype geeft het totale aantal rapporten aan dat beschikbaar is voor dat type.
 • Rapporten worden weergegeven met de meest recent gewijzigde bovenaan.
 • Elk rapporttype heeft twee standaardrapporten die altijd boven aan de lijst staan en niet mogen worden verwijderd:
  • {Type} voor de week - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen zeven dagen.
  • {Type} voor de maand - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen 30 dagen.

Vermeldingen hebben voor elk rapporttype dezelfde pagina-indeling met vier kolommen:

 • Rapportnaam - De naam zoals opgegeven door de maker van het rapport.
 • Actieve pictogrammen - Als voor het rapport een planning is geconfigureerd, wordt een blauw kalenderpictogram weergegeven.
 • Datum gemaakt - De tijd-/datumstempel van wanneer het rapport is gemaakt. De verschuiving van de tijdzone is gebaseerd op de ingestelde tijdzone voor de primaire groep van de gebruiker.
 • Laatst bekeken - Geeft de tijd-/datumstempel aan voor wanneer het rapport voor het laatst is bekeken.
Houd er rekening mee dat als u met de muis over een rapportrecord beweegt, een knop Openen wordt weergegeven die kan worden gebruikt als een snelle actie om het rapport te bekijken.
Daarnaast zijn er verschillende opties om het rapport te beheren, toegankelijk door de ellips aan de rechterkant van de record te selecteren. Deze opties zijn:
 • Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport die vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen met een nieuwe naam (indien nodig).
 • Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
 • Verwijderen - Verwijdert het rapport. Deze handeling is onherroepelijk.
 • Openen - Opent het rapport voor weergave.
  • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop Openen.
  • Het is ook mogelijk om de configuratie van een geopend rapport te bewerken en op te slaan onder de bestaande naam.
   • Als een nieuwe naam gewenst is, moet het rapport eerst worden gedupliceerd.
 • (Bewerken) Planning - Hiermee opent u de interface voor het maken van een nieuwe planning of voor het bewerken van een bestaande planning.
 • Nu verzenden - Hiermee opent u de interface waarin u direct een kopie van het rapport per e-mail kunt verzenden.
De rapportenlijst met één gemarkeerde record toont de snelle-actieknop Openen

Exports (N) - Biedt een lijst van alle gegevensexports die door de gebruiker zijn gemaakt en opgeslagen. Houd er rekening mee dat een gegevensexport een statisch rapport is zodra het is gegenereerd, en expliciet moet worden vernieuwd om de gegevens bij te werken.

De paginalay-out van Exports bestaat uit zes kolommen:

 • Exportnaam - De exportnaam zoals gedefinieerd door de gebruiker bij het maken.
 • Actieve pictogrammen - Twee pictogrammen kunnen zichtbaar zijn:
  • Planning bewerken - Als voor het exporteren een planning is geconfigureerd, wordt een blauw kalenderpictogram weergegeven.
  • Downloaden - Als een gegevensexport klaar is voor export, is er een downloadpictogram zichtbaar.
 • Status - De huidige status van de export. Wanneer een export wordt gemaakt, kan het compileren van de gegevens enige tijd duren.
  • Gereed - Wanneer de export volledig is samengesteld, wordt de status Gereed weergegeven. Alleen exports die Gereed zijn, kunnen worden gedownload.
  • Als een export nog bezig is, wordt een verwerkingsbalk weergegeven totdat de export Gereed is.
 • Gegevenstype - Identificeert het type gegevens dat de export bevat (Overeenkomst, Transactieverbruik of Gebruiker)
 • Gemaakt op (datum) - De tijd-/datumstempel van wanneer het rapport is gemaakt. De tijdzoneverschuiving is gebaseerd op de ingestelde tijdzone voor de primaire groep van de gebruiker.
 • Laatst bekeken - Geeft de tijd-/datumstempel aan wanneer het rapport voor het laatst is geopend. Voor deze tijdstempel hoeft de export niet te worden gewijzigd en opnieuw opgeslagen om te worden bijgewerkt.

Houd er rekening mee dat als u met de muis over een exportrecord beweegt, een knop Openen wordt weergegeven als een snelle actie.

Daarnaast zijn er verschillende opties om het rapport te beheren, toegankelijk door de ellips aan de rechterkant van de record te selecteren. Deze opties zijn:

 • Vernieuwen - Vernieuwt de content die is opgenomen in de export naar de meest actuele gegevens. Als het rapport niet is vernieuwd, worden de vorige gegevens weergegeven.
 • Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport dat vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen als dat nodig is.
 • Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
 • Verwijderen - Verwijdert de exportgegevens. Deze handeling is onherroepelijk.
 • Openen - Opent het exportbestand voor het opnieuw configureren van de veldwaarden die moeten worden opgenomen in de CSV.
  • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop Openen.
 • (Bewerken) Planning - Opent de interface om een nieuwe planning te maken of om een bestaande planning te bewerken.
 • Downloaden - Downloadt een CSV-bestand van de geëxporteerde content. De gebruiker wordt gevraagd om een bestandsnaam te verstrekken voorafgaand aan de download.
  • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor downloaden.
 • Nu verzenden - Opent de interface om een kopie van het rapport te e-mailen of direct te exporteren.
Record exporteren met het optiemenu geopend en de knop Openen gemarkeerd

Het weergavestadium bevat het rapportoverzicht en de grafiek(en):  

Weergavestadium

Onder aan de pagina staat een lijst van de laatst gebruikte/gemaakte rapporten, met de meest recente bovenaan.  

De twee standaardrapporten (per rapporttype) worden boven aan de lijst vastgemaakt en kunnen niet worden bewerkt, hernoemd of verwijderd. Het gaat om de volgende filters:

 • {Report Type} voor de maand - Hiermee maakt u een volledige dashboardweergave van de gegevens van de aangemelde gebruiker voor de afgelopen 30 kalenderdagen.
 • {Report Type} voor de week - Identiek aan het bovenstaande rapport, behalve dat de periode alleen de afgelopen zeven kalenderdagen bestrijkt.
De sectie met recente rapporten met het optiemenu zichtbaar en de pictogrammen voor snelle actie gemarkeerd

Als u met de muis over een rapport of exportrecord beweegt, worden de snelle-actieknoppen weergegeven:

 • Openen - Afhankelijk van het recordtype (rapport of export):
  • Rapporten openen een weergave van het rapport. De rapportgrafiek en de filters kunnen worden gewijzigd en de poort kan worden opgeslagen met de nieuwe configuratie.
  • Exports opent de veldconfiguratie voor de export, waardoor de export opnieuw kan worden geconfigureerd en opgeslagen.
 • Downloaden (alleen Exports ) - Zet een downloadbaar CSV-bestand in de wachtrij.

Bovendien zijn er verschillende gemeenschappelijke opties om de recente exports/rapporten te beheren, die toegankelijk zijn door de drie puntjes uiterst rechts van de record te selecteren. Deze opties zijn:

 • Vernieuwen (alleen Exports) - Vernieuwt de content van de export naar de meest recente gegevens. Als het rapport niet wordt vernieuwd, worden de vorige gegevens weergegeven.
 • Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport dat vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen als dat nodig is.
 • Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
 • Verwijderen - Verwijdert de exportgegevens. Deze handeling is onherroepelijk.
 • Downloaden (alleen Exports) - Downloadt een CSV van de exportcontent. De gebruiker wordt gevraagd om een bestandsnaam te verstrekken voorafgaand aan de download.
  • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor downloaden.
 • Openen - Functies zijn hetzelfde als de snelle-actieknoppen. Afhankelijk van het recordtype (rapport of export):
  • Rapporten openen een bewerkbare weergave van het rapport.
  • Exports openen de bewerkbare veldconfiguratie voor de export.

Filteren op exports en rapporten

De meeste accounts genereren voldoende volume om de dataset van de overeenkomst te beperken zodat alleen de waarden voor een bepaalde periode, gebeurtenis of workflow worden geretourneerd.

Zowel exports als rapporten gebruiken hetzelfde primaire filtersysteem om het aantal overeenkomsten te beperken dat in de geretourneerde dataset wordt opgenomen.

U kunt de dataset beperken volgens:

 • Datumbereik - Beperkt de geretourneerde dataset tot een tijdvak op basis van de Gemaakt op (datum) van de overeenkomst
 • Workflowfilters - Beperkt de geretourneerde dataset op basis van bekende workflowwaarden die te maken hebben met de overeenkomst.
  • Als er geen filter is geselecteerd, worden alle overeenkomsten binnen het gegevensbereik geretourneerd.
  • Workflowfilters zijn additief. Alle overeenkomsten die op een (of meer) van de filters passen, worden opgenomen in de geretourneerde dataset.
  • De filtercategorieën zijn:
   • Afzender - Filteren op basis van de verzendende gebruikers in uw account
   • Workflow - Filtert op basis van de workflow die is gebruikt om de overeenkomst te verzenden
   • Naam overeenkomst - Filter op de naam van de overeenkomsten. Goed voor overeenkomsten van webformulieren en andere bronnen die een algemene overeenkomstnaam gebruiken
   • Groep - Filteren van afspraken op basis van de groep(en) waaruit ze zijn verzonden
Een gegevensexportconfiguratie die de datum en workflowfilters weergeeft, is uitgevouwen

Indien geselecteerd geven workflowfilters een subfilter weer zodat de gebruiker expliciet kan selecteren uit waarden binnen dat filtertype dat bekend is bij de gebruiker (met behulp van een vervolgkeuzelijst met meerdere selecties).

De gebruiker kan een tekenreeks in het veld typen om een lijst met overeenkomende waarden te produceren.

U kunt meerdere waarden selecteren.

Subfilters voor objecten

Gegevensexports

Gegevensexports zijn beschikbaar voor alle gebruikers en maken de export van overeenkomstgegevens op veldniveau mogelijk.

Elke export is een statische download van de gegevens die beschikbaar zijn op het moment dat de export wordt gemaakt. Om de gegevens in een export bij te werken moeten de gegevens eerst worden vernieuwd.

Er kunnen exports worden gemaakt om gegevens op te halen in de context van Overeenkomsten, Transactieverbruik en Gebruiker.

De geëxporteerde veldgegevens worden expliciet geselecteerd op het moment dat de export wordt gemaakt en kunnen op elk moment worden bewerkt.

Rapportgrafieken

De beschikbaarheid van rapportgrafieken is afhankelijk van het bevoegdheidsniveau van de gebruiker in het Acrobat Sign-systeem.

Momenteel beschikbare grafieken:

 • Elf grafieken voor overeenkomsten
 • Eén Controle voor instellingsactiviteiten (alleen beschikbaar voor beheerders)
 • Vier grafieken voor transactieverbruik
In ontwikkeling:
 • Zes grafieken voor gebruikers
Rapporttype Grafiek
Gebruikers Groepsbeheerders Accountbeheerders
Overeenkomst Voltooide overeenkomsten Ja Ja Ja
Overeenkomst Gemiddelde tijd voor voltooien Ja Ja Ja
Overeenkomst Overeenkomsten per workflow Ja Ja Ja
Overeenkomst Voltooiing van overeenkomsten per workflow Ja Ja Ja
Overeenkomst Tijd voor voltooiing van trend Ja Ja Ja
Overeenkomst Volumetrend voor overeenkomst Ja Ja Ja
Overeenkomst Tijd van voltooiing overeenkomst Ja Ja Ja
Overeenkomst Overeenkomsten per afzender Nee* Ja Ja
Overeenkomst Voltooiing van overeenkomsten per afzender Nee* Ja Ja
Overeenkomst Overeenkomsten per groep Nee** Nee** Ja
Overeenkomst Voltooiing van overeenkomsten per groep Nee** Nee** Ja
Controle voor instellingsactiviteiten Controlelogboek voor instellingsactiviteiten
Nee Ja Ja
Transactieverbruik Trend in transactievolume Nee** Nee** Ja
Transactieverbruik Transacties per afzender Nee** Nee** Ja
Transactieverbruik Transacties per groep Nee** Nee** Ja
Transactieverbruik Transacties per workflow Nee** Nee** Ja

*Deze rapporten worden ingeschakeld als de gebruiker toegang krijgt tot de gegevens van groepen waarvan deze lid is.

** Deze rapporten zijn ingeschakeld als de gebruiker toegang krijgt tot de gegevens voor het hele account.

Indeling van grafiek

Overeenkomst- en Transactie grafieken zijn gemaakt met dezelfde lay-out en functionaliteit:

 1. De naam van de opgeslagen grafiek wordt bovenaan weergegeven
 2. De filters die momenteel zijn toegepast, genereren de grafiek zoals weergegeven. Alle filters kunnen worden bewerkt:
  • Alle grafieken - Dicteert de weergegeven grafiek(en). Er kunnen een of meer grafieken worden toegevoegd en het origineel kan worden verwijderd.
  • Datumbereik - Het datumbereik voor de overeenkomsten die zijn gebruikt om de grafiek te genereren, kan worden bijgewerkt.
  • Filters - Filter toevoegen of wijzigen voor Workflow, Afzender, Naam overeenkomst, of Groep.
 3. Het numerieke overzicht van overeenkomsten op basis van de status.
 4. De grafiek.
 5. Tabelgegevens -  Geeft toegang tot:
  • Grafiekgegevens weergeven - Een grotere weergave van alleen de grafiek zelf.
  • Gegevenstabel bekijken - Een tabelgebaseerde weergave van de grafiek.
  • Onbewerkte gegevens weergeven - Een tabel met de afzonderlijke overeenkomsten die zijn gebruikt om de grafiek te genereren.
Opmerking:

Bij het bewerken en opslaan van een bestaand rapport kan het rapport geen nieuwe naam krijgen onder de nieuwe configuratie.

Als u een nieuwe variant van een rapport wilt maken, dupliceer dan eerst het rapport en geef het duplicaat een naam in overeenstemming met de aard van het nieuwe rapport.

Indeling van grafiek

Staaf-, lijn- en spreidingsgrafieken geven details wanneer de aanwijzer boven een gegevenselement van de grafiek zweeft.

Gegevenselementen van grafiek

Diagramvoorbeelden voor overeenkomst

Rapport: overeenkomsten voltooid

Rapport: gemiddelde tijd om te voltooien

Rapport: overeenkomsten per workflow

Rapport: voltooiing van overeenkomst per workflow

Rapport: tijd voor voltooiing van trend

Rapport: volumetrend voor overeenkomst

Rapport: voltooiingstijd voor overeenkomsten

Rapport: overeenkomst per afzender

Rapport: voltooiing van overeenkomsten per afzender

Rapport: overeenkomsten per groep

Rapport: voltooiing van overeenkomsten per groep

Diagramvoorbeelden Transactieverbruik

Rapport: volumetrend voor transacties

Rapport: transacties per afzender

Rapport: transacties per groep

Rapport: transacties per workflow

Controles voor instellingsactiviteiten

Het rapport Controles voor instellingsactiviteiten is een specifiek type rapport waarmee beheerders inzicht kunnen krijgen in (en een controleerbare record hebben van) eventuele wijzigingen in instellingen die zijn toegepast op een gebruiker, groep of het account als geheel.

 • Gebruikers hebben geen toegang tot het rapport.
 • Beheerders op groepsniveau kunnen rapporten genereren voor alle groepen waarin ze beheerdersbevoegdheden hebben en voor elke gebruiker met een primaire groep onder beheer van de beheerder.
 • Beheerders op accountniveau kunnen de instellingen op accountniveau bekijken naast alle instellingen op groepsniveau en gebruikersniveau binnen het account.

Er is slechts één rapporttype beschikbaar, het Controlelogboek voor instellingsactiviteiten, dat een rapport produceert met het volgende:

 • De datum waarop de wijziging is aangebracht
 • De gewijzigde instelling
 • De oude waarde van de instelling
 • De nieuwe waarde van de instelling
 • De target van de wijziging (Gebruiker, Groep, Account)
 • De targetnaam; het target-e-mailadres wordt onder de naam afgedrukt
 • Degene die de wijziging heeft uitgevoerd
 • Het IP-adres dat de uitvoerder gebruikte tijdens de wijziging.
Opmerking:

De Controle voor instellingsactiviteitenkan alleen de registreerbare wijzigingen na 19 juli 2023 retourneren. Dit is de datum waarop het verzamelen van rapporten is begonnen, en de reeds bestaande wijzigingen kunnen niet worden gemeld.

Controlelogboek voor instellingsactiviteiten met een aantal vermeldingen

Alle updates van systeeminstellingen op account- en groepsniveau worden gerapporteerd.

Updates voor gebruikers worden gedeeltelijk gerapporteerd:

Gerapporteerde gebeurtenissen

Niet-gerapporteerde gebeurtenissen

Bevoegdheid om overeenkomsten te verzenden toevoegen of verwijderen

Een account of beheerder op groepsniveau promoveren of degraderen

Bevoegdheid om overeenkomsten te ondertekenen toevoegen of verwijderen

Een groepslidmaatschap toevoegen of verwijderen

Bevoegdheid om elektronische zegels te gebruiken toevoegen of verwijderen

Een gebruiker naar of uit een groep verplaatsen

Automatisch gedelegeerde ondertekenaar configureren

Een gebruiker als inactief markeren

Gebruiker bijwerken om de bevoegdheid voor Privacybeheer toe te voegen of te verwijderen

Een gebruiker verwijderen met AVG-tools

Een API-applicatie toevoegen

Alle deelactiviteiten

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?