Herinneringen instellen voor de ontvangers van de overeenkomst

Adobe Acrobat Sign biedt de mogelijkheid om regelmatig e-mailherinneringen naar ontvangers te verzenden van wie u interactie met uw overeenkomsten verwacht.

Herinneringen voor overeenkomsten in-/uitschakelen

Alle serviceniveaus hebben toegang om het volgende te doen:

 • Cyclische herinneringen maken
  • Tijdens het verzendproces
  • Vanaf de pagina Beheren
 • Cyclische en ad-hocherinneringen maken vanaf de pagina Beheren

De serviceniveaus voor individuen en teams beschikken niet over de mogelijkheid om de herinneringsfunctie te automatiseren of te onderdrukken.

Opties voor de serviceniveaus van bedrijven en ondernemingen

De serviceniveaus van bedrijven en ondernemingen kunnen de optie Herinnering selectief weergeven tijdens het verzendproces, of automatisering op account-/groepsbreedte mogelijk maken.

De functie kan worden in-/uitgeschakeld en geconfigureerd door:

Opmerking:

Als u de standaard herinneringen inschakelt, wordt de mogelijkheid onderdrukt om deze elementen op de pagina Verzenden te configureren, tenzij de optie Afzenders mogen dit instellen of wijzigen is ingeschakeld.

Het controlerapport

Accounts met het niveau van onderneming en bedrijven hebben de mogelijkheid om herinneringsgebeurtenissen toe te voegen aan hun controlerapporten door te navigeren naar Accountinstellingen > Algemene instellingen > Controlerapport en de optie Herinneringen opnemen in controlerapporten in te schakelen.

Configureer herinneringen voor opname in het controlerapport.

Indien deze optie is ingeschakeld, wordt een record van elke verzonden herinneringsmail vastgelegd in het controlerapport (tot een maximum van 250 herinneringsgebeurtenissen).

Gemelde herinneringen in het controlerapport.

Als herinneringsmails worden onderdrukt, worden er geen updates aan het controlerapport toegevoegd. Deze beperking omvat ook herinneringen die worden geactiveerd om een webhookgebeurtenis te produceren. Wanneer bijvoorbeeld de accountinstellingen zijn geconfigureerd om herinneringen aan het controlerapport toe te voegen, en individuele groepen de herinnerings-e-mail hebben onderdrukt, nemen de specifiek geconfigureerde groepen geen herinneringsgebeurtenissen in hun controlerapporten op.

Een herinnering instellen tijdens het verzendproces

Gebruikers die geen standaardherinnering hebben geconfigureerd voor hun groep of account, kunnen een herinnering definiëren tijdens het verzendproces.

Deze herinneringen zijn altijd cyclisch en zijn van toepassing op alle ontvangers van de overeenkomst. De afzender dient alleen de herhaling te definiëren die de herinnering zal activeren. Er zijn zes opties:

 • Elke dag
 • Elke week
 • Elke werkdag
 • Om de dag
 • Om de drie dagen
 • Om de vijf dagen

Wanneer een overeenkomst met een herinnering voor de eerste keer wordt verzonden, wordt een e-mail ter ondertekening naar de eerste ontvanger verzonden. Deze gebeurtenis start de timer voor de eerste herinnering.

Als de herinnering is geconfigureerd voor verzending om de drie dagen (bijvoorbeeld), wordt de eerste herinnering precies 72 uur na aflevering van de e-mail ter ondertekening geactiveerd.

Als de ontvanger zijn of haar handeling met de overeenkomst heeft voltooid, wordt de herinneringsklok voor die ontvanger beëindigd.

Als er meerdere ontvangers zijn, ontvangt de volgende ontvanger in de stroom een e-mail ter ondertekening onmiddellijk nadat de voorafgaande ontvanger de handeling heeft voltooid. De herinneringsklok voor de nieuwe ontvanger start op basis van de levertijd van de e-mail ter ondertekening (niet op basis van de oorspronkelijke tijdstempel).

Dit proces doorloopt alle ontvangers van de overeenkomst tot de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Opmerking:

Alle cyclische herinneringen hebben een levenscyclus, waarna de herinneringen automatisch worden beëindigd.

Herinneringen die elke dag geactiveerd worden, hebben een levensduur van 10 dagen.

Alle andere herinneringen hebben een levensduur van 60 dagen.

Een herinnering instellen vanaf de pagina Beheren

Herinneringen die na het verzendproces worden gemaakt, kunnen op de beheerpagina worden geconfigureerd:

 1. Ga naar de pagina Beheren

 2. Klik één keer op de overeenkomst die u wilt controleren

 3. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering

  Herinneringen

 4. Configureer de herinnering en frequentie voor de gewenste gebruiker 

 5. Klik op Maken om de herinnering in te stellen

De interface van de pagina Beheren heeft een paar extra opties die niet voorkomen op de pagina Verzenden:

 • U kunt selecteren welke ontvangers u wilt opnemen in de herinnering. U kunt de herinnering ontwerpen voor één ontvanger, meerdere ontvangers of alle ontvangers.
 • U kunt een cyclisch herinneringsproces selecteren, net als op de verzendpagina
  • Als een ontvanger pas aan een cyclische herinnering wordt toegevoegd nadat ze hun handeling voor de overeenkomst hebben voltooid, ontvangt hij of zij geen herinnering
 • U kunt een eenmalige ad-hoc-herinnering maken en deze direct op dat moment of op een specifieke datum verzenden
  • De ad-hoc-herinneringen kunnen worden geconfigureerd voor deelnemers die hun handeling voor de overeenkomst al hebben voltooid
  • Ad-hoc-herinneringen kunnen worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is gesloten-ondertekend of gearchiveerd
 • U moet wel een bericht opnemen. Dit is een vereist veld bij het maken van een herinnering op de pagina Beheren

 

Als er al andere herinneringen voor de overeenkomst zijn geconfigureerd, wordt de lijst met overeenkomsten weergegeven in plaats van de interface Herinnering maken.

U kunt een nieuwe herinnering maken door op de knop Herinnering toevoegen te klikken

Bestaande herinneringen controleren

U kunt als volgt alle herinneringen controleren die voor een overeenkomst zijn geconfigureerd:

 1. Ga naar de pagina Beheren

 2. Klik één keer op de overeenkomst die u wilt controleren

 3. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering

  Bestaande herinnering

Opmerking:

Herinneringen worden gerangschikt op basis van de volgende activeringstijd

Alle geannuleerde/verlopen herinneringen worden onder de actieve herinneringen weergegeven.

Een herinnering annuleren

U kunt als volgt een herinnering annuleren:

 1. Meld u aan als de gebruiker die de overeenkomst heeft gemaakt

 2. Ga naar de pagina Beheren

 3. Klik één keer op de gewenste overeenkomst om deze te selecteren

 4. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering

 5. Zoek de herinnering die u wilt annuleren en klik er één keer op 

 6. Klik op het pictogram voor verwijderen (prullenbak)

Opmerking:

Ontvangers hebben de bevoegdheid om de herinneringen via de herinnerings-e-mail te beëindigen. Dit is een verplichte functie en deze kan niet worden onderdrukt.

Aangepaste e-mailsjablonen maken

Ondernemingen kunnen een volledig aangepaste e-mailsjabloon voor hun herinneringen maken. 

Als u interesse hebt in aangepaste e-mailsjablonen, raadpleeg dan deze handleiding.

Herinneringen en de REST-API

Met de REST v6 API krijgt u directe toegang tot de herinneringsobjecten via vier bewerkingen:

 • POST /agreements/{agreementId}/reminders - Maakt een herinnering voor de opgegeven deelnemers van een overeenkomst zoals geïdentificeerd door agreementId in het pad.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders - Haalt de herinneringen op van een overeenkomst zoals geïdentificeerd door agreementId in het pad.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Haalt een specifieke herinnering op die gekoppeld is aan een overeenkomst.
 • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Werkt een bestaande herinnering voor een overeenkomst bij.

De aflevering van herinneringsmails onderdrukken

Standaard zullen alle accounts die herinneringen configureren, de herinneringsmail automatisch verzenden volgens het schema of de expliciete trigger.

Sommige sectoren hebben een vereiste om alle e-mailcommunicatie vast te leggen (bijvoorbeeld financiële diensten) en deze klanten kunnen ervoor kiezen om hun herinneringen via een ander kanaal te verzenden met behulp van webhooks.

Accounts van ondernemingsniveau hebben de mogelijkheid om de aflevering van herinneringsmails van het Acrobat Sign-systeem op account- en groepsniveau te onderdrukken door een verzoek in te dienen bij het ondersteuningsteam.

Houd er rekening mee dat als herinnerings-e-mails worden onderdrukt, er geen gebeurtenis wordt vermeld in het activiteitenlogboek of auditrapport.

 

Webhooks geactiveerd door herinneringen

Webhooks voor herinneringen worden opgesplitst in gebeurtenissen die betrekking hebben op zowel de methode van opstelling (als een enkele overeenkomst, of via een proces In bulk verzenden) als de methode van notificatie (of Acrobat Sign de e-mail verzendt of niet).

Herinneringsinhoud is opgenomen in de payloads van de webhook voor de volgende gebeurtenissen:

 • Overeenkomst voor alle gebeurtenissen
 • Overeenkomstherinnering verzonden
 • Herinnering voor overeenkomst gestart
 • In bulk verzenden: alle gebeurtenissen
 • Herinnering verstuurd voor bulkverzending
 • Herinnering voor bulkverzending gestart

 

Wanneer herinneringen normaal worden geactiveerd met e-mailmelding ingeschakeld:

 • Gebeurtenissen met één overeenkomst zijn REMINDER_SENT en de webhook is AGREEMENT_REMINDER_SENT.
 • In bulk verzenden genereert een webhook met de naam MEGASIGN_REMINDER_SENT.

Wanneer herinneringen worden geactiveerd met e-mailmelding onderdrukt:

 • Enkele overeenkomstgebeurtenissen zijn REMINDER_INITIATED en de webhook is AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
 • In bulk verzenden genereert een webhook met de naam MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

In bulk verzenden-webhooks worden slechts één keer geactiveerd voor de hele sjabloon. Ze activeren niet per onderliggende overeenkomst.

Zaken om rekening mee te houden

 • De levensduur van cyclische herinneringen:
  • Dagelijkse herinneringen verlopen na tien dagen.
  • Alle andere cyclische herinneringen verlopen na 60 dagen.
 • Ad-hocherinneringen
  • Worden slechts eenmaal geactiveerd
  • Kunnen worden geconfigureerd om de herinnering te verzenden naar deelnemers die hun handeling op de overeenkomst al hebben voltooid
  • Kunnen worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is voltooid of gearchiveerd
   • Herinneringen kunnen niet worden geconfigureerd voor overeenkomsten die zijn geannuleerd, afgewezen of verlopen
 • Herinneringen worden geactiveerd op hetzelfde tijdstip van de dag waarop de oorspronkelijke e-mail ter ondertekening is verzonden.
  • Wanneer in een workflow met meerdere ontvangers een ontvanger een handeling voltooit en daardoor de volgende ontvanger wordt geactiveerd, wordt de herinneringsklok opnieuw ingesteld op dat tijdstip.
  • Door de huidige ondertekenaar te vervangen via de pagina Beheren wordt het herinneringstijdstip niet opnieuw ingesteld.
 • Ontvangers hebben het recht om de herinnering te annuleren. Er is geen optie om ontvangers dit recht te ontzeggen.
 • Vervaldatums kunnen op de pagina Beheren worden gewijzigd nadat de overeenkomst is verzonden.
 • Vervaldatums kunnen zodanig worden geconfigureerd dat ze voor interne ontvangers worden genegeerd.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account