Handboek Annuleren

Gereedschappen voor slepen en neerzetten gebruiken om formulieren te maken

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

De authoringomgeving met sleepfunctionaliteit in de app is beschikbaar voor alle serviceniveaus.

De authoringtools van een app gebruiken om formulieren te maken

Een van de krachtigste aspecten van Adobe Acrobat Sign is de mogelijkheid om herbruikbare formulieren en formulieroverlays te maken om de velden te definiëren die uw ondertekenaars moeten invullen.

Als u in het begin van het proces wat tijd neemt om het ondertekeningsproces goed te doordenken en zorgvuldig uw formulieren samen te stellen, bespaart u uiteindelijk veel tijd voor uzelf en voor uw ondertekenaars. Ook verbetert u zo de acceptatie door de ondertekenaars, zodat uw documenten sneller worden voltooid.

Het samenstellen van een formulier bestaat uit vier fasen die hieronder worden besproken:


Herbruikbare documenten versus veldoverlays

Herbruikbare documenten of veldlagen… Wat is het meest geschikt voor u?

Uiteindelijk is het bij deze beslissing waarschijnlijk doorslaggevend wat voor formulieren u gebruikt en hoe u uw documentatie produceert.

Als u een standaardtekstdocument gebruikt waarvan de inhoud niet wijzigt, is een herbruikbaar document de beste keuze.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om overzichtsdocumenten voor creditcardkosten, belastingformulieren, sollicitaties en dergelijke.

In deze voorbeelden is er geen unieke inhoud voor de ondertekenaar, behalve de informatie die de ondertekenaar op de velden invoert.

Bij formulierveldlagen gaat het juist om een laag met velden die over een geüpload formulier/bestand wordt geplaatst. Deze mogelijkheid is handig bij formulieren met variabele inhoud. Denk hierbij aan een huurovereenkomst waarbij de documentinhoud wordt aangepast, maar waarin de velden voor de klant identiek zijn en ook op dezelfde locatie staan.

In dit geval genereert en uploadt u een nieuw document waarop u vervolgens een laag met velden toepast.

Opmerking:

Op elk bestand kunnen meerdere veldlagen worden toegepast, dus u kunt modulaire veldlagen samenstellen als dat aansluit bij uw gebruiksscenario's.


Functies: deelnemers en hoe u deze op de juiste manier kunt identificeren

Functies bepalen welke interactie mogelijk is tussen de partijen (ondertekenaars, afzender, enzovoort) en het document/de transactie. Als het gaat om formulieren (en met name formulieren met meerdere ondertekenaars), is het van essentieel belang dat u begrijpt hoe de functies de overeenkomst laten weten welke velden beschikbaar moeten zijn voor elke individuele ondertekenaar. 

Aan elk veld is een functie toegewezen. Alleen de ondertekenaar met de juiste functie heeft toegang tot de velden die aan hem of haar zijn toegewezen. 

Het concept zelf is niet te ingewikkeld, maar de logica is computerlogica, dus moet u wellicht de normale, menselijke betekenis van sommige woorden scheiden om het proces te doorgronden. Klik hier voor meer informatie over functies.

Er zijn drie belangrijke functies die u moet kennen:

Vooraf ingevuld (door afzender): deze functie definieert velden waarvan u wilt dat de afzender ze heeft ingevuld voordat de eerste ondertekenaar het document ontvangt. Als u werkt met bepaalde tarieven of kortingen die u tijdens het proces in het document wilt invoeren, zijn velden voor vooraf invullen wellicht nuttig.

Velden voor vooraf invullen kunnen alleen door de afzender worden ingevuld op het moment dat ze het document verzenden. Als er vereiste velden bij zijn, kan het document pas worden verzonden wanneer deze velden zijn ingevuld.

De vooraf ingevulde velden kunnen niet meer worden bewerkt nadat de fase Vooraf invullen is voltooid. Deze velden kunnen dus niet worden bewerkt door een van de volgende ondertekenaars van het document. Klik hier voor meer informatie over het proces voor vooraf invullen.

Deelnemer N (waarbij N een oplopend getal is in een reeks die begint met 1): hier wordt het een beetje lastig....

Deelnemer 1 is de eerste persoon (e-mailadres) naar wie u het document verzendt ter ondertekening of ter goedkeuring. 

Deelnemer 2 is de tweede persoon die het document moet goedkeuren of ondertekenen

De truc die u moet onthouden is als volgt: de functie van de ondertekenaar is gebaseerd op de volgorde waarin u de ondertekenaars hebt ingevoerd in het veld Aan op het tabblad Verzenden.

Het eerste e-mailadres in het veld Aan wordt Deelnemer 1. De tweede wordt Deelnemer 2 enzovoort.....

Eenvoudig toch, nietwaar?

Als u nu bekend bent met het verzendproces, zult u zien dat er een optioneel selectievakje staat op het tabblad Verzenden met de keuze Ik moet ondertekenen, en dat dit selectievakje de afzender invoegt in de handtekeningstroom. 

Als u de standaardoptie gebruikt, is de afzender de laatste ondertekenaar.

Als u twee klanten hebt die als eerste moeten ondertekenen, worden dat Deelnemer 1 en 2, en de afzender wordt Deelnemer 3.

Als u ervoor kiest om de instelling te wijzigen zodat de afzender als eerste moet ondertekenen, dan is de afzender Deelnemer 1 en zijn de klanten (in het bovenstaande voorbeeld) Deelnemer 2 en 3.

 

Neem nu het geval dat het document voor drie handtekeningen wordt verzonden, maar u wilt het document met een parallelle ondertekeningsworkflow verzenden. Alle partijen worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld, en er is geen verwachting dat een bepaalde ondertekenaar als eerste moet ondertekenen. Wie is Deelnemer 1?

Het korte antwoord is: waarschijnlijk het eerste e-mailadres in het veld Aan

Het iets langere antwoord is: het eerste e-mailadres in het veld Aan (als we aannemen dat u het selectievakje Ik moet ondertekenen niet hebt ingeschakeld en hebt bepaald dat de afzender als eerste moet ondertekenen).

 

Iedereen: met deze functie heeft elke ondertekenaar toegang tot het veld (inclusief de partij voor vooraf invullen).

Een belangrijk aspect van de functie Iedereen is dat het veld voor iedereen beschikbaar is totdat het is ingevuld. Nadat het veld is ingevuld, wordt de inhoud ervan geblokkeerd en kan deze niet meer worden bewerkt door de verdere ondertekenaars.

Opmerking:

Als u een veld met de functie Iedereen ook nog vereist maakt, moet het veld verplicht worden ingevuld door de eerste persoon die toegang krijgt tot het veld. Wanneer u vooraf ingevulde velden gebruikt is dit altijd de partij voor vooraf invullen. In alle andere gevallen is dit Deelnemer 1.


Veldtypen

Er zijn meerdere veldtypen, waarvan veel voor heel specifieke functies (zoals het handtekeningveld), en sommige voor algemene doelen (zoals het tekstveld).

Deze velden zijn onderverdeeld in vijf tabbladen:

Handtekeningvelden: dit zijn de daadwerkelijke handtekeningvelden, de basis voor elektronische handtekeningen!

Met handtekeningvelden wordt gewoon de handtekeningwaarde voor de ondertekenaar vastgelegd. Als u meerdere handtekeningvelden hebt ingesteld voor een ondertekenaar, moet het eerste veld door de ondertekenaar worden ingevuld, waarna hij of zij alleen maar op de volgende velden hoeft te klikken om de waarde toe te passen.

Ook de initialen moeten één keer worden ingevuld, net als handtekeningvelden, waarna de ondertekenaar alleen maar hoeft te klikken op de extra velden.

Handtekeningenblokken zijn feitelijk containerobjecten met alle velden die door uw account worden vereist om een handtekening te voltooien.  Standaard bevat het handtekeningenblok alleen de velden Handtekening en E-mail. Desgewenst kan de accountbeheerder de voorkeur voor handtekeningen configureren om een functie en/of een bedrijfsnaam te vereisen. ALS die waarden worden vereist, zal het handtekeningenblok ook deze velden bevatten.

Informatievelden ondertekenaar: met deze velden wordt informatie over de ondertekenaar/handtekening verzameld of getoond.

Deze velden hebben als speciaal doeleinde dat ze het ondertekeningsproces voor gebruikers eenvoudiger maken wanneer gebruikers wederom een document moeten ondertekenen.

U hebt hoogstwaarschijnlijk wel eens uw persoonlijke voorkeurpagina bekeken, waarop uw naam, functie en bedrijf zijn gedefinieerd.

Deze informatie wordt door de velden ingevuld voor uw ondertekenaarsprofiel.

Opmerking: het bedrijfsnaamveld is geen algemeen invoerveld om een bedrijfsnaam op te halen. Aan dit veld moet een functie worden toegewezen, en de inhoud die in het veld wordt ingevoerd, wordt opgeslagen als de bedrijfsinformatie voor de deelnemersfunctie waaraan het veld is gekoppeld.

Als u een functie- en/of bedrijfsnaamveld voor een deelnemer plaatst, wordt die inhoud door de service opgeslagen als de functie/bedrijfsnaam voor de ondertekenaar. Wanneer de ondertekenaar nogmaals wordt gevraagd om een van deze velden in te vullen, worden de velden automatisch ingevuld met de opgeslagen inhoud.

Het veld met de naam van de ondertekenaar toont een typografische versie van de inhoud die de ondertekenaar in zijn of haar handtekeningveld typt. Dit veld wordt eerst weergegeven als een leeg gebied op het formulier, totdat een handtekening wordt toegepast, waarna het veld wordt ingevuld.

Beschouw dit veld als de regel 'Uw naam' die op veel formulieren net boven (of onder) de handtekeninglijn staat.

Het veld E-mail(adres) wordt automatisch ingevuld met het e-mailadres van de ondertekenaar. Het e-mailadres is een bekende waarde die hier gewoon automatisch kan worden ingevoegd.

Opmerking: net als de functie- en bedrijfsnaamvelden moet u dit veld niet gebruiken om een e-mailadres te verzamelen. Als u een e-mailadres wilt verzamelen, moet u een tekstveld gebruiken (zie hieronder).

Datum: dit veld toont de huidige datum waarop de deelnemer zijn of haar handtekening op het document zet. Dit is geen algemeen invoerveld voor een datum. Als u een invoerveld nodig hebt, moet u een tekstveld gebruiken.

Gegevensvelden: met gegevensvelden kan extra informatie over het document worden verzameld, buiten de identificatie van de ondertekenaar. Dit zijn de gereedschappen waarmee u informatie over uw klanten verzamelt. Gegevensvelden zijn verreweg het meest gebruikte veldtype.

Tekstvelden zijn algemene invoervelden voor inhoud die u van uw ondertekenaar moet krijgen. Bijvoorbeeld creditcardgegevens, adressen, telefoonnummers, opmerkingen of beschrijvingen… Alles wat u nodig hebt om het contractproces te voltooien.

Vervolgkeuzevelden, erg handig wanneer u een aantal verschillende opties biedt waarvan de klant er een kan kiezen.

U gebruikt selectievakjes wanneer u een reeks opties hebt waarvan de klant er zoveel mogelijk kan selecteren als van toepassing is.

De keuzerondjes vormen een tegenhanger van selectievakjes. Hier biedt u een reeks opties waarvan de ondertekenaar er slechts één kan selecteren.

Meer velden: op het tabblad Meer velden vindt u bijvoorbeeld een optie voor bestandsbijlagen, of de mogelijkheid om een hyperlink 'hotspot' in het het document te plaatsen.

Stempels - Deze veldtypen worden ingevuld door Acrobat Sign en bevatten transactiegegevens die normaal gesproken niet in het document worden getoond.

Het veld Deelnamestempel toont de naam, de tijd en het e-mailadres van de deelnemer voor wie het veld is bedoeld (de functie).

Het veld Transactienr. toont het transactienummer (handig bij problemen en als u ondersteuning nodig hebt om uw transactie te vinden).

Opmerking:

Velden bevatten veel eigenschappen die u kunt configureren, en als u echt alle opties wilt bekijken, kunt u starten door dit uitgebreide artikel te lezen.


Gereedschappen voor lay-out/uitlijnen

Wanneer u alle velden hebt geplaatst, voert u de laatste stap uit: alles op de juiste wijze uitlijnen, zodat het formulier er mooi en professioneel uitziet.

Helemaal links in het lint van het veld ziet u een liniaalpictogram. Klik op het pictogram om de uitlijningsgereedschappen weer te geven.

Selecteer één veld (dat u wilt instellen als patroon), houd de toets CTRL (of Cmd) ingedrukt en selecteer een ander veld. De pictogrammen worden gemarkeerd. Klik op een van de pictogrammen om de velden uit te lijnen met de kleine lijn die in het pictogram wordt weergegeven. Het eerste pictogram bijvoorbeeld toont de regel aan de bovenkant van de twee velden, zodat de velden aan de bovenrand worden uitgelijnd.

Met de opties voor Grootte kunt u meerdere velden selecteren en ze vervolgens dezelfde afmetingen geven.

Het eerste pictogram staat voor de hoogte van een veld, het tweede voor de breedte en het derde pictogram is voor beide afmetingen. De grootte van de velden wordt aangepast aan de exacte afmetingen van het eerste veld dat u hebt geselecteerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online