Verplicht vastleggen van handtekeningen op mobiele apparaten instellen

De Adobe Acrobat Sign-functie voor het verplicht vastleggen van handtekeningen op mobiele apparaten is beschikbaar voor de serviceniveaus voor bedrijven en voor ondernemingen.


Overzicht

Dit handtekeningtype verplicht de ontvanger om zijn of haar handtekening naar een mobiel apparaat te sturen via een telefoonnummer (SMS).

Omdat de ontvanger zelf het telefoonnummer voor het mobiele apparaat levert, hoeft de afzender van de overeenkomst niet van tevoren het telefoonnummer te kennen.

De ontvanger tekent vervolgens zijn of haar handtekening op het mobiele apparaat, of uploadt een afbeelding van het apparaat.

Eenmaal voltooid, wordt de handtekening teruggestuurd naar de oorspronkelijke omgeving en toegepast op de overeenkomst.

Als onderdeel van het ondertekeningproces worden de laatste vier cijfers van het telefoonnummer vastgelegd in de geschiedenis of audittrail.


Gebruik

Deze functie wordt alleen geactiveerd tijdens het ondertekeningsproces.

 

Wanneer een ontvanger een handtekening moet plaatsen wordt een dialoogvenster getoond waarin hij of zij een mobiel telefoonnummer moet invoeren.

 

De ontvanger typt het telefoonnummer en klikt op Verzenden, waarna Acrobat Sign een koppeling biedt naar het opgegeven telefoonnummer:

De sms-dienst probeert te detecteren of het opgegeven nummer een vaste lijn is, waardoor de poging om de handtekening te plaatsen zou mislukken.

Wanneer een mogelijk probleem met het telefoonnummer wordt gedetecteerd, wordt het onderstaande foutbericht geretourneerd, zodat de gebruiker het ingevoerde nummer kan verifiëren.

De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om het bericht te Verzenden naar het nummer zoals gedefinieerd, of om het proces te Sluiten:

Foutbericht ongeldig nummer

De koppeling is eenmalig en verloopt na vijf minuten.

Als de vijf minuten verstrijken, kan er altijd een nieuwe koppeling worden verzonden.

 

Nadat op de koppeling is geklikt, wordt het ondertekeningsvenster getoond met alle handtekeningenopties.

De opties voor Tekenen en Afbeelding worden beide ondersteund.

 

Nadat de ontvanger zijn of haar handtekening tekent of een afbeelding uploadt, klikt hij of zij op Gereed.

De handtekening wordt voor plaatsing teruggestuurd naar het oorspronkelijk document, waarna de overeenkomst wordt voltooid.

 

De geschiedenissectie op het beheertabblad toont het externe vastlegproces en het nummer van het apparaat (gedeeltelijk gemaskeerd) waarop de handtekening is vastgelegd.

 

Het auditrapport bevat ook duidelijke informatie over het vastlegproces en het apparaat.


Configuratieopties

Er zijn momenteel geen configureerbare opties behalve in- en uitschakelen.


In- of uitschakelen

Het verplicht vastleggen van handtekeningen op mobiele apparaten moet eerst beschikbaar zijn op uw interface van accountbeheerder. Neem hiervoor contact op met uw succesmanager of het Acrobat Sign-ondersteuningsteam.

Nadat de functie voor het verplicht vastleggen van handtekeningen op mobiele apparaten zichtbaar is gemaakt, kan deze door de Acrobat Sign-accountbeheerder worden ingeschakeld op accountniveau.

Instellingen op groepsniveau zijn toegestaan en overschrijven de waarden op accountniveau. 

 

Om de functie in te schakelen, meldt u zich aan als accountbeheerder en gaat u naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra Instellingen

Mobiele vereisten

 

Afzenders hoeven hun bestaande proces niet te wijzigen.

Deze instelling is alleen van invloed op de ontvangers op het moment van ondertekening. 

Omdat de optie voor het handtekeningenvenster op het moment van ondertekening wordt aangeroepen, is dit van invloed op alle overeenkomsten die wachten op ondertekening.


Zaken om rekening mee te houden...

  • Met het inschakelen van de functie voor een verplichte mobiele handtekening, wordt de bestaande instelling Toestaan dat ontvangers ondertekenen hun initialen plaatsen overschreven
    • Getypte handtekeningen zijn niet toegestaan
    • De opties voor getekende handtekeningen en afbeeldingen zijn ingeschakeld
  • Digitale ondertekeningsworkflows zijn toegestaan
  • Als u de functie voor vereiste mobiele handtekeningen inschakelt heeft dit direct realtime gevolgen voor al uw bestaande overeenkomsten.
  • Alle ondertekenaars zijn opgenomen. Zowel uw interne ondertekenaars als externe ondertekenaars
  • Ondertekenaars die al op een mobiel apparaat werken bij de start van het ondertekeningproces, moeten nog steeds hun handtekening vastleggen via het sms-proces.
  • Als uw account is geconfigureerd met Stempelworkflows toestaan, is het sms-proces ook vereist voor stempelvelden, maar kan alleen een afbeelding worden aangeleverd
Adobe-logo

Aanmelden bij je account