Handboek Annuleren

Veldtypen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
   6. E-mailsjablonen aanpassen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen 
 7. Koppelingen voor het melden van misbruik

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Overzicht van ontworpen velden

Tijdens het ontwerpen van een document kunnen velden voor het verzamelen van gegevens van ontvangers worden geplaatst. Deze gegevens kunnen variëren van de gebruikelijke handtekening- en initiaalvelden tot meer exotische opties zoals berekende waarden, hyperlinks naar externe webpagina's en externe bestandsbijlagen.

Dit artikel bevat een korte samenvatting van elke veldfamilie en de unieke velden in die desbetreffende familie. Er is een koppeling naar een gedetailleerder artikel beschikbaar voor  


Gebruikelijke versus geavanceerde formuliervelden

Alle accounts hebben toegang tot de gebruikelijke veldtypen, maar de hogere serviceniveaus hebben tevens toegang tot een aantal geavanceerde formuliervelden en functies:

Handtekeningvelden:

 • Handtekening
 • Digitale handtekening
 • Initialen
 • Handtekeningenblok
 • Stempel

Informatievelden ondertekenaar:

 • Titel
 • Bedrijf
 • Naam
 • E-mail
 • Datum

Gegevensvelden:

 • Tekstinvoer
 • Vervolgkeuzelijst
 • Selectievakje
 • Keuzerondje

Transactievelden:

 • Deelnamestempel
 • Transactienummer

Gegevensvelden:

 • Afbeelding

Meer velden:

 • Bestandsbijlage
 • Hyperlink

Betalingsvelden:

 • Betalingen (Betalingsvelden zijn in zoverre uniek dat ze de integratie van een externe service vereisen.)

 

Naast de bovenstaande veldtypen bieden 'geavanceerde formuliervelden' ook de onderstaande functionaliteit:

 • Voorwaardelijke zichtbaarheid van veld - Beschikbaar voor alle veldtypen behalve de velden Hyperlink en Transactie
 • Berekende veldwaarden - Een eigenschap van het veld Tekstinvoer
 • Veldvalidatie: Aangepast - Reguliere uitdrukking - Een validatieoptie voor het veld Tekstinvoer dat het gebruik van een aangepaste gecodeerde reguliere uitdrukking toestaat
 • Veldvalidatie: Aangepast - Formule - Een validatieoptie voor het veld Tekstinvoer dat het gebruik van een berekende waarde toestaat


Veldtypeselectie op veldniveau

In de eigenschappen van de meeste veldtypen kunt u via een vervolgkeuzelijst een waarde kiezen waarmee u het veldtype in een ander veldtype kunt wijzigen.

Dit zal het maken van formulieren aanzienlijk versnellen bij gebruik in combinatie met automatische velddetectie.

Digitale handtekening


Handtekeningvelden

De ondertekenaarvelden

Selectievakje op de veldeigenschappen vereist

De velden voor de handtekening en de initialen zijn standaard verplicht, vandaar het rode sterretje. Als u deze velden optioneel wilt maken, schakelt u het selectievakje Vereist in de veldeigenschappen uit. Aan elke ondertekenaar moet een vereist handtekeningveld worden toegewezen. Als dit niet het geval is, of als er slechts een optioneel handtekeningveld is toegewezen, wordt er onder aan het document een handtekeningenblok toegevoegd door Adobe Acrobat Sign.

Initialenveld

Het veld Handtekeningenblok

Het handtekeningenblok is een groep velden. Het handtekeningenblok kan niet optioneel worden gemaakt en is dus altijd vereist.

Standaard bevat het handtekeningenblok zowel een handtekeningveld als een e-mailveld.

 

Accountbeheerders kunnen aanpassen welke velden in het handtekeningenblok zijn opgenomen. Velden voor de functie en de bedrijfsnaam kunnen worden opgenomen naast de velden voor ondertekening en e-mail.

Het veld Handtekeningenblok met alle toegevoegde velden

U kunt deze velden toevoegen door naar de pagina Account, Handtekeningvoorkeuren te gaan en de volgende opties in te schakelen:

 • Ondertekenaars verplichten hun functie in te vullen tijdens het elektronisch ondertekenen
 • Ondertekenaars verplichten hun bedrijfsnaam in te vullen tijdens het elektronisch ondertekenen
Opmerking:

Als er een handtekeningenblok aan het einde van het document staat, kan het systeem soms een vereist handtekeningveld voor een of meer ondertekenaars niet vinden. Aan alle ondertekenaars moet er minstens één vereist handtekeningveld worden toegewezen.

Een handtekeningenblok wordt ook toegevoegd wanneer de voorkeuren voor de handtekeningen zijn ingesteld op 'Laat ondertekenaars hun functie of bedrijfsnaam verstrekken tijdens het elektronisch ondertekenen' en wanneer er geen afzonderlijke velden zijn toegevoegd.

Voor het gebruik van webformulieren moet er zowel een handtekeningveld als een e-mailveld van Acrobat Sign aanwezig zijn voor alle ondertekenaars.

Stempelvelden kunnen als zelfstandige handtekening of ter ondersteuning van andere handtekeningvelden worden gebruikt.  Misschien wilt u bijvoorbeeld een persoonlijke handtekening plaatsen, evenals een bedrijfszegel of een Hanko-stempel.

Klik hier voor meer informatie over stempelvelden.

Stempel

Informatievelden ondertekenaar

Velden met informatie over de ondertekenaar

Informatievelden voor ondertekenaars worden gebruikt voor het verzamelen van specifieke informatie die in Acrobat Sign is opgeslagen. Bij geregistreerde gebruikers is deze informatie opgeslagen in hun profiel.

Meestal worden deze velden automatisch ingevuld met de opgeslagen informatie over de toegewezen gebruiker.

De velden Functie en Bedrijf

De velden Functie en Bedrijf worden automatisch ingevuld met de bijbehorende waarden als de ondertekenaar al een Acrobat Sign-account heeft. Als ondertekenaars nog geen Acrobat Sign-account hebben, kunnen ze in deze velden klikken en een waarde invoeren. Die waarde wordt vervolgens opgeslagen en automatisch toegepast op deze veldtypen in documenten die ze later ondertekenen.

De velden voor functie en bedrijfsnaam kunnen niet optioneel worden gemaakt. Dit zijn altijd vereiste velden, zoals het rode sterretje aangeeft.

U kunt de velden voor functie en bedrijfsnaam groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

De velden Volledige naam, E-mail en Datum

Dit zijn alleen-lezen velden die automatisch worden ingevuld met de bestandsgegevens voor de ondertekenaar. Doordat deze alleen-lezen zijn, zijn ze niet zichtbaar op het formulier wanneer de ontvanger de overeenkomst bekijkt.

In het veld Naam ondertekenaar wordt de naamwaarde ingevuld die in het handtekeningveld is ingevoerd, of de naam die is gekoppeld aan het e-mailadres als de ontvanger een actief Acrobat Sign-account heeft.

 • Als de overeenkomst een naamwaarde bevat die door de afzender tijdens de samenstelling is opgegeven (bijvoorbeeld Vereiste namen van ontvangers), wordt de door de afzender opgegeven waarde automatisch ingevuld in het veld Naam en kan niet door de ontvanger worden gewijzigd.
 • Als de ontvanger een actief Acrobat Sign-account heeft, wordt de Naamwaarde vanuit het gebruikersprofiel ingevuld wanneer de overeenkomst wordt geopend. De Naamwaarde kan worden gewijzigd als een nieuwe Naamwaarde wordt ingevoerd in het veld Handtekening en de naamwaarde niet is vergrendeld door andere instellingen.
 • Als de ontvanger geen Acrobat Sign-account heeft en de afzender geen naamwaarde opgeeft, blijft het naamveld leeg totdat een handtekening wordt toegepast. Nadat de ondertekenaar een handtekeningveld heeft ingevuld, worden alle Naamvelden automatisch ingevuld met de waarde die in het handtekeningveld wordt ingevoerd.

Het E-mailveld wordt automatisch ingevuld met het e-mailadres waarnaar u de overeenkomst hebt verzonden. Het e-mailadres is een bekende waarde wanneer de overeenkomst naar de ontvanger wordt verzonden. De e-mailwaarde wordt dus automatisch toegevoegd voordat de ontvanger de overeenkomst opent.

Het Datumveld wordt automatisch ingevuld met de datum waarop de overeenkomst wordt geopend.

Opmerking:

Als u een aangepaste datumwaarde of handmatig ingevoerd e-mailadres wenst, kunt u een Tekstveld gebruiken dat is geconfigureerd met een aangepaste validatie.

Gegevensvelden

De gegevensvelden

Gegevensvelden worden gebruikt om aanvullende informatie over de ontvanger te verzamelen. Deze velden bevatten ook objecten waarmee de ontvanger selecties kan maken of opties kiezen.

Het tekstveld is het meest veelzijdige veldtype. Dit is een invulbaar tekstveld waarin standaard allerlei informatie kan worden ingevoerd, zoals een adres of een korte zin.

U kunt het veld groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Opmerking:

Standaard bieden tekstvelden alleen ondersteuning voor een enkele tekstregel. Als u een veld wilt maken dat meerdere tekstregels kan bevatten, opent u het optiesvenster voor het formulierveld. Selecteer vervolgens Uit meerdere regels bestaande gegevensinvoer. Schaal het veld naar de gewenste grootte, zodat het meerdere regels met gegevens kan bevatten.

Eigenschappen voor tekstvelden

Eigenschappen voor vervolgkeuzelijsten

Velden met een vervolgkeuzelijst bevatten een lijst met selecties, waarin slechts één keuze kan worden gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is een vervolgkeuzelijst met landen of producten, waar de ondertekenaar slechts één land of product kan selecteren.

U kunt velden met een vervolgkeuzelijst groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Eigenschappen voor selectievakjes

Selectievakjes zijn schakelobjecten die op ieder gewenst moment kunnen worden in- of uitgeschakeld. Deze optie is handig in situaties waarin alles wat van toepassing is, ook kan worden ingeschakeld, of als er een schakelknop voor een enkele selectie moet zijn, zoals de mogelijkheid tot toekomstig contact al dan niet inschakelen.

 

 

Eigenschappen voor keuzerondjes

Keuzerondjes worden gegroepeerd. Een groep vereist minimaal twee keuzerondjes. Er kan slechts één keuzerondje in een groep zijn geselecteerd. Als een ander keuzerondje in die groep wordt geselecteerd, worden alle andere keuzerondjes automatisch uitgeschakeld. Dit is ideaal voor situaties waarin één keuze moet worden gemaakt, zoals Ja of Nee.

Het afbeeldingsveld kan worden gebruikt om een ontvanger een afbeelding te laten toevoegen, die later voor gebruik kan worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld pasfoto's of gescande afbeeldingen van documenten zoals een sociale zekerheidskaart.

Klik hier voor meer informatie over afbeeldingsvelden.

Afbeelding

Meer velden

Het tabblad Meer velden

Eigenschappen voor het veld Bestandsbijlage

Met het veld voor de bestandsbijlage kunt u documenten of afbeeldingen koppelen aan de transactie.

Gebruik deze velden om ondersteunende documenten of afbeeldingen van ondertekenaars te verzamelen tijdens het ondertekeningsproces. De geüploade documenten worden opgenomen als onderdeel van het ondertekende document en aan het einde van de ondertekende overeenkomst toegevoegd nadat het ondertekeningsproces is voltooid.

U kunt velden voor bestandsbijlagen groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Opmerking:

Bijlagen zijn beperkt tot 25 pagina's en 5 MB.

Ondersteunde indelingen: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM of HTML

Eigenschappen voor hyperlinkvelden

 • Het hyperlinkveld is beschikbaar voor zakelijke en bedrijfsserviceplannen.
 • U kunt het hyperlinkveld groter of kleiner maken door de hash-symbolen naar de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.
 • Als een hyperlinkveld is gedefinieerd als Vereist, moet het veld worden toegewezen aan een deelnemer.
  • Hyperlinks kunnen worden toegewezen met behulp van de deelnemersrol Iedereen, wat betekent dat alle ontvangers op de koppeling kunnen klikken.
 • Hyperlinks kunnen worden geconfigureerd om de gebruiker naar een locatie in het document of naar een externe URL te leiden.
  • Wanneer een hyperlink is geconfigureerd met een extern doel, wordt de ontvanger gewaarschuwd dat de koppeling naar een externe site leidt.
Hyperlinkwaarschuwing voor ontvangers

Transactievelden

Het tabblad Stempels

Deelnamestempeleigenschappen

Deelnamestempels worden toegepast nadat de toegewezen ontvanger de overeenkomst heeft ondertekend Daarom kunnen deze stempels niet door de ontvanger worden geopend of bewerkt.

Het stempel bevat standaard het stempel van de deelnemer:

 • Naam
 • Ondertekeningstijd
 • E-mailadres
 • Titel*
 • Bedrijf*

*De waarden voor titel en bedrijf worden geïmporteerd uit de velden Titel en Bedrijf die in de overeenkomst aan de deelnemer zijn toegewezen.

 • Als het veld Titel en/of Bedrijf niet aanwezig is op de overeenkomst, worden de waarden geïmporteerd uit het Acrobat Sign-profiel van de deelnemer (als een dergelijk profiel bestaat).
 • Anders worden de waarden leeg gelaten
Ingevulde deelnamestempel

Desgewenst kunt u de titel en bedrijfswaarden van de deelnemer uitsluiten door de optie Bedrijfsnaam en functie niet opnemen in deelnamestempel in te schakelen. Deze vindt u in het betreffende beheerdersmenu onder Voorkeuren handtekening > Extra instellingen:

Controle van deelnamevelden

Eigenschappen van transactienummers

De transactienummerstempel wordt automatisch ingevuld met het unieke identificerende nummer waarmee de overeenkomst wordt aangegeven in het Acrobat Sign-systeem.  Het veld is niet rechtstreeks toegankelijk voor ontvangers.

Gerelateerde informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online