Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Snelle hulp voor gebruikers van Adobe Acrobat Sign
U kunt snel documenten ondertekenen, een document voorbereiden en verzenden ter ondertekening, een document door meerdere partijen laten ondertekenen en documenten die ter ondertekening zijn verzonden, beheren en volgen. Meld u aan om aan de slag te gaan.
Lees de snelstartgids​.

Toepasselijke rol: Beheerder

Deze pagina biedt informatie voor Adobe Acrobat Sign-beheerders die Acrobat Sign-gebruikers en -licenties beheren via het ondernemingsplatform van Adobe, de Adobe Admin Console.

Opmerking:

Sommige Acrobat Sign-accounts beheren Acrobat Sign-gebruikers en -licenties in plaats daarvan in de Acrobat Sign-applicatie zelf. Deze alternatieve methode om gebruikers en licenties te beheren wordt hier besproken.

Inleiding tot Adobe Acrobat Sign in de Admin Console

Admin Console versus de applicatie Acrobat Sign

Wanneer een Acrobat Sign-beheerder een Acrobat Sign-account beheert in de Admin Console, heeft de beheerder toegang tot twee verschillende beheeromgevingen: 1) de Admin Console en 2) de Acrobat Sign-applicatie. De Acrobat Sign-beheerder heeft mogelijk toegang tot een of beide van deze beheeromgevingen, afhankelijk van de keuze van de organisatie. Elk van deze beheeromgevingen biedt verschillende functies.

In de Admin Console kan een beheerder gebruikers en gebruikerstoegang tot licenties beheren voor alle Adobe-producten en -services. Hier vindt u meer informatie over de Admin Console. Voor een Acrobat Sign-beheerder biedt de Admin Console de volgende functionaliteit:

 • De eerste Acrobat Sign-beheerder(s) maken.
 • Beheerders en eindgebruikers toegang geven tot Acrobat Sign.
 • Productprofielen voor Acrobat Sign maken/bewerken en gebruikers toevoegen aan productprofielen.
 • Gebruikersgroepen in de Admin Console maken/bewerken (en zo een gebruikersgroep in de Admin Console toewijzen aan een Acrobat Sign-productprofiel).
 • Eenmalige aanmelding/SAML instellen voor de toegang van eindgebruikers tot Acrobat Sign (indien van toepassing).
 • ...en meer.

In de Acrobat Sign-applicatie kan een Acrobat Sign-beheerder de functies, functionaliteit en werking van Acrobat Sign beheren. Als een gebruiker een beheerder moet worden in de Acrobat Sign-applicatie, moet deze eerst toegang krijgen tot Acrobat Sign in de Admin Console (zie stap 1 in 'Een Acrobat Sign-account instellen' hieronder). Hier en hier vindt u meer informatie over de beheerdersfuncties in de Acrobat Sign-applicatie. Voor een Acrobat Sign-beheerder omvat de functionaliteit in de Acrobat Sign-applicatie het volgende:

 • Acrobat Sign-gebruikersgroepen maken/bewerken (om aan te passen hoe Acrobat Sign zich gedraagt voor verschillende gebruikersgroepen). Zie 'Acrobat Sign-gebruikersgroepen instellen' hieronder voor meer informatie.
 • Voorkeuren voor ondertekening configureren
 • Aangepast logo uploaden
 • Algemene instellingen configureren
 • Beveiligingsinstellingen configureren
 • ...en meer

Gebruikerslicenties versus transactielicenties

Acrobat Sign-lidmaatschappen kunnen worden gekocht op basis van gebruikers of transacties. Het type lidmaatschap bepaalt hoe Acrobat Sign wordt weergegeven in de Admin Console.

Licenties per gebruiker
Lidmaatschap voor licenties per gebruiker

Licenties per transactie
Lidmaatschap voor licenties per transactie

VIP-service
Lidmaatschap voor licenties per transactie (VIP Admin Console)

In de Admin Console kan een beheerder informatie zien over het aantal gebruikers of transacties dat is gekoppeld aan het Acrobat Sign-lidmaatschap.

Een Acrobat Sign-account instellen

Hieronder vindt u een overzicht van de stappen die u moet uitvoeren om een Acrobat Sign-account in te stellen in de Admin Console. De eerste beheerder krijgt toegang tot de Admin Console waar het product Acrobat Sign wordt weergegeven. Op dat moment kan de beheerder de volgende stappen uitvoeren:

 1. Acrobat Sign-beheerders maken

  Systeembeheerders in de Adobe Admin Console kunnen hun gebruikers toegang geven tot het product Acrobat Sign en hen promoveren tot beheerder, zodat ze Acrobat Sign-functies kunnen configureren en de werking van het product kunnen aanpassen.

  Gedetailleerde stappen en opties voor het maken van Acrobat Sign-beheerders vindt u hier.

 2. Het Acrobat Sign-account instellen

  Voordat een Acrobat Sign-beheerder eindgebruikers kan toevoegen aan het Acrobat Sign-account, kan deze het Acrobat Sign-account configureren in overeenstemming met de manier waarop de organisatie wil dat de eindgebruikers de Acrobat Sign-applicatie gebruiken. De beheerder kan bijvoorbeeld voorkeuren of de werking van Acrobat Sign configureren, beveiligingsinstellingen configureren, e-mails aanpassen die door Acrobat Sign worden verzonden en meer.

  Een overzicht van het instellen van het Acrobat Sign-account voor de Acrobat Sign-beheerder vindt u hier.

 3. Acrobat Sign-gebruikersgroepen en Acrobat Sign-groepsbeheerders instellen

  Het is handig om uw Acrobat Sign-gebruikers over functionele groepen te verdelen als u verschillende handtekeningvereisten of verschillende rapportagestructuren hebt die in acht moeten worden genomen. Zoals hierboven wordt vermeld, verschillen Acrobat Sign-gebruikersgroepen van Admin Console-gebruikersgroepen. Wanneer een eindgebruiker of beheerder via de Admin Console toegang krijgt tot Acrobat Sign, wordt die gebruiker in eerste instantie toegevoegd aan de standaardgebruikersgroep van Acrobat Sign. Een Acrobat Sign-beheerder kan die gebruiker echter verplaatsen naar elke Acrobat Sign-gebruikersgroep. Daarnaast kan een Acrobat Sign-gebruiker worden aangewezen als beheerder van een Acrobat Sign-groep en zo de functionaliteit voor die specifieke Acrobat Sign-gebruikersgroep aanpassen.

  Een overzicht van gebruikersgroepen vindt u hier.

  Adobe Sign-groepen
  Acrobat Sign-gebruikersgroepen

 4. Acrobat Sign-gebruikers toevoegen

  Tot slot kan een Acrobat Sign-beheerder eindgebruikers toevoegen aan het Acrobat Sign-account via de Admin Console. Dit werkt op dezelfde manier als het toevoegen van gebruikers aan andere Adobe-producten en -services. Hier vindt u instructies voor het toevoegen van gebruikers.

  Gebruikers in de Admin Console
  Acrobat Sign-gebruikers toevoegen in de Admin Console

Het Acrobat Sign-account gebruiken

Nadat uw Acrobat Sign-account is ingesteld, kunnen eindgebruikers de Acrobat Sign-applicatie gaan gebruiken. Op deze pagina vindt u handboeken en zelfstudies over het gebruik van de Acrobat Sign-applicatie. Er is ook een video beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe u documenten verzendt met Acrobat Sign en een lijst met populaire onderwerpen.

Aanvullende overwegingen met betrekking tot Acrobat Sign in de Admin Console

Afhankelijk van de manier waarop het Acrobat Sign-account wordt gebruikt, kunnen deze aanvullende overwegingen met betrekking tot Acrobat Sign in de Admin Console relevant voor u zijn.

Acrobat Sign-partnerintegraties instellen

Acrobat Sign kan worden beheerd in de Admin Console en kan vervolgens worden geïntegreerd in een aantal partnerapplicaties. Hier vindt u een volledige lijst met ondersteunde partnerapplicaties en gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van een integratie.

Wanneer Acrobat Sign wordt beheerd in de Admin Console, moet een eindgebruiker expliciet toegang worden verleend tot het Acrobat Sign-account (via de Admin Console) voordat deze Acrobat Sign kan gebruiken in een partnerapplicatie. Zie stap 4 in 'Een Acrobat Sign-account instellen' hierboven voor instructies voor het toevoegen van Acrobat Sign-gebruikers aan het Acrobat Sign-account in de Admin Console. Als Acrobat Sign wordt beheerd in de Admin Console, ondersteunt dit momenteel geen automatische inrichting voor gebruikers die Acrobat Sign gebruiken in een partnerapplicatie.

Veelvoorkomende problemen

Hieronder vindt u enkele problemen die een beheerder of eindgebruiker kan ondervinden bij het gebruik van Acrobat Sign.

Eindgebruiker kan zich niet aanmelden bij Acrobat Sign

Probleem: Nadat een eindgebruiker is toegevoegd aan het Acrobat Sign-account in de Admin Console, kan deze zich nog steeds niet aanmelden bij Acrobat Sign.

Mogelijke oorzaak: Het e-mailadres van de eindgebruiker is mogelijk al gekoppeld aan een ander Acrobat Sign-account waardoor de gebruiker geen toegang heeft tot het nieuwe Acrobat Sign-account.

Mogelijke oplossingen:

 • Oplossing 1: Gebruik een ander e-mailadres wanneer u de eindgebruiker toevoegt aan het Acrobat Sign-account in de Admin Console.
 • Oplossing 2: Controleer of de eindgebruiker meldingen of aanwijzingen te zien krijgt wanneer deze zich aanmeldt bij Acrobat Sign. Acrobat Sign kan de eindgebruiker vaak vragen zijn of haar e-mailadres los te koppelen van het vorige Acrobat Sign-account, zodat dit opnieuw kan worden gekoppeld aan het nieuwe Acrobat Sign-account.
 • Oplossing 3: Neem contact op met de klantenservice van Adobe via het tabblad 'Ondersteuning' in de Admin Console. Hier vindt u meer informatie over hoe u contact opneemt met de ondersteuning.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?