Handboek Annuleren

Gebruikers beheren | Afzonderlijk

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

In de Admin Console kunt u gebruikersaccounts maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie recht op het gebruik van Adobe-producten en -services.

Gebruikers beheren in de Admin Console

In dit document wordt uitgelegd hoe u afzonderlijke gebruikers beheert in de Admin Console. Als u gebruikers groepsgewijs wilt beheren, gebruikt u de methoden voor bulksgewijs uploaden via CSV. Gebruikers met een Federated ID of Enterprise ID kunnen het gebruikersbeheer automatiseren met de tool Gebruikerssynchronisatie of de User Management API.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Lijst met gebruikers weergeven

De lijst met gebruikers die u toevoegt (beheerders of eindgebruikers) is beschikbaar op het tabblad Gebruikers van de Admin Console.

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Navigeer naar het tabblad Gebruikers.

  Opmerking:

  Als er meer dan 5000 gebruikers in uw organisatie zijn, wordt de lijst met gebruikers niet weergegeven. U kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te zoeken of klikken op Lijst met gebruikers weergeven om de volledige lijst weer te geven.

  De lijst geeft de volgende informatie weer:

  Naam en e-mailadres van de gebruiker.

  Accountstatus:

  Identiteitstype van de gebruiker Status Beschrijving Van toepassing op
  Business ID

  Actief

  Gebruikersaccount is beschikbaar voor aanmelding en toegang tot licenties.
  Teams en ondernemingen

  Inactief

  • Gebruiker heeft zijn account verwijderd.
  • De gebruiker kan zich niet meer aanmelden bij zijn/haar account en heeft geen toegang meer tot verstrekte licenties.
  Enterprise ID

  Actief

  Gebruikersaccount is beschikbaar voor aanmelding en toegang tot licenties.
  Alleen ondernemingen

  Uitgeschakeld

  • De beheerder heeft het account verwijderd uit de lijst met gebruikers, maar niet definitief verwijderd uit de lijst met directorygebruikers.
  • De gebruiker kan zich niet meer aanmelden bij zijn/haar account en heeft geen toegang meer tot verstrekte licenties, maar in de cloud opgeslagen middelen zijn nog steeds beschikbaar, tenzij de gebruiker definitief is verwijderd uit de lijst met directorygebruikers.
  Federated ID

  Actief

  • Gebruikersaccount is beschikbaar voor SSO-aanmelding en toegang tot licenties.
  • Als synchronisatie is geconfigureerd, wordt een actieve gebruiker meegenomen met een automatische synchronisatie.
  Uitgeschakeld
  • De gebruiker kan zich niet meer aanmelden bij zijn/haar account en heeft geen toegang meer tot verstrekte licenties.
  • Als synchronisatie is geconfigureerd, wordt een uitgeschakelde gebruiker niet gesynchroniseerd met de directory van de organisatie, waardoor de gebruiker zich niet meer kan aanmelden bij zijn account of verstrekte licenties, maar in de cloud opgeslagen middelen zijn nog steeds beschikbaar.
  • Een uitgeschakelde gebruiker wordt alleen weergegeven in de lijst met directorygebruikers en het Adobe-account van de gebruiker kan alleen definitief worden verwijderd uit de lijst met directorygebruikers.
  Opmerking: Als Azure- of Google-synchronisatie is geconfigureerd, worden gebruikers via synchronisatie beheerd in een alleen-lezen modus en hangt de status af van hun status in de directory van de organisatie.
   
  Adobe ID Actief
  Gebruikersaccount is beschikbaar voor aanmelding en toegang tot licenties.
  Teams en ondernemingen
  Inactief
  • Gebruiker heeft zijn account verwijderd.
  • De gebruiker kan zich niet meer aanmelden bij zijn/haar account en heeft geen toegang meer tot verstrekte licenties.

  ID-type: het identiteitstype van de gebruiker. Zie Overzicht van identiteiten voor meer informatie.

  Producten: productrechten voor gebruikers.

 3. Klik op de rij van een gebruiker om basisgegevens over die gebruiker weer te geven, zoals productrechten en beheerdersrechten.

 4. Klik op de naam van de gebruiker voor meer gedetailleerde informatie.

Gebruikers toevoegen

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik op Gebruiker toevoegen.

 3. Voer het e-mailadres van de gebruiker in.

  Indien van toepassing wordt het aanbevolen ID-type automatisch ingevuld. U kunt dit desgewenst wijzigen in de vervolgkeuzelijst.

  E-mail en identiteitstype

  Opmerking:

  Als u het domein van het e-mailadres van de gebruiker die u toevoegt, hebt geclaimd, wordt die gebruiker toegevoegd als een Enterprise ID-gebruiker of Federated ID-gebruiker. Dit hangt ervan af of de organisatie is opgezet als Enterprise ID respectievelijk Federated ID in de Admin Console.

  Zie de tabel met door Adobe ondersteunde identiteitstypen. Lees voor meer informatie deze inleiding tot inleiding tot identiteitstypen.

  Identiteitstype

  Eigendom van account

  Eigendom van gegevens

  Functies en opslag voor ondernemingen

  Business ID

  Organisatie

  Organisatie

  Ja

  Enterprise ID

  Organisatie

  Organisatie

  Ja

  Federated ID

  Organisatie

  Organisatie

  Ja

  Adobe ID

  Individuele gebruiker

  Individuele gebruiker

  Nee

 4. Voor een Enterprise ID selecteert u het land van de gebruiker. Voor een Federated ID voert u een SSO-gebruikersnaam in en selecteert u het land van de gebruiker.

  (Aanbevolen) Dvoornaam en de achternaam van de gebruiker zijn optioneel. We raden u echter aan deze gegevens nu in te voeren voor gebruikers van het type Business ID. Als deze gegevens later moeten worden ingevoerd, moet dit door de gebruiker worden gedaan. Nadat het account is aangemaakt, kunt u de velden Voornaam en Achternaam niet meer wijzigen. Zie Gebruikersgegevens bewerken hieronder.

  Naam en land of regio invoeren

  Opmerking:

  De SSO-gebruikersnaam hangt af van uw SSO-configuratie en kan de LDAP van de organisatie of het e-mailadres van de organisatie voor die gebruiker zijn.

 5. Selecteer de producten of gebruikersgroepen waaraan u de gebruiker wilt toewijzen.

  De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie. Lees meer over het beheren van producten en productprofielen in de Admin Console.

  Gebruikers toevoegen

  Opmerking:

  U kunt hier maximaal tien gebruikers toevoegen. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u de bovenstaande stappen nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen.

 6. Klik op Opslaan.

  De gebruiker wordt toegevoegd en weergegeven in de lijst Gebruikers.

  Als u een beheerdersrol of een productprofiel aan gebruikers toewijst, ontvangen ze een melding per e-mail. Gebruikers moeten de koppeling volgen om hun profiel te voltooien als hierom wordt gevraagd.

Adobe-profielen

Adobe-profielen verbeteren de manier waarop uw eindgebruikers bestanden die zijn opgeslagen in de cloud, opslaan, beheren en er veilig aan samenwerken. De gebruikers die u toevoegt, kunnen in bepaalde gevallen worden gevraagd om een profiel (bedrijfsprofiel of persoonlijk profiel) te selecteren wanneer ze zich aanmelden bij hun Adobe-account.

Er worden meerdere profielen geconfigureerd als een of meer van de volgende situaties op u van toepassing zijn.

 • De gebruiker heeft een bedrijfslidmaatschap naast een individueel lidmaatschap. In dit geval worden er twee profielen ingesteld: een bedrijfsprofiel en een persoonlijk profiel.
 • De gebruiker heeft meerdere bedrijfslidmaatschappen van verschillende organisaties. In dit geval wordt voor elke organisatie een bedrijfsprofiel ingesteld.
 • De beheerder heeft beheerdersrechten voor meer dan één organisatie in de Adobe Admin Console. Zie Wijziging in de aanmeldingsprocedure voor beheerders voor meer informatie.
 • Uw organisatie gebruikt een functie genaamd Vertrouwde directory's. Dit is gewoonlijk het geval bij een groot concern, een bedrijvengroep of een holding. In dit geval worden twee bedrijfsprofielen ingesteld: één voor de hoofdorganisatie en één voor de vertrouwde organisatie.
Een profiel selecteren

In Adobe-profielen beheren vindt u een inleiding in profielen voor eindgebruikers.

Gebruikersgegevens bewerken

Als beheerder kunt u alleen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein waarvan uw organisatie de eigenaar is. U kunt geen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein dat uw organisatie vertrouwt, maar waarvan uw organisatie geen eigenaar is. U kunt de volgende gegevens voor een gebruiker wijzigen:

 • De gebruikersgroepen en producten die aan de gebruiker zijn gekoppeld
 • Beheerdersrechten
 • Land
Opmerking:
 • Voor gebruikers met een Federated ID of Enterprise ID kunnen gebruikersgegevens worden gewijzigd via de Admin Console, Azure Sync, Google Syncde tool Gebruikerssynchronisatie of de User Management API. De wijzigingen zijn direct van kracht, maar de gebruiker wordt niet op de hoogte gesteld. Als u het e-mailadres van een gebruiker wijzigt, moet u de gebruiker laten weten dat het nieuwe e-mailadres moet worden gebruikt voor aanmelding bij het Adobe-ondernemingsaccount.
 • Voor gebruikers met een Federated ID zijn wijzigingen in het e-mailadres alleen van invloed op de gebruikersaanmelding als e-mailadressen worden gebruikt als identificatie bij de SAML-overdracht tussen Adobe en de identiteitsprovider van de organisatie. Als uw organisatie e-mailadressen gebruikt bij de overdracht, moet de wijziging van de e-mailadressen gelijktijdig plaatsvinden aan beide zijden omdat gebruikers zich anders niet kunnen aanmelden bij hun ondernemingsaccount.
 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik in de lijst met gebruikers op de naam van een gebruiker.

  Zorg ervoor dat de hyperlink op de naam is gemarkeerd.

 3. (Niet beschikbaar voor gebruikers met een Business ID) Klik in het gedeelte Gebruikersdetails op Gebruikersprofiel bewerken.

  Menu Gebruikersgegevens bewerken

  De optie Gebruikersprofiel bewerken is niet beschikbaar voor gebruikers met een Business ID. Dit betekent dat deze gebruikers hun profiel hier moeten bijwerken. Zie Je accountprofiel bijwerken voor meer informatie.

 4. De producten, gebruikersgroepen en beheerrechten bewerken die zijn gekoppeld aan de gebruiker

  Klik op  in de rechterbovenhoek van de relevante sectie.

  Opmerking:

  (Alleen voor ondernemingen) Als u een gebruikersgroep toewijst, worden ook de bijbehorende productprofielen aan de gebruiker toegewezen.

  Gebruikersprofiel bewerken

Gebruikers verwijderen

Gebruikersaccounts van het type Business IDFederated ID en Enterprise ID zijn eigendom van en worden beheerd door de organisatie. Dus als u een gebruiker verwijdert, worden alle machtigingen en de toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, ingetrokken.

Als u de toegang tot producten en services wilt intrekken zonder de bijbehorende gegevens te verwijderen, dient u de gebruiker niet te verwijderen. In plaats daarvan verwijdert u de gebruiker uit elk productprofiel dat rechten verleent.

Opmerking:
 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 3. Klik op Gebruikers verwijderen.

 4. Als uw organisatie Adobe-opslag voor bedrijven gebruikt, kunt u het volgende doen:

  • Inhoud nu overdragen: de mapinhoud wordt per e-mail verzonden naar een aangewezen gebruiker. Als u deze optie kiest, geeft u het e-mailadres op van de aangewezen gebruiker die de inhoud ontvangt.
  • Inhoud later overdragen: de mapinhoud blijft op het tabblad Inactieve gebruikers staan totdat deze definitief wordt verwijderd.
  • Inhoud definitief verwijderen: de map wordt definitief verwijderd zonder mogelijkheid om de inhoud terug te halen.

  Zie Assets terughalen van een verwijderde gebruiker voor meer informatie.

  Let op:

  Als u directorygebruikers (Gebruikers > Directorygebruikers) uit veiligheidsredenen verwijdert, worden alle verwijzingen naar de naam en het e-mailadres van de gebruiker verwijderd. Alleen een unieke alfanumerieke ID wordt in de Admin Console bewaard. Wanneer u dergelijke assets later terughaalt, kan het lastig zijn om verwijderde gebruikers te identificeren op het tabblad Inactieve gebruikers. Het wordt daarom aanbevolen de optie Inhoud nu overdragen te kiezen. 

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

  De gebruikers worden verwijderd uit de Admin Console en alle machtigingen en de toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, worden ingetrokken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account