De nu volgende opmerkingen bij de release van Adobe Sign zijn zodanig gerangschikt dat de opmerkingen bij de nieuwste release bovenaan staan, steeds gevolgd door opmerkingen bij de oudere versies.

Hoogtepunten van de release - mei 2020

Nieuwe beheerpagina: ondertekend document uploaden

De nieuwe pagina Beheren beschikt nu over de mogelijkheid om een bestand te uploaden dat buiten het Adobe Sign-proces is ondertekend.

Klik hier voor meer informatie >

Ondertekend document uploaden

Opmerking:

Ondertekend document uploaden is de laatste functie die aan de nieuwe pagina Beheren is toegevoegd, zodat deze overeenkomt met de klassieke pagina.

 


De nieuwe start- en beheerpagina zijn nu de standaard

In deze release zijn zowel de startpagina als de pagina Beheren gelijk aan de klassieke versies.

De mogelijkheid om te wisselen tussen de klassieke en de nieuwe versies van de startpagina en de pagina Beheren is verwijderd.

 • Gebruikers met een Enterprise- en Business-abonnement kunnen de gebruikerservaring nog iets langer weer instellen op de klassieke pagina's. 
  • Het is de bedoeling dat de klassieke pagina's in de tweede helft van 2020 volledig uit de roulatie worden genomen.

Het wordt klanten ten zeerste aangeraden om hun accounts over te schakelen naar de nieuwe interface voordat de klassieke pagina buiten werking wordt gesteld, zodat gebruikers tijd hebben om eraan te wennen.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4257957 Er is een probleem opgelost waarbij de pagina Verzenden als een lege pagina wordt weergegeven
4261447 Er is een probleem opgelost waarbij de tijd-/datumstempel op de pagina Invullen en ondertekenen onder de handtekening alleen de Pacific-tijdzone retourneert in Chrome voor iOS-apparaten
4261759 Er is een probleem opgelost waarbij in velden in vervolgmenu's de tekenreeks Selecteren wordt weergegeven in plaats van een open veld
4262348 Correctie van een toestand waarin dubbele aangepaste workflows niet langer kunnen worden bewerkt of verwijderd
4263126 Verbeterde Franse vertaling voor de knopinfo voor Datumveld
4263505 Er is een probleem opgelost waarbij de aangepaste SMS-verificatietekst niet wordt gebruikt voor verificatie
4264204 Er is een probleem opgelost op iOS-apparaten waarbij de Pacific-tijd wordt ingevoegd in plaats van de lokale tijdzone van apparaten
4266430 Er is een probleem opgelost waarbij het toepassen van een cloudhandtekening met een open wachtwoord een fout kan veroorzaken
4266809 Er is een probleem opgelost waarbij nieuwe groepen hun instellingen van de laag overnemen en niet van het account
4266883 Er is een toestand gecorrigeerd waarbij volgende ontvangers de velden van vorige ontvangers niet kunnen zien wanneer de vorige ontvanger is gedelegeerd
4267631 Er is een e-mailprobleem opgelost waarbij de afzender meldingen blijft ontvangen voor reeds goedgekeurde overeenkomsten
4267632 Er is een probleem opgelost waarbij Mega Sign-overeenkomsten niet de juiste foutmelding weergeven na langer dan 24 uur in de conceptstatus
4268343 Verbeterde verwerking van hoe overeenkomsten beschikbaar worden gesteld voor afzenders wanneer de afzender de eerste ondertekenaar is 
4269432 Er is een Misc_Server-fout gecorrigeerd die kan optreden bij het downloaden van het identiteitsrapport voor ondertekenaars
4269755 Het Franse bericht na ondertekening is verbeterd zodat de tekst in Internet Explorer beter doorloopt
4269893 Er is een probleem opgelost waarbij de e-mails Verzonden ter ondertekening tweemaal worden verzonden
4269927 Er is een Geen gegevens beschikbaar-fout gecorrigeerd die kan optreden bij het downloaden van het identiteitsrapport voor ondertekenaars
4270706 Verbeterde verwerking van grote documenten ter correctie van een Auto_Author_Fail-fout tijdens het verzenden
4270787 De gebruikersinterface voor aangepaste workflows is verbeterd zodat de ontwerpopties zichtbaar zijn
4271433 Verbeterde objectdetectie voor schermlezerapplicaties
4271478 Verbeterde tabnavigatie tussen velden tijdens het ondertekenen
4271767 Er is een probleem opgelost waarbij aanpasbare e-mailsjablonen de definitieve documenten in willekeurige volgorde bijvoegen
4272432 Er is een probleem met het geavanceerd delen van accounts opgelost waarbij de persoon met wie een document wordt gedeeld een melding ontvangt dat de e-mail niet kan worden bezorgd
4274088 Er is een probleem opgelost waarbij een beheerder op groepsniveau een gebruiker niet vanuit de standaardgroep aan zijn of haar groep kan toewijzen

 


Hoogtepunten van de release - maart 2020

Opmerking:

Bij alle accounts zijn de standaardpagina's Start en Beheren ingesteld op de nieuwe ervaring.

Voor accounts met gratis en individuele serviceniveaus zijn de besturingselementen verwijderd uit de interface

 • Deze serviceniveaus zijn volledig gemigreerd naar de nieuwe ervaring en kunnen niet omschakelen naar de klassieke pagina's

Bij accounts met abonnementen voor bedrijven, kleine bedrijven of ondernemingen is standaard de nieuwe ervaring ingesteld. Maar:

 • De optionele koppeling voor omschakelen is nog steeds beschikbaar
  • De besturingselementen voor omschakeling worden volgens planning in mei 2020 uit de interface verwijderd.
 • De besturingselementen voor het instellen van de standaardervaring zijn nog steeds beschikbaar. Het programma kan dus worden teruggezet naar de klassieke pagina's.
  • De besturingselementen voor het instellen van de standaardervaring worden naar verwachting in de tweede helft van 2020 uit de interface verwijderd.

Instellingen

Interface van startpagina bijgewerkt

Opmerking:

Met ingang van deze release zijn alle functies op de nieuwe startpagina functioneel.

 • Met ingang van deze release hebben nieuwe accounts uitsluitend toegang tot de nieuwe startpagina
  • Nieuwe accounts kunnen niet overschakelen naar het verouderde Dashboard

Er zullen in de toekomst alleen functies ontwikkeld worden voor de nieuwe startpagina.

 • In de Technische meldingen
  wordt vermeld welke verouderde functies niet zijn overgedragen naar de nieuwe startpagina


Nieuw tabblad Recent in de bibliotheek

U vindt een nieuwe map Recent op de nieuwe startpagina. Deze map is beschikbaar via de functie Starten vanuit bibliotheek waarmee de gebruiker een van de 20 meest recente sjablonen kan selecteren.

U kunt de map Recent sorteren op basis van de sjabloon naam. U kunt ook zoeken naar de naam van de sjabloon.

De standaard sorteervolgorde is gebaseerd op gebruik, met de meest recent gebruikte sjablonen bovenaan.

Lijst met recente bestanden op het tabblad Start


Updates van de nieuwe pagina Beheren

Overheids-id - Identiteitsrapport ondertekenaar downloaden

Klanten die Overheids-id gebruiken als verificatiemethode kunnen nu het Identiteitsrapport ondertekenaar (Signer Identity Report, ofwel SIR) downloaden van de nieuwe pagina Beheren.

SIR downloaden van beheerpagina


Huidige ondertekenaar vervangen is verbeterd

De functie Huidige ondertekenaar vervangen op de pagina Beheren is verbeterd in deze release en komt nu overeen met de verouderde functie.

Afzenders kunnen nu aangeven of de oorspronkelijke ontvanger mag ondertekenen of uit de ontvangerslijst moet worden verwijderd in die fase van het ondertekeningsproces.

Ondertekenaar vervangen is verbeterd


Handelingen wanneer muisaanwijzer boven de overeenkomstentabel wordt geplaatst

Er verschijnen twee knoppen wanneer u uw muis boven een overeenkomstrecord in de overeenkomstentabel op de pagina Beheren plaatst.

 • Openen is altijd beschikbaar en u krijgt dan de overeenkomst in de huidige status te zien.
 • De tweede knop is afhankelijk van de actuele context van de overeenkomst en toont de handeling die waarschijnlijk moet worden uitgevoerd.

Dus als de overeenkomst wacht op ondertekening door een ontvanger, wordt waarschijnlijk de knop Herinneren weergegeven. 

Als u velden in de overeenkomst moet invullen, wordt waarschijnlijk de handeling Invullen getoond.

Handelingen bij plaatsen van muis op de pagina Beheren


Betere gebruikerservaring

Nieuwe interface voor zelf ondertekenen

De verouderde interface Alleen ik onderteken krijgt de nieuwe naam Invullen en ondertekenen. U vindt hier een functie voor zelfondertekening waarbij u sjablonen, ontwerpen, digitale handtekeningen en een met CFR compatibele workflow voor ondertekening kunt gebruiken, net als bij de functie Verzenden.

De schakeloptie om deze ervaring mogelijk te maken, wordt door de account- of groepsbeheerder ingesteld via het menu Account.

Meer informatie over de functie voor zelf ondertekenen

Zelf ondertekenen


Een standaard landcode instellen voor telefonische verificatie

Klanten die telefonische verificatie gebruiken, kunnen de standaard landcode nu expliciet definiëren op account- of groepsniveau.

Besturingselementen voor het definiëren van de code staan op de pagina Verzendinstellingen waar telefonische verificatie ingeschakeld is.

De standaard landcode aanpassen


De opties voor ontvangers aanpassen op de eSign-pagina

Beheerders bepalen nu de opties die ondertekenaars zien op de pagina voor elektronische ondertekening. Ze kunnen nu de meeste menu-items expliciet instellen.

Lees meer over het aanpassen van het optiemenu voor elektronische ondertekening >

Opties op de eSign-pagina


Adobe Sign-verificatie

De Adobe Sign-verificatie methode wordt nu weergegeven voor alle serviceniveaus met meerdere licenties.

Extra bedieningselementen om het interne gebruik van Adobe Sign-verificatie te vergemakkelijken zijn toegevoegd aan het beheerdersmenu.


Groepen verwijderen uit de gebruikersinterface

Beheerders kunnen nu een groep uit hun weergave in de gebruikersinterface verwijderen. 

De groep moet leeg zijn (geen gebruikers bevatten) voordat deze kan worden verwijderd.

Lees hier meer over groepsbeheer >

Groep verwijderen


Betrouwbare, veilige en toonaangevende oplossingen

Zelfstandig tijdstempel

Het gebruik van CDS (Certified Document Service) in Adobe Sign is verbeterd en er kan een tijdstempel worden vastgelegd zonder dat een digitaal certificaat is vereist.

Lees hier meer over zelfstandige tijdstempels >

Zelfstandig tijdstempel


Bio Pharma-instellingen zijn bijgewerkt

Er is een permanent tabblad toegevoegd aan de beheerconsole met alle granulaire besturingselementen die nodig zijn om uw ondertekeningproces aan te passen en te voldoen aan de vereisten van de FDA.

Lees hier meer over de Bio-Pharma-instellingen >

Bio-Pharma-update


Verbeteringen voor mobiel ondertekenen

De gebruiksvriendelijkheid van het proces voor mobiele ondertekening is verbeterd. Zo is er een datumkiezer toegevoegd voor velden met datumvalidatie, een tijdkiezer voor velden met tijdvalidatie en wordt standaard het toetsenbord van een telefoon en voor e-mail weergegeven voor respectievelijk velden met telefoon- en e-mailvalidatie.

Datumkiezer voor mobiele apparatuur


REST v6-API

GET /agreements/[agreementId} – De kenmerken parentId en type worden toegevoegd aan het AgreementInfo-object. 

 • Voor de waarde van parentId wordt de id van de bovenliggende sjabloon ingevuld die is gebruikt om een onderliggende Mega Sign- of webformulierovereenkomst te genereren
 • De type-waarde geeft aan of de bovenliggende sjabloon een Mega Sign of een webformulier is.

 

GET /accounts/[accountId} – Deze nieuwe REST v6 API-aanroep retourneert het DetailedAccountInfo-object (geënt op het bestaande DetailedUserInfo-object dat wordt geretourneerd door GET /users/{userId}).


Integraties

Dynamics 365 CRM v9

Met deze release is het pakket nu ook vertaald naar het Frans, Duits en Japans.

U kunt de Dynamics-documentatie hier doornemen >

Dynamics - Japans


SharePoint Online v2

Voeg veldtoewijzing toe voor uw Adobe Sign-webformulieren, zodat klantinvoer rechtstreeks in uw SharePoint-lijst kan worden ingevoegd.

U kunt de SharePoint-documentatie hier doornemen >

Webformulieren toewijzen


ServiceNow v2

In versie 2 is het installatieproces verbeterd, is het aantal afhankelijkheden gereduceerd en is de functionaliteit verbeterd. Tot deze verbeteringen behoren: ondersteuning voor meerdere bestanden, ondersteuning voor grote bestanden (> 5 MB), ondertekenen in de app en proofing van documenten alvorens deze worden verzonden.

U kunt de ServiceNow-documentatie hier doornemen >


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4219446  Het volgende probleem is opgelost: een in Acrobat gemaakt veld voor digitale handtekeningen wordt soms verplaatst wanneer het naar Adobe Sign wordt geüpload.
4220998 Het volgende probleem is opgelost: in een overeenkomst die met meerdere paginaformaten is gemaakt, ontbreekt de handtekening onderaan de kleinere pagina's.
4233239 Geoptimaliseerde handtekeningen reduceren de totale grootte van de uiteindelijke PDF.
4248550 Verbetering van de methode waarmee SAML-gebruikers hun e-mailadres kunnen bijwerken.
4250676 De sociale-verificatiemethode voor LinkedIn is gecorrigeerd.
4251896 Het probleem met berekende datums bij gebruik van de PST-tijdzone in plaats van de lokale tijdzone is opgelost.
4253536 Aangepaste e-mailsjablonen zijn verbeterd om niet-bezorgde e-mailgebeurtenissen te voorkomen.
4255150 Het volgende probleem is opgelost: meerdere e-mails met de titel Ondertekend en gearchiveerd worden verzonden voor één overeenkomst.
4255151 Het volgende probleem is opgelost: een conceptdocument wordt soms meegeteld bij het rapporteren van (in totaal verzonden) aantallen.
4255909 Het volgende probleem is opgelost: een handtekening overlapt soms de naam en datum onder de handtekeningregel.
4255915 Het volgende probleem is opgelost: de nieuwe beheerpagina downloadt het auditrapport met de ondertekende PDF niet, ook al is deze functie ingeschakeld.
4256056 Verbeterd beheer van de lettergrootte in verschillende velden.
4258069 Verbeterd annuleringsmechanisme voor onderliggende Mega Sign-overeenkomsten.
4259477 Het volgende probleem is opgelost: verificatie voor een webformulier dat wordt gehost op een niet-NA1-shard kan niet worden geladen.
4260164 Het volgende probleem is opgelost: de koppeling Wachtwoord vergeten reageert niet.
4260425 Het volgende probleem is opgelost: het downloadpictogram op de iPad reageert niet.
4260881 De Franse vertaling in het veld Volledige naam is gecorrigeerd.
4261017 Verbeterde sms-verificatie bij verzending naar hetzelfde e-mailadres met verschillende telefoonnummers.
4261855 De Spaanse vertaling voor digitale handtekeningen in het auditrapport is verbeterd.
4262253 Correctie van de volgende situatie: als een gebruiker een Oauth-verbinding probeert te configureren, wordt hij of zij soms doorgestuurd naar de dashboardpagina.
4262995 Oplossing van een zeldzaam probleem: verificatie leidt tot het laden van de pagina in het pop-upvenster voor verificatie.
4263261 Het volgende probleem is opgelost: soms worden e-mails gegenereerd op basis van REST v6 API-aanroepen wanneer e-mail is onderdrukt.
4263357 Het volgende probleem is opgelost: de reden voor annulering is niet opgenomen in de historie van de overeenkomst.
4263401 Het volgende probleem is opgelost: na klikken op de handeling Ondertekenen op de nieuwe beheerpagina wordt de overeenkomst niet geladen.
4263746 Het volgende probleem is opgelost: SAML-klanten ontvangen een verificatie-e-mail na reactivering vanuit een inactieve staat.
4263751 Het volgende probleem is opgelost: als externe ondertekenaars op de documentkoppeling in de e-mail '’U hebt ondertekend” klikken, verschijnt de SAML-verificatiepagina van de afzender.
4263892 Het volgende probleem met bibliotheeksjablonen is opgelost: sjablonen met de status Concept worden gemaakt als Voltooid/Zichtbaar en kunnen niet worden verwijderd. En v5 GET /libraryDocuments-aanroepen retourneren de concepten met een onjuiste status die niet kan worden veranderd.
Na implementatie van deze correctie zijn concepten niet zichtbaar en retourneert v5 GET / libraryDocuments alleen voltooide bibliotheekdocumenten.
4263894 Berichtinhoud in de app met betrekking tot regelterugloop is verbeterd.
4264053 Het volgende probleem is opgelost: herinneringen kunnen een fout met gegevensafkapping genereren.
4264072 Het volgende probleem is opgelost: dubbele sjablonen zijn niet zichtbaar op de klassieke beheerpagina.
4264212 Het volgende probleem is opgelost: webformulieren veroorzaken soms fouten als Documentzichtbaarheid uitgeschakeld is voor webformulieren.
4264595 Workflows voor schriftelijke ondertekening zijn verbeterd: ondertekenaars krijgen nu meer tijd voordat de pagina na ondertekening wordt weergegeven.
4264645 Het volgende probleem is opgelost: rapporten retourneren een lege waarde voor de naam van de afzender.
4264661 Het volgende probleem is opgelost: de koppelingen in de welkomst-e-mail voor nieuwe gebruikers leiden tot een 404-fout.
4264965 Het volgende probleem is opgelost: voorwaardelijke velden zijn niet zichtbaar voor de volgende ontvangers.
4264998 Verbeterde export van gebruikers voor grote accounts.
4265080 Het volgende probleem is opgelost: het document lijkt leeg en bladeren is niet mogelijk op iOS-apparaten (iOS v 13.3 en 13.2).
4265081 De verwerking van onbezorgbare e-mails met betrekking tot webformulieren is verbeterd.
4265797 De verwerking van zeer lange overeenkomstnamen in aangepaste e-mailsjablonen is verbeterd.
4266091 Het volgende probleem is opgelost: de workflowID wordt niet geretourneerd voor Get/agreements/agreement id.
4266136 Verbeterde melding wanneer een workflow wordt gebruikt om een overeenkomst te verzenden en de afzender de transactie annuleert.
4266278 Het volgende probleem is opgelost: groepsbeheerders kunnen geen nieuwe gebruikers toevoegen.
4266882 Het volgende probleem is opgelost: meldingen over mislukte bezorging worden niet naar gedeelde-accounthouders verzonden en de gedeelde gebeurtenis/e-mail wordt vermeld.
4267414 Het volgende probleem is opgelost: verborgen sjablonen zijn nog steeds zichtbaar in gedeelde bibliotheken.
4267710 Het volgende probleem is opgelost: het ondertekenen van een overeenkomst kan de fout 'Overeenkomst gewijzigd' veroorzaken.
4268098 Het volgende probleem is opgelost: de veldpositie verandert als de paginastand tijdens het ondertekenen wordt gewijzigd.
4268715 Het volgende probleem is opgelost: wanneer overeenkomsten met tekstlabels worden verzonden vanuit de Salesforce-integratie, worden de velden gedupliceerd.
4268856 Het volgende probleem is opgelost: na annuleren van een Mega Sign via het bovenliggende object wordt slechts één ontvanger op de hoogte gesteld.
4269281 Het volgende probleem is opgelost: voor webformulieren wordt de e-mailwaarde van de afzender in het auditrapport niet aangepast als het e-mailadres van de maker is veranderd nadat het formulier is gemaakt.

 

Opmerking:

Bestaande klantaccounts, -instellingen en -aanpassingen worden niet beïnvloed door nieuwe functies in deze versie. De accountbeheerder kan de meeste functies inschakelen wanneer deze geïmplementeerd worden in een account. Accountbeheerders kunnen nieuwe functies geleidelijk in hun account implementeren na uitvoering van de desbetreffende validatie en tests.


Eerdere versies

Interface van startpagina bijgewerkt


Nieuw tabblad Recent in de bibliotheek

U vindt een nieuwe map Recent op de nieuwe startpagina. Deze map is beschikbaar via de functie Starten vanuit bibliotheek waarmee de gebruiker een van de 20 meest recente sjablonen kan selecteren.

U kunt de map Recent sorteren op basis van de sjabloon naam. U kunt ook zoeken naar de naam van de sjabloon.

De standaard sorteervolgorde is gebaseerd op gebruik, met de meest recent gebruikte sjablonen bovenaan.


Updates op pagina Beheren

Overheids-id - Identiteitsrapport ondertekenaar downloaden

Klanten die Overheids-id gebruiken als verificatiemethode kunnen nu het Identiteitsrapport ondertekenaar (Signer Identity Report, ofwel SIR) downloaden van de pagina Beheren.


Huidige ondertekenaar vervangen is verbeterd

De functie Huidige ondertekenaar vervangen op de pagina Beheren is verbeterd in deze release en komt nu overeen met de verouderde functie.

Afzenders kunnen nu aangeven of de oorspronkelijke ontvanger mag ondertekenen of uit de ontvangerslijst moet worden verwijderd in die fase van het ondertekeningsproces.


Handelingen wanneer muisaanwijzer boven de overeenkomstentabel wordt geplaatst

Er verschijnen twee knoppen wanneer u uw muis boven een overeenkomstrecord in de overeenkomstentabel op de pagina Beheren plaatst.

 • Openen is altijd beschikbaar en u krijgt dan de overeenkomst in de huidige status te zien.
 • De tweede knop is afhankelijk van de actuele context van de overeenkomst en toont de handeling die waarschijnlijk moet worden uitgevoerd.

Dus als de overeenkomst wacht op ondertekening door een ontvanger, wordt waarschijnlijk de knop Herinneren weergegeven. 

Als u velden in de overeenkomst moet invullen, wordt waarschijnlijk de handeling Invullen getoond.


Betere gebruikerservaring

Nieuwe interface voor zelf ondertekenen

De verouderde interface Alleen ik onderteken krijgt de nieuwe naam Invullen en ondertekenen. U vindt hier een functie voor zelfondertekening waarbij u sjablonen, ontwerpen, digitale handtekeningen en een met CFR compatibele workflow voor ondertekening kunt gebruiken, net als bij de functie Verzenden.

De schakeloptie om deze ervaring mogelijk te maken, wordt door de account- of groepsbeheerder ingesteld via het menu Account.

Meer informatie over de functie voor zelf ondertekenen


Een standaard landcode instellen voor telefonische verificatie

Klanten die telefonische verificatie gebruiken, kunnen de standaard landcode nu expliciet definiëren op account- of groepsniveau.

Besturingselementen voor het definiëren van de code staan op de pagina Verzendinstellingen waar telefonische verificatie ingeschakeld is.


De opties voor ontvangers aanpassen op de eSign-pagina

Beheerders bepalen nu de opties die ondertekenaars zien op de pagina voor elektronische ondertekening. Ze kunnen nu de meeste menu-items expliciet instellen.

Lees meer over het aanpassen van het optiemenu voor elektronische ondertekening >


Adobe Sign-verificatie

De Adobe Sign-verificatie methode wordt nu weergegeven voor alle serviceniveaus met meerdere licenties.

Extra bedieningselementen om het interne gebruik van Adobe Sign-verificatie te vergemakkelijken zijn toegevoegd aan het beheerdersmenu.


Groepen verwijderen uit de gebruikersinterface

Beheerders kunnen nu een groep uit hun weergave in de gebruikersinterface verwijderen. 

De groep moet leeg zijn (geen gebruikers bevatten) voordat deze kan worden verwijderd.

Lees hier meer over groepsbeheer >


Betrouwbare, veilige en toonaangevende oplossingen

Zelfstandig tijdstempel

Het gebruik van CDS (Certified Document Service) in Adobe Sign is verbeterd en er kan een tijdstempel worden vastgelegd zonder dat een digitaal certificaat is vereist.

Lees hier meer over zelfstandige tijdstempels >


Bio Pharma-instellingen zijn bijgewerkt

Er is een permanent tabblad toegevoegd aan de beheerconsole met alle granulaire besturingselementen die nodig zijn om uw ondertekeningproces aan te passen en te voldoen aan de vereisten van de FDA.

Lees hier meer over de Bio-Pharma-instellingen >


Verbeteringen voor mobiel ondertekenen

De gebruiksvriendelijkheid van het proces voor mobiele ondertekening is verbeterd. Zo is er een datumkiezer toegevoegd voor velden met datumvalidatie en wordt standaard het numerieke toetsenbord weergegeven voor velden met nummervalidatie.


REST v6-API

GET /agreements/[agreementId} – De kenmerken parentId en type worden toegevoegd aan het AgreementInfo-object. 

 • Voor de waarde van parentId wordt de id van de bovenliggende sjabloon ingevuld die is gebruikt om een onderliggende Mega Sign- of webformulierovereenkomst te genereren
 • De type-waarde geeft aan of de bovenliggende sjabloon een Mega Sign of een webformulier is.

 

GET /accounts/[accountId} – Deze nieuwe REST v6 API-aanroep retourneert het DetailedAccountInfo-object (geënt op het bestaande DetailedUserInfo-object dat wordt geretourneerd door GET /users/{userId}).


Integraties

Dynamics 365 CRM v9

Met deze release is het pakket nu ook vertaald naar het Frans, Duits en Japans.

U kunt de Dynamics-documentatie hier doornemen >


SharePoint Online v2

Voeg veldtoewijzing toe voor uw Adobe Sign-webformulieren, zodat klantinvoer rechtstreeks in uw SharePoint-lijst kan worden ingevoegd.

U kunt de SharePoint-documentatie hier doornemen >


ServiceNow v2

In versie 2 is het installatieproces verbeterd, is het aantal afhankelijkheden gereduceerd en is de functionaliteit verbeterd. Tot deze verbeteringen behoren: ondersteuning voor meerdere bestanden, ondersteuning voor grote bestanden (> 5 MB), ondertekenen in de app en proofing van documenten alvorens deze worden verzonden.

U kunt de ServiceNow-documentatie hier doornemen >


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4219446  Het volgende probleem is opgelost: een in Acrobat gemaakt veld voor digitale handtekeningen wordt soms verplaatst wanneer het naar Adobe Sign wordt geüpload.
4220998 Het volgende probleem is opgelost: in een overeenkomst die met meerdere paginaformaten is gemaakt, ontbreekt de handtekening onderaan de kleinere pagina's.
4233239 Geoptimaliseerde handtekeningen reduceren de totale grootte van de uiteindelijke PDF.
4248550 Verbetering van de methode waarmee SAML-gebruikers hun e-mailadres kunnen bijwerken.
4250676 De sociale-verificatiemethode voor LinkedIn is gecorrigeerd.
4251896 Het probleem met berekende datums bij gebruik van de PST-tijdzone in plaats van de lokale tijdzone is opgelost.
4253536 Aangepaste e-mailsjablonen zijn verbeterd om niet-bezorgde e-mailgebeurtenissen te voorkomen.
4255150 Het volgende probleem is opgelost: meerdere e-mails met de titel Ondertekend en gearchiveerd worden verzonden voor één overeenkomst.
4255151 Het volgende probleem is opgelost: een conceptdocument wordt soms meegeteld bij het rapporteren van (in totaal verzonden) aantallen.
4255909 Het volgende probleem is opgelost: een handtekening overlapt soms de naam en datum onder de handtekeningregel.
4255915 Het volgende probleem is opgelost: de nieuwe beheerpagina downloadt het auditrapport met de ondertekende PDF niet, ook al is deze functie ingeschakeld.
4256056 Verbeterd beheer van de lettergrootte in verschillende velden.
4258069 Verbeterd annuleringsmechanisme voor onderliggende Mega Sign-overeenkomsten.
4259477 Het volgende probleem is opgelost: verificatie voor een webformulier dat wordt gehost op een niet-NA1-shard kan niet worden geladen.
4260164 Het volgende probleem is opgelost: de koppeling Wachtwoord vergeten reageert niet.
4260425 Het volgende probleem is opgelost: het downloadpictogram op de iPad reageert niet.
4260881 De Franse vertaling in het veld Volledige naam is gecorrigeerd.
4261017 Verbeterde sms-verificatie bij verzending naar hetzelfde e-mailadres met verschillende telefoonnummers.
4261855 De Spaanse vertaling voor digitale handtekeningen in het auditrapport is verbeterd.
4262253 Correctie van de volgende situatie: als een gebruiker een Oauth-verbinding probeert te configureren, wordt hij of zij soms doorgestuurd naar de dashboardpagina.
4262995 Oplossing van een zeldzaam probleem: verificatie leidt tot het laden van de pagina in het pop-upvenster voor verificatie.
4263261 Het volgende probleem is opgelost: soms worden e-mails gegenereerd op basis van REST v6 API-aanroepen wanneer e-mail is onderdrukt.
4263357 Het volgende probleem is opgelost: de reden voor annulering is niet opgenomen in de historie van de overeenkomst.
4263401 Het volgende probleem is opgelost: na klikken op de handeling Ondertekenen op de nieuwe beheerpagina wordt de overeenkomst niet geladen.
4263746 Het volgende probleem is opgelost: SAML-klanten ontvangen een verificatie-e-mail na reactivering vanuit een inactieve staat.
4263751 Het volgende probleem is opgelost: als externe ondertekenaars op de documentkoppeling in de e-mail '’U hebt ondertekend” klikken, verschijnt de SAML-verificatiepagina van de afzender.
4263892 Het volgende probleem met bibliotheeksjablonen is opgelost: sjablonen met de status Concept worden gemaakt als Voltooid/Zichtbaar en kunnen niet worden verwijderd. En v5 GET /libraryDocuments-aanroepen retourneren de concepten met een onjuiste status die niet kan worden veranderd.
Na implementatie van deze correctie zijn concepten niet zichtbaar en retourneert v5 GET / libraryDocuments alleen voltooide bibliotheekdocumenten.
4263894 Berichtinhoud in de app met betrekking tot regelterugloop is verbeterd.
4264053 Het volgende probleem is opgelost: herinneringen kunnen een fout met gegevensafkapping genereren.
4264072 Het volgende probleem is opgelost: dubbele sjablonen zijn niet zichtbaar op de klassieke beheerpagina.
4264212 Het volgende probleem is opgelost: webformulieren veroorzaken soms fouten als Documentzichtbaarheid uitgeschakeld is voor webformulieren.
4264595 Workflows voor schriftelijke ondertekening zijn verbeterd: ondertekenaars krijgen nu meer tijd voordat de pagina na ondertekening wordt weergegeven.
4264645 Het volgende probleem is opgelost: rapporten retourneren een lege waarde voor de naam van de afzender.
4264661 Het volgende probleem is opgelost: de koppelingen in de welkomst-e-mail voor nieuwe gebruikers leiden tot een 404-fout.
4264965 Het volgende probleem is opgelost: voorwaardelijke velden zijn niet zichtbaar voor de volgende ontvangers.
4264998 Verbeterde export van gebruikers voor grote accounts.
4265080 Het volgende probleem is opgelost: het document lijkt leeg en bladeren is niet mogelijk op iOS-apparaten (iOS v 13.3 en 13.2).
4265081 De verwerking van onbezorgbare e-mails met betrekking tot webformulieren is verbeterd.
4265797 De verwerking van zeer lange overeenkomstnamen in aangepaste e-mailsjablonen is verbeterd.
4266091 Het volgende probleem is opgelost: de workflowID wordt niet geretourneerd voor Get/agreements/agreement id.
4266136 Verbeterde melding wanneer een workflow wordt gebruikt om een overeenkomst te verzenden en de afzender de transactie annuleert.
4266278 Het volgende probleem is opgelost: groepsbeheerders kunnen geen nieuwe gebruikers toevoegen.
4266882 Het volgende probleem is opgelost: meldingen over mislukte bezorging worden niet naar gedeelde-accounthouders verzonden en de gedeelde gebeurtenis/e-mail wordt vermeld.
4267414 Het volgende probleem is opgelost: verborgen sjablonen zijn nog steeds zichtbaar in gedeelde bibliotheken.
4267710 Het volgende probleem is opgelost: het ondertekenen van een overeenkomst kan de fout 'Overeenkomst gewijzigd' veroorzaken.
4268098 Het volgende probleem is opgelost: de veldpositie verandert als de paginastand tijdens het ondertekenen wordt gewijzigd.
4268715 Het volgende probleem is opgelost: wanneer overeenkomsten met tekstlabels worden verzonden vanuit de Salesforce-integratie, worden de velden gedupliceerd.
4268856 Het volgende probleem is opgelost: na annuleren van een Mega Sign via het bovenliggende object wordt slechts één ontvanger op de hoogte gesteld.
4269281 Het volgende probleem is opgelost: voor webformulieren wordt de e-mailwaarde van de afzender in het auditrapport niet aangepast als het e-mailadres van de maker is veranderd nadat het formulier is gemaakt.

 


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4238201 Verbeterde rapportage zodat de deelnemer die een vooraf ingevuld veld heeft voorzien van inhoud, beter kan worden geïdentificeerd.
4238852 De methode REST v6 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument is verbeterd. Hierin worden voortaan ook het auditrapport en de ondersteunende documenten opgenomen.
4250944 Probleem opgelost waarbij de fout 'Error Marshalling Data' (Fout bij rangschikken van gegevens) optreedt als een overeenkomst wordt verwijderd.
4255407 Beter foutbeheer wanneer een afzender zich toevoegt als een partij op de CC-regel.
4256459 Probleem opgelost waarbij Adobe Sign-verificatie het foutbericht geeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord niet overeenkomen.
4257161 Probleem opgelost waarbij het verzenden van een overeenkomst via de REST v6-API met beperkte documentzichtbaarheid resulteert in een fout indien de afzender ook de enige ondertekenaar is.
4259180 Probleem met webformulieren opgelost waarbij de velden voor de medeondertekenaar mogelijk worden weggelaten in het geladen formulier.
4259524 Verbeterd authenticatieproces voor externe ontvangers die zich verifiëren via Adobe Sign-verificatie.
4260099 Gebruikscase gecorrigeerd waarbij legacy REST-callbacks niet correct worden opgelost.
4260329 Het proces waarbij de huidige ondertekenaar wordt vervangen is verbeterd, zodat de ontvanger-ID's nu beter worden beheerd wanneer de overeenkomst via een API wordt verzonden.
4260425 Probleem opgelost waarbij de pijl voor downloaden op de nieuwe pagina Beheren, niet correct functioneert op de iPad.
4260766 Beter beheer voor medeondertekenaar van webformulieren, zodat dezelfde ontvanger nu meerdere keren in het proces kan worden opgenomen.
4261153 Probleem opgelost waarbij het aantal gebruikers in een groep niet correct wordt berekend indien een of meer gebruikers via AVG-regels zijn verwijderd.
4262292 Probleem met sociale authenticatie opgelost dat resulteert in de fout 'Error accessing Social identity' (Fout bij verkrijgen van toegang tot sociale identiteit).
4263547 Probleem opgelost waarbij overeenkomsten niet kunnen worden bekeken op de pagina Waarschuwingen.
4263612 Grafisch probleem gecorrigeerd waarbij asterisken (*) groter worden weergegeven dan zou moeten in sommige iOS-apparaten.
4263776 De vertaling van de pagina die na ondertekening in de Franstalige versie wordt getoond, is verbeterd.
4263972 Probleem opgelost waarbij getekende handtekeningen niet worden vastgelegd op een Surface-apparaat met een Chrome- of Firefox-browser.
4264191 Probleem opgelost waarbij de knop Tikken om te ondertekenen wordt uitgeschakeld als de gebruiker met een knijpbeweging inzoomt op het document en de functie voor geforceerd schuiven is ingeschakeld
4264271 Verbeterde vertaling voor de nieuwe Franstalige e-mailsjablonen.

 


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4234655 Probleem opgelost waarbij gratis ondertekenaars die Adobe Sign-verificatie moeten gebruiken, vast komen te zitten in een verificatielus.
4249111 Probleem opgelost waarbij ondertekenaars die zich moeten identificeren via Adobe Sign-verificatie, maar in plaats daarvan een federatieve oplossing gebruiken, niet worden gevraagd om zich te identificeren wanneer ze hun handtekening toepassen.
4256157 Probleem opgelost waarbij het vervangen van de huidige ondertekenaar wordt geblokkeerd wanneer een klantworkflow wordt gebruikt in de nieuwe ervaring.
4260215 Probleem opgelost waarbij de geavanceerde limieten voor het delen van een account gebruikmaken van het basisaantal voor delen.
4262499 Probleem opgelost waarbij beheerders op groepsniveau niet de profielen voor gebruikers in hun groep kunnen bewerken
4263315 Probleem opgelost waarbij de tekst in een veld met meerdere regels wordt vergroot wanneer het veld wordt geplaatst en vervolgens groter gemaakt.
4263699 Probleem opgelost waarbij sjablonen die via REST API v6 worden verzonden, resulteren in de fout 'MISC SERVER ERROR'.

 

Interface van startpagina bijgewerkt

Paginalay-out is gewijzigd: de startpagina biedt nu meer ruimte voor functies in de klassieke indeling. Ook zijn de handelingen die het meest worden gebruikt, nu duidelijker beschikbaar.

Klik hier voor een volledig overzicht van de functies op de pagina Start.

 • Een overeenkomst vanuit de bibliotheek starten: als u klikt op de knop Starten vanuit bibliotheek, wordt een pop-up met tabs weergegeven waarmee de gebruiker een bibliotheekdocument of een aangepaste workflow kan selecteren om een nieuwe overeenkomst te beginnen.
Verzenden vanuit bibliotheek
 • Koppelingen (filters) naar de pagina Beheren: Bovenaan de nieuwe startpagina vindt u twee nieuwe koppelingen waarmee u naar de meest algemene wachtrijen gaat op de pagina Beheren:
  • In behandeling: overeenkomsten waarbij u (als gebruiker) bent opgenomen, maar die niet wachten op uw handeling
  • Wachtend op u: overeenkomsten die op uw handeling wachten
Filters voor de pagina Beheren
 • Koppeling naar Evenementen en waarschuwingen: het rapport voor Evenementen en waarschuwingen is toegankelijk via de koppeling EVENEMENTEN EN WAARSCHUWINGEN (rechts van de filterkoppelingen op de pagina Beheren)
Evenementen en waarschuwingen


Updates op pagina Beheren

De nieuwe pagina Beheren is bijgewerkt en bevat nu nog meer belangrijke functies.

Klik hier voor een volledig overzicht van de functies op de pagina Beheren. 

 • Account delen: de optie Account delen staat op de pagina Beheren. Zo kunnen gebruikers hun weergave filteren en alleen de inhoud van een gedeelde account weergeven.
  • Linksboven op de pagina Beheren staat een vervolgkeuzelijst voor filters. De standaardwaarde is Uw overeenkomsten
  • Klik op het caret-pictogram naast Uw overeenkomsten om de filteropties te openen. U kunt aangeven wat u wilt bekijken:
   • Uw overeenkomsten: dit is de standaardweergave die alleen de inhoud bevat die u hebt gemaakt
   • Alle gedeelde overeenkomsten: dit is één tabel met alle overeenkomsten die met u zijn gedeeld
   • Gedeelde gebruikersaccounts: hiermee wordt alleen de inhoud getoond die door de geselecteerde gebruiker wordt gedeeld
   • Gedeelde groepen (geavanceerd delen): hierin staat alle inhoud die eigendom is van een groep en de gebruikers in de groep
  • Bovenaan de lijst met filters is een zoekveld waarmee u alle gedeelde inhoud kunt doorzoeken op letterlijke tekenreeksen

Alle geretourneerde inhoud wordt gesorteerd op basis van dezelfde categorieën als in uw standaardweergave van de pagina Beheren (bijvoorbeeld: Wordt uitgevoerd, Voltooid, Webformulieren, enzovoort), en alle filters werken op dezelfde manier.

Verouderde accounts delen op de nieuwe pagina Beheren
 • Verbeterde zoekfunctionaliteit: klik op het pictogram Filter om de zoekfilters te bekijken
  • Wanneer een filter wordt ingesteld, wordt met een tag aangegeven welke filters actief zijn (Alleen verborgen overeenkomsten, Laatste 24 uur, enz.)
   • U kunt het filter verwijderen door de filteroptie te wijzigen of door te klikken op de X rechts van de filtertag
  • Verborgen inhoud kan worden doorzocht door het filter Verborgen inhoud doorzoeken te selecteren 
   • Het filter Verborgen overeenkomsten retourneert alleen de verborgen inhoud voor de gebruiker
   • Als u geen zoektekenreeks opgeeft, wordt alle verborgen inhoud geretourneerd
  • De geretourneerde records worden gesorteerd op basis van de juiste status (Voltooid, Geannuleerd, enz.) voor overeenkomsten, of op basis van het type voor bovenliggende-onderliggende sjablonen met een groot volume (webformulieren en MegaSign)
   • De geretourneerde "verborgen" objecten kunnen vervolgens naar wens worden weergegeven of verborgen (zie hieronder)
Zoeken naar verborgen objecten
 • Telling voor webformulieren en onderliggende MegaSign-overeenkomsten: de secties Webformulieren en MegaSign op de pagina Beheren tonen het "bovenliggende" object waarmee alle "onderliggende" overeenkomsten worden gegenereerd. Door het bovenliggende object selecteren krijgt u in het rechterdeelvenster snel een indruk van de voortgang, net onder de sectie Acties:
MegaSign-telling
 • Verborgen inhoud zichtbaar maken: alle inhoud die niet aan de gebruiker wordt getoond, kan zichtbaar worden gemaakt. Hiervoor zoekt u naar het verborgen object (bijvoorbeeld met de functie Zoeken op verborgen inhoud) en klikt u op {Object} zichtbaar maken
  • Elk object dat kan worden verborgen, kan ook zichtbaar worden gemaakt (overeenkomsten, webformulieren, MegaSign-overeenkomsten)
  • Als u een overeenkomst zichtbaar maakt, is dat niet van invloed op de ondertekeningscyclus of de status van een overeenkomst in het systeem. 
  • Nadat inhoud zichtbaar is gemaakt, wordt het normale, zichtbare inhoud in de weergave van de gebruiker

Opmerking:

Elke koppeling waarmee u naar verborgen inhoud gaat, biedt u de optie om de inhoud zichtbaar te maken (zoals bijvoorbeeld de koppelingen in het logboek Evenementen en waarschuwingen)

Webformulier zichtbaar maken
 • Zoekresultaten - Eén tabel: bij zoekopdrachten wordt inhoud vaak geretourneerd in verschillende categorieën (zoals Wordt uitgevoerd, Voltooid, Webformulieren, Sjablonen, enz.) 

Na een zoekopdracht is nu de nieuwe optie Alles beschikbaar, bovenaan de kolom Status. Als de gebruiker klikt op de koppeling Alles, worden alle geretourneerde records in één tabel weergegeven:

Zoeken - Gehele tabel

U kunt nog steeds individuele (status) filters selecteren om de gegevensset kleiner te maken.


Betere gebruikerservaring

 • Nieuw ontwerp van e-mailsjabloon: om betere ondersteuning te bieden voor het groeiende aantal apparaten waarmee gebruikers toegang krijgen tot inhoud, is de e-mailcommunicatie naar de klant opnieuw ontworpen, zodat berichten netjes en dynamisch worden aangepast aan elk schermbreedte. 
  • Wijzigingen aan de inhoud:
   • Het pictogram voor overeenkomsten is verwijderd
   • De onderwerpregel voor e-mailverzoeken: 
  Verouderde tekenreeks Nieuwe tekenreeks
E-mailverzoek - Onderwerpregel: Wilt u <Naam overeenkomst> alstublieft <Handeling deelnemer> <Afzender> vraagt om uw <Handeling deelnemer> op <Naam overeenkomst>
Voorbeeld: Wilt u GlobalCorp-clientserviceovereenkomst alstublieft ondertekenen Casey Jones vraagt om uw handtekening op GlobalCorp-clientserviceovereenkomst
Bevestigingsmail - Onderwerpregel: <Naam overeenkomst> tussen <Naam bedrijf> en <Volledige naam ondertekenaar> is ondertekend en gearchiveerd. U hebt <Naam overeenkomst> ondertekend
Voorbeeld: GlobalCorp-clientserviceovereenkomst tussen Adobe en Jane Doe is ondertekend en gearchiveerd. U hebt GlobalCorp-clientserviceovereenkomst ondertekend
 • Opnieuw ontworpen bevestiging na ondertekening: ter ondersteuning van de gewijzigde e-mails is ook de pagina die na ondertekening verschijnt, aangepast, zodat de gebruiker dezelfde ervaring krijgt als bij de pagina's voor e-mail en ondertekening.
Bevestiging

Nieuwe tekstcode-instructie

Er is een nieuwe instructie voor tekstcodes waarmee u de afmetingen van het veld kunt bepalen.

:dimension(width=XXnn, height=YYmm)

 • XX en YY zijn decimale getallen waarmee u waarden tot 5 cijfers achter de komma kunt opgeven
 • nn en mm zijn incrementele waarden voor de afmeting. De beschikbare incrementele typen zijn:
  • pt - "punten" (zoals bij lettertypen) waarbij 1 pt gelijk is aan 1/72e van een inch
   • Als er geen incrementeel type wordt opgegeven in de code, worden punten gebruikt
  • mm - millimeter
  • cm - centimeter
  • in - inch

U kunt incrementele typen ook combineren, zoals: {{occupation_es_:signer1:dimension(width=3.5in, height=10pt) }}

Instructie voor afmetingen

Opmerking:

Als het incrementele type onjuist is of de instructie :dimension niet correct wordt opgegeven, wordt de instructie door de code genegeerd. In dat geval worden de veldafmetingen ingesteld op de waarden binnen de accolades.


Betere controle over het veld "Iedereen" (niet toegewezen velden)

Velden die geen rol hebben of die aan "Iedereen" zijn toegewezen, kunnen worden ingevuld door elke ondertekenaar in de handtekeningencyclus.

Veld die zijn gemarkeerd als "Vereist" moeten door de ontvanger worden ingevuld. Als gevolg hiervan is elk veld dat zowel Vereist is én toegewezen aan "Iedereen", feitelijk een vereist veld voor de eerste ondertekenaar.

Een nieuw besturingselement is toegevoegd om het gedrag van deze combinatie aan instellingen te wijzigen, zodat het veld beschikbaar is voor alle ontvangers, maar alleen vereist voor de laatste ontvanger.

U kunt dit gedrag inschakelen als u beheerder bent op account- of groepsniveau.

Deze instelling geldt voor alle overeenkomsten die worden gemaakt nadat de instelling is gewijzigd. Overeenkomsten in uitvoering worden hierdoor niet beïnvloed.

Besturingselementen voor velden met "Iedereen"


Betrouwbare, veilige en toonaangevende oplossingen

 • Extra CSC-partners: Adobe Sign maakt, als onderdeel van onze doorlopende missie, ook nu weer nieuwe services beschikbaar van toonaangevende providers voor trust-en identiteitsservices, met als doel veilige transacties op basis van de open Cloud Signature Consortium-specificaties. De volgende nieuwe leveranciers worden binnenkort toegevoegd:
  • D-Trust (Bundesdruckerei Group)
  • Digicert + QuoVadis
  • Digidentity
  • iDin
  • Itsme


Mobiele app

 • Nieuw ontworpen weergave bij ondertekenen en invullen van het formulier: de weergave van de overeenkomst op mobiele apparaten is verbeterd:
  • De ruimte op het volledige scherm wordt beter gebruikt:
   • De pagina-inhoud vult nu het hele schermgebied, van de linkerrand naar de rechterrand
    • De weergave kan worden geroteerd van staand naar liggend en vice-versa
   • De koptekst (met logo's) wordt opgevouwen wanneer de gebruiker met het document werkt 
    • Als u helemaal naar boven schuift, wordt het log weer zichtbaar
   • Het privébericht is verplaatst naar het menu Meer opties
   • De titel van de overeenkomst is verwijderd uit de koptekst
  • Betere navigatie tussen velden
   • Het aantal resterende vereiste velden wordt duidelijk vermeld in het midden van de koptekst
   • Wanneer de gebruiker op de knop Start klikt om een formulier in te vullen, wordt de knop Start vervangen door een pijl-rechts (volgende) en een pijl-links (vorige).
    •  Met deze twee knoppen kunt u heen en terug gaan naar de vereiste velden
     • Optionele velden worden genegeerd
  • Betere visuele identificatie van vereiste velden
  • Betere methode voor het voltooien van het proces
   • Wanneer alle vereiste velden zijn voltooid, veranderen de navigatiepijlen in de knop Voltooien.
    • Er worden geen extra visuele elementen in het schermgebied gebruikt
   • De ontvanger kan de inhoud naar wens bekijken en het document opnieuw gaan bewerken wanneer dat nodig is

Hieronder ziet u de verouderde interface (links) en de nieuwe interface (rechts):

Mobiele interface
 • Beter in- en uitzoomen: als u wilt inzoomen op de tekst van een document, beschikt u nu over twee duidelijke verbeteringen:
  • Vloeiend zoomen: met een knijpgebaar kunt u nu direct en vloeiend inzoomen op het scherm
  • Zoomen met dubbeltikken: hiermee schakelt u tussen een volledig ingezoomd gebied op het scherm, en de volledige breedte van het document


Wijzigingen in gebruikerservaringen

Tekstwijziging in menu: Gebeurtenissen/Waarschuwingen gewijzigd naar Meldingen

De naam van de opties Mijn gebeurt/waarschuwing en Gedeelde gebeurt/waarschuwing in het gebruikersmenu is gewijzigd naar Mijn meldingen en Gedeelde meldingen.

De functionele aspecten van de Evenementen en waarschuwingen zijn niet veranderd, alleen de menutekst is gewijzigd.

Tekstwijziging bij Evenementen en waarschuwingen:


Wijzigingen in gebruikerservaringen


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4233360 Probleem gecorrigeerd waarbij de CDS-intrekking niet wordt opgeslagen in bepaalde overeenkomsten.
4243207 Probleem opgelost waarbij de sociale id voor Microsoft Live niet goed functioneert.
4244754 Probleem opgelost waarbij het e-mailadres niet volledig wordt getoond in het e-mailveld als het adres breder is dan het veld.
4250163 Probleem met e-mailuitlijning in iOS opgelost.
4251618 Verbeterde retournering van zeer grote gegevenssets door de API.
4251965 Beter foutbeheer voor documentzichtbaarheid in situaties waarbij er geen velden zijn voor goedkeurders.
4252603 Betere aanpassing van documentformaat bij mobiele apparaten.
4252794 Probleem opgelost waarbij de knop Aanmelden op mobiele apparaten wordt bedekt door het bedrijfslogo.
4253971 Weergaveprobleem opgelost voor de nieuwe pagina Beheren bij gebruikers met de landinstelling nn_NO of nb_NO.
4254549 Verbeterde sorteerfunctie voor bibliotheekdocumenten.
4255042 Grafisch probleem met de pijl in het vervolgkeuzemenu en het contextmenu gecorrigeerd ter ondersteuning van mobiele apparaten.
4255294 Verbeterde conversie van Japanse handtekeningen naar Kanji.
4255915 Probleem opgelost op de nieuwe pagina Beheren waarbij gedownloade overeenkomsten niet worden opgenomen in het auditrapport.
4255968 Het overeenkomstbestand voor de nieuwe beheerpagina is opnieuw geïndexeerd om ervoor te zorgen dat alle metagegevens goed worden weergegeven op de pagina.
4256171 Betere weergave van auteursrechterlijke informatie op mobiele apparaten.
4256175 Probleem opgelost waarbij de pictogrammen voor opties en automatisch opslaan elkaar overlappen op mobiele apparaten.
4256403 Probleem met teruggestuurde e-mails verholpen waarbij waarschuwingen worden geactiveerd en de afzender (in plaats van de ondertekenaar) wordt vastgelegd in het logboek voor gebeurtenissen.
4256537 Oplossing voor een probleem met archiveren waarbij Max_Upload wordt genegeerd en de standaardwaarde wordt toegepast.
4256693 Probleem verholpen waarbij voorwaardelijke velden niet goed functioneren wanneer een valutavalidatie wordt toegepast.
4257470 Probleem verholpen waarbij groepen niet kunnen worden verwijderd indien geredigeerde userIDs aan de groep zijn gekoppeld.
4257753 Acceptatie en rendering van CMYK-afbeeldingen verbeterd.
4257789 Beter beheer van e-mailadressen met een apostrof bij enkelvoudige SSO-aanmelding.
4257972 Probleem verholpen waarbij Max_Supporting_Document_Size geen rekening houdt met de overgenomen waarde.
4258093 Probleem verholpen waarbij een bijgewerkte e-mail met vervaldatum naar meerdere ontvangers dan alleen de huidige kan worden verzonden.
4258199 Probleem opgelost waarbij de accountinstellingen niet goed werden overschreven door de groepsniveau-instellingen vanwege ondertekening.
4258355 Probleem opgelost waarbij externe ondertekenaars die in de wacht staan met Adobe ID-verificatie de volgende fout zien: Bedrijfsaanmelding is niet ingeschakeld.
4258399 Probleem verholpen waarbij bestanden die met beperkte zichtbaarheid via Rest v5 API worden verzonden, alsnog zichtbaar zijn voor ontvangers zonder veldmachtigingen voor het bestand.
4258868 Betere sms-functionaliteit bij bepaalde providers die Engelse tekens verwijderen bij mobiele apparaten met een Noorse landinstelling.
4259038 Beter beheer van e-mails die meermaals worden teruggestuurd.
4259141 Probleem opgelost waarbij OAuth geen verbinding maakt voor applicaties die zich niet op de NA1-shard bevinden.
4259167 De manier waarop definitieve overeenkomsten op de beheerpagina worden bijgewerkt, is verbeterd.
4262428 Probleem met geavanceerd delen op de nieuwe beheerpagina verholpen, waarbij een fout werd gegenereerd bij het openen van een overeenkomst voor weergave.
4262435 Probleem opgelost waarbij accounts zonder hostnaam soms naar de startpagina werden omgeleid bij pogingen om vanaf de nieuwe beheerpagina te ondertekenen.

 


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4203428 Verbeterde datumberekeningen zodat letterlijke tekenreeksen nu zijn toegestaan in de opgemaakte uitvoer. 
4242619 Verbeterde e-mailcommunicatie naar de eerste ondertekenaar als de afzender als eerste ondertekent en de overeenkomst via API wordt gemaakt.
4248221 Probleem verholpen waarbij een vervaldatum die is gedefinieerd in een aangepaste workflow de standaardinstelling op Groepsniveau gebruikt in plaats van de expliciete workflowinstelling.
4251201 Oplossing van een probleem dat kan optreden wanneer een gebruiker die van groepsbeheerder wordt bevorderd tot accountbeheerder niet de volledige gegevenslijst retourneert bij het uitvoeren van een rapport.
4251596 Correctie van een fout die kan optreden bij het gebruik van digitale handtekeningen met Mega Sign.
4253608 Verbetering van de regels voor het toestaan van ontwerpen voor aangepaste workflows die bibliotheeksjablonen bevatten.
4253866  De tekst van de knop Verzenden op de ontwerppagina past zich nu beter aan de rol van de gebruiker aan. Als de gebruiker bijvoorbeeld een fiatteur is, wordt de tekst bijgewerkt naar '’Goedkeuren, dan Verzenden'’.
4255031 Oplossing van een status die ertoe leidde dat een API-aanroep '’Get/agreements/id'’ de volgende fout retourneerde: '’MISC_SERVER_ERROR'’. 
4255875 Correctie van een status waarbij een verborgen bibliotheeksjabloon nog zichtbaar is voor andere gebruikers in dezelfde groep als de eigenaar van de sjabloon.
4256016 Het geavanceerd delen van accounts is verbeterd, meer dan 100 shares zijn nu toegestaan.
4256152 Correctie van het volgende probleem: de geselecteerde Voorwaarden en bepalingen worden opnieuw ingesteld op de standaardwaarden als het account via de back-end wordt gewijzigd.
4256393 Correctie van het volgende probleem: groepsbeheerders zien de optie voor het opnemen van workflows niet in hun rapporten.
4256405 Correctie van de volgende workflow: door API gegenereerde URL's voor ondertekening openen nu naar behoren de overeenkomst in plaats van de aanmeldingspagina.
4256530 Correctie van het volgende probleem: een aangemelde beheerder kan het e-mailadres niet instellen als de automatische delegatiewaarde voor zijn of haar gebruikers.
4256892 Verbeterde verwerking van API Webhook-verzoeken waarbij de GET-reactie van het eindpunt 204 is en de hoofdtekst geen inhoud heeft.
4257173 Correctie van het volgende probleem: gebruikers die zijn aangemeld als een andere partij (via geavanceerd delen) hebben geen toegang tot de auditrapporten voor overeenkomsten.
4257455 Betere registratie van groepswijzigingen die worden aangebracht via de back-end van de toepassing. 
4257786 Correctie van het volgende probleem: een OAuth-token kan het laden van de lijst met toegangstokens verhinderen.

 

Nieuwe instellingen

Custom_Settings_For_Sign_Mobile_App

Als onderdeel van de nieuwe updates van de mobiele Adobe Sign-app is er een nieuwe instelling waarmee accountbeheerders de opties Downloaden, Afdrukken en Delen kunnen uitschakelen in de mobiele iOS-apps van gebruikers in een bedrijf.

 • Beheerders met accounts voor ondernemingen die de opties voor het downloaden, afdrukken en delen van een PDF op een mobiel apparaat willen onderdrukken, kunnen contact op nemen met hun Succes Managers om de instelling te configureren.

 

ALLOW_MISMATCHED_SCOPED_LIBRARY_DOCUMENTS 

Klanten die met aangepaste workflows werken en telkens een foutbericht ontvangen dat het documentbereik niet overeenkomt, kunnen dit foutbericht onderdrukken voor hun gebruikers.

Hierdoor wordt het onderliggende probleem (ervoor zorgen dat de documenten binnen een geoorloofd gebruiksbereik vallen) niet opgelost, maar op deze manier kunnen deze workflows zonder onderbreking worden gebruikt terwijl de beheerder eraan werkt om de machtigingsniveaus voor het document aan te passen aan de groepen met personen die de documenten gebruiken.

Beheerders die deze foutmeldingen willen onderdrukken, kunnen contact opnemen met hun Succes Managers en verzoeken dat deze back-endfunctie wordt ingeschakeld.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4205798 Probleem verholpen waarbij de Comb-eigenschap niet wordt toegepast op veldgegevens die zijn gevalideerd met een reguliere expressie.
4210348 Knopinfo voor handtekeningopties verbeterd wanneer bepaalde opties worden onderdrukt.
4230234 De Adobe Sign-verificatiemethode is verbeterd, zodat de ontvanger nu na verificatie beter wordt gerouteerd.
4230920 Verbeterde functionaliteit van de Adobe Sign-verificatiemethode voor accounts die rechtstreeks worden geverifieerd door Adobe Sign.
4244029 Probleem gecorrigeerd waarbij sommige parallelle transacties niet de fase voor vooraf invullen aanroepen tijdens het verzenden.
4248866 Probleem gecorrigeerd waarbij klanten met een federale id-verificatie, in een verificatielus belanden als Adobe Sign-verificatie wordt toegepast.
4249719 Probleem gecorrigeerd waarbij twee exemplaren van de e-mails Ondertekend en Gearchiveerd naar de automatische cc worden verzonden indien de optie Verzenden is ingesteld op Geen.
4249804 Verbeterd verificatieproces voor externe ondertekenaars die zich normaal gesproken via een federale id verifiëren en worden gevraagd om Adobe Sign-verificatie te gebruiken.
4250273 Foutstatus (voor webformulieren) gecorrigeerd die actief wordt als het account wordt ingesteld om interne ondertekenaars te verifiëren via Adobe Sign-verificatie.
4251029 Probleem opgelost waarbij twee overeenkomsten worden gegenereerd als de overeenkomst via een API is gemaakt, en de ontvanger drie (of meer) niveaus voor automatische delegatie heeft ingeschakeld.
4251621 Status gecorrigeerd waarbij een foutbericht verschijnt bij overeenkomsten die via een workflow met wachtwoordverificatie zijn gegenereerd.
4251785 Probleem opgelost waarbij de datum niet correct volgens de Amerikaanse notatie wordt weergegeven.
4251873 Verbeterde verwerking van vervangen ondertekenaars wanneer de nieuwe ontvanger ook is opgenomen in de cc-lijst.
4251941 Probleem gecorrigeerd waarbij de afmetingen van het handtekeningenblok toenemen na verzending.
4251964 De pagina Verzenden van de Workflow-ontwerper komt nu beter overeen met de algemene verzendpagina ten aanzien van de ontvangersvalidatie en de sortering van validatiemethoden.
4252575 Betere consistentie van tijdstempel voor ontvangers die digitale handtekeningen gebruiken.
4253218 Betere zoekfunctionaliteit wanneer de e-mail een apostrof bevat.
4253339 Probleem verholpen waarbij berekende velden niet goed functioneren als ze afhankelijk zijn van voorwaardelijke velden die zijn toegewezen aan de rol "Iedereen".
4253448 Duidelijkere e-mailinstructies voor het delegeren van een overeenkomst.
4253459 Probleem gecorrigeerd waarbij het privébericht niet correct worden geleverd als de overeenkomst is gedelegeerd via een API.
4253913 Status gecorrigeerd waarbij de activering door workflow-overeenkomsten het foutbericht genereert dat de overeenkomst al is gewijzigd.
4254526 Rapportinstellingen verbeterd, zodat het hernoemen of configureren van het standaardrapport en het exporteren van het CSV-bestand nauwkeuriger in het rapport worden vermeld.
4254529 Probleem gecorrigeerd waarbij formuliervelden met een standaardwaarde kunnen worden beschadigd wanneer deze via een API worden opgehaald.
4254966 Betere Franse lokalisatie in de instructies voor met de hand geschreven handtekeningen.
4255051 Grammaticale fout gecorrigeerd in herinneringsbericht op de beheerpagina voor de lokalisatie Noors-Bokmal.
4255321 Betere berichtgeving aan gebruiker bij Adobe Sign-aanmelding via SAML voor een inactieve gebruiker.
4255393 Probleem gecorrigeerd waarbij algemene machtigingen voor delegatie en ondertekening ervoor zorgen dat bepaalde instellingen worden gewijzigd.
4255932 Probleem gecorrigeerd waarbij sommige verborgen workflows, alsnog zichtbaar worden op het klassieke starttabblad.
4256316 Toegang tot webhooks uitgebreid voor hele oude Enterprise-accounts
4257009 Hyperlinkvelden zijn verbeterd, zodat ze niet meer een ontvangerstoewijzing verwachten.

 

Updates op pagina Beheren

De nieuwe beheerpagina is een configureerbare component in het menu Account. In deze release kunt u uw MegaSign- en webformuliersjablonen (en overeenkomsten) bekijken en beheren vanaf deze nieuwe pagina.

 • Overzichtsweergave voor MegaSign: De nieuwe beheerpagina biedt een volledige visualisatie van MegaSign-overeenkomsten, zowel als het volledige (bovenliggende) object of als de afzonderlijke (onderliggende) overeenkomsten. (Klik hiervoor op de optie Overeenkomsten weergeven.)
 • Overzichtsweergave voor webformulieren: Net als bij MegaSign-objecten biedt de nieuwe beheerpagina een volledige visualisatie van webformulierovereenkomsten, zowel als het volledige (bovenliggende) object of als de afzonderlijke (onderliggende) overeenkomsten. (Klik hiervoor op de optie Overeenkomsten weergeven.)

 

Standaarddatumnotatie voor ontworpen datumvelden

Beheerders kunnen de standaardnotatie voor de datumvelden selecteren die aan de sjablonen zijn toegevoegd via de ontwerptool van Adobe Sign.

De standaardnotatie wordt gebruikt, tenzij expliciet een andere notatie wordt ingesteld in de argumenten voor de veldeigenschappen of -tags.

standaardnotatie voor datums

Bijgewerkte berichten voor klanten die instellingen voor documentretentie gebruiken

Als klanten dergelijke instellingen voor hun overeenkomsten hebben geconfigureerd, ontvangen ze een nieuw (uitgebreid) bericht op hun e-mails.

Ondertekenaars wordt aangeraden om een eigen kopie van de overeenkomst te downloaden voordat de retentieperiode van het account wordt bereikt.

Retentiebericht

Identiteitsrapport ondertekenaar

Er is een nieuw documentobject geïntroduceerd om de informatie over de identiteit van ondertekenaar vast te leggen wanneer een overheids-id wordt gebruikt. Dit document wordt op discrete wijze opgeslagen en geopend.

Rapporten over de identiteit van de ondertekenaar blijven met de andere transactiegegevens in het Adobe Sign-systeem staan totdat deze worden verwijderd door middel van retentie of een AVG-handeling.

U kunt de API-documentatie hier doornemen >

Identiteitsrapport ondertekenaar

 

Nieuwe Cloud Signature Consortium-providers

De volgende providers zijn toegevoegd aan het Cloud Signature Consortium:

 • Universign
 • Trans Sped MSign
 • Finnish Trust Network (beperkt)


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4205952 Probleem opgelost waarbij de Samsung-browser niet correct in- of uitzoomt.
4210358 In-app-messaging toegevoegd om niet toegewezen velden in parallelle workflows te identificeren.
4220968 Oplossing voor een probleem waarbij meerdere tekstvelden met telefonische validatie in een Acrobat-formulier de notatie voor de validatie niet behouden.
4235203 Verbeterde systeemreactie bij het automatisch toevoegen van handtekeningpagina's aan een overeenkomst waarbij de limiet voor het aantal pagina's wordt overschreden.
4239582 Voorwaarde verbeterd waarbij de overeenkomststatus niet wordt bijgewerkt nadat alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend.
4242240 Probleem gecorrigeerd zodat widgets voortaan correct worden geopend op de iPhone 4/5 en de iPad Mini.
4244922 Probleem gecorrigeerd waarbij gedeelde accounts afzonderlijke overeenkomsten niet correct kunnen delen.
4245080 Probleem gecorrigeerd waarbij bestandsbijlagen in de widget niet in de juiste volgorde achter elkaar staan na ondertekening.
4245159 Probleem met de voorwaarde 'Ongeldige aangepaste workflow-id' verholpen wanneer een gebruiker wil overschakelen naar de account van een andere gebruiker om een workflow te verzenden.
4245566 Probleem gecorrigeerd waarbij een voorwaardelijk veld verdwijnt wanneer de ondertekenaar wordt vervangen door de ondertekenende groep die gebruikmaakt van de API.
4246638 Status verbeterd waardoor een overeenkomst mislukt als een digitale handtekening wordt gedelegeerd.
4248174 Oplossing voor een status voor workflows die mislukt als de transactie wordt gestart door te schakelen naar een andere gebruikersaccount.
4248543 Probleem opgelost waarbij het gebruik van een gecodeerde JPEG-afbeelding met CMYK-kleuren ervoor zorgt dat de handtekening niet kan worden geplaatst.
4248560 Verbeterde functie waarmee afzenders die ook 'Gecertificeerde ontvangers' zijn, hun overeenkomsten kunnen annuleren.
4248836 Verbeterde verwerking van apostroffen in e-mailadressen.
4249995 Probleem verholpen waarbij de onjuiste datumnotatie wordt weergegeven wanneer de landinstelling is ingesteld op pt-PT (Portugees; Portugal).
4250288 Oplossing voor een probleem waarbij het bericht met e-mailinstellingen terug wordt ingesteld naar een standaardtekenreeks wanneer de instellingen worden aangepast door het back-endsysteem.
4250448 Oplossing voor een probleem waarbij de lettertypen in een formulierveld geen rekening houden met de afmetingen van het individuele veld indien een identiek veldnaam wordt toegepast.
4250614 Verbeterde formuliervelden zodat de markering 'Vereist' beter wordt geplaatst en de inhoud niet wordt bedekt.
4250618 Probleem verholpen waarbij de onjuiste datumnotatie wordt weergegeven wanneer de landinstelling is ingesteld op pt-BR (Portugees; Brazilië).
4250793 De plaatsing van het Adobe Sign-log is verbeterd, zodat er nu geen overlapping is met de optie 'Aanmelden' op mobiele apparaten. 
4250943 Probleem verholpen waarbij een de e-mail van een vervangen ondertekenaar de naam van de vorige ondertekenaar bevat.
4251225 Probleem verholpen waarbij de getalopmaak in tekstvelden niet correct wordt opgeslagen als de landinstelling is ingesteld op Japans.
4251324 Probleem verholpen waarbij tekstvelden met getalnotatie het minteken niet weergeven als het eerste getal in de tekenreeks 0 is.
4251619 Verbeterde SAML-functionaliteit zodat beheerders de gebruikers uit de standaardgroep kunnen verplaatsen naar hun groep.
4251626 Probleem verholpen met de workflow voor licentieprovisioning voor Sign op de algemene Adobe Admin Console.
4251654 Betere lay-out van de herinneringen voor MegaSign-transacties om ervoor te zorgen dat de inhoud altijd duidelijk is.
4251890 Verbeterde verwerking van bestanden die worden gekoppeld van Google Drive.
4252596 Probleem verholpen waarbij herinnerings-e-mails opnieuw kunnen worden verzonden wanneer de vervaldatum wordt gewijzigd.
4252683 Correctie van de landcode op de beheerpagina wanneer de taal is ingesteld als Duits.
4252873 Probleem verholpen waarbij de individuele accountgebruikers worden toegevoegd aan Enterprise-accounts met verhoogde bevoegdheden.
4253151 Probleem verholpen waarbij een gedelegeerde ondertekenaar onjuiste berichten ontvangt bij het toepassen van zijn of haar handtekening.
4253187 Oplossing voor een probleem met iOS-apparaten waarbij het foutbericht 'Unknown' (ext.) wordt getoond bij het downloaden van een ondertekende overeenkomst.
4253876 Team- en proefaccounts bijgewerkt zodat alle geavanceerde veldopties correct beschikbaar zijn.
4254263 De beheerpagina is verbeterd, evenals de weergave van overeenkomsten.

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4250978 Geavanceerd delen van accounts: onverwerkte fout bij vooraf invullen namens een andere gebruiker.
4247891 Webhooks bijgewerkt voor betere foutcontrole op de inhoud van antwoordtekst.
4219151 Onjuiste interpretatie van apostrof in berichtsjablonen.
4246162 Groepslidfout bij geavanceerd delen van accounts.
4247842 E-mails van afzender worden tweemaal weergegeven in het staafdiagram voor rapporten.
4244546 Vanuit SalesForce verzonden herinneringen worden nu en dan verwijderd.
4229436 Onjuiste SAML-omleiding met gedeactiveerde ondertekenaar.
4245529 De regels voor het opnieuw instellen van het wachtwoord zijn versterkt ter voorkoming van beveiligingsaanvallen.
4246894 Onregelmatig optredende vertragingen bij het renderen van formulieren wanneer een ingesloten iframe op de iPad wordt gebruikt.
4245453 Onregelmatig optredend probleem met SSO-aamelding opgelost.
4232884 Update ter ondersteuning van het doorgeven van de datumnotatie in 2 verschillende datumvelden.
4246478 Correctie van tekencodering voor ondertekening.
4221319 Tijdens het downloaden van inhoud van de pagina Privacy was het controlerapport niet gekoppeld aan de digitaal ondertekende overeenkomst.

Webformulieren (eerder widgets genoemd)

'Widgets' worden nu 'webformulieren' genoemd. Alle verwijzingen naar widgets in de gebruikersinterface zijn aangepast. De algemene structuur en functie van de pagina Webformulieren zijn hetzelfde gebleven.

April 2019 - Webformulieren

Startpagina (voorheen het Dashboard)

De naam van de pagina Dashboard is gewijzigd in 'Startpagina'. Alle verwijzingen naar de pagina Dashboard zijn aangepast.

April 2019 - het tabblad Startpagina

Indeling van de startpagina

Er is een nieuwe, optioneel beschikbare startpagina. Deze nieuwe startpagina bevat de meest gebruikte functies, terwijl functies die veel gebruikers niet gebruiken van de pagina zijn verwijderd.

 • Aanvankelijk wordt deze nieuwe pagina alleen geïmplementeerd voor de serviceniveaus voor teams en individuele gebruikers.
  • De optie om de nieuwe indeling te gebruiken wordt beschikbaar gesteld voor de andere serviceniveaus naarmate meer geavanceerde functies op de pagina worden opgenomen.
 • Gratis accounts, individuele accounts en teamaccounts die vóór de release zijn aangemaakt kunnen via een optie op het scherm schakelen tussen de nieuwe stijl de klassieke stijl
  • Voor nieuwe accounts is alleen de nieuwe stijl beschikbaar

Meer informatie over de nieuwe indeling van de startpagina vindt u hier >

April 2019 - Nieuwe indeling van de startpagina

Indeling van de pagina Beheren

Er is een nieuwe, optioneel beschikbare pagina Beheren. Deze nieuwe pagina Beheren is ontworpen om de inhoud van gebruikers beter terug te vinden en te filteren.

 • De nieuwe stijl van de pagina Beheren wordt gefaseerd geïmplementeerd. In deze release wordt de belangrijkste functionaliteit beschikbaar gesteld. In toekomstige releases wordt meer functionaliteit toegevoegd. Tot de elementen die in deze beginfase niet worden ondersteund, behoren:
  • Account delen
  • Granulaire revisie van webformulieren
  • Granulaire Mega Sign-revisie
 • Individuele accounts en teamaccounts die vóór de release zijn aangemaakt kunnen begin juni via een optie op het scherm schakelen tussen de nieuwe stijl en de klassieke stijl. 
  • Business- en Enterprise-klanten kunnen beschikken over aanvullende besturingselementen in de beheerinterface om de nieuwe pagina Beheren beschikbaar te stellen. 
   • De besturingselementen voor de nieuwe pagina Beheren worden voor bestaande klanten begin juni geïmplementeerd.
  • Voor nieuwe accounts is alleen de nieuwe stijl beschikbaar

Meer informatie over de nieuwe indeling van de pagina Beheren vindt u hier >

April 2019 - pagina Beheren

De pagina Overeenkomst weergeven

De 'nieuwe' pagina Overeenkomst weergeven (geïntroduceerd in de release van juni 2018) is nu de standaard voor nieuwe accounts en het besturingselement in de beheerinterface is verwijderd. Accounts die een andere versie van de pagina Overeenkomst weergeven willen gebruiken, dienen contact op te nemen met hun Success Manager om de instelling te laten wijzigen

 • De nieuwe pagina Overeenkomst beheren is standaard ingeschakeld voor de nieuwe pagina Beheren

 

Instellingen voor digitale handtekeningen

De beheerinstellingen voor digitale handtekeningen hebben nu een eigen tabblad in de lijst met beheerinstellingen.

April 2019 - Tabblad Digitale handtekening

Menu Beheer bijgewerkt

Verschillende updates zijn toegevoegd zodat beheerders hun gebruikers en toegang tot functies beter kunnen beheren:

 • Verbeterd gebruikersbeheer - beheerders hebben rechtstreekse controle over de gebruikersprofielelementen van hun gebruikers. Dit omvat het wijzigen van de naam, het bedrijf en de functie, even als het in gang zetten van het proces om hun e-mailadres te wijzigen

Meer informatie over gebruikersbeheer vindt u hier >

April 2019
 • Account-/groepscontrole over Invullen en ondertekenen, Mega Sign, webformulieren en bibliotheeksjablonen - er zijn geavanceerde methoden voor het genereren van documenten toegevoegd aan de beheerderselementen voor de interface, zodat beheerders de toegangspunten voor webformulieren, Mega Sign, bibliotheeksjablonen en Invullen en ondertekenen kunnen inschakelen op account- en/of groepsniveau.
  • Bestaande accounts behouden dezelfde ervaring (ten aanzien van toegang) als vóór de release

Volg de onderstaande koppelingen voor meer informatie over:

April 2019 - besturingselementen

Opgesplitste documenten downloaden

Voor overeenkomsten die zijn gemaakt op basis van meerdere geüploade bestanden, kan de PDF van de volledige overeenkomst of kunnen de afzonderlijke bestanden van de pagina Beheren worden gedownload.

April 2019

Verbeterde velddetectie

Automatische velddetectie is verbeterd. Velden in de buurt van een handtekeningveld worden beter geïnterpreteerd en de aard van deze velden kan beter worden voorspeld. (Als een veld bijvoorbeeld vlak bij een handtekeningveld wordt verwacht en wordt uitgelijnd achter tekst die de suggestie van een 'datum' wekt, wordt een datumveld geplaatst in plaats van een gewoon tekstveld.)

Meer informatie over automatische velddetectie >

 

Meer functies

Voor servicelagen onder Enterprise-niveau zijn enkele uitgebreide functies toegevoegd:

 • Business
  • Het veld Betaling is beschikbaar gesteld
  • Invuller van formulier toegevoegd aan de beschikbare rollen van ontvangers
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts, terwijl voor bestaande accounts hun huidige instelling gehandhaafd blijft
 • Team
  • De nieuwe stijl van de startpagina is ingeschakeld voor nieuwe accounts, bestaande accounts blijven de klassieke stijl zien. Voor alle accounts wordt een schakeloptie weergegeven
  • Mega Sign is nu beschikbaar voor alle accounts
  • Webformulieren zijn nu beschikbaar voor alle accounts
  • Het veld Betaling is beschikbaar gesteld
  • Geavanceerde formuliervelden zijn beschikbaar gesteld. Hiertoe behoren bijlagen, berekende en voorwaardelijke velden, geavanceerde validaties en stempels/inline-afbeeldingen
  • Fiatteur en Invuller van formulier zijn toegevoegd aan de beschikbare rollen van ontvangers
  • Waarschuwingen zijn beschikbaar gesteld
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts, terwijl voor bestaande accounts hun huidige instelling gehandhaafd blijft
 • Individual
  • De nieuwe stijl van de startpagina is ingeschakeld voor nieuwe accounts, bestaande accounts blijven de klassieke stijl zien. Voor alle accounts wordt een schakeloptie weergegeven
  • Alle individuele gebruikers melden zich aan op de pagina Startpagina
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts, terwijl voor bestaande accounts hun huidige instelling gehandhaafd blijft
  • Gratis
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor alle accounts

 

Verbeteringen op het gebied van digitale handtekeningen

 • Verbeterde ondertekening - De ondertekeningservaring is gestroomlijnd, zodat ondertekenaars minder dialoogvensters te zien krijgen. Meer informatie over de configureerbare opties >
 • Afzonderlijke besturingselementen voor ondertekening in de cloud en lokale ondertekening - Beheerders op account- of groepsniveau kunnen het gebruik van ondertekeningscertificaten in de cloud en/of lokale ondertekeningscertificaten al dan niet toestaan wanneer de ontvangers een digitale handtekening toepassen
  • Voor bestaande accounts zijn beide instellingen ingeschakeld om na de update een consistente service te kunnen waarborgen 
April 2019 - lokaal gecertificeerde handtekeningen toegestaan
 • CSC-partner van uw voorkeur - Ontvangers zien een koppeling voor het maken van een nieuwe digitale handtekening in de ondertekeningsinterface tijdens het handtekeningproces. Beheerders kunnen onder deze koppeling hun eigen URL naar een aangepaste pagina invoegen. Deze pagina kan worden gebruikt om de ondertekenaars te begeleiden bij het maken van een digitaal certificaat voor de gewenste provider (of andere door u gekozen instructies/inhoud)
  • U kunt interne ontvangers desgewenst een andere URL aanbieden
April 2019 - Aangepaste URL voor de IdP van de digitale handtekening


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4182083 De auditlogboekgebeurtenis is bijgewerkt: wanneer een e-mail is geopend, wordt nu "E-mail weergegeven door [ontvanger]" vermeld.
4208271 Er is een probleem opgelost waarbij de koppeling Mij toevoegen een onjuiste tekenreeks invoegde.
4215863 Correctie van een tekstfout waarbij de landcode +61 een onjuiste landnaam retourneerde:
bij het verzenden van een overeenkomst of webformulier of bij het delegeren van een overeenkomst met gebruik van REST API, verschijnt een nieuw veld in het model - "countryIsoCode". Dit veld staat onder het veld "phoneInfo" en bepaalt samen met het veld "countryCode" voor welke provincie telefonische verificatie wordt ingesteld (twee landen kunnen dezelfde countryCode hebben, zoals bijvoorbeeld de VS en Canada, en daarom onderscheiden we ze van elkaar door countryIsoCode toe te voegen: US (voor gebruikers in de VS) en CA (voor Canada)).
4224881 Er is een probleem opgelost waarbij via de startpagina geladen overeenkomsten leeg werden weergegeven.
4229971 Oplossing voor een status waarin overeenkomsten met een inline-afbeelding niet altijd de e-mail Ondertekend en gearchiveerd naar de afzender verstuurden.
4232573 Er is een situatie opgelost waarbij de indicator "Vereist" voor een veld na het invullen van het veld niet uit beeld verdween.
4233694 Oplossing voor een status waarbij een overeenkomst naar de onjuiste sectie van de pagina Beheren werd omgeleid na geslaagde uitvoering van de transactie.
4234320 Er is een probleem in v5 REST opgelost waarbij Alleen ik onderteken- en Invullen en ondertekenen-overeenkomsten niet de overeenkomst-id retourneerden.
4234694 Bij het aanpassen van een bestaande overeenkomst is de functie voor veldherkenning nu beschikbaar als de gebruiker naar de ontwerppagina gaat. De functie voor veldherkenning wordt uitgevoerd als deze functie ingeschakeld is / ter beschikking staat van de gebruiker.
4235050 Er is een probleem met de graphics opgelost waarbij de randen van formuliervelden op de ondertekeningspagina anders werden weergegeven.
4235155 Verbeterde navigatie van de markering 'Volgend veld' om de typen afbeeldingsvelden beter te kunnen beheren.
4235452 Verbeterde rapporten om de status van overeenkomsten vóór het invullen beter te kunnen aangeven.
4235732 Er is een probleem opgelost waarbij v5 REST niet altijd de documentnaam retourneerde na gebruik van GET /agreements/{agreementID}/documents.
4236359 Er is een probleem opgelost waarbij de e-mail Ondertekend en gearchiveerd wel werd verzonden, maar niet werd ontvangen als wachtwoordbeveiliging was ingeschakeld.
4236644 Er is een probleem opgelost waarbij op de VS ingestelde datumnotatie tot corruptie in de datumtekst leidde.
4237182 Sessiebeheer voor DC-gebruikers is verbeterd, zodat de inhoud op de juiste wijze wordt geopend (geen lege pagina's meer).
4238264 Bij het aanroepen van "GET/agreements/{agreementId}" in REST v5, wordt <firstname lastname (email)> geretourneerd in het veld "description" van de gebeurtenissen in plaats van <firstname lastname>.
4239679 Er is een weergaveprobleem opgelost wanneer geavanceerd delen van accounts wordt gebruikt en de gebruiker naar wie overgeschakeld is inhoud heeft die door een derde partij wordt gedeeld.
4239688 Er is een probleem opgelost waarbij de optie om een ondertekende kopie te uploaden niet beschikbaar was voor aangepaste workflows met gedelegeerde ondertekenaars.
4239704 Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen rapportgegevens konden exporteren.
4239823 Er is een zeldzaam probleem opgelost waarbij een fout werd getriggerd wanneer op het tabblad Privacy naar een e-mailadres werd gezocht.
4240803 Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomststatus in geval van delegatie niet goed werd bijgewerkt.
4240809 De aan de set Alleen afzender geassocieerde informatie over de setnaam blijft behouden en wordt in daaropvolgende API-aanroepen geretourneerd. De workflow wordt bovendien niet langer behandeld als Afzender ondertekent eerst en ook de associatie met de aangepaste functionaliteit van de workflow Afzender eerst ondertekenen, zoals na Verzenden naar de eSign-pagina gaan, e-mails Geen handtekening, etc., is nu verwijderd.
4240919 Verbeterde documentatie rond 'MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS' bij het bijwerken van een gebruiker.
4241489 Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die zijn toegevoegd via de admin console geen e-mails konden ontvangen in geval van een verplaatsing tussen shards.
4241493 Er is een probleem opgelost waarbij lokale handtekeningen niet als optie werden getoond voor sommige digitale handtekeningen. Met ingang van versie 10.3 kunnen klanten overeenkomsten die zijn verzonden vanuit een groep zodanig configureren dat digitale handtekeningen uitsluitend worden toegepast door downloaden en ondertekenen met Acrobat. Digitale handtekeningen in de cloud kunnen dan niet worden gebruikt.
4242208 Het veld Datum is verbeterd, zodat aan één ontvanger nu meerdere verschillende datums kunnen worden gekoppeld in dezelfde overeenkomst.
4243893 Er is een fout opgelost waarbij het e-mailadres van de interne gebruikers niet correct werd weergegeven in het auditrapport.
4243953 Er worden nu consistent standaardafmetingen (breedte en hoogte) gebruikt voor het veld Digitale handtekeningen wanneer een overeenkomst met digitale-handtekeningvelden wordt gemaakt, ongeacht hoe het veld wordt geplaatst (tekstcode of slepen en neerzetten).
4244195 Het volgende probleem is opgelost: verschuiving in de tijd (in seconden) van het tijdstempel van het ondertekende document en het auditrapport als de reden voor ondertekening is ingeschakeld.
4244712 Er is een fout opgelost waarbij gebruikers geen overeenkomsten kunnen verzenden met Google Team Drive.
4244858 Het volgende is opgelost: een zeldzaam probleem waarbij een groot aantal e-mails Ondertekend en Gearchiveerd naar dezelfde ontvanger worden gestuurd.
4245053 Er is een fout opgelost waarbij een gedelegeerde ondertekenaar een schriftelijke handtekening probeert toe te passen waarbij hij/zij de oorspronkelijke ondertekenaar blokkeert zodat deze geen handtekening meer kan toepassen.
4245178 Er is een fout opgelost waarbij de digitale handtekeningen die een reden voor ondertekening gebruiken de ondertekeningsdatum bedekten. 
4247378 Er is een fout opgelost waarbij het actieve gebied van de navigatiepijl buiten het pictogram uitsteekt.
4247303 Er is een fout opgelost waarbij hyperlinks naar specifieke pagina's niet werkten in de mobiele toepassing (Android en IOS).

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4227560 Er is een probleem opgelost waarbij de verificatie-URL (voor OAuth-processen) niet functioneerde wanneer de SAML-modus was ingesteld op Verplicht. 
4232039 Er is een vertragingsprobleem opgelost in nieuwe workflows die werden ingevoerd in de selectielijst voor workflows.
4243078 Er is een fout opgelost met op afbeeldingen gebaseerde handtekeningen die een datum-/tijdstempel weergaven in de ondertekeningsinterface.
4243910 Er is een fout opgelost in v5 API waarbij herinneringen geen Mega Sign-transacties triggerden.
4243918 Er is een fout opgelost waarbij 'Knijpen voor in- of uitzoomen' niet werkte op Android-tablets.
4244022 Het ticketsysteem werd verbeterd zodat wijzigingen van het e-mailadres van een gebruiker op een meer elegante manier worden beheerd.

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4207768

Verbeterde gebruikersinterface voor PIN- en OTP-scherm dat niet goed wordt weergegeven op mobiele apparaten.

4223649

De beschrijving voor de hulppictogrammen voor het annuleren en verwijderen van overeenkomsten is verbeterd.

4236140

Een datumindeling voor veldvalidatie is verbeterd.

4236147

Een probleem met de sectie Bestand is opgelost zodat deze correct wordt weergegeven in de gebruikersinterface voor de nieuwe aangepaste workflow.

4238650

Er is een probleem opgelost in sommige accounts waarbij de functie Rollen van ontvangers die zijn toegestaan niet werd weergegeven.

4238855

Er is een probleem opgelost waarbij het toevoegen van formuliervelden met API v6 aan een overeenkomst met 2 parallelle goedkeurders en 1 ondertekenaar leidde tot de toevoeging van een handtekeningenblok voor de ondertekenaar.

4239831

Er is een probleem opgelost waarbij een bericht dat werd verzonden in het Koreaans, niet kon worden ondertekend met de optie voor mobiele apparaten.

4240827

Er is een fout opgelost waarbij documenten onder de wachtrij Geannuleerd/geweigerd een fout kregen waarin staat dat de details voor deze overeenkomst op dit moment niet kunnen worden weergegeven.

4240995

Er is een probleem opgelost waarbij de ontvanger geen sms ontving voor het gebruik van de optie voor mobiele apparaten voor de handtekening.

4241012

Er is een probleem opgelost waarbij het aanroepen van PUT /agreements/{agreementId}/formFields met null-waarden een generieke fout (server 500-fout) veroorzaakte.

4241062

Er is een probleem opgelost waarbij het maken van het API-endpoint PUT /agreements/{agreementId}/state af en toe een fout ('MISC_SERVER_ERROR') genereerde.

4241374

Er is een fout opgelost waarbij de breedte en hoogte van de velden in een sjabloon niet werden opgeslagen.

4241381

Er is een probleem opgelost waarbij een onjuiste widgetverificatie-e-mail werd verzonden naar de ondertekenaars van een widget.

4241723

Er is een probleem opgelost met behulp van telefoonverificatie vanaf de ingesloten verzendpagina in de Ariba-integratie.

4242529

Er is een probleem opgelost waarbij BAD_REQUEST-fouten werden getriggerd bij het maken van een POST/Widgets- en POST/Agreements-aanroep via de REST Swagger-toepassing.

4243026

Er is een situatie opgelost waarbij het naamveld van een overeenkomst automatisch werd ingevuld met het e-mailadres van de afzender bij het gebruik van een Chrome-browser.

4243046

Er is een fout opgelost die optrad wanneer werd geklikt op een DigSig-overeenkomst met meerdere bestanden die is ondertekend met downloaden van meerdere bestanden ingeschakeld.

4243067

Er is een probleem opgelost waarbij postSign redirectUrl niet fucntioneerde in POST /megaSigns.

4243073

Er is een time-outprobleem opgelost bij het aanroepen van de API GET agreements/agreementId/documents.

4243184

Er is een probleem opgelost waarbij de laatste aanmelding in de gebruikersinstellingen de aanmeldingstijd van de beheerder in plaats van die van de gebruiker weergaf.

4243252

Er is een probleem opgelost waarbij KBA/ PhoneAuth-verbruik niet werd bijgewerkt in SOUP.

4243285

Er is een probleem opgelost waarbij de afzender meerdere ontvangertijdvakken in één transactie bezette.

4243366

Er is een probleem opgelost waarbij widgets zonder een shardvoorvoegsel niet correct werden weergegeven in de browser.

4243589

Er is een probleem opgelost waarbij overeenkomsten die via Live Sign zijn gegenereerd, een vertraging op de knop Accepteren vertoonden wanneer deze via een mobiel apparaat werden geopend.

4244192

De Tsjechische lokalisatie voor Smluvu is gewijzigd in Souhlas in e-mails in het Tsjechisch.

4245162

Een onregelmatige fout met vastlopen in Acrobat is opgelost waarbij de toegang tot een tijdstempelservice niet beschikbaar was.

Onveranderlijke auditrapporten

In deze release wordt de nieuwe onveranderlijke audittrail geïmplementeerd op alle servicelagen.

Onderdeel van deze wijziging is dat het tijdstempel voor alle gebeurtenissen voortaan wordt ingesteld met de notatie JJJJ-MM-DD en de GMT-tijdzone.

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4036211 Verbeterde filterfunctie bij het zoeken op de beheerpagina.
4193226 Probleem opgelost waarbij de tekstcodes in een MegaSign-transactie een fout genereren doordat de velden voor Ondertekenaar2 niet worden geïdentificeerd tijdens de verzendtijd.
4194228 Probleem opgelost waarbij Help-aanvragen voor sommige shards worden doorverwezen naar de aanmeldingspagina.
4212732 Probleem gecorrigeerd waarbij oudere gebeurtenissen worden geretourneerd wanneer "onlyShowLatestEvent" de waarde true heeft.
4215910 Probleem opgelost waarbij vervangen ontvangers met telefonische verificatie fouten genereren na delegatie.
4227813 Handtekeningenblok verbeterd en nu geschikt voor lange e-mailwaarden.
4231847 Conflict gecorrigeerd tussen gebruikers voor wie de weergave van de e-mailfunctie en de digitale ondertekeningsvelden zijn geconfigureerd.
4232304 Probleem opgelost waarbij alleen-lezen velden niet worden opgenomen in de formuliergegevens bij het exporteren van de veldgegevens.
4233232 Veldconflict gecorrigeerd waarbij de bibliotheken I-9 en W-9 in één transactie worden verzonden.
4235332 Mobiele app is verbeterd voor een beter beheer van de kopteksten en schuifbalken.
4235631 Probleem opgelost waarbij SAML-verificatie wordt geblokkeerd bij het gebruik van Google G-Suite als IdP.
4235739 Probleem opgelost waarbij navigatieopties zichtbaar zijn wanneer noChrome = true.
4237020 Fout gecorrigeerd die optreedt wanneer een delend persoon via de geavanceerde deelopties probeert om een vervaldatum te bewerken.
4237283 Verbeterde tekstinhoud op beheerpagina voor Nederlands.
4238201 Probleem gecorrigeerd waarbij vooraf ingevulde veldgegevens incorrect worden geëxporteerd naar rapporten.
4238612 Probleem opgelost waarbij de URL voor doorsturen niet wordt gehonoreerd wanneer de Oauth-dialoogpagina verloopt.
4238667 Fout gecorrigeerd die optreedt wanneer een ontvanger drie keer is gedelegeerd.
4239560 Fout in de Workflow Designer gecorrigeerd die een fout genereert als de e-mailwaarde van een ontvanger een apostrof bevat.
4239632 Probleem opgelost waarbij een fout optrad bij het bekijken van een overeenkomst op de beheerpaginapagina.
4239674 Probleem opgelost waardoor widgetgegevens niet zichtbaar zijn op de beheerpagina.
4239678 Verbeterde aanpassing voor telefonische autorisatie. 
4239823 Verbeterde AVG-tools waarmee oudere overeenkomsten eenvoudiger worden opgehaald.
4239868 Verbeterde systeemlatentie bij het koppelen van documenten tijdens het vooraf invullen bij het geavanceerd delen van accounts.
4239872 Verbeterde foutafhandeling bij het ondertekenen van widgets.
4240303 Betere respons in de functie voor mobiel ondertekenen.