De nu volgende opmerkingen bij de release van Adobe Sign zijn zodanig gerangschikt dat de opmerkingen bij de nieuwste release bovenaan staan, steeds gevolgd door opmerkingen bij de oudere versies.

Hoogtepunten van de release - augustus 2019

Updatebeheer van pagina-interfaces

De nieuwe beheerpagina is een configureerbare component in het menu Account. In deze release kunt u uw MegaSign- en webformuliersjablonen (en overeenkomsten) bekijken en beheren vanaf deze nieuwe pagina.

 • Overzichtsweergave voor MegaSign:De nieuwe beheerpagina biedt een volledige visualisatie van MegaSign-overeenkomsten, zowel als het volledige (bovenliggende) object of als de afzonderlijke (onderliggende) overeenkomsten. (Klik hiervoor op de optie Overeenkomsten weergeven.)
 • Overzichtsweergave voor webformulieren:Net als bij MegaSign-objecten biedt de nieuwe beheerpagina een volledige visualisatie van webformulierovereenkomsten, zowel als het volledige (bovenliggende) object of als de afzonderlijke (onderliggende) overeenkomsten. (Klik hiervoor op de optie Overeenkomsten weergeven.)
mega_sign_-_managepage-bothobjects


Betere gebruikerservaring

Standaarddatumnotatie voor ontworpen datumvelden

Beheerders kunnen de standaardnotatie voor de datumvelden selecteren die aan de sjablonen zijn toegevoegd via de ontwerptool van Adobe Sign.

De standaardnotatie wordt gebruikt, tenzij expliciet een andere notatie wordt ingesteld in de argumenten voor de veldeigenschappen of -tags.

standaardnotatie voor datums

Bijgewerkte berichten voor klanten die instellingen voor documentretentie gebruiken

Als klanten dergelijke instellingen voor hun overeenkomsten hebben geconfigureerd, ontvangen ze een nieuw (uitgebreid) bericht op hun e-mails.

Ondertekenaars wordt aangeraden om een eigen kopie van de overeenkomst te downloaden voordat de retentieperiode van het account wordt bereikt.

Retentiebericht


Betrouwbare, veilige en toonaangevende oplossingen

Identiteitsrapport ondertekenaar

Er is een nieuw documentobject geïntroduceerd om de informatie over de identiteit van ondertekenaar vast te leggen wanneer een overheids-id wordt gebruikt. Dit document wordt op discrete wijze opgeslagen en geopend.

Rapporten over de identiteit van de ondertekenaar blijven met de andere transactiegegevens in het Adobe Sign-systeem staan totdat deze worden verwijderd door middel van retentie of een AVG-handeling.

U kunt de API-documentatie hier doornemen >

Identiteitsrapport ondertekenaar

 

Nieuwe Cloud Signature Consortium-providers

De volgende providers zijn toegevoegd aan het Cloud Signature Consortium:

 • Universign
 • Trans Sped MSign
 • Finnish Trust Network (beperkt)


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4205952 Probleem opgelost waarbij de Samsung-browser niet correct in- of uitzoomt
4210358 In-app-messaging toegevoegd om niet toegewezen velden in parallelle workflows te identificeren
4220968 Oplossing voor een probleem waarbij meerdere tekstvelden met telefonische validatie in een Acrobat-formulier de notatie voor de validatie niet behouden
4235203 Verbeterde systeemreactie bij het automatisch toevoegen van handtekeningpagina's aan een overeenkomst waarbij de limiet voor het aantal pagina's wordt overschreden
4239582 Voorwaarde verbeterd waarbij de overeenkomststatus niet wordt bijgewerkt nadat alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend
4242240 Probleem gecorrigeerd zodat widgets voortaan correct worden geopend op de iPhone 4/5 en de iPad Mini
4244922 Probleem gecorrigeerd waarbij gedeelde accounts afzonderlijke overeenkomsten niet correct kunnen delen
4245080 Probleem gecorrigeerd waarbij bestandsbijlagen in de widget niet in de juiste volgorde achter elkaar staan na ondertekening
4245159 Probleem met de voorwaarde 'Ongeldige aangepaste workflow-id' verholpen wanneer een gebruiker wil overschakelen naar de account van een andere gebruiker om een workflow te verzenden
4245566 Probleem gecorrigeerd waarbij een voorwaardelijk veld verdwijnt wanneer de ondertekenaar wordt vervangen door de ondertekenende groep die gebruikmaakt van de API
4246638 Status verbeterd waardoor een overeenkomst mislukt als een digitale handtekening wordt gedelegeerd
4248174 Oplossing voor een status voor workflows die mislukt als de transactie wordt gestart door te schakelen naar een andere gebruikersaccount
4248543 Probleem opgelost waarbij het gebruik van een gecodeerde JPEG-afbeelding met CMYK-kleuren ervoor zorgt dat de handtekening niet kan worden geplaatst
4248560 Verbeterde functie waarmee afzenders die ook 'Gecertificeerde ontvangers' zijn, hun overeenkomsten kunnen annuleren
4248836 Verbeterde verwerking van apostroffen in e-mailadressen
4249995 Probleem verholpen waarbij de onjuiste datumnotatie wordt weergegeven wanneer de landinstelling is ingesteld op pt-PT (Portugees; Portugal)
4250288 Oplossing voor een probleem waarbij het bericht met e-mailinstellingen terug wordt ingesteld naar een standaardtekenreeks wanneer de instellingen worden aangepast door het back-endsysteem.
4250448 Oplossing voor een probleem waarbij de lettertypen in een formulierveld geen rekening houden met de afmetingen van het individuele veld indien een identiek veldnaam wordt toegepast
4250614 Verbeterde formuliervelden zodat de markering 'Vereist' beter wordt geplaatst en de inhoud niet wordt bedekt
4250618 Probleem verholpen waarbij de onjuiste datumnotatie wordt weergegeven wanneer de landinstelling is ingesteld op pt-BR (Portugees; Brazilië)
4250793 De plaatsing van het Adobe Sign-log is verbeterd, zodat er nu geen overlapping is met de optie 'Aanmelden' op mobiele apparaten 
4250943 Probleem verholpen waarbij een de e-mail van een vervangen ondertekenaar de naam van de vorige ondertekenaar bevat
4251225 Probleem verholpen waarbij de getalopmaak in tekstvelden niet correct wordt opgeslagen als de landinstelling is ingesteld op Japans
4251324 Probleem verholpen waarbij tekstvelden met getalnotatie het minteken niet weergeven als het eerste getal in de tekenreeks 0 is
4251619 Verbeterde SAML-functionaliteit zodat beheerders de gebruikers uit de standaardgroep kunnen verplaatsen naar hun groep
4251626 Probleem verholpen met de workflow voor licentieprovisioning voor Sign op de algemene Adobe Admin Console
4251654 Betere lay-out van de herinneringen voor MegaSign-transacties om ervoor te zorgen dat de inhoud altijd duidelijk is
4251890 Verbeterde verwerking van bestanden die worden gekoppeld van Google Drive.
4252596 Probleem verholpen waarbij herinnerings-e-mails opnieuw kunnen worden verzonden wanneer de vervaldatum wordt gewijzigd
4252683 Correctie van de landcode op de beheerpagina wanneer de taal is ingesteld als Duits
4252873 Probleem verholpen waarbij de individuele accountgebruikers worden toegevoegd aan Enterprise-accounts met verhoogde bevoegdheden
4253151 Probleem verholpen waarbij een gedelegeerde ondertekenaar onjuiste berichten ontvangt bij het toepassen van zijn of haar handtekening
4253187 Oplossing voor een probleem met iOS-apparaten waarbij het foutbericht 'Unknown' (ext.) wordt getoond bij het downloaden van een ondertekende overeenkomst
4253876 Team- en proefaccounts bijgewerkt zodat alle geavanceerde veldopties correct beschikbaar zijn
4254263 De beheerpagina is verbeterd, evenals de weergave van overeenkomsten

Opmerking:

Bestaande klantaccounts, -instellingen en -aanpassingen worden niet beïnvloed door nieuwe functies in deze versie. De accountbeheerder kan de meeste functies inschakelen wanneer deze geïmplementeerd worden in een account. Accountbeheerders kunnen nieuwe functies geleidelijk in hun account implementeren na uitvoering van de desbetreffende validatie en tests.


Eerdere versies

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4250978 Geavanceerd delen van accounts: onverwerkte fout bij vooraf invullen namens een andere gebruiker.
4247891 Webhooks bijgewerkt voor betere foutcontrole op de inhoud van antwoordtekst
4219151 Onjuiste interpretatie van apostrof in berichtsjablonen
4246162 Groepslidfout bij geavanceerd delen van accounts
4247842 E-mails van afzender worden tweemaal weergegeven in het staafdiagram voor rapporten
4244546 Vanuit SalesForce verzonden herinneringen worden nu en dan verwijderd
4229436 Onjuiste SAML-omleiding met gedeactiveerde ondertekenaar
4245529 De regels voor het opnieuw instellen van het wachtwoord zijn versterkt ter voorkoming van beveiligingsaanvallen
4246894 Onregelmatig optredende vertragingen bij het renderen van formulieren wanneer een ingesloten iframe op de iPad wordt gebruikt
4245453 Onregelmatig optredend probleem met SSO-aamelding opgelost
4232884 Update ter ondersteuning van het doorgeven van de datumnotatie in 2 verschillende datumvelden
4246478 Correctie van tekencodering voor ondertekening
4221319 Tijdens het downloaden van inhoud van de pagina Privacy was het controlerapport niet gekoppeld aan de digitaal ondertekende overeenkomst

Webformulieren (eerder widgets genoemd)

'Widgets' worden nu 'webformulieren' genoemd. Alle verwijzingen naar widgets in de gebruikersinterface zijn aangepast. De algemene structuur en functie van de pagina Webformulieren zijn hetzelfde gebleven.

April 2019 - Webformulieren

Startpagina (voorheen het Dashboard)

De naam van de pagina Dashboard is gewijzigd in 'Startpagina'. Alle verwijzingen naar de pagina Dashboard zijn aangepast.

April 2019 - het tabblad Startpagina

Indeling van de startpagina

Er is een nieuwe, optioneel beschikbare startpagina. Deze nieuwe startpagina bevat de meest gebruikte functies, terwijl functies die veel gebruikers niet gebruiken van de pagina zijn verwijderd.

 • Aanvankelijk wordt deze nieuwe pagina alleen geïmplementeerd voor de serviceniveaus voor teams en individuele gebruikers.
  • De optie om de nieuwe indeling te gebruiken wordt beschikbaar gesteld voor de andere serviceniveaus naarmate meer geavanceerde functies op de pagina worden opgenomen.
 • Gratis accounts, individuele accounts en teamaccounts die vóór de release zijn aangemaakt kunnen via een optie op het scherm schakelen tussen de nieuwe stijl de klassieke stijl
  • Voor nieuwe accounts is alleen de nieuwe stijl beschikbaar

Meer informatie over de nieuwe indeling van de startpagina vindt u hier >

April 2019 - Nieuwe indeling van de startpagina

Indeling van de pagina Beheren

Er is een nieuwe, optioneel beschikbare pagina Beheren. Deze nieuwe pagina Beheren is ontworpen om de inhoud van gebruikers beter terug te vinden en te filteren.

 • De nieuwe stijl van de pagina Beheren wordt gefaseerd geïmplementeerd. In deze release wordt de belangrijkste functionaliteit beschikbaar gesteld. In toekomstige releases wordt meer functionaliteit toegevoegd. Tot de elementen die in deze beginfase niet worden ondersteund, behoren:
  • Account delen
  • Granulaire revisie van webformulieren
  • Granulaire Mega Sign-revisie
 • Individuele accounts en teamaccounts die vóór de release zijn aangemaakt kunnen begin juni via een optie op het scherm schakelen tussen de nieuwe stijl en de klassieke stijl 
  • Business- en Enterprise-klanten kunnen beschikken over aanvullende besturingselementen in de beheerinterface om de nieuwe pagina Beheren beschikbaar te stellen. 
   • De besturingselementen voor de nieuwe pagina Beheren worden voor bestaande klanten begin juni geïmplementeerd.
  • Voor nieuwe accounts is alleen de nieuwe stijl beschikbaar

Meer informatie over de nieuwe indeling van de pagina Beheren vindt u hier >

April 2019 - pagina Beheren

De pagina Overeenkomst weergeven

De 'nieuwe' pagina Overeenkomst weergeven (geïntroduceerd in de release van juni 2018) is nu de standaard voor nieuwe accounts en het besturingselement in de beheerinterface is verwijderd. Accounts die een andere versie van de pagina Overeenkomst weergeven willen gebruiken, dienen contact op te nemen met hun Success Manager om de instelling te laten wijzigen

 • De nieuwe pagina Overeenkomst beheren is standaard ingeschakeld voor de nieuwe pagina Beheren

 

Instellingen voor digitale handtekeningen

De beheerinstellingen voor digitale handtekeningen hebben nu een eigen tabblad in de lijst met beheerinstellingen.

April 2019 - Tabblad Digitale handtekening

Menu Beheer bijgewerkt

Verschillende updates zijn toegevoegd zodat beheerders hun gebruikers en toegang tot functies beter kunnen beheren:

 • Verbeterd gebruikersbeheer - beheerders hebben rechtstreekse controle over de gebruikersprofielelementen van hun gebruikers. Dit omvat het wijzigen van de naam, het bedrijf en de functie, even als het in gang zetten van het proces om hun e-mailadres te wijzigen

Meer informatie over gebruikersbeheer vindt u hier >

April 2019
 • Account-/groepscontrole over Invullen en ondertekenen, Mega Sign, webformulieren en bibliotheeksjablonen - er zijn geavanceerde methoden voor het genereren van documenten toegevoegd aan de beheerderselementen voor de interface, zodat beheerders de toegangspunten voor webformulieren, Mega Sign, bibliotheeksjablonen en Invullen en ondertekenen kunnen inschakelen op account- en/of groepsniveau.
  • Bestaande accounts behouden dezelfde ervaring (ten aanzien van toegang) als vóór de release

Volg de onderstaande koppelingen voor meer informatie over:

April 2019 - besturingselementen

Opgesplitste documenten downloaden

Voor overeenkomsten die zijn gemaakt op basis van meerdere geüploade bestanden, kan de PDF van de volledige overeenkomst of kunnen de afzonderlijke bestanden van de pagina Beheren worden gedownload.

April 2019

Verbeterde velddetectie

Automatische velddetectie is verbeterd. Velden in de buurt van een handtekeningveld worden beter geïnterpreteerd en de aard van deze velden kan beter worden voorspeld. (Als een veld bijvoorbeeld vlak bij een handtekeningveld wordt verwacht en wordt uitgelijnd achter tekst die de suggestie van een 'datum' wekt, wordt een datumveld geplaatst in plaats van een gewoon tekstveld.)

Meer informatie over automatische velddetectie >

 

Meer functies

Voor servicelagen onder Enterprise-niveau zijn enkele uitgebreide functies toegevoegd:

 • Business
  • Het veld Betaling is beschikbaar gesteld
  • Invuller van formulier toegevoegd aan de beschikbare rollen van ontvangers
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts, terwijl voor bestaande accounts hun huidige instelling gehandhaafd blijft
 • Team
  • De nieuwe stijl van de startpagina is ingeschakeld voor nieuwe accounts, bestaande accounts blijven de klassieke stijl zien. Voor alle accounts wordt een schakeloptie weergegeven
  • Mega Sign is nu beschikbaar voor alle accounts
  • Webformulieren zijn nu beschikbaar voor alle accounts
  • Het veld Betaling is beschikbaar gesteld
  • Geavanceerde formuliervelden zijn beschikbaar gesteld. Hiertoe behoren bijlagen, berekende en voorwaardelijke velden, geavanceerde validaties en stempels/inline-afbeeldingen
  • Fiatteur en Invuller van formulier zijn toegevoegd aan de beschikbare rollen van ontvangers
  • Waarschuwingen zijn beschikbaar gesteld
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts, terwijl voor bestaande accounts hun huidige instelling gehandhaafd blijft
 • Individual
  • De nieuwe stijl van de startpagina is ingeschakeld voor nieuwe accounts, bestaande accounts blijven de klassieke stijl zien. Voor alle accounts wordt een schakeloptie weergegeven
  • Alle individuele gebruikers melden zich aan op de pagina Startpagina
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts, terwijl voor bestaande accounts hun huidige instelling gehandhaafd blijft
  • Gratis
  • Ontwerpen is standaard ingeschakeld voor alle accounts

 

Verbeteringen op het gebied van digitale handtekeningen

 • Verbeterde ondertekening - De ondertekeningservaring is gestroomlijnd, zodat ondertekenaars minder dialoogvensters te zien krijgen. Meer informatie over de configureerbare opties >
 • Afzonderlijke besturingselementen voor ondertekening in de cloud en lokale ondertekening - Beheerders op account- of groepsniveau kunnen het gebruik van ondertekeningscertificaten in de cloud en/of lokale ondertekeningscertificaten al dan niet toestaan wanneer de ontvangers een digitale handtekening toepassen
  • Voor bestaande accounts zijn beide instellingen ingeschakeld om na de update een consistente service te kunnen waarborgen    
April 2019 - lokaal gecertificeerde handtekeningen toegestaan
 • CSC-partner van uw voorkeur - Ontvangers zien een koppeling voor het maken van een nieuwe digitale handtekening in de ondertekeningsinterface tijdens het handtekeningproces. Beheerders kunnen onder deze koppeling hun eigen URL naar een aangepaste pagina invoegen. Deze pagina kan worden gebruikt om de ondertekenaars te begeleiden bij het maken van een digitaal certificaat voor de gewenste provider (of andere door u gekozen instructies/inhoud)
  • U kunt interne ontvangers desgewenst een andere URL aanbieden
April 2019 - Aangepaste URL voor de IdP van de digitale handtekening


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4182083 De auditlogboekgebeurtenis is bijgewerkt: wanneer een e-mail is geopend, wordt nu "E-mail weergegeven door [ontvanger]" vermeld
4208271 Er is een probleem opgelost waarbij de koppeling Mij toevoegen een onjuiste tekenreeks invoegde
4215863 Correctie van een tekstfout waarbij de landcode +61 een onjuiste landnaam retourneerde:
bij het verzenden van een overeenkomst of webformulier of bij het delegeren van een overeenkomst met gebruik van REST API, verschijnt een nieuw veld in het model - "countryIsoCode". Dit veld staat onder het veld "phoneInfo" en bepaalt samen met het veld "countryCode" voor welke provincie telefonische verificatie wordt ingesteld (twee landen kunnen dezelfde countryCode hebben, zoals bijvoorbeeld de VS en Canada, en daarom onderscheiden we ze van elkaar door countryIsoCode toe te voegen: US (voor gebruikers in de VS) en CA (voor Canada)).
4224881 Er is een probleem opgelost waarbij via de startpagina geladen overeenkomsten leeg werden weergegeven
4229971 Oplossing voor een status waarin overeenkomsten met een inline-afbeelding niet altijd de e-mail Ondertekend en gearchiveerd naar de afzender verstuurden.
4232573 Er is een situatie opgelost waarbij de indicator "Vereist" voor een veld na het invullen van het veld niet uit beeld verdween
4233694 Oplossing voor een status waarbij een overeenkomst naar de onjuiste sectie van de pagina Beheren werd omgeleid na geslaagde uitvoering van de transactie.
4234320 Er is een probleem in v5 REST opgelost waarbij Alleen ik onderteken- en Invullen en ondertekenen-overeenkomsten niet de overeenkomst-id retourneerden
4234694 Bij het aanpassen van een bestaande overeenkomst is de functie voor veldherkenning nu beschikbaar als de gebruiker naar de ontwerppagina gaat. De functie voor veldherkenning wordt uitgevoerd als deze functie ingeschakeld is / ter beschikking staat van de gebruiker.
4235050 Er is een probleem met de graphics opgelost waarbij de randen van formuliervelden op de ondertekeningspagina anders werden weergegeven.
4235155 Verbeterde navigatie van de markering 'Volgend veld' om de typen afbeeldingsvelden beter te kunnen beheren.
4235452 Verbeterde rapporten om de status van overeenkomsten vóór het invullen beter te kunnen aangeven.
4235732 Er is een probleem opgelost waarbij v5 REST niet altijd de documentnaam retourneerde na gebruik van GET /agreements/{agreementID}/documents
4236359 Er is een probleem opgelost waarbij de e-mail Ondertekend en gearchiveerd wel werd verzonden, maar niet werd ontvangen als wachtwoordbeveiliging was ingeschakeld
4236644 Er is een probleem opgelost waarbij op de VS ingestelde datumnotatie tot corruptie in de datumtekst leidde
4237182 Sessiebeheer voor DC-gebruikers is verbeterd, zodat de inhoud op de juiste wijze wordt geopend (geen lege pagina's meer)
4238264 Bij het aanroepen van "GET/agreements/{agreementId}" in REST v5, wordt <firstname lastname (email)> geretourneerd in het veld "description" van de gebeurtenissen in plaats van <firstname lastname>.
4239679 Er is een weergaveprobleem opgelost wanneer geavanceerd delen van accounts wordt gebruikt en de gebruiker naar wie overgeschakeld is inhoud heeft die door een derde partij wordt gedeeld
4239688 Er is een probleem opgelost waarbij de optie om een ondertekende kopie te uploaden niet beschikbaar was voor aangepaste workflows met gedelegeerde ondertekenaars
4239704 Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen rapportgegevens konden exporteren
4239823 Er is een zeldzaam probleem opgelost waarbij een fout werd getriggerd wanneer op het tabblad Privacy naar een e-mailadres werd gezocht
4240803 Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomststatus in geval van delegatie niet goed werd bijgewerkt
4240809 De aan de set Alleen afzender geassocieerde informatie over de setnaam blijft behouden en wordt in daaropvolgende API-aanroepen geretourneerd. De workflow wordt bovendien niet langer behandeld als Afzender ondertekent eerst en ook de associatie met de aangepaste functionaliteit van de workflow Afzender eerst ondertekenen, zoals na Verzenden naar de eSign-pagina gaan, e-mails Geen handtekening, etc., is nu verwijderd.
4240919 Verbeterde documentatie rond 'MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS' bij het bijwerken van een gebruiker
4241489 Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die zijn toegevoegd via de admin console geen e-mails konden ontvangen in geval van een verplaatsing tussen shards
4241493 Er is een probleem opgelost waarbij lokale handtekeningen niet als optie werden getoond voor sommige digitale handtekeningen. Met ingang van versie 10.3 kunnen klanten overeenkomsten die zijn verzonden vanuit een groep zodanig configureren dat digitale handtekeningen uitsluitend worden toegepast door downloaden en ondertekenen met Acrobat. Digitale handtekeningen in de cloud kunnen dan niet worden gebruikt.
4242208 Het veld Datum is verbeterd, zodat aan één ontvanger nu meerdere verschillende datums kunnen worden gekoppeld in dezelfde overeenkomst
4243893 Er is een fout opgelost waarbij het e-mailadres van de interne gebruikers niet correct werd weergegeven in het auditrapport
4243953 Er worden nu consistent standaardafmetingen (breedte en hoogte) gebruikt voor het veld Digitale handtekeningen wanneer een overeenkomst met digitale-handtekeningvelden wordt gemaakt, ongeacht hoe het veld wordt geplaatst (tekstcode of slepen en neerzetten)
4244195 Het volgende probleem is opgelost: verschuiving in de tijd (in seconden) van het tijdstempel van het ondertekende document en het auditrapport als de reden voor ondertekening is ingeschakeld
4244712 Er is een fout opgelost waarbij gebruikers geen overeenkomsten kunnen verzenden met Google Team Drive
4244858 Het volgende is opgelost: een zeldzaam probleem waarbij een groot aantal e-mails Ondertekend en Gearchiveerd naar dezelfde ontvanger worden gestuurd
4245053 Er is een fout opgelost waarbij een gedelegeerde ondertekenaar een schriftelijke handtekening probeert toe te passen waarbij hij/zij de oorspronkelijke ondertekenaar blokkeert zodat deze geen handtekening meer kan toepassen.
4245178 Er is een fout opgelost waarbij de digitale handtekeningen die een reden voor ondertekening gebruiken de ondertekeningsdatum bedekten.  
4247378 Er is een fout opgelost waarbij het actieve gebied van de navigatiepijl buiten het pictogram uitsteekt
4247303 Er is een fout opgelost waarbij hyperlinks naar specifieke pagina's niet werkten in de mobiele toepassing (Android en IOS).

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4227560 Er is een probleem opgelost waarbij de verificatie-URL (voor OAuth-processen) niet functioneerde wanneer de SAML-modus was ingesteld op Verplicht 
4232039 Er is een vertragingsprobleem opgelost in nieuwe workflows die werden ingevoerd in de selectielijst voor workflows
4243078 Er is een fout opgelost met op afbeeldingen gebaseerde handtekeningen die een datum-/tijdstempel weergaven in de ondertekeningsinterface
4243910 Er is een fout opgelost in v5 API waarbij herinneringen geen Mega Sign-transacties triggerden
4243918 Er is een fout opgelost waarbij 'Knijpen voor in- of uitzoomen' niet werkte op Android-tablets
4244022 Het ticketsysteem werd verbeterd zodat wijzigingen van het e-mailadres van een gebruiker op een meer elegante manier worden beheerd

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4207768

Verbeterde gebruikersinterface voor PIN- en OTP-scherm dat niet goed wordt weergegeven op mobiele apparaten.

4223649

De beschrijving voor de hulppictogrammen voor het annuleren en verwijderen van overeenkomsten is verbeterd

4236140

Een datumindeling voor veldvalidatie is verbeterd

4236147

Een probleem met de sectie Bestand is opgelost zodat deze correct wordt weergegeven in de gebruikersinterface voor de nieuwe aangepaste workflow.

4238650

Er is een probleem opgelost in sommige accounts waarbij de functie Rollen van ontvangers die zijn toegestaan niet werd weergegeven

4238855

Er is een probleem opgelost waarbij het toevoegen van formuliervelden met API v6 aan een overeenkomst met 2 parallelle goedkeurders en 1 ondertekenaar leidde tot de toevoeging van een handtekeningenblok voor de ondertekenaar

4239831

Er is een probleem opgelost waarbij een bericht dat werd verzonden in het Koreaans, niet kon worden ondertekend met de optie voor mobiele apparaten.

4240827

Er is een fout opgelost waarbij documenten onder de wachtrij Geannuleerd/geweigerd een fout kregen waarin staat dat de details voor deze overeenkomst op dit moment niet kunnen worden weergegeven.

4240995

Er is een probleem opgelost waarbij de ontvanger geen sms ontving voor het gebruik van de optie voor mobiele apparaten voor de handtekening.

4241012

Er is een probleem opgelost waarbij het aanroepen van PUT /agreements/{agreementId}/formFields met null-waarden een generieke fout (server 500-fout) veroorzaakte

4241062

Er is een probleem opgelost waarbij het maken van het API-endpoint PUT /agreements/{agreementId}/state af en toe een fout ('MISC_SERVER_ERROR') genereerde

4241374

Er is een fout opgelost waarbij de breedte en hoogte van de velden in een sjabloon niet werden opgeslagen

4241381

Er is een probleem opgelost waarbij een onjuiste widgetverificatie-e-mail werd verzonden naar de ondertekenaars van een widget

4241723

Er is een probleem opgelost met behulp van telefoonverificatie vanaf de ingesloten verzendpagina in de Ariba-integratie

4242529

Er is een probleem opgelost waarbij BAD_REQUEST-fouten werden getriggerd bij het maken van een POST/Widgets- en POST/Agreements-aanroep via de REST Swagger-toepassing

4243026

Er is een situatie opgelost waarbij het naamveld van een overeenkomst automatisch werd ingevuld met het e-mailadres van de afzender bij het gebruik van een Chrome-browser

4243046

Er is een fout opgelost die optrad wanneer werd geklikt op een DigSig-overeenkomst met meerdere bestanden die is ondertekend met downloaden van meerdere bestanden ingeschakeld

4243067

Er is een probleem opgelost waarbij postSign redirectUrl niet fucntioneerde in POST /megaSigns

4243073

Er is een time-outprobleem opgelost bij het aanroepen van de API GET agreements/agreementId/documents

4243184

Er is een probleem opgelost waarbij de laatste aanmelding in de gebruikersinstellingen de aanmeldingstijd van de beheerder in plaats van die van de gebruiker weergaf.

4243252

Er is een probleem opgelost waarbij KBA/ PhoneAuth-verbruik niet werd bijgewerkt in SOUP.

4243285

Er is een probleem opgelost waarbij de afzender meerdere ontvangertijdvakken in één transactie bezette

4243366

Er is een probleem opgelost waarbij widgets zonder een shardvoorvoegsel niet correct werden weergegeven in de browser

4243589

Er is een probleem opgelost waarbij overeenkomsten die via Live Sign zijn gegenereerd, een vertraging op de knop Accepteren vertoonden wanneer deze via een mobiel apparaat werden geopend

4244192

De Tsjechische lokalisatie voor Smluvu is gewijzigd in Souhlas in e-mails in het Tsjechisch

4245162

Een onregelmatige fout met vastlopen in Acrobat is opgelost waarbij de toegang tot een tijdstempelservice niet beschikbaar was

Onveranderlijke auditrapporten

In deze release wordt de nieuwe onveranderlijke audittrail geïmplementeerd op alle servicelagen.

Onderdeel van deze wijziging is dat het tijdstempel voor alle gebeurtenissen voortaan wordt ingesteld met de notatie JJJJ-MM-DD en de GMT-tijdzone.

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4036211 Verbeterde filterfunctie bij het zoeken op de beheerpagina
4193226 Probleem opgelost waarbij de tekstcodes in een MegaSign-transactie een fout genereren doordat de velden voor Ondertekenaar2 niet worden geïdentificeerd tijdens de verzendtijd
4194228 Probleem opgelost waarbij Help-aanvragen voor sommige shards worden doorverwezen naar de aanmeldingspagina
4212732 Probleem gecorrigeerd waarbij oudere gebeurtenissen worden geretourneerd wanneer "onlyShowLatestEvent" de waarde true heeft
4215910 Probleem opgelost waarbij vervangen ontvangers met telefonische verificatie fouten genereren na delegatie.
4227813 Handtekeningenblok verbeterd en nu geschikt voor lange e-mailwaarden
4231847 Conflict gecorrigeerd tussen gebruikers voor wie de weergave van de e-mailfunctie en de digitale ondertekeningsvelden zijn geconfigureerd
4232304 Probleem opgelost waarbij alleen-lezen velden niet worden opgenomen in de formuliergegevens bij het exporteren van de veldgegevens
4233232 Veldconflict gecorrigeerd waarbij de bibliotheken I-9 en W-9 in één transactie worden verzonden
4235332 Mobiele app is verbeterd voor een beter beheer van de kopteksten en schuifbalken
4235631 Probleem opgelost waarbij SAML-verificatie wordt geblokkeerd bij het gebruik van Google G-Suite als IdP
4235739 Probleem opgelost waarbij navigatieopties zichtbaar zijn wanneer noChrome = true
4237020 Fout gecorrigeerd die optreedt wanneer een delend persoon via de geavanceerde deelopties probeert om een vervaldatum te bewerken
4237283 Verbeterde tekstinhoud op beheerpagina voor Nederlands
4238201 Probleem gecorrigeerd waarbij vooraf ingevulde veldgegevens incorrect worden geëxporteerd naar rapporten
4238612 Probleem opgelost waarbij de URL voor doorsturen niet wordt gehonoreerd wanneer de Oauth-dialoogpagina verloopt
4238667 Fout gecorrigeerd die optreedt wanneer een ontvanger drie keer is gedelegeerd
4239560 Fout in de Workflow Designer gecorrigeerd die een fout genereert als de e-mailwaarde van een ontvanger een apostrof bevat
4239632 Probleem opgelost waarbij een fout optrad bij het bekijken van een overeenkomst op de beheerpaginapagina
4239674 Probleem opgelost waardoor widgetgegevens niet zichtbaar zijn op de beheerpagina
4239678 Verbeterde aanpassing voor telefonische autorisatie 
4239823 Verbeterde AVG-tools waarmee oudere overeenkomsten eenvoudiger worden opgehaald
4239868 Verbeterde systeemlatentie bij het koppelen van documenten tijdens het vooraf invullen bij het geavanceerd delen van accounts
4239872 Verbeterde foutafhandeling bij het ondertekenen van widgets
4240303 Betere respons in de functie voor mobiel ondertekenen

Betrouwbare, veilige en toonaangevende oplossing

Een grote stap voorwaarts is verificatie via overheids-id. Hierbij wordt een door de overheid verstrekt document (paspoort of rijbewijs/nationale identiteitskaart) gebruikt in combinatie met een realtime foto van de ontvanger als een krachtige verificatiemethode van de ontvanger.

Duizenden typen identiteitsbewijzen wereldwijd kunnen automatisch worden geverifieerd via tientallen AI-authenticatietechnieken, zoals documentstructuurevaluatie, BIO-MRZ-vergelijkingen, enzovoort.

Geavanceerde gezichtsalgoritmen worden toegepast om het portret dat uit het identiteitsbewijs wordt opgehaald, automatisch te vergelijken met de selfie van de ontvanger; zo kan worden bevestigd dat de persoon die de id heeft verstrekt ook daadwerkelijk de eigenaar van het document is.

(Gecontroleerde versie: neem contact op met uw succesmanager voor toegang)


OAuth-ondersteuning voor CSC-partners

Ondertekenaars hebben toegang tot hun digitale TSP-handtekening via referenties van derde partijen (Google, Facebook, enz.) en de OAuth-verificatieservice. Zo hoeven ze zich niet telkens weer handmatig aan te melden bij de TSP met hun gebruikersnaam en wachtwoord. 

Adobe Sign maakt een nieuw officieel controlerapport dat alleen wordt gecreëerd bij het voltooien van de ondertekeningsworkflow. Voorafgaand aan dit officiële “eindrapport” zijn er “interimcontrolerapporten” beschikbaar.  Dit nieuwe rapport is vanaf deze versie geleidelijk aan beschikbaar voor klanten met individuele en teamabonnementen. Voor klanten met abonnementen op bedrijfs- en ondernemingsniveau is dit rapport beschikbaar in het begin van 2019.

Onderdeel van deze wijziging is dat het tijdstempel voor alle gebeurtenissen voortaan wordt ingesteld met de notatie JJJJ-MM-DD en de GMT-tijdzone.


Betere gebruikerservaring

Overeenkomsten die worden verzonden met een aangepaste workflow kunnen voortaan één bestaande documentsjabloon en workflowdefinitie gebruiken om de optionele handtekeningen en velden op de overeenkomst over te slaan.

Als een bibliotheeksjabloon bijvoorbeeld is gemaakt voor twee externe ondertekenaars en één interne medeondertekenaar, kan de overeenkomst nu worden verzonden naar slechts één externe ondertekenaar. De workflow negeert de velden die voor de tweede ondertekenaar zijn bedoeld, zodat de medeondertekaar zijn of haar informatie kan toepassen op de juiste veldgebieden.


Integraties

Dropbox heeft een nieuwe tool voor bestandshandelingen gelanceerd voor hun webservices. Hiermee kunnen gebruikers individuele bestanden selecteren via de vertrouwde Dropbox-interface en met de nieuwe tool, en het geselecteerde bestand (Word-document of PDF) ter ondertekening verzenden via Adobe Sign. Een Adobe ID is vereist.

De integratie van Adobe Sign met MS Dynamics 365 wordt uitgebreid met Dynamics 365 for Talent, zodat HR-managers en wervers de functie voor elektronische ondertekening kunnen inpassen bij brieven die via Dynamics worden verstuurd. 

Adobe Sign is naadloos geïntegreerd met HR Service Delivery-toepassingen en biedt betrouwbare, wettelijk bindende functies voor elektronische ondertekening voor elk document.

Adobe Sign wordt geïntegreerd met Workplace by Facebook en biedt gedeelde klanten de mogelijkheid om voortaan naadloos samen te werken in een elektronische ondertekeningsworkflow vanuit de Workplace-omgeving. Beschikbaar vanaf begin 2019.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4208150 Probleem met niet-overeenkomende tijdzones opgelost bij overeenkomsten met de methode Invullen en ondertekenen
4208214 Probleem opgelost waarbij automatische delegatie mislukt als de gedelegeerde persoon al onderdeel is van de overeenkomst
4211047 Betere inhoudsnotatie bij valutavelden
4213971 Load-time-synchronisatieprobleem opgelost met IE11 voor de pijl waarmee de navigatie wordt gestart
4220788 API-verzendprobleem opgelost waarbij parallelle ontvangers (inclusief afzender) de afzender als de eerste ontvanger buiten de parallelle groep plaatsen
4221170 Probleem opgelost waarbij de methode 'GET /agreements' een ongeldige overeenkomst retourneert voor een gebruiker die niet de afzender is
4221360 Probleem met het geavanceerd delen van accounts opgelost waarbij gebruikersaccounts identieke waarden voor de weergavenaam hebben
4222055 Probleem opgelost waarbij een geschreven handtekening kan worden gedelegeerd nadat de veldinhoud is ingevuld, waardoor het eerste handtekeningenveld wordt verplaatst
4223110 Fout in de gebruikersinterface gecorrigeerd waarbij een ontwerpbewerking twee instanties van de laatste deelnemer toont in de lijst met deelnemers
4224522 Fout bij verwerking van API-aanroepen gecorrigeerd dievisiblePages definiëren
4224704 Probleem opgelost waarbij Invullen en ondertekenen geen tekst kan toevoegen als deze functie wordt gestart vanuit documents.adobe.com
4227806 E-mailbericht voor gedownloade rapportgegevens is verbeterd
4228506 Verbeterde v5 REST API voor het verwerken van overeenkomsten waarbij dezelfde ontvanger meerdere keren wordt toegevoegd
4228555 API-probleem opgelost waarbij een onjuisteparticipantIDwordt geretourneerd wanneer de deelnemer meermaals is vervangen
4229406 E-mailbericht verbeterd bij annulering van overeenkomsten die worden verzonden via aangepaste workflows
4229407 Probleem opgelost waarbij het e-mailminiatuur de verkeerde afbeelding voor de omslagpagina toont aan ontvangers wanneer de optie voor beperkte documentzichtbaarheid is ingeschakeld
4230601 Verbeterde beschikbaarheid van de knop Klik om te ondertekenen bij mobiele apps
4230764 Probleem opgelost waarbij overeenkomsten die vanaf documents.adobe.com conform Bio-Pharma regels worden verzonden, er niet in slagen om de ondertekenaar een handtekening te laten toepassen
4231703 Probleem opgelost waarbij de naam van de eerste ondertekenaar op de beheerpagina wordt getoond wanneer de tweede ondertekenaar actief is, en vervolgens wordt gedelegeerd
4232121 Probleem opgelost waarbij e-mails met het verzoek om te ondertekenen, niet worden geleverd aan de tweede instantie van een ontvanger als deze in een achtereenvolgende volgorde wordt vermeld in de handtekeningenstapel
4232237 Verbeterde MegaSign-functie waarbij de koppeling voor het exporteren van gegevens nu beschikbaar is op containerniveau
4232310 Betere weergave op kleine schermen van de inhoud op het weergavevenster van de beheerpagina
4232604 Verbeterde updatefunctie van de archiverings-e-mail indien het e-mailadres van het gebruikersaccount wordt veranderd
4232764 Probleem opgelost waarbij sjablooneigenaars de sjabloon niet kunnen bewerken en de fout 'Kan overeenkomst niet wijzigen' wordt getoond
4233242 Bericht verbeterd dat na ondertekening wordt getoond voor widgets die slechts één ondertekenaar hebben
4233352 Gebruikersinterface voor taalinstellingen verbeterd om de huidig geselecteerde taal te tonen
4233987 Probleem in Workflow Designer opgelost waarbij het cc-veld na bewerking als verplicht wordt ingesteld
4235089 Probleem opgelost waarbij opgestelde gebruikers geen nieuwe overeenkomsten kunnen ondertekenen
4235261 Probleem opgelost waarbij ondertekenaars meermaals herinneringen ontvangen voor verzonden overeenkomsten
4235725 Fax als codeveld is nu verwijderd uit het gebruikersprofiel
4235743 Probleem opgelost waarbij het accountlogo van de ondertekenaar wordt geladen wanneer een proces voor geschreven ondertekening wordt gedownload
4235960 Feedback van gebruikers toegepast bij het laden van OAuth-pagina's
4194228 Betere routing tussen shards ter ondersteuning van pagina's binnen de toepassing
4232734 Betere ondertekeningsverificatie voor interne ondertekenaars bij CFR-ondertekeningsworkflows
4232754 Fout met berichtlengte gecorrigeerd waarbij callbacks mislukken en fout 411 wordt getoond
4235002 Probleem opgelost waarbij de aanroep 'PUT /formFields' het venster "Overeenkomst gewijzigd" genereert
4235748 Code verbeterd waarmee de banner 'Ik ga akkoord met cookies' wordt getoond voor ingesloten apps

Wijzigingen in de gebruikerservaring

AVG-cookiebeheer

De AVG-regelgeving vereist dat gebruikers van de Europese Unie toestemming moeten verlenen voor het opslaan van cookies die niet strikt nodig zijn voor de functionaliteit van pagina's.

EU-gebruikers die werken op basis van het gratis of individuele serviceniveau moeten deze bepaling accepteren om de Adobe Sign-service te blijven gebruiken.

De gebruiker hoeft (per apparaat) slechts eenmaal akkoord te gaan met het plaatsen van cookies, en zal daarna niet nogmaals om toestemming worden gevraagd.

Bij klanten met de serviceniveaus Team, Bedrijven of Enterprise moet een accountbeheerder akkoord gaan met het plaatsen van cookies voor hun volledige account. Aan afzonderlijke gebruikers wordt alleen gevraagd of ze akkoord gaan met het plaatsen van cookies als ze Adobe Sign openen voordat de beheerder dat doet.

Ondertekenaars uit IP-bereiken in de EU moeten ook akkoord gaan met het plaatsen van cookies voordat ze hun overeenkomsten kunnen openen.


Verbeterde interface voor de ontwerpfunctie voor aangepaste workflows

Bij klanten met het Enterprise-niveau die de ontwerpfunctie voor aangepaste workflows gebruiken is de verbeterde interface voor de ontwerpfunctie ingeschakeld.

In de release voor december wordt de verbeterde interface de enige beschikbare optie. We raden beheerders dan ook aan om zich bekend te maken met de nieuwe functionaliteit en hetzelfde te doen voor hun gebruikersgroep.

Klanten die nog tijd nodig om hun gebruikersgroep hierop voor te bereiden, kunnen de bestaande interface blijven gebruiken tot de release in december door het volgende te doen:

 • Meld u aan als accountbeheerder
 • Ga naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Aangepaste workflow voor verzenden
 • Schakel het selectievakje Nieuwe aangepaste workflow voor verzenden inschakelen uit
 • Klik op Opslaan.


Betere toegankelijkheid voor ondertekenaars met een visuele handicap

De toezeggingen van Adobe Sign tot het verbeteren van toegankelijkheid nemen een belangrijke stap vooruit in deze versie.

De pagina-indeling voor schermlezers is geoptimaliseerd door overbodige items op het scherm te verwijderen en de benodigde functies direct beschikbaar te maken, alsook met de optie om direct naar de overeenkomst te gaan zonder dat u de PDF moet downloaden. Schermlezers kunnen het document nu rechtstreeks vanuit de browser lezen.

 


Standaardmodus voor volledig scherm in de Adobe Sign-interface

Met ingang van de Adobe Sign-release van maart wordt de gebruikerservaring van Adobe Sign aangepast aan de breedte van de browser, deze flexibiliteit verbetert de ervaring op kleine apparaten en de leeservaring op desktops. 

Dit was al ingeschakeld voor bepaalde Enterprise-accounts en voor alle individuele accounts en Team-accounts. 

In juli werd dit de standaardconfiguratie. Alle nieuwe gebruikers konden zien dat de webinterface zich aan de breedte van de pagina aanpast en dat onderdelen worden gestapeld in plaats van te worden verkleind zodat ze op het smalle venster passen. Bestaande gebruikers behielden de optie om terug te keren naar de oudere interface.

Vanaf de versie van september beschikken alle gebruikers nu over de nieuwe interface met items die automatisch opnieuw worden geplaatst. Ook zijn de besturingselementen waarmee de oude interface kon worden hersteld, nu verwijderd.


Innovatief en gebruiksvriendelijk

Effectievere widgets doordat veldwaarden nu vooraf kunnen worden ingevuld met de gegevens van de widget-URL. Geen noodzaak meer om meerdere widgets te beheren voor bijna identieke formulieren.  Ondertekenaars krijgen nu een betere ervaring doordat velden waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn, al vooraf zijn ingevuld.  Klanten beschikken nu over een manier om één widget te ontwerpen en tegelijkertijd de antwoorden nog steeds te segmenteren/verzenden naar de juiste betrokkenen of gegevensanalisten.

Klik hier voor meer informatie>


HIPAA-instellingen voor Document Cloud-clients

Gebruikers die met Adobe Sign werken via de Document Cloud-interface en die HIPAA-compatibiliteit vereisen, moeten het selectievakje HIPAA-compatibiliteit inschakelen.

 • Meld u rechtstreeks aan bij Adobe Sign als Adobe Sign-accountbeheerder
 • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > HIPAA-instellingen 
 • Schakel het selectievakje naast de optie Mijn organisatie vereist HIPAA-naleving in
 • Klik op Opslaan.

Deze instelling onderdrukt de meldingen die via de Document Cloud-interface worden verzonden.

Klanten die zich rechtstreeks aanmelden bij Adobe Sign hoeven deze instelling niet in te schakelen.

Gebruikers die met Adobe Sign werken via de Document Cloud-interface en die HIPAA-compatibiliteit vereisen, moeten het selectievakje HIPAA-compatibiliteit inschakelen.

 • Meld u rechtstreeks aan bij Adobe Sign als Adobe Sign-accountbeheerder
 • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > HIPAA-instellingen 
 • Schakel het selectievakje naast de optie Mijn organisatie vereist HIPAA-naleving in
 • Klik op Opslaan.

Deze instelling onderdrukt de meldingen die via de Document Cloud-interface worden verzonden.

Klanten die zich rechtstreeks aanmelden bij Adobe Sign hoeven deze instelling niet in te schakelen.

Meer mogelijkheden bij het configureren van herinneringen voor handtekeningen. Naast de dagelijkse of wekelijkse herinneringen kunt u herinneringen configureren voor elke andere dag, elke werkdag, elke derde dag en elke vijfde dag.

Klik hier voor meer informatie over herinneringen >


Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid*

AVG-cookiebeheer Alle 6 september 2018
Betere interface voor de ontwerpfunctie voor aangepaste workflows Enterprise 6 september 2018
Widgets - Invullen via URL Business en Enterprise 6 september 2018
HIPAA-compatibiliteit voor Document Cloud-accounts Alle 6 september 2018
Uitgebreide opties voor herinneringen Alle 6 september 2018
Verbeterde toegankelijkheid Alle 6 september 2018


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4175944 Fout bij ophalen, zoals bijvoorbeeld "API-aanroepfunctie is niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren" bij het gebruik van de methode GET/libraryDocuments/ID voor een gedeelde sjabloon
4193231 De kolom "Recipient Security option" (beveiligingsoptie voor ontvanger) wordt niet weergegeven tijdens de uitvoering van een rapport vanuit de Back-end-software
4199103 Navigeren met tabfunctie (via TAB-toets of de knop VOLGENDE) werkt niet naar wens in het Adobe Sign-formulier (formuliervelden)
4201566 De specifieke overeenkomst wordt leeg getoond aan de tweede ontvanger
4203106 URL in de instelling voor ondertekenaarsmessaging wordt niet geconverteerd naar een hyperlink.
4210091 Als de rapportparameters worden gewijzigd, verandert de kleurreeks op het dashboard voor de meter met de gemiddelde voltooiingstijd.
4212595 Bij snel klikken op het selectievakje Ik moet zelf ondertekenen de MegaSign-verzendpagina, is het selectievakje schijnbaar ingeschakeld, maar wordt de instelling niet toegepast
4219812 De geannuleerde e-mail wordt niet verzonden naar de vervangen ondertekenaar
4220682 Het vak voor de eerste ontvanger wordt ingevuld met het e-mailadres van de afzender
4223594 Op de weergavepagina voor overeenkomsten zouden geen verwijderde overeenkomsten mogen staan
4223667 Bij het verzenden vanuit een integratie van een derde partij treden soms transactiefouten op
4223756 In de sectie 'Instructie voor afzender' van de workflow wordt een bewerking met Enter (regeleinde) niet herkend.
4223856 Het vak 'Bewerkt door' in de geschiedenis is leeg indien de wijziging door een gebruiker van de klant is gemaakt
4223902 Cc-gebruiker kan geen dagelijkse herinnerings-e-mails ontvangen.
4223991 Ondertekenaars ontvangen meerdere ondertekende en gearchiveerde kopieën
4224477 Kan de verificatiemethode voor de ondertekenaar niet wijzigen na verzenden.
4224769 Gebruikers bij wie de optie voor verzenden is uitgeschakeld, kunnen niets verzenden wanneer ze een account delen waarvoor de optie voor verzenden is ingeschakeld
4224783 Klant krijgt foutmelding bij poging om toegang te krijgen tot het geschiedenistabblad op de beheerpagina
4224835 Ontbrekende handtekeningenvelden worden op de ontwerppagina weergegeven, zelfs als de handtekeningenvelden zijn toegewezen voor de ondertekenaars.(met het e-mailadres van de klant)
4227764 Onderzoek naar het probleem waarbij een mobiel telefoonnummer in Canada wordt gerapporteerd als een vaste lijn
4227839 De instelling waarbij de bedrijfsnaam wordt toegepast op instellingen voor alle gebruikers, behoudt zijn waarde niet
4227871 Een specifiek mobiel nummer genereert een fout tijdens het gebruik van de mobiele ondertekeningsoptie
4227886 MegaSign-selectievakje Ik moet zelf ondertekenen blijft ingeschakeld
4227894 Cc's met tussenlliggende spaties en bibliotheeksjablonen worden niet herkend in workflows
4227959 Onderzoek naar probleem van klant uit Noorwegen - mobiel tekstbericht voor ondertekening niet ontvangen
4228335 REST API v6 - Uw e-mail waarin u om ondertekening vraagt, wordt niet verzonden wanneer de afzender en de eerste ondertekenaar dezelfde persoon zijn
4228555 Wanneer MULTI_ACTION_ENABLED is ingesteld op True, wordt de participantid niet geretourneerd bij de aanroep get/agreements/id en wordt dezelfde ondertekenaar meermaals vervangen
4229533 De geavanceerde zoekbalk op de beheerpagina is gedurende enkele minuten lichtgrijs (inactief) en de gebruiker kan niet zoeken naar overeenkomsten.

Innovatief en gebruiksvriendelijk

Meer doen met workflow-automatisering

Verbeter de bedrijfsprocessen die u maakt met de Workflow Designer van Adobe Sign. De nieuwe Aangepaste workflow voor verzenden verbetert de verzendervaring dankzij een modern aanpasbaar ontwerp dat is afgestemd op de verzendfunctie. 

Lees meer over de verbeterde Workflow Designer >

 

Er zijn verschillen ten opzichte van de verzendfunctie, aangezien het in de aangepaste workflow mogelijk is instructies voor het configureren van de verzendfunctie toe te voegen.  In de nieuwe workflow voor verzenden worden deze instructies boven aan de pagina geplaatst. Dit in tegenstelling tot de klassieke ervaring waar ze naast de verzendparameters staan.

Bovendien zijn de volgende nieuwe functies beschikbaar via de Workflow Designer als de nieuwe interface is ingeschakeld:

 • Sjabloonbibliotheken gebruiken waarvoor ondertekenaars digitale handtekeningen moeten gebruiken
 • Ontvangers configureren voor telefonische verificatie met pincode
 • Groepen met ontvangers configureren om te worden gedefinieerd op de pagina Verzenden
 • Bestanden toevoegen vanuit elke door u ingeschakelde bron op de pagina Verzenden

 


Eenvoudig formulieren ondertekenen met een digitale id

Gebruik het gereedschap Invullen en ondertekenen om documenten of formulieren te ondertekenen met een in de cloud gebaseerde digitale handtekening, ongeacht de documentindeling.  U hoeft alleen maar een overeenkomst te uploaden en de handtekening te plaatsen.  

Natuurlijk zijn alle vorige mogelijkheden van Invullen en ondertekenen ook nog steeds beschikbaar.   Het is echt heel gemakkelijk!

Meer informatie over Invullen en ondertekenen >

 

 

Sms-verificatie aanpassen

Pas het sms-verificatieproces aan met uw bedrijfsnaam zodat uw ontvangers weten dat de pincode afkomstig is van uw bedrijf.

Lees meer over deze nieuwe functie >

 

 

Uitgebreidere compatibiliteit

AVG

Beheerders van klantaccounts kunnen volledig voldoen aan de door de EU voorgeschreven AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dankzij rechtstreeks beheer van de gegevens die van ondertekenaars zijn verkregen. Privacybeheerders hebben de bevoegdheid om de gebruikersinformatie van werknemers uit het systeem te verwijderen en om overeenkomsten van ondertekenaars te verwijderen die niet meer nodig zijn voor bedrijfsprocessen.

Klik hier voor een overzicht van naleving van de AVG >

 

Er zijn drie gereedschappen beschikbaar ter ondersteuning van de AVG:

 • Overeenkomsten verwijderen: Privacybeheerders hebben de bevoegdheid om naar het e-mailadres van een ontvanger te zoeken, alle gevonden overeenkomsten te bekijken en overbodige overeenkomsten te verwijderen
 • Gebruikers verwijderen: Privacybeheerders hebben de bevoegdheid elke gewenste gebruiker volledig uit hun account te verwijderen

 

 

BioPharma-verbeteringen

Zorg dat elke aangepaste workflow in uw account voldoet aan norm 21 CFR Part 11. 

De Workflow Designer ondersteunt nu digitale handtekeningen.

Wanneer de functie Afgedwongen identiteitsverificatie is ingeschakeld, dient de ontvanger zich nogmaals te verifiëren wanneer hij of zij op de knop Hier ondertekenen klikt.  

 • U kunt uw Success Manager vragen deze laatste verificatie te verwijderen

 

Standaard voegt de methode voor Adobe Sign-verificatie het e-mailadres van de ontvanger toe aan het verificatievenster. 

 • Uw Success Manager kan de standaardhandeling configureren zodat het e-mailveld leeg blijft 

 

Klik hier voor een BioPharma-overzicht >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign voldoet volledig aan de FedRAMP Tailored-vereisten voor alle gebruikers en alle serviceniveaus.

 

 

Innovaties in ondertekenen via de cloud

Verbeterde besturingselementen voor cloudondertekening

Door granulariteit toe te voegen aan de functie voor voorselectie van cloudondertekening, kunnen beheerders bepalen welke providers van digitale id's de ondertekenaar kan zien, afhankelijk van het feit of het een interne of externe ondertekenaar is.

Klanten die een relatie hebben met een beperkte provider (bijvoorbeeld BankID) moeten hun account-id aan die provider verschaffen voor toegang tot de IdP. U vindt uw account-id vlak onder de opties voor externe ondertekenaars.

Lees hier meer over het selecteren van id-providers >

 

 

RSA-PSS-ondersteuning

Ondersteuning voor een veiliger handtekeningalgoritme. Voldoet aan de specifiek in Duitsland geldende vereisten voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

 

 

Innovaties in ondertekenen via de cloud

Integratie met v6 REST API's en webhooks

Integreer Adobe Sign sneller en werk efficiënter met API-gereedschappen van de volgende generatie, waaronder een gloednieuwe Webhooks-beheerfunctie voor het maken van pushmeldingen die kunnen worden gebruikt om dashboards bij te werken en processen voor de volgende stap te activeren.

 


Adobe Sign voor Microsoft Dynamics CRM v7

Stel uw salesteams in staat sneller deals te sluiten dankzij een volledig vernieuwde gebruikerservaring plus de contactpersoongegevens van LinkedIn. En u kunt het proces van offerte tot betaling volledig automatiseren door Adobe Sign in te sluiten in Microsoft Dynamics-workflows.

Alle handleidingen worden weergegeven op de Dynamics-integratiepagina >

 

 

Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Verbeteringen op het gebied van workflowautomatisering Enterprise Juni 11
Eenvoudig formulieren ondertekenen met een digitale id Alle Juni 11
Sms-aanpassing Business en Enterprise Juni 11
AVG Alle Juni 11
Bio-Pharma-verbeteringen Enterprise Juni 11
FedRAMP Tailored Alle Juni 11
Verbeterde besturingselementen voor cloudondertekening Business en Enterprise Juni 11
RSA-PSS-ondersteuning Alle Juni 11
REST-API v6 met Webhooks Enterprise Juni 11
Adobe Sign voor Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise Juni 11

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4022024 Verbetering van het ondertekeningsproces op het tabblad Beheren wanneer gebruikers meerdere keren communiceren met dezelfde overeenkomst
4181842 Oplossing van een probleem waarbij een overeenkomst voor een ontvanger niet op het tabblad Beheren wordt weergegeven als de ontvanger deel uitmaakt van een groep met ontvangers
4181927 Oplossing van een probleem waarbij Automatisch delegeren de overeenkomst niet goed doorgeeft als de delegeerder vaker dan één keer voorkomt in de lijst met ontvangers
4183019 Verbeterde cookieloze ondersteuning voor Apple-apparaten tijdens interactie met widgets
4196244 Ondertekenaar vervangen is verbeterd, zodat bestaande ontvangers meer dan één keer kunnen worden vermeld
4198442 Oplossing van een probleem dat een Ongeldige aanvraag-reactie kan veroorzaken op de POST/Agreement-REST-API
4201635 Verbeterde verwerking van GPS-locatie 
4202778 Oplossing van een probleem waarbij de standaardveldgegevens kunnen worden overgebracht naar het document als het veld wordt verplaatst
4204328 Oplossing van een probleem waarbij bestanden met zeer lange namen verwijdering uit de nieuwe overeenkomstsjabloon kunnen voorkomen
4207846 Oplossing voor een probleem waarbij tekens met accenten soms als onbekende tekens worden gemeld
4208002 Oplossing voor een configuratieprobleem dat ertoe kan leiden dat de redenen voor het afwijzen van overeenkomsten worden ingevuld in rapporten
4209645 Oplossing voor een probleem waarbij biometrische handtekeningen in een Digitale-handtekeningobject ertoe leiden dat het ondertekeningsproces vast komt te zitten
4210095 Er is een watermerk toegevoegd aan de transactiepagina om de voorbeeldtransactie te identificeren
4210491 Oplossing van een bibliotheekprobleem waarbij een bibliotheekdocument in een bijlage ervoor zorgt dat een workflow niet goed wordt gestart
4211295 Oplossing van een probleem waarbij handtekeningen in Fill&Sign worden geblokkeerd als met de hand geschreven handtekeningen of afbeeldingshandtekeningen niet zijn toegestaan
4211537 Oplossing van een probleem waarbij in widgets de rolinstellingen voor de velden niet worden opgeslagen
4211656 Verbeterde koppeling van vervaldatums aan de aanmaaktijd van de overeenkomst
4212722 Oplossing van een probleem waarbij de afwijzingsredenen niet altijd worden afgedwongen wanneer de afwijzing plaatsvindt op de pagina Beheren
4213328 Verbeterde toegankelijkheid voor personen die schermlezers gebruiken bij het ondertekenen
4215256 Verbetering van de manier waarop schermlezers pop-overinhoud kunnen openen bij het ondertekenen van documenten
4215416 De Portugese vertaling van de e-mail met het ondertekeningsverzoek is nu eenduidiger
4215419 Verbetering van de weergave van labels voor velden met veel inhoud
4215906 Verbetering van een voorwaarde die het mogelijk maakte dat de status Verzonden voor ondertekening kan worden hersteld voor geannuleerde widgets als de oorspronkelijke ondertekenaar zijn of haar handtekening na de annulering heeft geverifieerd
4216325 Verbeterde functionaliteit voor groepsbeheerders die gebruikers nu in bulk kunnen toevoegen via een CSV-bestand
4217578 Correctie van een probleem inzake omleiding na ondertekening waarbij digitale handtekeningen worden toegepast met een vertraging van 0 seconden in de omleiding
4218427 Oplossing van een probleem waarbij widgets geen externe archiefkopie versturen als het e-mailadres van het archief is gewijzigd sinds de widget is gepubliceerd.

Configureer de ondertekeningsinstellingen vooraf om met de hand geschreven handtekeningen verplicht te stellen op mobiele apparaten. De ondertekenaars ontvangen een sms op hun mobiele apparaat, zodat ze met hun vingers of een stylus een handtekening kunnen plaatsen.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4192638 Oplossing van een probleem waarbij voorwaardelijke bijlagevelden niet geüpload kunnen worden in Safari
4196239 Oplossing van een probleem waarbij Megasign in sjablonen geplaatste handtekeningvelden niet goed herkent
4197658 Verbeterde SAML-URL's voor aan- en afmelding ter ondersteuning van aanvullende parameters
4204151 Oplossing van een zeldzaam probleem waarbij formuliervelden een pagina verplaatsen als meerdere sjablonen worden toegevoegd
4207445 Verbeterde melding van geannuleerde overeenkomsten als de afwijzende partij deel uitmaakt van een hybride workflow
4208213 Verbeterde widgetondertekening in Safari als cookies zijn uitgeschakeld
4208237 Verbeterde opties voor het downloaden van ondersteunende documenten in de oorspronkelijke indeling
4208421 Verbeterde verwerking van Excel-documenten naar de PDF-indeling
4209132 Correctie van een probleem waarbij de opmaak van gegevensvelden in bepaalde API-transacties wordt genegeerd
4209983 Oplossing voor een probleem waarbij voorwaardelijke selectievakjes de standaardwaarden voor tekstvelden niet goed kunnen lezen
4212432 Correctie van een probleem waarbij de landinstellingen voor REST API-aanroepen onder bepaalde omstandigheden niet worden overgenomen
4215323 Correctie van een probleem waarbij ondertekenaarsvelden in zeldzame gevallen niet correct worden weergegeven
4215324 Correctie van een probleem waarbij externe archiefgebruikers de definitieve PDF niet ontvangen
4215418 Correctie van een zichtbaarheidsconflict waarbij de ontvanger de gedeelde documenten niet kan zien als beperkte zichtbaarheidis ingesteld
4215420 Correctie van een lettertypeprobleem waarbij tekstvelden op dezelfde plaats in het document worden geplaatst als handtekeningvelden

Compatibiliteit met biowetenschappen

Zorg dat u voldoet aan de norm FDA 21 CFR Part 11, de wereldwijd erkende regelgeving voor elektronische archivering en ondertekening in de biofarmaceutische industrie. Tot op dit moment was CFR21-compatibiliteit alleen mogelijk met behulp van digitale handtekeningen. Deze versie biedt u meer opties voor CFR21-11-compatibiliteit met:

 • Vereiste verificatie met elektronische handtekeningen, waarbij afzonderlijke verificatie wordt vereist voor elke keer dat een handtekening wordt toegepast:
phone_auth_-_9_3

 

 • Redenen voor ondertekening waarmee aangepaste redenen kunnen worden ingevoerd of een selectie kan worden gemaakt uit een vooraf gedefinieerde keuzelijst:
reason_pick-list-93
 • Lokaal tijdstempel forceren - Hiermee toont u de beveiligde ondertekeningstijd als een visuele component van het handtekeningenblok, met gebruik van het verschil ten opzichte van de lokale tijd. De tijdreferentie wordt opgeslagen in het document en geregistreerd in de audittrail.
sig_with_time_stamp

De SAFE-BioPharma Association is een wereldwijde standaard voor digitale id's en digitale ondertekening in de farmaceutische en biotechnische industrie en in de gezondheidszorg. Adobe Sign is een gecertificeerd product dat voldoet aan alle vereisten voor SAFE-BioPharma-certificering voor producten en services. Deze oplossing is ook compatibel met FDA 21 CFR Part 11 dankzij het gebruik van digitale handtekeningen bij verificatie op basis van certificaten die worden aangeboden door providers zoals TransSped.


Formulieren

In betalingen, zoals contractkosten, donaties en online bestellingen, op veilige en gemakkelijke wijze terwijl ontvangers formulieren invullen en ondertekenen. Hiervoor is een Braintree-verkopersaccount vereist.

Beschikbaar voor klantaccounts in NA-, EU- en AU-datacenters.

calculated_field-93

Doe meer met 'Invullen en ondertekenen'. U kunt niet alleen documenten die naar u zijn verzonden, invullen en ondertekenen, maar u kunt nu ook gewoon een formulier invullen zonder een handtekening toe te voegen.

sender_-_manage_page-93


Innovaties in ondertekenen via de cloud

Zorg voor consistentie en compatibiliteit met zakelijke standaarden door een of meer providers van digitale id's in de cloud vooraf te selecteren via het menu Account -> Beheer.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Groepscontrole over digitale handtekeningen

Groepsbeheerders kunnen voorkeuren instellen voor de digitale ondertekening bij specifieke bedrijfsprocessen. Kies ervoor om formuliervelden voor digitale ondertekening weer te geven of te verbergen, vereis dat ondertekenaars een reden geven voor hun ondertekening, enzovoort.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


BankID-ondertekening in Zweden

Laat uw document heel eenvoudig ondertekenen door klanten en partners in Zweden. Meer dan 6,5 miljoen Zweden kunnen documenten veilig ondertekenen met de digitale identiteit die ze van hun bank hebben gekregen. Geen inschrijving of downloads vereist.

bank_id_authentication-93

In maart en april komen er digitale id's beschikbaar van verschillende partners die eerder zijn aangekondigd.

Gebruik uw Adobe Sign-wachtwoord als tweede factorverificatie. Perfect geschikt voor interne ondertekenaars met een Adobe Sign-account.


Innovatief en gebruiksvriendelijk

Haal uw bestanden op van uw Microsoft OneDrive-opslagruimte. Afzenders kunnen bestanden uploaden wanneer ze deze ter ondertekening verzenden. Ondertekenaars hebben toegang tot OneDrive om afbeeldingen te uploaden die in het document worden weergegeven, zoals afbeeldingen, stempels of licenties.

add_files_-_9_3

Adobe Sign biedt een steeds betere ervaring voor afzenders die verschillende schermgrootten gebruiken. In deze versie zijn het Startpagina- en beheerscherm geoptimaliseerd, zodat tekst en afbeeldingen netjes opnieuw worden geplaatst op schermen van een willekeurige grootte.

wide_manage_-_9_3

Breid uw opties voor aangepaste e-mailberichten uit met twee nieuwe sjablonen. Nu hebt u volledige controle over de e-mailsjablonen waarmee u herinneringen verstuurt naar personen die nog niet hebben ondertekend, of voor wie u uw ondertekeningsverzoek wilt intrekken. Deze opties zijn beschikbaar naast de bestaande aanpassingsopties voor het aanvragen en het valideren van handtekeningen. Deze aanpassingsopties worden geboden via de professionele services van Adobe.


Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Compatibiliteit met biowetenschappen

Enterprise 16 maart - op aanvraag 
Online betalingen Business en Enterprise 16 maart - op aanvraag 
Alleen invullen met 'Invullen en ondertekenen' Alle 16 maart
Voorselectie van ondertekeningsproviders in de cloud Business en Enterprise 16 maart
Groepscontrole over digitale handtekeningen Business en Enterprise 16 maart
Ondertekenen met BankID in Zweden Business en Enterprise 16 maart
OneDrive-integratie Alle 16 maart
De pagina voor aanpassingen Alle 16 maart
Uitgebreide aanpassingen van e-mails Enterprise 16 maart - op aanvraag
Adobe Sign-verificatie Enterprise 16 maart - op aanvraag


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4189092 Gecorrigeerde datumnotatie voor EU-klanten in de sectie Gearchiveerd van de beheerpagina
4194130 Probleem opgelost waarbij conflicterende verificatiemethoden resulteren in een lege verificatiekeuzelijst voor workflows
4195998 Probleem opgelost waarbij een serverfout wordt gegenereerd door formulierveldsjablonen
4198332 De workflow voor de ontwerplay-out is verbeterd ten aanzien van veldgrootte en spatiëring
4198567 Betere plaatsing van keuzerondjes
4198771 Situatie opgelost waarin groepsbeheerders de e-mail voor gebruikers in hun groep niet kunnen bijwerken
4202918 Probleem opgelost waarbij gebruikers een status kunnen invoeren waardoor de naamwaarde niet meer kan worden bewerkt indien SAML is ingeschakeld
4204219 Een probleem gecorrigeerd waarbij tijdens Regex-veldvalidatie geen rekening wordt gehouden met de eigenschap van het veld Combinatie
4205020 Oplossing voor een probleem met workflowsjablonen bij het verwijderen van alle velden voor een willekeurige deelnemer
4207981 Probleem opgelost waarbij gebruikers op gedeelde AU1 geen eenmalige aanmelding kunnen gebruiken met OAuth
4209279 Formulier W-9 bijgewerkt in de Adobe Sign-bibliotheek

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid