Aanvullende informatie over Adobe Acrobat Sign

Opmerking:

Dit document belicht de nieuwe functies, ervaringswijzigingen en opgeloste problemen in de huidige release.

Niet alle functies/wijzigingen zijn gegarandeerd geactiveerd op de datum van de release.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de aanvullende informatie via e-mail, schrijf u dan hier in >

Adobe Acrobat Sign: 20 juli 2022

Verbeterde functionaliteit

 • Naam ontvanger vereisen bij delegatie  -  De functie voor het vereisen van de naam van de ontvanger bij het verzenden van een nieuwe overeenkomst (vrijgegeven in april 2022) is verbeterd om ook het invoeren van een naam van de ontvanger op het moment van delegatie mogelijk te maken. Gebruikers kunnen de naam van de ontvanger invoeren wanneer ze klikken op de optie Ondertekening delegeren aan iemand anders op de ondertekeningspagina of met behulp van de koppeling voor delegeren in de e-mail.

Bekijk de documentatie van de naam van de ontvanger >

Delegatie met vereiste naamwaarden

Opmerking:

De verbetering van het delegatieproces wordt bereikt door de delegatie-API bij te werken zodat het REST v6-eindpunt /delegatedParticipantSets wordt gebruikt.

Klanten mogen geen andere impact zien dan het afdwingen van de configuratie van de vereiste naamwaarden tijdens het delegeren. Als u delegatieproblemen aantreft, neemt u contact op met Ondersteuning.

 • Formulierveldtooltips ondersteunen tot 4096 tekens - In de aanpasbare tooltip-optie voor alle formuliervelden is het aantal toegestane tekens verhoogd van 256 naar 4096.
Verbeterde capaciteit voor tooltipwaarden

 • Zoeken naar servicepakketten voor Team/Kleine bedrijven is verbeterd - De zoekfunctionaliteit die wordt gebruikt om overeenkomsten te vinden, is verbeterd om complexere tekenreeksquery's te ondersteunen met behulp van een speciale syntaxis. De bijgewerkte zoekfunctie is gepland om te worden geïmplementeerd per servicelaag in de tweede helft van 2022.
  • Deze release werkt alleen het serviceniveau Team/Kleine bedrijven bij.
  • De documentatie over de verbeterde zoekfunctionaliteit is beschikbaar in de online helpdocumentatie. Er wordt een koppeling naar de documentatie in de toepassing weergegeven als u op het informatiepictogram naast het zoekveld klikt:
Informatiepictogram naast zoekveld

Wijzigingen in gebruikerservaring

 • Juridische kennisgevingen samengevoegd tot één menuoptie op de pagina elektronisch ondertekenen - De juridische kennisgevingen op de pagina voor elektronisch ondertekenen van de ontvanger zijn verzameld in één menuoptie Juridische kennisgeving in het menu Opties. De verzamelde kennisgevingen zijn:
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Privacy Beleid
  • Cookievoorkeuren
  • Kennisgevingen van copyright en handelsmerken
  • Kennisgevingen van derde partijen
Juridische kennisgevingen

 • Klikbare berichtkoppelingen op de pagina voor elektronisch ondertekenen en Beheren - Ondernemingsaccounts met klikbare koppelingen in hun e-mailsjablonen zien nu die koppelingen als klikbaar op de pagina voor elektronisch ondertekenen van de ontvanger en op de Beheer-paginaweergave van de overeenkomst.

Documentatie van de klikbare koppelingen bekijken >

Klikbare koppelingen in het berichtveld op de paginaweergave Beheren van een overeenkomst

 • +383 (Kosovo) landcode toegevoegd aan sms-authenticatie - Kosovo (+383) is toegevoegd aan de lijst met landcodes voor telefoonauthenticatie.
Landcode Kosovo

 • De tooltips van handtekeningvelden zijn bijgewerkt voor betere toegankelijkheid - Voor elk type handtekeningveld is de tooltip verbeterd om de door de ontvanger vereiste handtekeningcontent beter te identificeren.
Tooltips van handtekeningvelden

Functie

Activeringsdatum

Beschikbaar voor (servicetype):

Configuratieniveau

Naam van ontvanger vereisen bij delegatie  

Met de release

Bedrijven en Onderneming

Account/Groep

Tooltips van formuliervelden ondersteunen maximaal 4096 tekens

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Zoeken naar accounts voor Team/Kleine bedrijven is verbeterd

Met de release

Alleen Team/kleine bedrijven

Niet configureerbaar

Juridische kennisgevingen samengevoegd tot één menuoptie op de pagina voor elektronische handtekeningen

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Klikbare berichtkoppelingen op de pagina's voor elektronisch ondertekenen en beheren

Met de release

Bedrijven en Onderneming

Niet configureerbaar

+383 (Kosovo) landcode voor sms-authenticatie

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Bijgewerkte tooltips voor handtekeningvelden

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Errata vrijgeven

Hieronder staan de regelitems die eerder als onderdeel van deze release zijn aangekondigd, maar sindsdien zijn verschoven naar een latere releasedatum.

 • Herinneringen opnemen in controlerapportgebeurtenissen - Beheerders hebben nu de mogelijkheid om Herinneringen op te nemen in hun controlerapporten. De optie kan worden ingeschakeld op account-(en groeps-)niveau door te navigeren naar Accountinstellingen > Algemene instellingen > Controlerapport
Configureer herinneringen zodanig dat ze worden opgenomen in het controlerapport.

Indien dit is ingeschakeld, wordt een record van elke verzonden herinnering geregistreerd in het controlerapport (tot een maximum van 250 herinneringsgebeurtenissen).

Gemelde herinneringen in het auditrapport.

Opgeloste problemen

Probleem
Beschrijving
4331709 Samenvatting: Een MISC_SERVER_ERROR wordt gegenereerd wanneer een ontvanger wordt vervangen door een gebruikers-ID die automatisch hun overeenkomsten delegeert aan een gebruiker die geen actieve gebruikers-ID in het systeem is.
Oplossing: De code is verbeterd, zodat de gedelegeerde gebruikers-ID automatisch wordt geïdentificeerd en gemaakt voor eenmalig gebruik voor de transactie.
4345707 Samenvatting: Onduidelijke tooltipinformatie voor handtekening-/initiaal-/stempelvelden zorgt voor verwarring wanneer overeenkomsten worden gebruikt met schermlezers.
Oplossing: De tooltips zijn bijgewerkt om beter aan te geven welk type content vereist is (initialen/handtekeningstempel). De lokalisatie van deze tooltips is bijgewerkt en geverifieerd op veelgebruikte schermlezers.
4346795 Samenvatting: Er wordt een niet-informatief foutbericht afgeleverd aan de gebruiker wanneer authenticatie wordt geweigerd op basis van IP-adresbeperkingen.
Oplossing: Het foutbericht is verbeterd en geeft nu aan dat de niet-authenticatie is gebaseerd op het accountbeveiligingsbeleid.
4348930 Samenvatting: Dynamische waarden die worden gebruikt in velden voor Betaling, nemen geen waarden voor Vooraf invullen in hun berekeningen op.
Oplossing: De code die het berekenen van veldwaarden voor betalingsvelden ondersteunt, is gecorrigeerd zodat ze nu de juiste toegang hebben en waarden kunnen importeren uit vooraf ingevulde velden.
4353603 Samenvatting: In afbeeldingsvelden die zijn uitgeschakeld door conditionele logica op basis van andere velden, kan nog steeds een afbeelding worden geüpload.
Oplossing: De code die veldtoegang onder conditionele logica voor velden uitschakelde, is gecorrigeerd waardoor velden met afbeeldingen niet meer toegankelijk zijn
4354667 Samenvatting: Wanneer twee bijlagevelden beschikbaar zijn op dezelfde pagina, verschuift de focus van de toepassing niet naar het volgende veld na het voltooien van de eerste bijlage, en ontstaat er een lus.
Oplossing: De codes voor veldnavigatie en setFocus zijn gecorrigeerd om de focus correct naar het volgende veld te verplaatsen.
4354854 Samenvatting: Bij het verifiëren van een webformulierhandtekening activeren geplakte e-mailadressen de knop Klikken om te ondertekenen niet correct.
Oplossing: De functie OnPaste is verbeterd om deze actie bij het indienen van een webformulier te verbeteren.
4354992 Samenvatting: Herinnerings- en delegatie-e-mails kunnen een bounce van antispamfilters veroorzaken op basis van een niet-overeenkomende waarde van de envelop en de koptekst voor de afzender omdat het naam-waardebeheer inconsistent is.
Oplossing: De kop Van in e-mails is nu consistent ingedeeld als "voornaam achternaam <adobesign@adobesign.com>" wanneer de voor- en achternaam beschikbaar zijn.
4355581 Samenvatting: Rapportdiagrammen met accountbereik kunnen de rapporten weergeven met hun rapport-ID als de rapporteigenschappen null-waarden bevatten.
Oplossing: De rapportage-API voor het nieuwe rapportsysteem is bijgewerkt om rapporten met null-waarden beter te kunnen beheren
4359189 Samenvatting: E-mailsjablonen geven soms &amp; weer in plaats van & bij het toepassen van de bedrijfsnaam.
Oplossing: De code voor de juiste opmaak van de bedrijfsnaam is gecorrigeerd.
4359920 Samenvatting: De landcode voor Kosovo (+383) is niet beschikbaar bij het configureren van sms-authenticatie
Oplossing: (+383) is toegevoegd aan de sms-lijst met beschikbare landcodes.
4360266 Samenvatting: Wanneer een gebruiker wordt gewijzigd in de status Inactief en vervolgens naar een andere groep wordt verplaatst, toont de CSV die wordt gegenereerd bij het exporteren van een gebruikerslijst, niet de huidige groepsnaam voor de inactieve gebruiker.
Oplossing: Er is een nieuwe methode voor het ophalen van gebruikersgegevens geïmplementeerd om te exporteren zonder de gebruikersstatus te controleren.
4360311 Samenvatting: E-mailsjablonen geven soms &amp; weer in plaats van & wanneer de naam van de afzender een & bevat.
Oplossing: De code voor de correcte indeling van de naam van de afzender is gecorrigeerd.
4361282 Samenvatting: Als u een nieuwe koppeling aanvraagt (nadat de vorige koppeling is verlopen) op een herinnerings-e-mailsjabloon, krijgen alle deelnemers een herinnerings-e-mail.
Oplossing: De herinneringscode is gecorrigeerd, zodat de herinnering alleen naar de ontvanger wordt gestuurd die erom heeft gevraagd.
4361868 Samenvatting: Berekende datumwaarden in niet-Engelse landinstellingen melden soms: "Serverfout. Er is een veld met een ongeldige waarde"
Oplossing: Verbeterde vertaling van datumnotaties voor gelokaliseerde datums in berekende velden en conditionele instructies.
4365756 Samenvatting: Vanwege een conflict in de overname van instellingen door verouderde instellingen werden gebruikersprofielpagina's bij het bewerken als blanco weergegeven aan beheerders.
Oplossing: Inzicht in en toegang tot de juiste overgenomen instellingen is bijgewerkt om het conflict te elimineren en de juiste waarden te bieden.
4366715 Samenvatting: Overeenkomsten die zijn samengesteld uit twee bestanden, kunnen beschadigde records in de structuur creëren waardoor het maken ervan mislukt (vanwege het proces dat wordt gebruikt om de structuren te combineren).
Oplossing: De bibliotheek die wordt gebruikt om documenten te combineren, is bijgewerkt om de structuur beter te beheren wanneer meerdere bestanden in één overeenkomst worden opgenomen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account