De veldweergave instellen in de authoringomgeving

Via de authoringomgeving in Adobe Acrobat Sign kunt u de weergave van het lettertype in de velden van uw formulieren bepalen. U kunt onder andere de groep, grootte, kleur en uitvulling van lettertypen opgeven.

Veldweergave

Lettertypefamilie

U bepaalt de weergave van de gegevens die door ontvangers in tekstvelden worden ingevoerd.

U opent de weergave-instellingen door te klikken op de samenvouwbare optie Vormgeving in het menu voor veldeigenschappen.

Dubbelklik op een veld om het menu voor veldeigenschappen te openen.

 

In de eerste vervolgkeuzelijst rechts van de titel Lettertype kunt u de lettertypefamilie voor het veld instellen.

 

U kunt kiezen uit de volgende lettertypen:


Lettertypegrootte

Via de vervolgkeuzelijst rechts van de lettertypefamilie kunt u de lettertypegrootte voor het veld aanpassen.

Als u een statische lettertypegrootte kiest, wordt die grootte sowieso afgedwongen, ongeacht hoeveel inhoud er wordt ingevoerd in het veld.

Stelt u de lettertypegrootte in op Auto, dan wordt de grootte van het lettertype automatisch aangepast aan de grootte van het veld.

  • Als u een automatisch lettertype kiest, wordt het grootste lettertype gebruikt waarbij de volledige veldinhoud nog wordt weergegeven
  • Zodra er meer inhoud wordt ingevoerd dan het veld breed is, wordt de grootte van het lettertype dynamisch aangepast zodat alle ingevoerde inhoud wordt weergegeven.
Eigenschappen voor lettertypegrootte in tekstvelden


Lettertypekleur

Met de optie Kleur kunt u de kleur voor het lettertype definiëren. De kleur wordt alleen weergegeven in de PDF-kopie. Tijdens het invullen van het veld blijft het lettertype zwart.


Lettertype-uitlijning

Met de lettertypeopties onder Uitlijning kunt u opgeven of de tekst links moet worden uitgelijnd, moet worden gecentreerd of rechts moet worden uitgevuld.

Eigenschappen voor uitlijning van lettertypen in tekstvelden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account