Handboek Annuleren

Verificatie op basis van kennis

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Schakel een verificatiemethode in voor ontvangers in de Verenigde Staten via de openbare informatie van de ontvanger die afkomstig is uit meerdere openbare databases.

Overzicht

Op kennis gebaseerde verificatie (KBA) is een premium tweestapsverificatiemethode die identiteitsverificatie op hoog niveau garandeert. KBA is alleen geldig voor het controleren van de identiteit van ontvangers in de VS.

Het verificatieproces vraagt de ontvanger om diens voor- en achternaam en thuisadres in te voeren. De ontvanger kan optioneel de laatste vier cijfers van zijn/haar Amerikaanse sofinummer invoeren.

Nadat de ontvanger verschillende vragen heeft beantwoord, kan deze acties uitvoeren voor de overeenkomst.

Beschikbaarheid:

Op kennis gebaseerde verificatie is alleen beschikbaar voor licentielidmaatschappen voor ondernemingen.

KBA is een premium verificatiemethode waarvoor per gebruik kosten in rekening worden gebracht

 • Transacties moeten worden aangeschaft via uw Adobe-vertegenwoordiger.
 • Transacties zijn een resource op accountniveau. Alle groepen gebruiken dezelfde algemene pool.

Configuratiebereik:

De functie kan op account- en op groepsniveau worden ingeschakeld.

Opmerking:

KBA is alleen van toepassing op ontvangers in de VS.

Gebruik

Wanneer de ontvanger de koppeling Controleren en ondertekenen opent, wordt deze doorgestuurd naar de KBA-pagina voor identiteitsverificatie. Daar wordt ontvangers gevraagd hun naam en adres in te voeren:

De ingevoerde informatie wordt gebruikt om meerdere openbare databases te doorzoeken, waarna een lijst met drie tot vier niet-triviale vragen voor de ontvanger wordt opgesteld.

Voorbeeldvragen:

 • Selecteer het juiste huisnummer van het adres waarop u hebt gewoond met {een naam}
 • Van welke van de volgende vliegtuigen was u de eigenaar?
 • In welke van de volgende steden hebt u gestudeerd?
 • Van wie hebt u het huis {een adres} gekocht?
 • In welke leeftijdscategorie valt {een naam}?

 

Zodra de verificatie is geslaagd, kan de ontvanger actie ondernemen met betrekking tot de overeenkomst.

Als ontvangers de overeenkomst afsluiten vóórdat ze hun actie hebben voltooid, moeten ze zich opnieuw verifiëren.

Ter beveiliging tegen brute verificatiepogingen kan de KBA-methode worden geconfigureerd om de overeenkomst te annuleren na een bepaald aantal mislukte pogingen.

De methode voor verificatie op basis van kennis configureren bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Wanneer KBA is ingeschakeld, kan de afzender deze optie selecteren in de vervolgkeuzelijst Verificatie rechts van het e-mailadres van de ontvanger.

De verificatiemethode selecteren

Voor een optionele configuratie van de KBA-methode is het mogelijk vereist dat de afzender de Naam van de ontvanger opgeeft.

Met deze optie zorgt u ervoor dat de naam van de ontvanger consistent blijft gedurende de levensduur van de transactie.

KBA met afgedwongen naamwaarden

Opmerking:

Als KBA geen optie is voor de afzender, is de verificatiemethode niet ingeschakeld voor de groep van waaruit de gebruiker verzendt.

Verbruik van premium verificatietransacties

KBA-transacties benutten een premium verificatiemethode en dienen te worden aangeschaft en beschikbaar te zijn voor het account voordat met KBA geconfigureerde overeenkomsten kunnen worden verzonden.

KBA-transacties worden verbruikt per ontvanger.

Een overeenkomst die is geconfigureerd met drie ontvangers met KBA-verificatie verbruikt dus drie verificatietransacties.

 

Als u een overeenkomst met meerdere ontvangers configureert, wordt voor elke ontvanger die KBA-verificatie gebruikt één transactie afgetrokken van het totale aantal dat beschikbaar is voor het account.

 • Als een conceptovereenkomst met KBA-verificatie wordt geannuleerd, worden alle transacties voor KBA-verificatie weer opgenomen in het totale volume dat beschikbaar is voor het account.
 • Na annulering van een transactie in uitvoering wordt de verificatietransactie niet teruggegeven aan het totale aantal dat beschikbaar is voor het account.
 • Bij het wijzigen van een verificatiemethode naar KBA (vanuit elke andere methode) wordt één transactie verbruikt.
  • Als u dezelfde ontvanger laat wisselen tussen KBA en andere methoden, verbruikt u slechts één transactie in totaal.
 • Als de verificatiemethode KBA in een andere methode wordt gewijzigd, wordt de transactie niet weer opgenomen in het totaal.
 • Elke ontvanger die zich met KBA verifieert, verbruikt slechts één transactie, ongeacht hoe vaak deze het proces probeert uit te voeren.

 

Het beschikbare volume bijhouden

Het volume KBA-transacties bijhouden dat beschikbaar is voor het account:

 • Ga naar Verzendinstellingen > Opties voor identificatie van ondertekenaar
 • Selecteer de koppeling Gebruik bijhouden:
De pagina Verzendinstellingen met het Gebruik bijhouden gemarkeerd voor KBA

Voor accounts die onder het VIP-licentieprogramma vallen, heeft het pop-upscherm Gebruik bijhouden een andere opmaak waarin het aantal transacties volgens het licentieschema beter wordt weergegeven. 

VIP-opmaak voor verbruikte transacties

Controlerapport

Een succesvolle KBA-identiteitsverificatie wordt expliciet vastgelegd in het auditrapport met het verificatietoken dat door LexisNexis wordt verstrekt.

KBA-auditrapport - geverifieerde id

Als de overeenkomst wordt geannuleerd omdat de ontvanger zich niet kan verifiëren, wordt de reden expliciet vermeld:

KBA-auditrapport - id niet geverifieerd

Best practices en overwegingen

 • Als er geen tweestapsverificatie voor uw interne handtekeningen vereist is, kunt u de verificatiemethode Acrobat Sign gebruiken in plaats van KBA om ondertekenen te vereenvoudigen en het verbruik van premium verificatietransacties te verminderen.

Configuratieopties

Verificatie op basis van kennis bevat twee groepen besturingselementen die kunnen worden geconfigureerd op account- en groepsniveau:

 • Verzendinstellingen beheren de toegang van de afzender tot en de configuratie van de KBA-optie.
 • Beveiligingsinstellingen bepalen de ervaring van de ontvanger wat betreft het aantal pogingen voordat de overeenkomst wordt geannuleerd.

De verificatiemethode inschakelen via Verzendinstellingen

De optie om op kennis gebaseerde verificatie te gebruiken kan voor afzenders worden ingeschakeld via Verzendinstellingen > Optie voor identificatie van ondertekenaar

 • Selectievakje KBA-verificatie: Als dit selectievakje is ingeschakeld, is KBA een beschikbare optie voor de overeenkomsten die in de groep worden opgesteld.
 • (Optioneel) Naam van ondertekenaar vereisen op de pagina Verzenden: Als dit is ingeschakeld, moeten afzenders de naam van de ontvanger opgeven. Deze naamwaarde blijft gedurende de hele ondertekencyclus geldig, de ontvanger kan deze niet wijzigen.
  • Als u deze optie inschakelt, wordt delegatie van de overeenkomst aan de ontvanger voorkomen (inclusief automatische delegatie).
  • Ondertekenaar vervangen  werkt voor de verzender vanaf de nieuwe pagina Beheren.
 • (Optioneel) Zodra KBA is ingeschakeld, kunt u deze definiëren als de standaardmethode bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst.
 • Sla de wijziging op de pagina op.
De pagina Verzendinstellingen met gemarkeerde besturingselementen voor KBA-verificatie

De Beveiligingsinstellingen configureren

Op kennis gebaseerde verificatie biedt drie configureerbare opties. Deze vindt u op de pagina Beveiligingsinstellingen:

 • Het aantal pogingen beperken: Dit selectievakje is standaard ingeschakeld en schakelt de beveiligingsoptie in die de overeenkomst annuleert als een ontvanger zich niet binnen het vastgestelde aantal pogingen kan verifiëren. Als dit is uitgeschakeld, kunnen ontvangers zich een onbeperkt aantal keren proberen te verifiëren. 
  • Ondertekenaar kan XX pogingen uitvoeren om zijn/haar identiteit te valideren voordat de overeenkomst wordt geannuleerd - Hier vult de beheerder het maximale aantal verificatiepogingen in. Zodra het aantal pogingen wordt overschreden, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd.
 • Moeilijkheidsniveau voor verificatie op basis van kennis: Dit bepaalt de complexiteit van het validatieproces:
  • Standaard: Ondertekenaars krijgen drie vragen die ze correct moeten beantwoorden. Als ze slechts twee vragen correct beantwoorden, krijgen ze twee extra vragen die allebei correct moeten worden beantwoord.
  • Moeilijk: Ondertekenaars krijgen vier vragen die ze correct moeten beantwoorden. Als ze slechts drie vragen correct beantwoorden, krijgen ze nog twee vragen die correct moeten worden beantwoord.
Besturingselementen voor KBA-beveiliging

Opmerking:

Als u de instellingen niet in uw menu ziet, controleert u of de verificatiemethode is ingeschakeld op de pagina Verzendinstellingen.

Automatische annulering van de overeenkomst wanneer een ontvanger zich niet kan verifiëren

Als in de instellingen is beperkt hoe vaak een KBA-verificatiepoging mag worden uitgevoeren en de ontvanger zich binnen dat aantal pogingen niet kan verifiëren, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd.

De afzender van de overeenkomst ontvangt een e-mail om aan te geven dat de overeenkomst is geannuleerd. Hierin wordt ook aangegeven welke ontvanger zich niet heeft kunnen verifiëren.

Andere partijen worden niet op de hoogte gesteld.

Overeenkomst geannuleerd wegens identificatiefout

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online