Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign beheren via de Adobe Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Als u zelfstandige of gebundelde lidmaatschappen hebt aangeschaft die Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor ondernemingen of Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor bedrijven omvatten, kunt u de Adobe Admin Console gebruiken om gebruikers (en hun identiteiten), producten en rechten voor gebruikers en producten te beheren. U kunt ook meerdere beheerders toewijzen die u kunnen helpen bij het beheren van uw organisatie of het functionele gedrag van Document Cloud-producten en -services. U kunt bijvoorbeeld een specifieke functiebeheerder toewijzen om het gedrag van Acrobat Sign te beheren. Zie Beheerders beheren voor meer informatie.

De Adobe Admin Console wordt verbeterd, zodat deze meer controle biedt over de rechten en bevoegdheden van Acrobat Sign-gebruikers.

 • Klanten met de moderne variant zien aanbiedingskaarten (op de overzichtspagina van de Admin Console) die verwijzen naar Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor ondernemingen of Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor bedrijven
  • In dit document worden merendeels de opties van de moderne variant besproken
 • In de verouderde variant wordt op de aanbiedingskaart naar de service verwezen met Document Cloud voor ondernemingen of Document Cloud voor bedrijven
Document Cloud-aanbiedingskaart


Aan de slag

Als u de Acrobat Sign-functies voor uw organisatie wilt laten beheren en configureren, moet u aan een gebruiker met een licentie de rol van beheerder in de Adobe Admin Console toewijzen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console met een van deze beheerdersrollen:

  • Systeembeheerder
  • Productbeheerder (voor Acrobat Sign)
  • Productprofielbeheerder (voor het Acrobat Sign-productprofiel)
 2. Navigeer naar de productpagina van Acrobat Sign: Producten > Document Cloud > Acrobat Sign > {productprofiel}

  Navigeer naar de Adobe Sign-productpagina

 3. Wanneer de productprofielpagina wordt geopend, klikt u op de knop Gebruiker toevoegen

  Gebruiker toevoegen

 4. De pagina Gebruikers toevoegen aan dit productprofiel wordt geladen:

  • Typ het e-mailadres of de naam van de gebruiker die u wilt instellen
   • Er wordt een lijst weergegeven met de gebruikers in uw account die overeenkomen met de ingevoerde tekenreeks
   • Als het e-mailadres uniek is binnen uw account, wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe gebruiker te maken
  • Kies de productrol (het bevoegdheidsniveau) voor de gebruiker
  • Klik op Opslaan
  De gebruiker configureren

 5. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in de Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

  De gebruiker is toegevoegd

 Zodra u bent ingelogd, selecteert u Producten > Acrobat Sign en selecteert u het juiste productprofiel.

Opmerking:

Beheerders kunnen geen productrol selecteren voor gebruikers in een gebruikersgroep binnen een productprofiel.

Als de beheerder een productrol wil toewijzen aan een gebruiker in een gebruikersgroep, moet deze de gebruiker in plaats daarvan opnieuw toevoegen aan het productprofiel waarin de gebruikersgroep zich bevindt. Zo heeft de beheerder rechtstreeks toegang tot de productrol van de gebruiker.

 1. Meld u als beheerder aan bij de Adobe Admin Console

 2. Navigeer naar de productpagina van Acrobat Sign: Producten > Document Cloud > Acrobat Sign > {productprofiel}

  Navigeer naar de Adobe Sign-productpagina

 3. Wanneer de productprofielpagina wordt geopend:

  • Zoek de gebruiker die u wilt bewerken en klik op de vervolgkeuzelijst in de kolom Productrol
  • Wijzig de productrol in de gewenste waarde
  De productrol van de gebruiker bewerken

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in de Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

  De gebruiker is bewerkt

Als u veel gebruikers moet toevoegen of bewerken, kunt u een CSV-bestand uploaden om alle wijzigingen in één keer door te voeren.

Meer informatie over de functie voor bulkgewijs uploaden via een CSV-bestand vindt u hier >

Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

Opmerking:

Voor Acrobat Sign moet een extra kolom aan de CSV-sjabloon worden toegevoegd om de beheerdersbevoegdheden in te schakelen: Product Role

De mogelijke waarden voor de kolom Product Role zijn:

 • USER: een gebruiker van het systeem zonder beheerdersbevoegdheden
 • SIGN_ACCOUNT_ADMIN: een beheerder op accountniveau die de bevoegdheid heeft om het account te configureren, inclusief alle instellingen op groepsniveau
 • SIGN_PRIVACY_ADMIN: een beheerder op accountniveau met de extra bevoegdheid om gebruikers/inhoud uit het systeem te verwijderen
CSV-indeling

Opmerking:

Momenteel zijn er drie bevoegdheidsrollen beschikbaar in de Admin Console:

 • Gebruiker: een gebruiker van het systeem zonder beheerdersbevoegdheden
 • Sign-accountbeheerder: een beheerder op accountniveau met de bevoegdheid om alle aspecten van de applicatie Acrobat Sign te bewerken, inclusief alle groepen
 • Account- en privacybeheerder voor Sign: een Acrobat Sign-beheerder op accountniveau met de extra bevoegdheid om gebruikers/inhoud uit het account te verwijderen

Beheerders op groepsniveau moeten bevoegdheden hebben in het Acrobat Sign-systeem.

Meer informatie over Acrobat Sign-beheerdersrollen vindt u hier >


Acrobat Sign-beheerdersrechten intrekken

U kunt als volgt de beheerdersbevoegdheden voor de service Acrobat Sign intrekken voor een gebruiker:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Adobe Admin Console

 2. Navigeer naar het product van Acrobat Sign: Producten > Document Cloud > Acrobat Sign > {productprofiel}

 3. Klik op de naam van het productprofiel om de pagina te openen

  Navigeer naar de Adobe Sign-productpagina

 4. Zoek de gebruiker waarvan u de beheerdersbevoegdheden wilt intrekken

  • Klik op de vervolgkeuzelijst uiterst rechts van de gebruikersrecord
  • Selecteer Gebruiker
  De gebruiker bewerken

 5. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in de Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?