Eksporterer du til skærme? Sørg for, at dine tegnebrætter er justeret til pixelgitteret.

Når du eksporterer et tegnebræt ved hjælp af Filer Eksportér > Eksportér til skærme, vil størrelsen på tegnebrættet øges med en ekstra pixel, hvis tegnebrættet ikke er justeret til pixelgitteret. 

Sådan justeres tegnebrætter til pixelgitteret:

  • Vælg Objekt > Gør pixelperfekt.
  • Klik på Juster illustration til pixel-gitter på opret og omdan ()-ikonet i Kontrolpanel.

Bemærk: Denne ændring vil påvirke indholdet af tegnebrættet.

Når du eksporterer ikke-justerede tegnebræt, fremhæver Illustrator dem i dialogboksen Eksportér til skærme og advarer dig også om deres manglende justering.

Se også: Tegn pixel-perfekt kunst

Pixeljustering
A. Ikke-pixeljusteret objekt B. Pixeljusteret objekt 

Pixeljustering ved hjælp af panelet Egenskaber

Hvis du vil pixeljustere tegnebrætter kan du alternativt ændre X- og Y-værdierne på tegnebrættet i panelet Egenskaber.

Lad os som eksempel tage et tegnebræt med størrelsen 600 x 200 og placeret på X: 298,28 pt og Y: 207,31 pt.

Hvis du ændrer værdierne til nærmeste heltal (298 pt og 207 pt), fjernes den ekstra pixel, og det eksporterede tegnebræt får den korrekte størrelse på 600 x 200.

Deltag i samtalen

Ask the community

Hvis du har spørgsmål eller en idé, du gerne vil dele, er du velkommen til at deltage i Adobe Illustrator-forummet. Vi vil gerne høre fra dig.