Problem

Når du eksporterer et tegnebræt, udvides dets størrelse med en pixel, hvis brættets X- og/eller Y-koordinatværdien indeholder decimalbrøker.

F.eks. kan et tegnebræt have en størrelse på 600x200 pixel, og det har følgende X- og Y-koordinater:

X: 298,28 pt

X: 207,31 pt

Når tegnebrættet eksporteres vha. Filer > Eksportér > Eksportér til skærm, udvides størrelsen af det eksporterede tegnebræt med én pixel og bliver dermed 601x201 for at runde brøkværdierne op. 

Midlertidig løsning

Sørg for, at et tegnebræts X- og Y-koordinater er udtrykt vha. hele tal. 

Hvis du i eksemplet ovenfor ændrer X- og Y-værdierne til nærmeste heltal (298 pt og 207 pt), fjernes den ekstra pixel, og det eksporterede tegnebræt får den korrekte størrelse på 600x200.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online