Hvis du vil udskrive på den mest hensigtsmæssige måde, bør du have kendskab til de vigtigste udskrivningsprincipper, herunder hvordan printeropløsningen eller skærmens kalibrering og opløsning kan påvirke illustrationernes udseende, når de udskrives. I Illustrator er dialogboksen Udskriv udformet således, at den kan hjælpe dig igennem udskrivningsprocessen. Hvert sæt indstillinger i dialogboksen er struktureret til at guide dig gennem udskrivningsprocessen.

En sammensætning er en enkeltsidet version af en illustration, der svarer til, hvad du ser i illustrationsvinduet, med andre ord en ligetil udskrivningsopgave. Sammensætninger er ofte nyttige ved korrektur af det overordnede sidedesign, kontrol af billedets opløsning og identifikation af problemer, der kan opstå på en fotosætter (f.eks. PostScript-fejl).

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en printer i menuen Printer. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du vælge Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Vælg en af følgende tegnebrætsindstillinger:
  • Hvis du vil udskrive alt på én side, skal du vælge Ignorer tegnebrætter.

  • Hvis du vil udskrive hvert tegnebræt for sig, skal du fravælge Ignorer tegnebrætter og angive, om alle tegnebrætter (Alle) eller et bestemt interval, f.eks. 1-3, skal udskrives.

 4. Vælg Output, der vises til venstre i dialogboksen Udskriv, og kontroller, at tilstanden er indstillet til Sammensat.
 5. Angiv yderligere udskrivningsindstillinger.
 6. Klik på Udskriv.

  Bemærk:

  Hvis dokumentet indeholder lag, kan du angive, hvilke lag der skal udskrives. Vælg Filer > Udskriv, og vælg en indstilling i menuen Udskriv lag: Synlige lag, der kan udskrives, Synlige lag eller Alle lag. Du kan se en video om at oprette beskæringsområder til udskrivning på www.adobe.com/go/vid0213.

Indstilling af illustrationer til ikke at kunne udskrives

Med panelet Lag er det lettere at udskrive forskellige versioner af illustrationerne. Du kan f.eks. vælge kun at udskrive tekstobjekterne i et dokument for at læse korrektur på teksten. Du kan også føje elementer, der ikke skal udskrives, til illustrationen for at registrere vigtige oplysninger.

 • Hvis du vil forhindre, at illustrationer vises i dokumentvinduet, udskrives og eksporteres, skal du skjule dem på panelet Lag.
 • Hvis du vil forhindre, at illustrationer udskrives, men ikke at de vises på tegnebrættet eller eksporteres, skal du dobbeltklikke på et lagnavn på panelet Lag. Fravælg indstillingen Udskriv i dialogboksen Indstillinger for lag, og klik på OK. Lagnavnet ændres til kursiv på panelet Lag.
 • Hvis du vil oprette en illustration, der ikke kan udskrives eller eksporteres, selv når den er synlig på tegnebrættet, skal du vælge Skabelon i dialogboksen Indstillinger for lag.

Bemærk:

Du kan også angive flere tegnebrætter i dokumentet og derefter vælge et tegnebræt ad gangen til udskrivning i dialogboksen Udskriv. Kun illustrationer inden for tegnebrættet udskrives. Du kan se en video om at definere beskæringstegnebrætter på www.adobe.com/go/lrvid4016_ai.

Hver kategori med indstillinger i dialogboksen Udskriv lige fra generelle indstillinger til oversigtsindstillinger er organiseret til at guide dig igennem processen med at udskrive dit dokument. Hvis du vil have vist et sæt indstillinger, skal du vælge sættets navn i venstre side af dialogboksen. Mange af disse indstillinger er forudindstillede af den startprofil, du valgte, da du startede dokumentet.

Generelt

Indstil sidestørrelse og retning, angiv, hvor mange sider der skal udskrives, skaler illustrationen, angiv fliseindstillinger, og vælg, hvilke lag der skal udskrives.

Kontrolmærker og beskæring

Vælg printerkontrolmærker, og opret en beskæring.

Output

Opret farveseparationer.

Grafik

Indstil udskrivningsindstillinger til kurver, skrifttyper, PostScript-filer, forløb, masker og blandinger.

Farvestyring

Vælg en farveprofil og gengivelsesmetoden til udskrivning.

Avanceret

Kontroller samkopiering (eller evt. rasterisering) af vektorillustration under udskrivning.

Oversigt

Vis og gem en oversigt over udskriftsindstillinger.

Flytte en illustration på siden

Forhåndsvisningen i dialogboksen Udskriv viser, hvor illustrationen udskrives på siden.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk illustrationen i eksempelbilledet i det nederste venstre hjørne af dialogboksen.

  • Klik på en firkant eller en pil i placeringsikonet for at angive udgangspunktet for justering af illustrationen i relation til siden. Indtast værdier til Nulpunkt X og Nulpunkt Y for at finjustere placeringen af illustrationen.

   Tip: Træk i illustrationsvinduet med værktøjet Udskriv side om side for at flytte udskriftsområdet direkte på tegnebrættet. Når du trækker, reagerer værktøjet Udskriv side om side, som om du var ved at flytte udskriftsområdet fra dets nederste venstre hjørne. Du kan flytte udskriftsområdet til et vilkårligt sted på tegnebrættet, men alle dele af en side, der strækker sig ud over udskriftsområdets grænser, bliver ikke udskrevet.

Når du opretter et dokument med flere tegnebrætter, kan du udskrive dokumentet på flere forskellige måder. Du kan ignorere tegnebrætterne og udskrive alt på én side (det kan være nødvendigt at inddele sider, hvis tegnebrætterne går ud over sidegrænserne). Du kan også udskrive hvert tegnebræt som en enkelt side. Når du udskriver tegnebrætter som enkelte sider, kan du vælge at udskrive alle tegnebrætter eller et interval af tegnebrætter.

 1. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Udskriv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil udskrive alle tegnebrætter som separate sider, skal du vælge Alle. Du kan se alle sider i eksempelområdet i det nederste venstre hjørne af dialogboksen Udskriv.

  • Du kan udskrive et undersæt af tegnebrætter som separate sider ved at vælge Område og angive de tegnebrætter, der skal udskrives.

  • Hvis du vil udskrive illustrationen på alle tegnebrætter samlet på én enkelt side, skal du vælge Ignorer tegnebrætter. Hvis illustrationen går ud over sidens grænser, kan du skalere eller inddele den.

 3. Angiv evt. andre udskriftsindstillinger, og klik på Udskriv.

Automatisk rotation af tegnebrætter til udskrivning

I Illustrator kan alle tegnebrætterne i et dokument roteres automatisk for at udskrive i den valgte mediestørrelse. Vælg Roter automatisk-afkrydsningsfelteti dialogboksen Udskriv for at angive automatisk rotation for Illustrator-dokumenter. Automatisk rotation er som standard aktiveret for et dokument oprettet i Illustrator.

Tænk f.eks. på et dokument med både liggende (bredde større end højde) og stående (højde større end bredde) mediestørrelse. Hvis du vælger mediestørrelsen somståendei dialogboksen Udskriv, roteres de liggende tegnebrætter automatisk til stående medier under udskrivningen.

Bemærk:

Når Roter automatisk er markeret, kan du ikke ændre sideretningen.

Inddeling af en illustration på flere sider

Hvis du udskriver illustrationer fra et enkelt tegnebræt (eller ignorerede tegnebrætter), som ikke kan være på en enkelt side, kan du inddele illustrationen på flere sider. Hvis dokumentet har flere tegnebrætter

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en inddelingsindstilling:

  Bemærk:

  Hvis dokumentet har flere tegnebrætter, skal du først vælge Ignorer tegnebrætter eller angive 1 side i indstillingen Område og vælge Tilpas til side.

  Inddel hele sider

  Inddeler tegnebrættet i sider i fuld mediestørrelse til output.

  Inddel udskriftsområder

  Inddeler tegnebrættet i sider, baseret på hvad den valgte enhed kan afbilde. Denne indstilling er praktisk til udskrivning af illustrationer, der er større, end din enhed kan håndtere, fordi fliseinddelte stykker kan samles igen i den oprindelige, større illustration.

 3. (Valgfrit) Hvis du valgte Inddel hele sider, skal du bruge indstillingen Overlap til at angive omfanget af overlapning mellem sider.

Skalering af et dokument til udskrivning

Hvis du vil tilpasse et stort dokument til et stykke papir, der er mindre end illustrationens faktiske dimensioner, kan du bruge dialogboksen Udskriv til at skalere dokumentets bredde og højde, enten symmetrisk eller asymmetrisk. Asymmetrisk skalering er nyttig, når du f.eks. udskriver film, der skal bruges til flexotryk: Hvis du ved, i hvilken retning pladen monteres på trykpressen, kan skaleringen kompensere for de 2 % til 3 %, pladen normalt strækkes. Skalering påvirker ikke sidestørrelsen i dokumentet, den ændrer blot skaleringen for det trykte dokument.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Skaler ikke for at undgå skalering.

  • Vælg Tilpas til side for automatisk at skalere dokumentet til siden. Skaleringsprocenten bestemmes af det udskriftsområde, der defineres af den valgte PPD.

  • Vælg Brugerdefineret for at aktivere tekstboksene Bredde og Højde. Indtast procenter fra 1 til 1000 for bredde eller højde. Fravælg knappen Bevar proportioner  for at ændre dokumentets forhold mellem bredde og højde.

Ændring af printeropløsningen og rasterfrekvensen

Adobe Illustrator udskriver hurtigere og bedst ved brug af standardprinteropløsninger og rasterfrekvens. I nogle tilfælde vil du måske ændre printeropløsningen og rasterfrekvensen, f.eks. vil du trække en meget lang buet kurve, der ikke bliver udskrevet på grund af en begrænsningskontrolfejl, hvis udskrivningen er langsom, eller hvis forløb og masker viser striber, når de bliver udskrevet.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Under Printer skal du vælge PostScript-printer, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Vælg Output til venstre i dialogboksen Udskriv.
 4. Under Printeropløsning skal du vælge en kombination af rasterfrekvens (lpi) og printeropløsning (dpi).

Printeropløsning måles i det antal trykfarvepunkter, der produceres pr. tomme (dpi). De fleste almindelige laserprintere har en opløsning på 600 dpi, og fotosættere har en opløsning på 1200 dpi eller mere. Inkjetprintere producerer mikroskopiske blæksprøjt, ikke faktiske punkter. De fleste inkjetprintere har dog en opløsning på ca. 300 til 720 dpi.

Ved udskrivning på en skrivebordslaserprinter, men især på fotosættere, skal du også overveje rasterfrekvens. Rasterfrekvens er det antal halvtoneceller pr. tomme, der bruges til at udskrive gråtonebilleder eller farveseparationer. Rastertæthed kaldes også rasterfinhed eller linjeraster og måles i linjer pr. tomme (lpi) eller linjer med celler pr. tomme i et halvtoneraster.

En høj rasterfinhed (f.eks. 150 lpi) placerer de punkter, der bruges til at oprette et billede, tæt sammen, så det trykte billede gengives med mange detaljer, mens en lav rasterfinhed (60 lpi til 85 lpi) placerer punkterne længere fra hinanden, så der oprettes et grovere billede. Punkternes størrelse bestemmes også af rasterfinheden. En høj rasterfinhed bruger små punkter, mens en lav bruger store punkter. Den anvendte type trykproces er den vigtigste faktor, når rasterfinheden vælges. Spørg trykkeriet, hvor fin en rastertæthed trykpressen kan håndtere, og tilpas dine valg herefter.

PPD-filerne til fotosættere med høj opløsning har en lang række rasterfinheder med forskellige tilhørende fotosætteropløsninger. PPD-filerne til printere med lav opløsning har typisk kun nogle få valgmuligheder for rasterfinheder, og rasterne er grovere, nemlig mellem 53 lpi og 85 lpi. De grovere rastere giver dog det bedste resultat på lavopløsningstrykpresser. Hvis du f.eks. bruger en finere raster på 100 lpi, forringes billedkvaliteten faktisk, når du bruger en lavopløsningspresse til det endelige output. Dette er fordi at en forøgelse af lpi ved en given opløsning, reducerer antallet af farver, der kan gengives.

Bemærk:

Nogle fotosættere og skrivebordslaserprintere bruger andre rasterteknologier end halvtoner. Hvis du udskriver et billede på en printer, der ikke er en halvtoneprinter, skal du kontakte forhandleren eller se i dokumentationen for at finde de anbefalede opløsninger.