Omformning af objekter ved hjælp af effekter

Brug af effekter er en nem måde at omforme objekter på uden at foretage permanente ændringer på deres underliggende geometri. Effekter er dynamiske, hvilket betyder, at du kan ændre eller fjerne effekten når som helst.

Du kan bruge følgende effekter til at omforme objekter med:

Konverter til form

Konverterer vektorobjekters form til et rektangel, et afrundet rektangel eller en ellipse. Angiv formens dimensioner ved hjælp af absolutte eller relative dimensioner. Ved afrundede rektangler skal du angive en hjørneradius for at bestemme krumningen af den afrundede kant.

Forvræng og transformer

Bruges til hurtigt at omforme et vektorobjekt.

Fri forvrængning

Gør det muligt at ændre formen på et vektorobjekt ved at trække et af fire hjørnepunkter.

Punktering og oppustning

Trækker et vektorobjekts ankerpunkter udad, mens segmenterne bøjes indad (Punktering) eller indad, mens segmenterne bøjes udad (Oppustning). Begge indstillinger trækker ankerpunkterne i forhold til objektets centerpunkt.

Gør ujævn

Transformerer et vektorobjekts kurvesegmenter til et takket mønster af toppe og dale af forskellig størrelse. Angiv den maksimale længde for segmentkurver ved hjælp af en absolut eller relativ størrelse. Angiv tætheden af takkede kanter pr. tomme (Detalje), og vælg mellem bløde kanter (Blød) eller skarpe kanter (Hjørne).

Transformer

Omformer et objekt ved at ændre dets størrelse, flytte, rotere, spejle (vippe) og kopiere det.

Trækning

Bøjer og forvrænger kurvesegmenter vilkårligt indad og udad. Angiv lodret og vandret forvrængning ved hjælp af en absolut eller relativ mængde. Angiv, om ankerpunkter skal ændres, flyt kontrolpunkter, der fører ind til ankerpunkter på kurven (kontrolpunkter af typen "Ind"), og flyt kontrolpunkter, der fører ud af ankerpunkter på kurven (kontrolpunkter af typen "Ud").

Vrid

Roterer et objekt skarpere i midtpunktet end ved kanterne. Når du angiver en positiv værdi, vrides med uret, og når du angiver en negativ værdi, vrides mod uret.

Siksak

Transformerer et objekts kurvesegmenter til et kantet eller bølget mønster af toppe og dale af ensartet størrelse. Angiv længden mellem toppe og dale ved hjælp af en absolut eller relativ størrelse. Angiv antallet af kamme pr. kurvesegment, og vælg mellem bølgede kanter (Blød) eller takkede kanter (Hjørne).

Fordrejning

Forvrænger eller deformerer objekter, herunder kurver, tekst, masker, blandinger og bitmapbilleder. Vælg en af de foruddefinerede fordrejningsformer. Vælg derefter, hvilken akse bøjningsindstillingen skal påvirke, og angiv hvor meget bøjning og fordrejning der skal anvendes.

Afrunde objekters hjørner

Effekten Runde hjørner konverterer et vektorobjekts hjørnepunkter til bløde kurver.

  1. Marker de elementer, du vil afrunde, i panelet Lag.

    Hvis du vil afrunde en bestemt attribut for et objekt, f.eks. dets fyld eller streg, skal du markere objektet i panelet Lag og derefter vælge attributten i panelet Udseende.

  2. Vælg Effekt > Effekter > Runde hjørner. (Kommandoen findes i den første undermenu Effekter).
  3. Du kan definere den afrundede kurves krumning ved at skrive en værdi i tekstboksen Radius og klikke på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online