Tekst på en kurve løber langs kanten af en åben eller lukket kurve. Når du indtaster tekst vandret, indsættes tegnene parallelt med grundlinjen. Når du indtaster tekst lodret, indsættes tegnene vinkelret på grundlinjen. I begge tilfælde løber teksten i samme retning, som punkterne blev tilføjet i på kurven.

Indtastning af tekst på en kurve

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette vandret tekst langs en kurve, skal du vælge tekstværktøjet  eller værktøjet Tekst på en kurve .

  • Hvis du vil oprette lodret tekst langs en kurve, skal du vælge værktøjet Lodret tekst  eller værktøjet Lodret tekst på en kurve .

 2. (Valgfrit) Vælg tekstformateringsindstillinger i kontrolpanelet, panelet Tegn eller panelet Afsnit.
 3. Placer markøren på kurven, og klik. (Det betyder ikke noget, hvis kurven indeholder streg- eller fyldattributter, da Illustrator automatisk fjerner dem).

  Bemærk:

  Hvis kurven er lukket, skal du bruge værktøjet Tekst på en kurve.

 4. Skriv teksten.
 5. Når du er færdig med at indtaste teksten, skal du klikke på markeringsværktøjet  for at markere tekstobjektet. Du kan også holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på teksten.

Hvis du indtaster mere tekst, end der er plads til inden for et område eller langs kurven, vises der en lille boks med et plustegn (+) nederst i afgrænsningsområdet.

Eksempel på overløbstekst
Eksempel på overløbstekst

Du kan tilpasse størrelsen på tekstområdet eller udvide kurven for at se overløbsteksten. Du kan også sammenkæde teksten med et andet objekt.

Du kan se en video om oprettelse af tekst på en sti under Placere tekst på en sti.

Flytning eller vipning af tekst langs en kurve

 1. Marker kurvetekstobjektet.

  Der vises en kantet parentes i begyndelsen af teksten, i slutningen af kurven og ved midtpunktet mellem start- og slutparenteserne.

 2. Placer markøren over tekstens midtpunkt, indtil der vises et lille ikon ved siden af markøren .
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk den midterste klamme langs kurven for at flytte teksten på langs ad kurven. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at forhindre, at teksten vippes og vises på den anden side af kurven.

  Flyt tekst langs en kurve
  Flyt tekst langs en kurve

  • Træk klammen på tværs af kurven for at vippe tekstretningen langs kurven. Du kan også vælge Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve, vælge Vip og klikke på OK.

  Vip tekst langs en kurve
  Vip tekst langs en kurve

  Bemærk:

  Tip: Hvis du vil flytte tekst på tværs af en kurve uden at ændre tekstretningen, skal du bruge indstillingen Grundlinjeforskydning i panelet Tegn. Hvis du f.eks. har oprettet en tekst, der løber fra venstre mod højre hen over toppen af en cirkel, kan du angive et negativt tal i tekstboksen Grundlinjeforskydning for at sænke teksten, så den indsættes på indersiden af cirklens top.

  Du kan se en video om oprettelse af tekst på en sti under Placere tekst på en sti.

   

Anvendelse af effekter på tekst på en kurve

Kurveteksteffekter kan bruges til at forvrænge tegnenes retning på en kurve. Du skal først oprette tekst på en kurve, før du kan anvende disse effekter.

 1. Marker kurvetekstobjektet.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Tekst på en kurve, og vælg en effekt i undermenuen.

  • Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve. Vælg derefter en indstilling i effektmenuen, og klik på OK.

   Bemærk: Når du anvender effekten Tyngdekraft på tekst på en helt cirkulær kurve, ligner resultatet den regnbueeffekt, der er standard. Resultatet er som forventet på kurver, der er ovale, firkantede, rektangulære eller med andre irregulære former.

  Kurveteksteffekter
  Kurveteksteffekter

Tilpasning af den lodrette justering af tekst på en kurve

 1. Marker tekstobjektet.
 2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve.
 3. Vælg en indstilling i menuen Juster til kurve for at angive, hvordan samtlige tegn skal justeres i forhold til kurven, og i forhold til skrifttypens fulde højde:

  Opadgående streg

  Justerer i forhold til skrifttypens øverste kant.

  Nedadgående streg

  Justerer i forhold til skrifttypens nederste kant.

  Centrer

  Justerer i forhold til punktet, der er midt mellem skrifttypens opadgående og nedadgående streg.

  Grundlinje

  Justerer langs grundlinjen. Dette er standardindstillingen.

  Bemærk: Tegn uden opadgående og nedadgående streger (f.eks. bogstavet e) eller en grundlinje (f.eks. en apostrof) justeres lodret i forhold til tegn, der har opadgående og nedadgående streger og grundlinjer. Disse skrifttypedimensioner angives permanent af skrifttypens designer.

  Tip: Hvis du vil have mere kontrol over den lodrette justering, skal du bruge indstillingen Grundlinjeforskydning i panelet Tegn. Indtast f.eks. en negativ værdi i boksen Grundlinjeforskydning for at sænke teksten.

Justering af tegnafstanden omkring skarpe kurver

Når der indsættes tegn rundt om en skarp kurve eller spids vinkel, spredes de, så det ser ud som om, at der er ekstra mellemrum mellem dem. Du kan reducere afstanden mellem tegn på kurver ved hjælp af indstillingen Afstand i dialogboksen Indstillinger for tekst på en kurve.

 1. Marker tekstobjektet.
 2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve.
 3. Indtast en værdi i punkter under Afstand. Højere værdier fjerner den ekstra afstand mellem tegn ved skarpe kurver eller vinkler.
  Bogstavafstand
  Tekst uden afstandsjustering (venstre) sammenlignet med tekst med afstandsjustering (højre)

  Bemærk:

  Værdien for Afstand har ingen effekt på tegnenes placering på lige segmenter. Hvis du vil ændre tegnafstanden et sted langs kurven, skal du markere tegnene og anvende knibning eller spatiering.