Oprettelse af en skitse med udsmøringseffekten

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).

  • Hvis du vil anvende effekten på en bestemt objektattribut, f.eks. en streg eller et fyld, skal du markere objektet og derefter vælge attributten i panelet Udseende.

  • Vælg et grafikformat i panelet Grafikformater for at anvende effekten på et grafikformat.

 2. Vælg Effekt > Effekter > Udsmøring.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende en forudindstillet udsmøringseffekt, skal du vælge en i menuen Indstillinger.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret udsmøringseffekt, skal du begynde med en forudindstilling og derefter ændre udsmøringsindstillingerne.

 4. Hvis du opretter en brugerdefineret udsmøring, skal du justere en af følgende udsmøringseffekter og klikke på OK:

  Vinkel

  Styrer retningen af udsmurte linjer. Du kan klikke på et hvilket som helst punkt på vinkelikonet. Træk vinkellinjen rundt om vinkelikonet, eller angiv en værdi mellem -179 og 180 i tekstboksen (hvis du angiver en værdi, der er uden for intervallet, oversættes værdien til en tilsvarende værdi, der findes inden for intervallet).

  Kurveoverlapning

  Styrer antallet af udsmurte linjer, der er inden for eller uden for kurvens grænser. En negativ værdi begrænser de udsmurte linjer inden for kurvegrænsen, og en positiv værdi udvider de udsmurte linjer uden for kurvens grænse.

  Variation (for kurveoverlapning)

  Styrer de forskellige længder på de udsmurte linjer i forhold til hinanden.

  Stregbredde

  Styrer bredden af udsmurte linjer.

  Kurveopløsning

  Styrer, hvor meget de udsmurte linjer buer, inden de skifter retning.

  Variation (for kurveopløsning)

  Styrer, hvor forskellige de udsmurte linjekurver er i forhold til hinanden.

  Afstand

  Styrer mængden af afstand mellem de udsmurte linjeknæk.

  Variation (for afstand)

  Styrer, hvor stor en forskel der er på mængden af afstand mellem de udsmurte linjeknæk.

Oprette en mosaik

 1. Importer et bitmapbillede, du vil bruge som grundlag for mosaikken. Billedet skal være integreret, ikke sammenkædet.

  Du kan også rasterisere et vektorobjekt, som du vil bruge som grundlag for mosaikken.

 2. Marker billedet.

 3. Vælg Objekt > Objektmosaik.

 4. Hvis du vil ændre mosaikkens dimensioner, skal du angive værdier for Ny størrelse.

 5. Angiv indstillinger for at styre afstanden mellem fliser og det samlede antal fliser sammen med evt. andre indstillinger, og klik derefter på OK:

  Bevar forhold

  Låser bredde- eller højdedimensionerne til det oprindelige bitmapbilledes dimensioner. Bredde beregner det antal fliser, der skal bruges til mosaikkens bredde, på basis af det oprindelige antal fliser i bredden. Bredde beregner det antal fliser, der skal bruges til mosaikkens højde, på basis af det oprindelige antal fliser i højden.

  Resultat

  Angiver, om mosaikfliserne er farvede eller i gråtoner.

  Skift størrelse med procentdele

  Ændrer billedets størrelse med procentdele af bredden og højden.

  Slet raster

  Sletter det oprindelige bitmapbillede.

  Anvend forhold

  Gør fliserne kvadratiske og bruger det antal fliser, der er angivet i Antal fliser. Denne indstilling findes under knappen Annuller.