Sådan opretter du en form ved hjælp af værktøjet Opret form:

 1. Opret de former, som du vil anvende værktøjet Opret form på.

 2. Brug markeringsværktøjet, og marker de kurver, som skal sammenflettes for at oprette formen.

  Bemærk:

  Sørg for, at du kun markerer de kurver, som værktøjet skal anvendes på. Hvis du markerer alle kurverne inden sammenfletning, reduceres ydeevnen.

 3. Vælg værktøjet Opret form i panelet Værktøjer, eller tryk på Skift+M. Dette værktøj er som standard i sammenfletningstilstand, så du kan kombinere forskellige kurver. Markøren i denne tilstand vises som .

 4. Identificer det område, som du vil udtrække eller sammenflette.

 5. Hvis du vil adskille eller udtrække området fra resten af formen, skal du flytte markøren og klikke på det markerede område.

  Der placeres yderligere ankerpunkter på det sted, hvor formerne adskilles.

  Værktøjet Opret form
  Sammenfletning af lukkede områder med værktøjet Opret form. Markeringsrammeområdet vises, når du bevæger markøren hen over et lukket område.

 6. Hvis du vil sammenflette kurver, skal du trække langs området og slippe musen, hvorefter de to områder sammenflettes og danner en ny form.

  Sammenfletning af kurver
  Træk langs området for at sammenflette

  Ny form efter sammenfletning
  Ny form efter sammenfletning

  Den grafiktype, som den nye form arver, afhænger af følgende regler:

  • Grafiktypen i det objekt, som du begyndte at trække musen fra, anvendes på de former, der sammenflettes.

  • Hvis der ikke er nogen tilgængelig grafiktype, når der klikkes med musen, anvendes den tilgængelige grafiktype, når museknappen slippes, på de former, der sammenflettes.

  • Hvis der ikke er nogen tilgængelig grafiktype, når du klikker med eller slipper musen, anvendes grafiktypen i det øverste markerede objekt i panelet Lag.

  Til farvelægning kan du tilsidesætte disse regler ved at vælge Farveprøver på rullelisten Vælg farve fra i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Opret form. Du kan finde flere oplysninger under Angivelse af indstillinger for værktøjet Opret form.

  Hvis du trykker på Skift+klikker+trækker, vises en rektangulær markeringsramme, som giver mulighed for nemt at sammenflette flere kurver.

 7. Hvis du vil bruge slettetilstanden i værktøjet Opret form, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og klikke på det lukkede område, som du vil slette. Når du trykker på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), ændres markøren til .

  I slettetilstand kan du slette områder i markerede former. Hvis du sletter et område, som deles af flere objekter, opdeles formerne på en sådan måde, at områderne markeret med markeringsrammen fjernes fra formerne.

  Du kan også slette kanter i slettetilstand. Denne indstilling er praktisk, når du vil slette de resterende dele efter oprettelsen af den nødvendige form.