Import af EPS-filer

EPS (Encapsulated PostScript) er et populært filformat til at overføre vektorillustrationer mellem programmer. Du kan overføre illustrationer fra EPS-filer til Illustrator med kommandoerne Åbn, Placer og Sæt ind samt træk og slip-funktionen.

Vær opmærksom på følgende, når du arbejder med EPS-illustrationer:

  • Når du åbner eller integrerer en EPS-fil, der blev oprettet i et andet program, konverterer Illustrator alle objekter til originale Illustrator-objekter. Hvis filen imidlertid indeholder data, som Illustrator ikke kan genkende, kan der forekomme tab af data. Medmindre du har brug for at redigere de enkelte objekter i en EPS-fil, er det derfor bedst at sammenkæde filen i stedet for at åbne eller integrere den.

  • EPS-formatet understøtter ikke gennemsigtighed, og det er derfor ikke et godt valg til at placere gennemsigtig grafik fra andre programmer i Illustrator. Brug i stedet PDF 1.4-formatet til dette formål.

  • Du kan modtage en fejlmeddelelse, når du udskriver eller gemmer illustrationer, der indeholder sammenkædede EPS-filer, hvis disse er gemt i binært format (f.eks. i Photoshops EPS-standardformat). I dette tilfælde skal du gemme EPS-filerne igen i ASCII-format, integrere de sammenkædede filer i Illustrator-illustrationen, udskrive til en binær udskriftsport i stedet for en ASCII-udskriftsport eller gemme illustrationen i AI- eller PDF-format i stedet for i EPS-format.

  • Hvis du farvestyrer illustrationer i et dokument, er integrerede EPS-billeder en del af dokumentet og er derfor farvestyret, når de sendes til en udskriftsenhed. Derimod er sammenkædede EPS-billeder ikke farvestyrede, selvom farvestyring er slået til for resten af dokumentet.

  • Hvis du importerer en EPS-farve med samme navn som en farve i dokumentet, men med en anden definition, viser Illustrator en advarsel. Vælg Brug farve fra sammenkædet fil for at erstatte farven i dokumentet med EPS-farven i den sammenkædede fil. Alle objekter med denne farve i dokumentet opdateres i overensstemmelse hermed. Vælg Brug dokumentets farve for at bevare farveprøven, som den er, og løse alle farvekonflikter ved hjælp af farverne i dokumentet. Visningen af EPS-farven kan ikke ændres, så visningen kan være forkert, men den vil blive udskrevet på de korrekte plader. Hvis du vælger Anvend på alle, løses alle farvekonflikter enten ved hjælp af definitionen i dokumentet eller den sammenkædede fil, alt efter hvad du vælger.

  • Du kan få vist en advarsel ved åbning af et Illustrator-dokument, der indeholder integrerede EPS-billeder. Hvis programmet ikke kan finde det oprindelige EPS-billede, bliver du bedt om at udtrække EPS-billedet. Vælg Udtræk i dialogboksen. Billedet udtrækkes til samme mappe som det aktuelle dokument. Selvom der ikke vises et eksempelbillede af den integrerede fil i dokumentet, vil filen nu blive udskrevet korrekt.

  • Sammenkædede EPS-filer vises som standard som et eksempel i høj opløsning. Hvis en sammenkædet EPS-fil ikke er synlig i dokumentvinduet, kan det skyldes, at filens eksempelvisning mangler. (Eksempelvisninger går sommetider tabt ved overførsel af EPS-filer, der er gemt med PICT-eksempler, fra Mac OS til Windows). Hvis du vil gendanne eksemplet, skal du gemme EPS-filen igen med et TIFF-eksempel. Hvis ydelsen påvirkes negativt, når du placerer EPS-filen, kan du reducere eksemplets opløsning: Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder (Mac OS), og vælg Brug lav opløsnings-Proxy for sammenkædede EPS-filer.

Import af DCS-filer

DCS (Desktop Color Separation) er en version af EPS-standardformatet. Formatet DCS 1.0 understøtter kun CMYK-billeder, mens formatet DCS 2.0 understøtter CMYK-filer med flere kanaler samt flere specialtrykfarver. (Disse staffagetrykfarver vises som staffagefarver i Illustrator-panelet Farveprøver). Illustrator genkender fritlægningskurver i DCS 1.0- og DCS 2.0-filer, der er oprettet i Photoshop. Du kan sammenkæde DCS-filer i Illustrator, men du kan ikke integrere eller åbne dem.

Bemærk:

Hvis du vil have vist DCS-gennemsigtighedskombinationer i panelet Kæder, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder og vælge Vis DCS-gennemsigtighedskombinationer.

Import af AutoCAD-filer

Bemærk:

Illustrator kan ikke åbne AutoCAD-filer, der er gemt i senere version end AutoCAD 2007.

AutoCAD-filer omfatter både DXF- og DWG-formater. Du kan importere AutoCAD-filer fra version 2.5 til version 2007. Under importen kan du angive skala, tilknytning af enheder (brugerdefineret enhed til fortolkning af alle længdedata i AutoCAD-filen), om stregtykkelse skal skaleres, hvilket layout der skal importeres, og om illustrationen skal centreres.

Illustrator understøtter de fleste AutoCAD-data, herunder 3D-objekter, former og kurver, eksterne referencer, områdeobjekter, sløjfeobjekter (knyttet til Bezier-objekter, der bevarer den oprindelige form), rasterobjekter og tekstobjekter. Når du importerer en AutoCAD-fil, der indeholder eksterne referencer, læser Illustrator indholdet af referencen og placerer den de korrekte steder i Illustrator-filen. Hvis en ekstern reference ikke bliver fundet, åbnes dialogboksen Manglende kæde, så du kan søge efter og hente filen.