Om Shaper-værktøjet

Shaper-værktøjet hjælper dig med at oprette komplekse og flotte designs ved at tegne, stable og placere former sammen og derefter ganske enkelt kombinere, flette, slette eller flytte dem. Brug enkle, visuelt logiske bevægelser til at udføre handlinger, der tidligere krævede flere handlinger at foretage.

Brug Shaper-værktøjet til at forvandle naturlige bevægelser til vektorformer. Brug en mus eller den praktiske berøringsenhed til at oprette polygoner, rektangler eller cirkler. De tegnede former er live former. Denne funktion er aktiveret i de traditionelle arbejdsrum og i det specialiserede Touch-arbejdsrum.

Brug af Shaper-værktøjet (tegning af former)

 1. I Illustrator i værktøjspanelet skal du klikke på Shaper-værktøjet (Shift+N).

 2. Tegn en form i dokumentet. Tegn f.eks. en foreløbig version af et rektangel, en cirkel, en ellipse eller en trekant eller en anden polygon.

 3. Den form, du tegner, konverteres til en flot, geometrisk form. Den oprettede form er live og kan redigeres fuldt ud ligesom enhver live form.

  Konverter frihåndsbevægelser til flotte vektorformer
  Konverter frihåndsbevægelser til flotte vektorformer

Brug af Shaper-værktøjet (oprettelse eller udskæring af former)

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg nogle få overlappende former i dit dokument
  • Brug et værktøj til at tegne former, der overlapper hinanden
  • Brug Shaper-værktøjet (Shift + N) til hurtigt at tegne rektangler, cirkler eller polygoner
 2. Hvis Shaper-værktøjet ikke allerede er valgt, skal det vælges (Shift + N).

 3. Brug musen (eller en ikke-berøringsenhed) eller din finger til at udsmøre i et område, som du enten vil sammenflette, slette eller udstikke.

  Følgende regler bestemmer, hvordan dele af formerne udstikkes eller sammenflettes, og hvilken farve den sammenflettede form har:

  • Hvis udsmøringen er inden for én form, udstikkes området.
  • Hvis udsmøringen er på tværs af gennemskærende områder for to eller flere former, udstikkes de gennemskærende områder
  • Hvis udsmøringen stammer fra den forreste form:
   • Fra et ikke-overlappende område til et overlappende område bliver den forreste form udstukket
   • Fra et overlappende område til et ikke-overlappende område sammenflettes formerne, så farven for det sammenflettede område er den samme som i det udsmurte startpunkt.
  • Hvis udsmøringen stammer fra den bageste form:
   • Fra et ikke-overlappende område til et overlappende område sammenflettes formerne, så farven for det sammenflettede område er den samme som i det udsmurte startpunkt.
  Eksempler på udsmøringshandlingen med Shaper-værktøjet
  (Venstre) udsmøringshandling og (højre) resulterende Shaper Groups

Valg af former i en Shaper Group

Alle former i en Shaper Group forbliver redigerbare, også efter at dele af formerne er blevet udstukket eller sammenflettet. Følgende handlinger gør det muligt at vælge individuelle former eller gruppen:

Tilstand for fladevalg

 1. Vælg Shaper-værktøjet.

 2. Tryk eller klik på en Shaper Group. Shaper Group er valgt, og der vises en afgrænsningsramme med pilewidgetten .

 3. Tryk på formen igen (eller en individuel form, hvis der findes individuelle former). Du er nu i tilstanden for fladevalg.

 4. Hvis din Shaper Group indeholder sammenflettede former, vises formens flade som udtonet. Du kan ændre formernes udfyldningsfarve.

  Tilstand for fladevalg
  Tilstand for fladevalg

Konstruktionstilstand

 1. Når der er valgt en Shaper Group, kan du gøre en af følgende ting:

  • Tryk eller klik på pilewidgetten, så den vises pegende opad .
  • Dobbeltklik på en form.
  • Klik én gang på en forms streg.
 2. Når et enkelt underliggende objekt er valgt, kan du ændre enhver egenskab eller udseendet for objektet.

  Konstruktionstilstand i Illustrator
  Konstruktionstilstand

Fjernelse af en form fra en Shaper Group

 1. Udfør de påkrævede trin for at komme til konstruktionstilstanden.
 2. Træk og slip en form ud af afgrænsningsrammen.

Om værktøjet Opret form

Værktøjet Opret form er et interaktivt værktøj til at oprette komplekse former ved at sammenflette og slette enklere former. Det kan bruges på simple og sammensatte kurver.

Det fremhæver intuitivt kanter og områder i den markerede illustration, som kan sammenflettes for at oprette nye former. En kant er defineret som den del af en kurve, som ikke gennemskærer nogen anden kurve i de markerede objekter. Et område er et lukket område afgrænset af kanter.

Værktøjet er som standard i sammenfletningstilstand, hvor du kan kombinere kurver eller områder. Du kan også skifte til slettetilstand for at slette uønskede kanter eller områder ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac).

Se en video om oprettelse af nye former ved hjælp af værktøjet Opret form i www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_dk.

Angivelse af indstillinger for værktøjet Opret form

Du kan konfigurere og tilpasse forskellige indstillinger som f.eks. mellemrumsregistrering, farvelægningskilde og fremhævning for at få den fornødne sammenfletningsfunktionalitet og bedre visuel feedback.

Dobbeltklik på ikonet Opret form i panelet Værktøjer for at angive disse indstillinger i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Opret form.

Dialogboksen Indstillinger for værktøjet Opret form
Dialogboksen Indstillinger for værktøjet Opret form

Mellemrumsregistrering

Angiv indstillinger for mellemrumslængde ved hjælp af rullelisten Længde af mellemrum. De tilgængelige værdier er Lille (3 punkter), Mellem (6 punkter) og Stor (12 punkter).

Marker afkrydsningsfeltet Brugerdefineret, hvis du vil angive en nøjagtig mellemrumslængde.

Når du vælger mellemrumslængden, finder Illustrator kun de mellemrum, der ligger tæt på den angivne værdi for mellemrumslængde. Sørg for, at værdien for mellemrumslængde ligger tæt (omtrentligt) på illustrationens faktiske mellemrumslængde. Du kan kontrollere, om mellemrummene registreres, ved at angive forskellige værdier for mellemrumslængde, indtil mellemrummene i illustrationen registreres.

Hvis du f.eks. indstiller mellemrumslængden til 12 punkter, mens den form, som du skal sammenflette, indeholder mellemrum på 3 punkter, finder Illustrator muligvis ikke mellemrummene.

Mellemrumsregistrering
Det fremhævede område viser, at mellemrummet er registreret og betragtes som et område

Opfat åbne, udfyldte kurver som lukkede

Hvis denne indstilling er valgt, oprettes der en usynlig kant til en åben kurve for at skabe et område. Når du klikker i området, oprettes der en form.

Marker afkrydsningsfeltet Klik på Streg opdeler kurven i sammenfletningstilstand.

Marker afkrydsningsfeltet Klik på Streg opdeler kurven i sammenfletningstilstand. Med denne indstilling kan du opdele den overordnede kurve i to. Den første kurve oprettes fra den kant, som du klikker på, og den anden kurve er den resterende del af den overordnede kurve med undtagelse af den første kurve. Hvis denne indstilling er valgt, ændres markøren til , mens kurven opdeles.

Vælg farve fra

Du kan vælge at farvelægge objekter med de farveprøver eller farver, der er anvendt i eksisterende illustrationer. Brug rullelisten Vælg farve fra for at vælge indstillingen Farveprøver eller Illustration.

Hvis du vælger indstillingen Farveprøver, får du indstillingen Vis farveprøve til markør. Du kan markere afkrydsningsfeltet Vis farveprøve til markør for at få vist og vælge farver. Der vises en markørfarveprøve i lighed med dynamisk maling, når du vælger denne indstilling. Det giver mulighed for at gentage (med piletasterne) og vælge farver fra farveprøvepanelet.

bemærk! Du kan gentage med piletasterne, selvom Vis farveprøve til markør er deaktiveret.

Hvis du vil ændre stregens farve, skal du flytte markøren over objektkanter for at fremhæve og ændre stregens farve. Denne indstilling fungerer kun, hvis indstillingen Klik på Streg opdeler kurven i sammenfletningstilstand er valgt.

Du kan vælge et områdes fyldfarve ved at pege på et vilkårligt sted i dokumentet.

Bemærk! Vis farveprøve til markør vises ikke under sammenfletning for at sikre, at formerne tydeligt kan ses.

Hvis du vælger indstillingen Illustration, bruger Illustrator de samme regler, som bruges til andre grafiktyper, på sammenflettede objekter. Se trin 6 i Oprettelse af former med værktøjet Opret form for yderligere oplysninger.

Fyld

Afkrydsningsfeltet Fyld er valgt som standard. Hvis denne indstilling er valgt, fremhæves den kurve eller det område, som du kan sammenflette, med grå, når du flytter musen hen over den markerede kurve. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises det markerede område eller den markerede kurve som normalt.

Fremhæv redigerbar streg

Hvis denne indstilling er valgt, fremhæver Illustrator de streger, som du kan redigere. Den redigerbare streg vises med den farve, som du vælger på rullelisten Farve.