Om tegn- og afsnitsformater

Et tegnformat er en samling tegnformaterende attributter, du kan anvende på et markeret tekstområde. Et afsnitsformat indeholder både tegn- og afsnitsformateringsattributter og kan anvendes på et eller flere markerede afsnit. Brug af tegn- og afsnitsformater sparer tid og sikrer ensartet formatering.

Du bruger panelerne Tegnformater og Afsnitsformater til at oprette, anvende og styre tegn- og afsnitsformater. Når du vil anvende et format, skal du markere teksten og klikke på et formatnavn på et af panelerne. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes formatet på ny tekst, du opretter.

Panelet Afsnitsformater
Panelet Afsnitsformater

A. Typenavn B. Format med yderligere formatering (tilsidesættelser) C. Panelmenu D. Knappen Nyt format E. Sletteikon 

Når du markerer eller indsætter markøren i tekst, fremhæves de aktive formater i panelerne Tegnformater og Afsnitsformater. Som standard tildeles hvert eneste tegn i et dokument det normale tegnformat, og hvert afsnit tildeles det normale afsnitsformat. Disse standardformater er udgangspunktet for alle andre formater, du opretter.

Et plustegn ud for et formatnavn angiver, at der er tilsidesættelser af formatet. En tilsidesættelse er enhver formatering, der ikke har de attributter, som er defineret i formatet. Hver gang du ændrer indstillinger i tegnpanelet eller panelet OpenType, oprettes der en tilsidesættelse af det aktuelle tegnformat, og når du ændrer indstillinger i afsnitspanelet, oprettes der en tilsidesættelse af det aktuelle afsnitsformat.

Du kan se en video om brug af tegn- og afsnitstyper i Illustrator på www.adobe.com/go/vid0047_dk.

Oprettelse af tegn- eller afsnitstyper

 1. Hvis du vil basere det nye format på formateringen af eksisterende tekst, skal du markere teksten.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater:
  • Hvis du vil oprette et format med standardnavnet, skal du klikke på knappen Opret nyt format.

  • Hvis du vil oprette et format med et brugerdefineret navn, skal du vælge Nyt format i panelmenuen. Skriv et navn, og klik på OK.

   Tip: Hvis du vil oprette en kopi af en tegn- eller afsnitstype, skal du trække typen over på knappen Nyt format.

Redigering af tegn- eller afsnitstyper

Du kan ændre definitionen af tegn- og afsnitsstandardformater samt alle nye formater, du opretter. Når du ændrer et formats definition, ændres al tekst, der er formateret med formatet, så den svarer til den nye definition.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater:
  • Vælg formatet i panelet, og vælg Indstillinger for tegnformat i menuen i panelet Tegnformater eller Afsnitsformatindstillinger i menuen i panelet Afsnitsformater.

  • Klik på formatnavnet.

   Bemærk: Ved at klikke anvendes formatet på al markeret tekst. Hvis ingen tekst er markeret, anvendes formatet på al ny tekst, du skriver. Hvis du ikke vil anvende formatet, skal du holde Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) nede, når du klikker på formatnavnet.

 2. Vælg en kategori af formateringsindstillinger i venstre side af dialogboksen, og vælg de ønskede indstillinger. Du kan skifte til en anden gruppe formateringsindstillinger ved at vælge en anden kategori.

  Yderligere oplysninger om formateringsindstillingerne finder du ved at søge på navnet på den indstilling, du vil vide mere om, i Hjælp.

 3. Klik på OK, når du har angivet indstillinger.

Fjernelse af tilsidesættelser af formater

Et plustegn ud for et formatnavn i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater angiver, at der er tilsidesættelser af formatet. En tilsidesættelse er enhver formatering, der ikke har de attributter, som er defineret i formatet. Du kan fjerne tilsidesættelser af formater på forskellige måder:

 • Hvis du vil fjerne tilsidesættelser og give teksten det udseende, der er defineret i formatet, skal du anvende det samme format igen eller vælge Slet tilsidesættelser i menuen i panelet.
 • Hvis du vil fjerne tilsidesættelser, når du anvender et andet format, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens du klikker på formatnavnet.
 • Hvis du vil omdefinere formatet og bevare tekstens aktuelle udseende, skal du markere mindst ét tegn i teksten og vælge kommandoen til omdefinering af formatet i menuen i panelet.

  Hvis du bruger formater til at opnå ensartet formatering, skal du nok undgå tilsidesættelser. Hvis du hurtigt skal formatere tekst en enkelt gang, er disse tilsidesættelser ikke noget problem.

Sletning af tegn- eller afsnitsformater

Hvis du sletter formater, ændrer det ikke udseendet af afsnit, hvor formaterne er anvendt, men deres formatering er ikke længere knyttet til et format.

 1. Vælg formatnavnet eller -navnene i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet tegnformat eller Slet afsnitsformat i panelmenuen.

  • Klik på ikonet Slet  nederst i panelet.

  • Træk formatet til ikonet Slet nederst i panelet.

   Tip: Hvis du vil slette alle ubrugte formater, skal du vælge Vælg alle ubrugte i panelmenuen og derefter klikke på ikonet Slet.

Indlæse tegn- og afsnitsformater fra et andet Illustrator-dokument

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater:
  • Vælg Indlæs tegnformater eller Indlæs afsnitsformater i panelmenuen.

  • Vælg Indlæs alle formater i panelmenuen for at indlæse både tegn- og afsnitsformater.

 2. Dobbeltklik på Illustrator-dokumentet med de formater, du vil importere.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online