Panelet Kæder (Vindue > Kæder) indeholder en liste over alle illustrationer, der er placeret (integreret eller sammenkædet) i et Illustrator-dokument. Kædeoplysningerne vises i panelet Kæder. Gør et af følgende for at få vist filoplysninger for sammenkædede filer:

  • Dobbeltklik på en kæde i panelet Kæder.
  • Vælg en kæde i panelet Kæder, og klik derefter på knappen Vis kædeoplysninger.
  • Vælg et sammenkædet objekt, klik på hyperlinket Objekttype i Kontrolpanel for at åbne panelet Kæder, og klik derefter på knappen Kædeoplysninger.
Panelet Kæder
Klik på hyperlinket Objekttype for at åbne panelet Kædeoplysninger for det valgte objekt

A. Objekttype B. Oplysninger om en sammenkædet fil 
Panelet Kæder med området Kædeoplysninger
Panelet Kæder med området Kædeoplysninger

A. Vis kædeoplysninger B. Kædehandlinger C. Området Lænkeoplysninger D. Navigationsikonerne Forrige/Næste 

Brug ikonerne for at sammenkæde igen, gå til kæde, opdatere kæde og redigere original. Som tidligere er disse indstillinger også tilgængelige fra panelmenuen.

Panelet Kædeoplysninger indeholder følgende oplysninger:

Navn

Viser navnet på den sammenkædede fil

Format

Viser filtypen for den sammenkædede fil og typen af sammenkædning: sammenkædet eller integreret.

Farverum

Viser farverummet og farveprofilen for den sammenkædede fil. Tom for integrerede filer.

Placering

Viser mappeplaceringen for den sammenkædede fil. Klik på ikonet Mappe for at åbne mappen i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS).

PPI

Viser de effektive pixels pr. tomme (PPI) for den sammenkædede fil.

Dimensioner

Viser den sammenkædede fils oprindelige dimensioner. Denne værdi ændres ikke, selv om du transformerer (tilpasser størrelse, roterer) den sammenkædede fil.

Skaler

Viser illustrationens værdier for skala og rotation

Oprettet

Viser den dato, hvor filen blev oprettet.

Ændret

Viser den dato, filen senest blev ændret.

Gennemsigtig

Angiver, om billedet indeholder alfagennemsigtighed.

Du kan finde flere oplysninger om panelet Kæder oversigten over panelet Kæder.

Bemærk:

Hvis du vil have vist kædeoplysninger i tidligere versioner af Illustrator, skal du vælge Vindue > Dokumentinfo og derefter vælge Sammenkædede billeder i panelmenuen. Du kan finde flere oplysninger i oversigten over panelet Dokumentinfo.