Tegning med penne-, krumnings- eller blyantsværktøjet

Tegning med penneværktøjet

Tegning af lige stregsegmenter med penneværktøjet

Den mest enkle kurve, du kan tegne med penneværktøjet, er en lige streg, der laves ved at klikke på penneværktøjet for at oprette to ankerpunkter. Hvis du fortsætter med at klikke, opretter du en kurve, der består af lige stregsegmenter, der er forbundet via hjørnepunkter.

Værktøjet Pen
Du opretter lige segmenter ved at klikke på penneværktøjet.

 1. Vælg penneværktøjet ().

 2. Placer penneværktøjet på det sted, hvor det lige segment skal begynde, og klik for at definere det første ankerpunkt (træk ikke).

  Noter:

  • Det første segment, du tegner, er ikke synligt, før du klikker på et andet ankerpunkt. 
  • Hvis der vises retningslinjer, er du kommet til at trække penneværktøjet. Vælg Rediger > Fortryd, og klik igen.
 3. Klik igen på det sted, hvor segmentet skal slutte (hold Skift nede, og klik for at begrænse segmentets vinkel til et multiplum af 45°).

 4. Fortsæt med at klikke for at indsætte ankerpunkter for flere lige segmenter.

  Det sidste ankerpunkt, du tilføjer, vises altid som et udfyldt kvadrat, hvilket angiver, at det er markeret. Tidligere definerede ankerpunkter bliver hule og fravælges, når du tilføjer flere ankerpunkter.

 5. Afslut kurven ved at gøre et af følgende:
  • Hvis du vil lukke kurven, skal du placere penneværktøjet over det første (hule) ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ud for penneværktøjets markør , når denne er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.
  • Hvis du vil lade kurven være åben, skal du holde Ctrl nede og klikke (Windows) eller holde Kommando nede og klikke (macOS) uden for objekterne.
  • Hvis du vil lade kurven være åben, kan du også vælge et andet værktøj eller vælge Vælg > Fravælg. Du kan også blot trykke på Enter eller Retur for at lade kurven være åben.

Tegning af kurver med penneværktøjet

Du kan oprette en kurve ved at tilføje et ankerpunkt, der hvor kurven skifter retning, og trække i de retningslinjer, der former kurven. Retningslinjernes længde og hældning bestemmer kurvens form.

Kurver er nemmere at redigere, og dit system kan vise og udskrive dem hurtigere, hvis du tegner dem med så få ankerpunkter som muligt. For mange punkter kan også give uønskede ujævnheder på en kurve. Tegn i stedet ankerpunkter med stor afstand imellem, og øv dig i at forme kurver ved at justere retningslinjernes længde og vinkler.

 1. Vælg penneværktøjet.
 2. Placer penneværktøjet på det sted, hvor kurven skal begynde, og hold museknappen nede. Det første ankerpunkt vises, og penneværktøjets markør ændres til et pilehoved.

 3. Træk for at angive hældningen af det kurvesegment, du opretter, og slip derefter museknappen.

  Generelt skal du forlænge retningslinjen med ca. en tredjedel af afstanden til det næste ankerpunkt, du vil tegne (du kan justere den ene side eller begge sider af retningslinjen senere).

  Hold Skift nede for at begrænse værktøjet til multipla af 45°.

  Tegning af det første punkt på en kurve
  Tegning af det første punkt på en kurve

  A. Placering af penneværktøj B. Start på trækkebevægelse (med museknappen trykket ned) C. Træk for at forlænge retningslinjer 

 4. Placer penneværktøjet, hvor det buede segment skal ende, og gør et af følgende:
  • Hvis du vil oprette en C-formet kurve, skal du trække i en modsat retning af den forrige retningslinje. Slip derefter museknappen.

  Tegning af det andet punkt på en kurve
  Tegning af det andet punkt på en kurve

  • Hvis du vil oprette en S-formet kurve, skal du trække i samme retning som den forrige retningslinje. Slip derefter museknappen.

  Tegning af en S-kurve
  Tegning af en S-kurve

  Bemærk:

  Tryk på Kommando/ Ctrl, mens du trækker i håndtagene for et udjævningspunkt, for at gøre håndtagene uens i længde, når du tegner en kurve.

  Træk uens håndtag, mens du tegner kurver

  A. Modsatte håndtag er ens og parret B. Cmd/Ctrl er trykket ned, modsatte håndtag er uens og parret 

 5. Fortsæt med at trække penneværktøjet fra forskellige steder for at oprette flere udjævnede kurver. Bemærk, at du placerer ankerpunkter ved hver kurves begyndelse og slutning, ikke på kurvens spids.
  Bemærk:

  Du kan bryde et ankerpunkts retningslinjer ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede og trække retningslinjerne.

 6. Afslut kurven ved at gøre et af følgende:

   

  • Hvis du vil lukke kurven, skal du placere penneværktøjet over det første (hule) ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ud for penneværktøjets markør , når denne er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.
  • Hvis du vil lade kurven være åben, skal du holde Ctrl nede og klikke (Windows) eller holde Kommando nede og klikke (macOS) uden for objekterne.
  • Hvis du vil lade kurven være åben, kan du også vælge et andet værktøj eller vælge Vælg > Fravælg.

   

  Bemærk:

  Du kan nu foretage finjusteringer af den lukkende kurve:

  • Tryk på mellemrumstasten, når du lukker en kurve, for at flytte det lukkende ankerpunkt.
  • Tryk på Alternativ/ Alt, og opbryd parringen af håndtagene for det lukkende ankerpunkt.
  Kontrol over lukning af kurver

  A. Flyt det lukkende ankerpunkt B. Opbryd de parrede håndtag for at justere det lukkende ankerpunkt 

Flytning af ankerpunkter, mens du tegner

 1. Når du har klikket for at oprette et ankerpunkt, skal du lade museknappen være trykket ned, holde mellemrumstasten nede og trække for at flytte ankerpunktet.

Afslutning af tegning af kurve

 1. Afslut en kurve på en af følgende måder:
  • Hvis du vil lukke en kurve, skal du placere penneværktøjet over det første (hule) ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ud for penneværktøjets markør , når denne er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.
  • Hvis du vil lade en kurve være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) nede og klikke et sted uden for objekterne.

Hvis du vil lade kurven være åben, kan du også vælge et andet værktøj eller vælge Vælg > Fravælg.

Tegning af lige streger efterfulgt af kurver

 1. Vælg penneværktøjet, og klik på hjørnepunkter to forskellige steder for at oprette et lige segment.
 2. Placer penneværktøjet over det markerede endepunkt. Ikonet for konvertering af punkt vises ved siden af penneværktøjet, når dette er placeret korrekt i Illustrator. Du kan angive hældningen af det næste buede segment, du vil oprette, ved at klikke på et ankerpunkt og trække i den retningslinje, der vises.

  Tegning af segmenter
  Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment (del 1)

  A. Lige segment afsluttet B. Placer penneværktøjet over endepunkt C. Træk retningspunkt 

 3. Placer pennen der, hvor næste ankerpunkt skal være. Klik derefter på (og træk evt.) det nye ankerpunkt for at afslutte kurven.
  Tegning af segmenter
  Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment (del 2)

  A. Placering af penneværktøj B. Trækning af retningslinje C. Nyt buet segment afsluttet 

Tegning af kurver efterfulgt af lige streger

 1. Vælg penneværktøjet, træk for at oprette det første udjævnede punkt i det buede segment, og slip derefter museknappen.
 2. Flyt penneværktøjet til det sted, hvor det buede segment skal slutte, træk for at afslutte kurven, og slip derefter museknappen.
  Tegning af segmenter
  Tegning af et buet segment efterfulgt af et lige segment (del 1)

  A. Første udjævnede punkt på buet segment afsluttet, og penneværktøjet placeret over endepunkt B. Trækning for at afslutte kurven 

 3. Placer penneværktøjet over det markerede endepunkt. Ikonet for konvertering af punkt vises ved siden af penneværktøjet, når dette er placeret korrekt. Klik på ankerpunktet for at konvertere det udjævnede punkt til et hjørnepunkt.
 4. Flyt penneværktøjet til det sted, hvor det lige segment skal slutte, og klik for at afslutte det lige segment.
  Tegning af segmenter
  Tegning af et buet segment efterfulgt af et lige segment (del 2)

  A. Placering af penneværktøjet over eksisterende endepunkt B. Klik på endepunkt C. Klik på næste hjørnepunkt 

Tegning af to buede segmenter, der er forbundet af et hjørne

 1. Træk med penneværktøjet for at oprette det første udjævnede punkt på et buet segment.
 2. Flyt penneværktøjet, og træk for at oprette en kurve med et andet udjævnet punkt. Hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, og træk retningslinjen mod sin modsatte ende for at angive den næste kurves hældning. Slip tasten og museknappen.

  Denne proces konverterer det udjævnede punkt til et hjørnepunkt ved at dele retningslinjerne.

 3. Placer penneværktøjet, hvor det andet buede segment skal slutte, og træk et nyt udjævnet punkt for at afslutte det andet buede segment.
Tegning af to kurver
Tegning af to kurver

A. Trækning af et nyt udjævnet punkt B. Tryk på Alt/Alternativ for at opdele retningslinjer, mens du trækker, og drej retningslinjen op C. Resultat, når du har flyttet og trukket en tredje gang 

Tegne med krumningsværktøjet

Krumningsværktøjet gør det nemmere og mere intuitivt at oprette kurver og tegne. Dette værktøj giver dig mulighed for at oprette, skifte mellem, redigere, tilføje eller fjerne bløde punkter eller hjørnepunkter. Det er ikke nødvendigt at skifte mellem forskellige værktøjer for at arbejde hurtigt og præcist med kurver.

 1. Vælg Krumningsværktøj ().

 2. Slip to punkter på tegnebrættet, og se derefter eksempelvisning af elastikfunktionens form for den resulterende kurve, afhængigt af hvor du holder musen.

  Bemærk: Elastikfunktionen er som standard aktiveret i værktøjet. Hvis du vil deaktivere den, skal du bruge den foretrukne indstilling: Indstillinger > Markering og visning af anker > Aktivér elastik.

 3. Brug musen til at slippe et punkt, eller tryk for at oprette et blødt punkt. Hvis du vil oprette et hjørnepunkt, skal du dobbeltklikke eller trykke på Alt-tasten, mens du klikker eller trykker.

  A. Som standard oprettes der bløde punkter til kurver B. Hvis du vil oprette et hjørnepunkt, skal du dobbeltklikke eller trykke på Alt-tasten, mens du slipper et punkt 

 4. Du kan udføre flere handlinger:

  • Hold Alternativ (macOS) / Alt (Windows) nede, og klik for at fortsætte med at føje punkter til en eksisterende kurve eller form.
  • Dobbeltklik eller tryk to gange for at skifte mellem bløde punkter eller hjørnepunkter.
  • Klik på et punkt, eller tryk på det, og træk punktet for at flytte det.
  • Klik eller tryk på et punkt, og tryk på Slet for at slette punktet. Kurven bevares.
  • Tryk på tasten Esc for at holde op med at tegne.

Eksempelvisning af elastikfunktion

Værktøjet Pen og værktøjet Krumning har en eksempelvisning af kurven, som vil blive tegnet fra det forrige ankerpunkt til markørens aktuelle position.

 1. Når du bruger værktøjet Pen eller værktøjet Krumning, skal du klikke én gang på tegnebrættet for at tegne et udjævnet punkt og trække musen for at oprette håndtagene, alt efter behov.

  Bemærk: Når du tegner et udjævningspunkt med pennen, er de modsatte håndtag altid ens og parret. Tryk på Kommando/Ctrl, mens der trækkes i håndtagene for et udjævningspunkt, for at oprette håndtag, der er uens i længden (mens parringen bevares).

 2. Slip museknappen. Når du bevæger musemarkøren hen over tegnebrættet, vises der en kurve, der angiver, hvad der vil blive tegnet, hvis du vælger at indsætte et ankerpunkt på stedet for musemarkøren.  

  A. Første ankerpunkt og dets håndtag B. Elastik-eksempel på kurven mellem det første ankerpunkt og musemarkøren 

 3. Når det viste eksempel er den kurve, som du vil tegne, skal du klikke på placeringen, så tegner Illustrator kurven, sådan som den blev vist.

Bemærk:

Når forhåndsvisning er slået til, kan du ved at trykke på Esc stoppe forhåndsvisningen og afslutte stien. Det er den samme handling som at bruge tastaturgenvejen P, mens du arbejder med penneværktøjet (med funktionen til forhåndsvisning slået fra).

Slå eksempelvisning af elastikfunktionen til eller fra:

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger (Ctrl + K)

 2. Gå til fanen Markering og visning af anker

 3. Marker eller fjern markeringen af den eller de ønskede indstilling(er):

  • Aktivér elastik for Penneværktøj
  • Aktivér elastik for Krumningsværktøj

Tegning med blyantsværktøjet

Med blyantsværktøjet kan du tegne åbne og lukkede kurver, som om du tegnede med en blyant på papir. Det er velegnet til hurtige skitser eller illustrationer, der skal se håndtegnede ud. Når du har tegnet en kurve, kan du straks ændre den, hvis det er nødvendigt.

Ankerpunkter indsættes, mens du tegner med blyantsværktøjet, så du bestemmer ikke deres placering. Du kan dog justere dem, når kurven er færdig. Antallet af indsatte ankerpunkter bestemmes af kurvens længde og kompleksitet samt af toleranceindstillinger i dialogboksen Indstillinger for blyantsværktøj. Disse indstillinger kontrollerer, hvor følsomt blyantsværktøjet er over for bevægelser med musen eller pennen på tegnepladen.

Tegning af frihåndskurver med blyantsværktøjet

 1. Klik på og hold Shaper-værktøjet (). Vælg blyantsværktøjet .

 2. Placer værktøjet på det sted, hvor kurven skal begynde, og træk for at tegne en kurve. Værktøjet Blyant () viser et lille x, der angiver en fritegningskurve.

  Når du trækker, vises en stiplet linje efter markøren. Ankerpunkter vises i begge ender af kurven og på flere punkter langs med den. Kurven får de aktuelle streg- og fyldattributter, og den forbliver som standard markeret.

Med værktøjet Blyant kan du tegne begrænsede eller ikke-begrænsede lige segmenter.

Du kan bruge blyantsværktøjet til at tegne begrænsede eller ikke-begrænsede lige segmenter.

 • Begrænsede lige segmenter: Hold Skift-tasten nede, og brug blyantsværktøjet til at tegne lige segmenter, som er begrænset til 0, 45 eller 90 grader. Når du tegner et lige segment, vises markøren for lige segmenter ().
 • Ikke-begrænsede lige segmenter: Brug Alternativ/ Alt-tasten til at tegne ikke-begrænsede lige segmenter. Hvis du vil tegne en polylinjekurve:
  1. Tegn et linjesegment. 
  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold tasten Skift eller Alternativ/ Alt nede, og placer markøren på linjens slutpunkt. Når markøren til fortsættelse af kurver () vises, skal du klikke på museknappen og tegne endnu en linje.
  • Hold museknappen nede, slip, og tryk på tasten Skift eller Alternativ/ Alt, og tegn det næste segment.

Tegning af lukkede kurver med blyantsværktøjet

 1. Vælg blyantsværktøjet ().

 2. Placer værktøjet på det sted, hvor kurven skal starte, og begynd at trække for at tegne en kurve.

 3. Når du er begyndt at trække, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede. Blyantsværktøjet viser en lille cirkel () for at angive, at du opretter en lukket kurve.

 4. Når kurven har den ønskede størrelse og form, skal du slippe museknappen (men ikke Alt- eller Alternativ-tasten). Slip Alt- eller Alternativ-tasten, når kurven er lukket.

  Du behøver ikke placere markøren over kurvens startpunkt for at oprette en lukket kurve. Hvis du slipper museknappen et andet sted, lukker blyantsværktøjet formen ved at oprette den kortest mulige linje tilbage til det oprindelige punkt.

Redigering af kurver med blyantsværktøjet

Du kan redigere en kurve med blyantsværktøjet og føje fritegningsstreger og -former til en form.

Tilføjelse til en kurve med blyantsværktøjet

 1. Marker en eksisterende kurve.
 2. Vælg blyantsværktøjet ().

 3. Placer blyantspidsen på et endepunkt på kurven.

  Du er tilstrækkeligt tæt på endepunktet, når det lille x ved siden af blyantspidsen forsvinder.

 4. Træk for at fortsætte kurven.

Forbindelse af to kurver med blyantsværktøjet

 1. Marker begge kurver (hold Skift nede, og klik på eller træk rundt om dem med markeringsværktøjet).

 2. Vælg blyantsværktøjet ().

 3. Placer markøren på det sted på den ene kurve, hvor du vil begynde, og begynd at trække mod den anden kurve. Blyantsværktøjet viser et lille flettesymbol () for at angive, at du føjer til den eksisterende kurve.

 4. Træk hen på den anden kurves endepunkt, og slip museknappen.

  Bemærk:

  Du opnår de bedste resultater ved at trække fra én kurve til den anden, som om du blot fortsatte kurverne i den retning, de blev oprettet.

Omformning af kurver med blyantsværktøjet

 1. Vælg den kurve, du vil ændre.
 2. Placer blyantsværktøjet på eller tæt på den kurve, der skal gentegnes.

  Du er tilstrækkeligt tæt på kurven, når det lille x forsvinder fra værktøjet.

 3. Træk værktøjet, indtil kurven har den ønskede form.
  Brug af penneværktøjet
  Brug blyantsværktøjet til at redigere en lukket form

  Bemærk:

  Afhængigt af hvor du starter med at redigere kurven, og i hvilken retning du trækker, kan du opnå uventede resultater. Du kan f.eks. komme til at ændre en lukket kurve til en åben, ændre en åben kurve til en lukket eller miste en del af en form.

Indstillinger for Blyantsværktøjet

Dobbeltklik på blyantsværktøjet () for at angive følgende indstillinger:

Naturtro

Kontrollerer, hvor langt du skal flytte musen eller pennen væk, inden et nyt ankerpunkt føjes til kurven. Skydeknappen Naturtro har fem forskellige funktionsindstillinger. Skydeknappen yderst til venstre (Præcist) er den mest præcise til at tegne kurver med. Skydeknappen yderst til højre (Udjævn) opretter de mest jævne kurver. Vælg en forudindstilling, som passer bedst til dine tegningsbehov.

Fyld med nye blyantstreger

Anvender fyld på blyantstreger, du tegner, når du har valgt denne indstilling, men ikke på eksisterende blyantstreger. Husk at vælge fyld, inden du tegner blyantstregerne.

Alt-/Alternativtasten skifter til udjævningsværktøjet

Når dette afkrydsningsfelt er markeret, kan du med blyantsværktøjet eller penselværktøjet trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) for at skifte til værktøjet Udjævn.

Luk kurver, når enderne er inden for: _ pixel

Når endepunkterne på en kurve, som du tegner, ligger tæt og er inden for et forudbestemt antal pixels fra hinanden, vises markøren til kurvelukning (). Når du slipper museknappen, lukkes en sådan kurve automatisk. Du kan angive det forudbestemte antal pixels ved hjælp af denne funktion.  

Rediger markerede kurver

Bestemmer, hvorvidt du kan ændre eller flette en markeret kurve, når du befinder dig på en vis afstand af den (angivet med den næste indstilling).

Inden for: _ pixel

bestemmer, hvor tæt musen eller pennen skal være på en eksisterende kurve for at kunne redigere den med blyantsværktøjet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Rediger markerede kurver er valgt.

Adobe-logo

Log ind på din konto