Angive indstillinger for dokumentopsætning

Du kan altid ændre et dokuments standardindstillinger for opsætning af måleenheder, visning af gennemsigtighedsgitter, baggrundsfarve og typeindstillinger som f.eks. sprog, type af anførselstegn, størrelse på hævet skrift og sænket skrift, satslinjer og eksportmuligheder. Knappen Rediger tegnebrætter lukker denne dialogboks og aktiverer tegnebrætværktøjet.

 1. Vælg Filer > Dokumentopsætning, eller klik på knappen Dokumentopsætning i kontrolpanelet. (Denne knap er tilgængelig, når der ikke er markeret nogen elementer).
 2. Angiv de ønskede indstillinger.
 3. Hvis du vil redigere tegnebrætter (eksempelvis for at skifte fra stående til liggende retning), skal du klikke på Rediger tegnebrætter for at aktivere tilstanden til redigering af tegnebrætter.

  Bemærk:

  Indstillingen Simuler farvet papir er nyttig, hvis du vil udskrive dokumentet på farvet papir. Hvis du f.eks. tegner et blåt objekt på en gul baggrund, fremstår objektet grønt. Simuleringen foretages kun, når gennemsigtighedsgitteret ikke vises.

Om at udskrive side om side

Illustrator udskriver som standard hvert tegnebræt på et enkelt ark papir. Hvis illustrationen er større end de tilgængelige sidestørrelser på printeren, kan du imidlertid udskrive på flere ark papir.

Opdeling af et tegnebræt, så det passer til en printers tilgængelige sidestørrelser, kaldes for fliseinddeling. Du kan vælge en fliseindstilling i afsnittet Generelt i dialogboksen Udskriv. Hvis du vil have vist flisegrænserne på tegnebrættet, skal du vælge Vis > Vis Udskriv Side om side.

Tegnebræt inddelt i flere fliser
Tegnebræt inddelt i flere fliser

Når du inddeler tegnebrættet i flere fliser, nummereres siderne fra venstre mod højre og top til bund og starter med side 1. Disse sidetal vises på kun skærmen og udskrives ikke. Med tallene kan du udskrive alle siderne i filen eller angive bestemte sider, der skal udskrives.

Zoome ind eller ud på illustrationen

Der findes flere forskellige måder at zoome ind eller ud på illustrationer.

 • Vælg zoomværktøjet . Markøren ændres til et forstørrelsesglas med et plustegn. Klik midt i det område, som du vil forstørre, eller hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, og klik midt i det område, som du vil formindske. Hvert klik forstørrer eller formindsker visningen til den foregående faste procent.

Bemærk:

Når du zoomer ind eller ud, mens du arbejder på illustrationer, viser Illustrator den markerede illustration midt i visningen, når du anvender zoomværktøjet eller dets tastaturgenveje. Hvis markeringen har ankerpunkter eller segmenter, viser Illustrator også disse ankerpunkter midt i visningen, når du zoomer ind eller ud. Hvis du vil deaktivere Zoom til markering, skal du gå til Indstillinger > Markering og visning af anker og derefter fjerne markeringen af indstillingen Zoom til markering.

zoom-to-selection_3
 • Vælg zoomværktøjet, og træk et stiplet rektangel, en markeringsramme, omkring det område, du vil forstørre. Hvis du vil flytte markeringsrammen rundt om illustrationen, skal du holde mellemrumstasten nede og fortsætte med at trække for at flytte markeringsrammen til den nye placering.
 • Vælg Vis > Zoom ind eller Vis > Zoom ud. Hvert klik forstørrer eller formindsker visningen til den næste faste procent.
 • Indstil zoomniveauet i nederste venstre hjørne af hovedvinduet eller i panelet Navigator.
 • Hvis du vil vise en fil med 100 %, skal du vælge Vis > Faktisk størrelse eller dobbeltklikke på zoomværktøjet.
 • Hvis du vil udfylde vinduet med det valgte tegnebræt, skal du vælge Vis > Tilpas tegnebræt til vindue eller dobbeltklikke på håndværktøjet.
 • Hvis du vil se alt i vinduet, skal du vælge Vis > Tilpas alt til vindue.

Forhåndsvisning af naturlig størrelse

Som printdesigner kan du få forhåndsvist din illustration inden udskrivning og tjekke, hvordan den ser ud i naturlig udskriftsstørrelse. Til dette kan du generere en forhåndsvisning af dokumentet i den naturlige udskriftsstørrelse på 100 % zoom.

Vælg Vis > Naturlig størrelse for at se skærmelementer i deres naturlige udskriftsstørrelse uanset skærmstørrelse og -opløsning. Når du zoomer 100 % ind på et dokument, er størrelsen på alle objekter i dokumentet nu den faktiske repræsentation af objektets fysiske størrelse. Hvis du eksempelvis åbner et nyt A4-tegnebræt og klikker på Naturlig størrelse, ændres tegnebrættet til et egentligt A4-ark.

Den naturlige størrelse fungerer ved alle opløsninger, skalafaktorer og visningstilstande, bortset fra pixelvisning.

Bemærk: Hvis du bruger mere end én skærm, fungerer funktionen med den naturlige størrelse kun på den primære skærm.

Bemærk:

Indstillingen Naturlig størrelse er aktiveret som standard, hvilket betyder, at dokumentet altid vises i naturlig størrelse på 100 % zoom. Hvis du imidlertid ønsker, at dokumentvisningen skal forblive upåvirket på 100 % zoom, kan du deaktivere indstillingen Naturlig størrelse. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Rediger Indstillinger Generelt (Windows), eller vælg Illustrator Indstillinger Generelt (macOS).
 2. Fjern markeringen i Vis udskriftsstørrelse på 100 % zoom.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurer udskriftsdokumenter, i Konfiguration af dokumenter til udskrivning.

Ændre visningsområdet

Du kan gøre et andet område af tegnebrættet synligt på en af følgende måder:

 • Vælg Vis Tilpas alt til vindue for at zoome ud, så alle tegnebrætter er synlige på skærmbilledet.
 • Vælg Vis Tilpas tegnebræt til vindue for at zoome ind på det aktive tegnebræt.
 • Klik i panelet Navigator på det område af miniaturevisningen, som du vil have vist i illustrationsvinduet. Du kan også trække proxy-eksempelområdet (det farvede felt) til et andet område af miniaturevisningen.
 • Vælg håndværktøjet , og træk i den retning, illustrationen skal flyttes.

Du bruger panelet Navigator (Vindue > Navigator) til hurtigt at ændre visningen af illustrationen ved hjælp af en miniaturevisning. Det farvede felt i navigatoren (kaldet proxyvisningsområdet) svarer til det område, der kan ses i illustrationsvinduet.

Navigator, panel
Navigator, panel

A. Miniaturevisning af illustration B. Panelmenu Knappen C. Zoom-boks D. Knappen Zoom ud E. Proxyvisningsområde F. Zoomskyder G. Knappen Zoom ind 

Du kan tilpasse panelet Navigator på følgende måder:

 • Hvis du vil vise illustrationer uden for tegnebrættets grænser i panelet Navigator, skal du klikke på Vis kun indhold af tegnebrættet i panelmenuen for at fravælge indstillingen.
 • Hvis du vil ændre farven på proxyvisningsområdet, skal du vælge Panelindstillinger i panelmenuen. Vælg en forudindstillet farve i pop op-menuen Farve, eller dobbeltklik på farveboksen for at vælge en brugerdefineret farve.
 • Hvis du vil have vist stiplede linjer i dokumentet som streger i panelet Navigator, skal du vælge Panelindstillinger i panelmenuen og vælge Tegn stiplede linjer som streg.

Forhåndsvisning af illustrationer som konturer

Som standard er visningen i Adobe Illustrator indstillet, så alle eksempler på illustrationer vises i farve. Du kan dog vælge at få vist illustrationer, så kun deres konturer (eller kurver) er synlige. Illustrationer kan også vises uden maleattributter, så det går hurtigere at gentegne skærmen, når du arbejder med komplekse illustrationer.

I konturtilstand vises sammenlænkede filer som standard som felter med kontur med et X inden i. Hvis du vil vise indholdet fra sammenlænkede filer, skal du vælge Filer Dokumentopsætning og vælge Vis billeder i konturtilstand.

Du kan få vist dine illustrationer som konturer i GPU-forhåndsvisning i Illustrator på skærme med en opløsning, der er højere end 2000 pixel i bredde eller højde. Visning af illustrationer i GPU-konturtilstand viser jævnere kurver og gør det hurtigere at genoprette den komplekse illustration på skærme med høj densitet.

 • Hvis du vil se alle illustrationer som konturer, skal du vælge Vis > Kontur eller trykke på Ctrl + E (Windows) eller Kommando + E (macOS). Vælg Vis > Eksempel for igen at se illustrationer eksemplificeret i farve.
 • Hvis du vil se alle illustrationer i et lag som konturer, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) nede og klikke på øjeikonet for laget i panelet Lag. Hold Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (macOS) nede, og klik for igen at se illustrationer eksemplificeret i farve. Øjeikonet er hult i midten , når konturvisning er aktiveret, og udfyldt , når eksempelvisning er aktiveret.
 • Hvis du vil se alle elementer i umarkerede lag som konturer, skal du holde Alt + Ctrl (Windows) eller Kommando + Alternativ (macOS) nede og klikke på øjeikonet for det markerede lag. Du kan også vælge Vis andre konturer i menuen i panelet Lag.

  Tip: Du kan få vist alle elementer i panelet Lag i eksempeltilstand igen ved at vælge Vis alle lag i menuen i panelet Lag.

Bruge flere vinduer og visninger

Du kan åbne flere vinduer af et enkelt dokument samtidig. Hvert vindue kan have forskellige visningsindstillinger. Du kan f.eks. forstørre ét vindue meget til detaljeret arbejde på nogle objekter og oprette et andet vindue, der er forstørret mindre, når du skal foretage layoutarbejde på de pågældende objekter på siden.

Bemærk:

(Windows) Du kan arrangere flere åbne vinduer efter behov ved hjælp af indstillinger i menuen Vindue. Overlappet viser vinduer stablet oven på hinanden og faldende fra øverst til venstre mod nederst til højre på skærmen. Flise viser vinduer kant mod kant, og Arranger ikoner organiserer minimerede vinduer i programvinduet.

I stedet for at oprette flere vinduer kan du oprette flere visninger. Du kan oprette og gemme op til 25 visninger for hvert dokument.

Flere vinduer og flere visninger adskiller sig på følgende måder:

 • Flere visninger gemmes sammen med dokumentet, og det er ikke tilfældet med flere vinduer.

 • Flere vinduer kan ses samtidig.

 • Flere visninger kan kun vises samtidig, hvis der er åbnet flere vinduer til at vise dem i. Hvis du ændrer en visning, ændres det aktuelle vindue, og der åbnes ikke et nyt.

Oprette et nyt vindue

 1. Vælg Vindue > Nyt vindue.

Oprette en ny visning

 1. Opret visningen, som du vil have den til at se ud, og vælg derefter Vis > Ny visning, skriv et navn til den nye visning, og klik på OK.

Omdøbe eller slette en visning

 1. Vælg Vis > Rediger visning.

Skifte mellem visninger

 1. Vælg et navn på en visning nederst i menuen Vis.

Vis illustrationer i det endelige outputmedie

I Illustrator kan det på følgende måder vises, hvordan aspekter af illustrationer ser ud, når de udskrives eller ses på internettet eller en mobil enhed:

Tilstanden Vis overprint (Vis > Vis overprint)

Viser et "trykfarveeksempel", der er en tilnærmelse af, hvordan blanding, gennemsigtighed og overprint ser ud på farvesepareret output.

Tilstanden Pixeleksempel (Vis > Vis pixel)

Viser tilnærmet, hvordan illustrationen ser ud, når den rasteriseres og vises i en webbrowser.

Tilstanden Beskæringsvisning (Vis > Beskæringsvisning)

Beskærer visningen af grænserne for illustrationen. I denne tilstand skjules illustrationer med alle ikke-udskrivningsobjekter på lærredet, f.eks. gitre, hjælpelinjer og elementer, der strækker sig ud over tegnebrættets kant. Eventuelle illustrationer, der ligger uden for tegnebrættet, er afskåret. Du kan fortsætte med at arbejde på og redigere dine illustrationer i denne skærmtilstand.

Bemærk: Denne tilstand er nyttig til forhåndsvisning af illustrationer, herunder plakater.

trim-view-2
Oprindelig visning og beskæringsvisning

Panelet Vis samkopiering (Vindue > Vis samkopiering)

Fremhæver områder i illustrationen, som opfylder visse kriterier for samkopiering, når den gemmes eller udskrives.

Skærmkorrekturer

Viser tilnærmet, hvordan dokumentets farver tager sig ud på en bestemt skærmtype eller outputenhed.

Kantudjævning

Giver vektorobjekter et mere jævnt udseende på skærmen, så du kan danne dig et bedre indtryk af, hvordan vektorillustrationer ser ud, når de udskrives på en PostScript®-printer. Kantudjævning er praktisk, fordi skærmopløsningen er relativt begrænset, mens vektorillustrationer ofte udskrives med en høj opløsning. Hvis du vil slå kantudjævning til, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS), vælge Kantudjævnet illustration og klikke på OK.

Device Central (Filer > Device Central)

Giver dig mulighed for at se, hvordan dokumentet ser ud på en bestemt mobiltelefon eller mobil enhed.

Vis illustrationer i præsentationstilstand

I præsentationstilstand fylder det aktive tegnebræt i det aktuelle Illustrator-dokument hele skærmen. I denne tilstand er programmenuen, panelerne, hjælpelinjerne, gitrene og alle markeringerne skjult. Det er en ikke-redigerbar tilstand, hvor kun illustrationen på tegnebrættet vises. Denne tilstand fungerer godt til at præsentere designideer.

Du kan gå i præsentationstilstand på en af følgende måder:

 • Vælg Vis > Præsentationstilstand.
 • Tryk på Shift + F.
 • Klik på ikonet i værktøjslinjen, og vælg Præsentationstilstand i rullemenuen.
 • (Kun macOS) Tryk på navigationsknappen i panelet Touch. Klik på piletasterne for at skifte mellem næste og forrige tegnebræt.
For at navigere mellem tegnebrætterne, skal du trykke på venstre eller højre piletast for at gå til henholdsvis forrige og næste tegnebræt. Alternativt kan du klikke et vilkårligt sted for at gå til næste tegnebræt.

Tryk på Esc-knappen for at lukke tilstanden.

Bemærk: Ingen andre tastaturgenveje virker, når du er i Præsentationstilstand.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online