Om udsnit

Websider kan indeholde mange elementer, f.eks. HTML-tekst, bitmapbilleder og vektorgrafik for blot at nævne nogle få. I Illustrator kan du bruge udsnit til at definere grænserne for forskellige webelementer i illustrationen. Hvis illustrationen f.eks. indeholder et bitmapbillede, der skal optimeres i JPEG-format, mens resten af billedet optimeres bedre i GIF-format, kan du isolere bitmapbilledet med et udsnit. Når du gemmer illustrationen som en webside med kommandoen Gem til web og enheder, kan du vælge at gemme hvert udsnit som en selvstændig fil med eget format, egne indstillinger og egen farvetabel.

Udsnit i et Illustrator-dokument svarer til tabelceller på den webside, der oprettes. Som standard eksporteres udsnitsområdet som en billedfil, der er omsluttet af en tabelcelle. Hvis du hellere vil have, at tabelcellen skal indeholde HTML-tekst og en baggrundsfarve i stedet for en billedfil, kan du ændre udsnitstypen til Intet billede. Hvis du vil konvertere Illustrator-tekst til HTML-tekst, kan du vælge udsnitstypen HTML-tekst.

Udsnit af illustrationer med forskellige udsnitstyper
Udsnit af illustrationer med forskellige udsnitstyper

A. Udsnit af typen Intet billede B. Udsnit af typen Billede C. Udsnit af typen HTML-tekst 

Du kan få vist udsnit på tegnebrættet og i dialogboksen Gem til web og enheder. Udsnit nummereres fra venstre mod højre og top til bund og starter i illustrationens øverste venstre hjørne. Hvis du ændrer den måde, de er arrangeret på, eller det samlede antal udsnit, opdateres numrene for at afspejle den nye rækkefølge.

Når du opretter et udsnit, opdeler Illustrator den omgivende illustration i automatiske udsnit for at bevare layoutet ved hjælp af en webbaseret tabel. Der findes to typer automatiske udsnit: autoudsnit og underudsnit. Autoudsnit tegner sig for de dele af illustrationen, som du ikke har defineret som et udsnit. Illustrator opdaterer autoudsnit, hver gang du tilføjer eller redigere udsnit. Underudsnit angiver, hvordan overlappende, brugerdefinerede udsnit opdeles. Selvom underudsnit er nummererede og viser et udsnitssymbol, kan du ikke markere dem uafhængigt af det underliggende udsnit. Illustrator opdaterer underudsnit og autoudsnit efter behov, når du arbejder.

Oprette udsnit

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker et eller flere objekter på tegnebrættet, og vælg Objekt > Udsnit > Opret.

  • Vælg udsnitsværktøjet , og træk hen over det område, hvor et udsnit skal oprettes. Hold Skift nede, og træk for at låse udsnittet i en firkant. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at tegne fra midtpunktet.

  • Marker et eller flere objekter på tegnebrættet, og vælg Objekt > Udsnit > Opret fra markerede.

  • Placer hjælpelinjer på de steder, hvor du vil opdele illustrationen i udsnit, og vælg Objekt > Udsnit> Opret fra hjælpelinjer.

  • Marker et eksisterende udsnit, og vælg Objekt > Udsnit > Dubler udsnit.

   Tip: Brug kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, når udsnittets dimensioner skal passe til grænserne for et element i illustrationen. Hvis du flytter eller ændrer elementet, justeres udsnitsområdet automatisk til at omfatte den nye illustration. Brug også denne kommando til at oprette et udsnit, der indsamler tekst og grundlæggende formateringsegenskaber fra et tekstobjekt.

   Tip: Brug udsnitsværktøjet, kommandoen Opret fra markerede eller kommandoen Opret fra hjælpelinjer, når udsnittets dimensioner skal være uafhængige af den underliggende illustration. Udsnit, du opretter på en af disse måder, vises som elementer i panelet Lag, og de kan flyttes, slettes og skaleres som andre vektorobjekter.

Markering af udsnit

Brug udsnitsmarkeringsværktøjet  til at markere et udsnit i illustrationsvinduet eller dialogboksen Gem til web og enheder.

 • Hvis du vil markere et udsnit, skal du klikke på det.
 • Hvis du vil markere flere udsnit, skal du holde Skift nede og klikke (I dialogboksen Gem til web kan du også holde Skift nede og trække).
 • Hvis du vil markere et underliggende udsnit, når du arbejder med overlappende udsnit, skal du klikke på den synlige del af det.

  Du kan også markere udsnit i illustrationsvinduet ved at gøre et af følgende:

 • Hvis du vil markere et udsnit, som er oprettet med kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, skal du markere den tilsvarende illustration på tegnebrættet. Hvis udsnittet er bundet til en gruppe eller et lag, skal du markere målikonet ud for gruppen eller laget i panelet Lag.
 • Hvis du vil markere et udsnit, der er oprettet med udsnitsværktøjet, kommandoen Opret fra markerede eller kommandoen Opret fra hjælpelinjer, skal du markere udsnittet i panelet Lag.
 • Klik på udsnitskurven med markeringsværktøjet .
 • Hvis du vil markere et udsnitskurvesegment eller udsnitsankerpunkt, skal du klikke på et af elementerne med værktøjet til direkte markering.

  Bemærk: Du kan ikke markere automatiske udsnit. Disse udsnit er nedtonede.

Angivelse af udsnitsindstillinger

Et udsnits indstillinger bestemmer, hvordan udsnittets indhold ser ud og fungerer på den webside, der oprettes.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder med værktøjet Udsnitsmarkering:
  • Marker et udsnit i illustrationsvinduet, og vælg Objekt > Udsnit > Indstillinger for udsnit (Windows) eller Valg til udsnit (Mac OS).

  • Dobbeltklik på et udsnit i dialogboksen Gem til web med udsnitsmarkeringsværktøjet.

 2. Marker en udsnitstype, og angiv de tilsvarende indstillinger:

  Billede

  Vælg denne type, hvis udsnitsområdet skal være en billedfil på den webside, der oprettes. Hvis billedet skal være en HTML-lænke, skal du angive en URL-adresse og et målrammesæt. Du kan også angive en meddelelse, der skal vises i browserens statusområde, når musemarkøren placeres over et billede, alternativ tekst, som vises, når billedet ikke er synligt, og en baggrundsfarve til tabelcellen.

  Intet billede

  Vælg denne type, hvis udsnitsområdet skal indeholde HTML-tekst og en baggrundsfarve på den webside, der oprettes. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Tekst, der vises i celle, og formater teksten med standard-HTML-koder. Vær omhyggelig med ikke at skrive mere tekst, end der kan vises i udsnitsområdet. (Hvis du skriver for meget tekst, vil den strække sig ind i udsnit ved siden af og påvirke layoutet af websiden. Men da du ikke kan se teksten på tegnebrættet, vil du ikke opdage det, før du åbner websiden i en webbrowser). Angiv indstillinger for Vandret og Lodret for at ændre justeringen af tekst i tabelcellen.

  HTML-tekst

  Denne type er kun tilgængelig, hvis du har oprettet udsnittet ved at markere et tekstobjekt og vælge Objekt > Udsnit > Opret. Illustrator-teksten konverteres til HTML-tekst med grundlæggende formateringsattributter på den webside, der oprettes. Du kan redigere teksten ved at opdatere teksten i illustrationen. Angiv indstillinger for Vandret og Lodret for at ændre justeringen af tekst i tabelcellen. Du kan også vælge en baggrundsfarve til tabelcellen.

  Tip: Hvis du vil redigere teksten til HTML-tekstudsnit i dialogboksen Indstillinger for udsnit, skal du ændre udsnitstypen til Intet billede. Herved brydes lænken til tekstobjektet på tegnebrættet. Du kan ignorere tekstformatering ved at skrive <unformatted> som det første ord i tekstobjektet.

Låse udsnit

Når du låser udsnit, kan du forhindre, at de ændres utilsigtet, f.eks. under skalering eller flytning.

 • Hvis du vil låse alle udsnit, skal du vælge Vis > Lås udsnit.
 • Hvis du vil låse udsnit enkeltvis, skal du klikke på udsnittenes redigeringskolonne i panelet Lag.

Justere udsnitsgrænser

Hvis du har oprettet et udsnit med kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, er udsnittets placering og størrelse bundet til den illustration, som det indeholder. Hvis du flytter eller ændrer størrelsen af illustrationen, justeres udsnitsgrænserne automatisk.

Hvis du har oprettet et udsnit med udsnitsværktøjet, kommandoen Opret fra markerede eller kommandoen Opret fra hjælpelinjer, kan du justere udsnittene manuelt på følgende måder:

 • Hvis du vil flytte et udsnit, skal du trække det til en ny placering med udsnitsmarkeringsværktøjet . Tryk på Skift for at låse bevægelsen til en lodret, vandret eller 45° diagonal linje.
 • Hvis du vil ændre størrelsen på et udsnit, skal du markere udsnittet med udsnitsmarkeringsværktøjet og trække et hjørne eller en side på udsnittet. Du kan også bruge markeringsværktøjet og panelet Transformer til at ændre udsnitsstørrelsen.
 • Hvis du vil justere eller fordele udsnit, skal du bruge panelet Juster. Når du justerer udsnit, kan du fjerne unødvendige autoudsnit for at oprette en mindre, mere effektiv HTML-fil.
 • Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen af udsnit, skal du trække udsnittet til en ny position i panelet Lag eller vælge en kommando under Objekt > Arranger.
 • Hvis du vil opdele et udsnit, skal du markere udsnittet og vælge Objekt > Udsnit > Opdel udsnit.

  Du kan kombinere udsnit, uanset hvilken måde de er oprettet på. Marker udsnittene, og vælg Objekt > Udsnit > Kombiner udsnit. Udsnittet får dimensioner og placering fra det rektangel, der blev oprettet ved at sammenføje de kombinerede udsnits udvendige kanter. Hvis de kombinerede udsnit ikke er tilstødende eller har forskellige proportioner eller justering, kan det nye udsnit overlappe andre udsnit.

  Hvis du vil skalere alle udsnit efter tegnebrættets grænser, skal du vælge Objekt > Udsnit > Klip til tegnebræt. Udsnit, der strækker sig ud over tegnebrættets grænser, afskæres, så de passer til tegnebrættet, og autoudsnit, der ligger inden for tegnebrættet, udvides til tegnebrættets grænser. Alle illustrationer forbliver uændrede.

Fjerne udsnit

Du kan fjerne udsnit ved at slette dem eller ved at ophæve dem fra den tilsvarende illustration.

 • Hvis du vil slette et udsnit, skal du markere det og trykke på Delete. Hvis udsnittet er oprettet med kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, slettes den tilsvarende illustration samtidig. Hvis du vil bevare den tilsvarende illustration, skal du ophæve udsnittet i stedet for at slette det.
 • Hvis du vil slette alle udsnit, skal du vælge Objekt > Udsnit > Slet alt. Udsnit, der er oprettet med kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, bliver ophævet og ikke slettet.
 • Hvis du vil ophæve et udsnit, skal du markere udsnittet og vælge Objekt > Udsnit > Ophæv.

Vise eller skjule udsnit

 • Hvis du vil skjule udsnit i illustrationsvinduet, skal du vælge Vis > Skjul udsnit.
 • Hvis du vil skjule udsnit i dialogboksen Gem til web og enheder, skal du klikke på knappen Slå synlighed af udsnit til/fra .
 • Hvis du vil skjule udsnitsnumre og ændre farven på udsnitsstreger, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Autohjælpelinjer og udsnit (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Autohjælpelinjer og udsnit (Mac OS).

Oprette grafikobjekter

Med grafikobjekter kan du kæde et eller flere områder i et billede – kaldet hotspots – til en URL-adresse. Når en bruger klikker på et hotspot, indlæser webbrowseren den sammenkædede fil.

Hovedforskellen mellem at bruge grafikobjekter og udsnit til at oprette hyperlinks er, hvordan illustrationen eksporteres som en webside. Med grafikobjekter bevares illustrationen intakt som en enkelt billedfil, og med udsnit opdeles illustrationen i separate filer. En anden forskel mellem grafikobjekter og udsnit er, at du med grafikobjekter kan sammenkæde polygonale eller rektangulære områder i illustrationen, mens du med udsnit kun kan sammenkæde rektangulære områder. Hvis det kun er nødvendigt at sammenkæde rektangulære områder, kan det være bedre at bruge udsnit end et grafikobjekt.

Bemærk:

Du kan undgå uventede resultater ved ikke at oprette hotspots til grafikobjekter i udsnit, der indeholder URL-hyperlinks, da enten hyperlinks for grafikobjekter eller udsnit muligvis ignoreres i nogle browsere.

 1. Marker det objekt, du vil kæde sammen med en URL-adresse.
 2. Vælg en form til grafikobjektet i menuen Grafikobjekt i panelet Attributter.
 3. Skriv en relativ eller fuld URL-adresse i tekstboksen URL, eller vælg en adresse på listen over tilgængelige URL-adresser. Du kan kontrollere URL-placeringen ved at klikke på knappen Browser.

  Bemærk:

  Du kan øge antallet af synlige adresser i URL-menuen ved at vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Attributter. Angiv en værdi mellem 1 og 30 for at definere, hvor mange URL-adresser du vil have vist på listen over URL-adresser.