PostScript-printere bruger en PPD-fil (PostScript Printer Description-fil) til at tilpasse driverens funktionsmåde til netop din PostScript-printer. En PPD-fil indeholder oplysninger om outputenheden, herunder printerindlæste skrifttyper, tilgængelige mediestørrelser og retning, optimerede rasterfrekvenser, rastervinkler, opløsning og farveoutputfunktioner. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte PPD, før du udskriver. Når du vælger den PPD, der svarer til din PostScript-printer eller fotosætter, vises de tilgængelige indstillinger for output-enheden i dialogboksen Udskriv.

Om PPD-filer

En PPD-fil (PostScript Printer Description) tilpasser driverens funktionsmåde til netop din PostScript-printer. En PPD-fil indeholder oplysninger om outputenheden, herunder printerindlæste skrifttyper, tilgængelige mediestørrelser og retning, optimerede rasterfrekvenser, opløsning og farveoutputfunktioner. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte PPD, før du udskriver. Når du vælger den PPD, der svarer til din PostScript-printer eller fotosætter, vises de tilgængelige indstillinger for output-enheden i dialogboksen Udskriv. Du kan skifte til en anden alt efter dine behov. Programmer bruger oplysningerne i PPD-filen til at bestemme, hvilke PostScript-oplysninger der skal sendes til printeren, når et dokument udskrives.

Adobe anbefaler, at du anskaffer den nyeste version af PPD-filen til din outputenhed fra producenten for at få de bedste udskrivningsresultater. Mange serviceudbydere og professionelle trykkerier har PPD'er til de fotosættere, de bruger. Læg PPD'erne på det sted, der er angivet af operativsystemet. Læs dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.

Ændre PPD-filen

Når du udskriver til en PostScript-printer, PostScript-fil eller PDF-fil, bruger Illustrator automatisk standard-PPD-filen (PostScript Printer Description) til den pågældende enhed. Du kan skifte til en anden en alt efter dine behov.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i menuen PPD:
  • En PPD-fil, der svarer til den aktuelle outputenhed.

  • Andet. Lader dig vælge en brugerdefineret PPD, f.eks. en PPD, du har fået fra trykkeriet, og som skal anvendes til den angivne printer. PPD-filens navn svarer til printerens eller fotosætterens navn og model og kan have filtypenavnet .ppd (afhængigt af hvordan systemet er sat op). Naviger til den ønskede PPD-fil, marker den, og klik på Åbn.

   Bemærk: Visse PPD-funktioner, der normalt findes i fotosætterens PPD-filer, er ikke tilgængelige i dialogboksen Udskriv i Illustrator. Hvis du vil indstille disse printerspecifikke funktioner, skal du klikke på Opsætning (Windows) eller Printer (Mac OS) i dialogboksen Udskriv.

Tilføjelse af en PPD-fil

Adobe anbefaler, at du anskaffer den nyeste version af PPD-filen til din outputenhed fra producenten for at få de bedste udskrivningsresultater. Mange serviceudbydere og professionelle trykkerier har PPD'er til de fotosættere, de bruger. Læg PPD'erne på det sted, der er angivet af operativsystemet. Læs dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.

 1. I Windows and Mac OS vælger du en PDD-fil på samme måde som du tilføjer en printer. Fremgangsmåderne til at vælge en PPD-fil er forskellige for hver platform. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til dit operativsystem.

Udskrive lange, komplekse kurver

Hvis du udskriver Adobe Illustrator-filer, der indeholder meget lange eller komplicerede kurver, kan filen måske ikke udskrives, og du vil muligvis modtage meddelelser om begrænsningskontrolfejl fra printeren. Hvis du vil forenkle lange, komplekse kurver, kan du opdele dem i to eller flere separate kurver. Du kan også ændre det antal linjesegmenter, der bruges til at tilnærme kurverne, og justere printeropløsningen.

Ændring af det antal linjesegmenter, der bruges til at udskrive vektorobjekter

I illustrationer defineres kurver af PostScript-fortolkeren som små lige linjesegmenter. Jo mindre linjesegmenterne er, jo mere præcis bliver kurven. Men når antallet af linjesegmenter stiger, øges kurvens kompleksitet også. Det afhænger af printeren, og hvor meget hukommelse den har. En kurve kan være for kompleks til, at en PostScript-fortolker kan rasterisere den. Er kurven for kompleks, kan der opstå en PostScript-begrænsningskontrolfejl, og kurven kan ikke udskrives.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Under Printer skal du vælge PostScript-printer, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv.
 4. Fravælg Automatisk, og brug skyderen Udjævningsgrad til at indstille kurvernes nøjagtighed.

  Jo lavere indstillingen er (mod Kvalitet), jo flere og mindre linjesegmenter oprettes der, og jo tættere tilnærmes kurven. Jo højere indstillingen er (mod Hastighed), jo længere og jo færre linjesegmenter oprettes der, og jo mindre præcis bliver kurven, men ydelsen forbedres.

Opdele kurver til udskrivning

Illustrator behandler opdelte kurver i illustrationen som separate objekter. Hvis du vil ændre illustrationen, når kurverne er opdelt, skal du enten arbejde med de separate former eller samle kurverne igen, så du kan arbejde med billedet som en enkelt form.

Det er en god ide at gemme en kopi af den oprindelige illustration, inden du opdeler kurverne. Således har du stadig den oprindelige, samlede fil at arbejde med, hvis det er nødvendigt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Brug sakseværktøjet til at opdele en optegnet kurve .

  • Hvis du vil opdele en sammensat kurve, skal du vælge Objekt > Sammensatte kurver > Ophæv for at fjerne den sammensatte kurve. Opdel derefter kurven i flere stykker med sakseværktøjet, og omdefiner stykkerne som sammensatte kurver.

  • Hvis du vil opdele en maske, skal du vælge Objekt > Udsnitsmaske > Ophæv for at fjerne masken. Opdel derefter kurven i flere stykker med sakseværktøjet, og omdefiner stykkerne som masker.

   Tip: Hvis du vil samle en kurve igen, efter du har opdelt den, skal du markere alle de opdelte kurver, der udgjorde det oprindelige objekt, og klikke på knappen Føj til formområde på panelet Kurvefinder. Kurven samles igen med et ankerpunkt ved hvert af de skæringspunkter, hvor den opdelte kurve blev samlet igen.

Kontrol af, hvordan skrifttyper hentes til en printer

Printerindlæste skrifttyper ligger i en printers hukommelse eller på en harddisk, der er sluttet til printeren. Type 1- og TrueType-skrifttyper kan ligge enten på printeren eller på computeren, mens bitmapskrifttyper kun kan ligge på computeren. Illustrator henter skrifttyper efter behov, hvis de er installeret på computerens harddisk.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Under Printer skal du vælge PostScript-printer, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv, og vælg en indlæsningsindstilling:

  Ingen

  Medtager en henvisning til skrifttypen i PostScript-filen, der giver en RIP eller post-processor besked om, hvor skrifttypen skal medtages. Denne indstilling er hensigtsmæssig, hvis skrifttyperne findes i printeren. TrueType-skrifttyper navngives i henhold til deres PostScript-navn, men det er ikke alle programmer, der kan fortolke disse navne. For at sikre, at TrueType-skrifttyper fortolkes korrekt, skal du bruge en af de andre indstillinger til hentning af skrifttyper.

  Undersæt

  Henter kun de tegn (glyffer), der bruges i dokumentet. Glyffer hentes en gang pr. side. Denne indstilling giver typisk hurtigere og mindre PostScript-filer, når den bruges ved enkeltsidede dokumenter eller korte dokumenter uden ret meget tekst.

  Fuldstændigt

  Henter ved udskriftsjobbets start alle skrifttyper, der kræves til dokumentet. Denne indstilling giver typisk hurtigere og mindre PostScript-filer, når den bruges med et dokument med flere sider.

  Bemærk: Nogle skrifttypeproducenter begrænser integreringen af skrifttypefiler. Der er begrænsninger for kopiering af skrifttypesoftware. Du skal overholde gældende ophavsretslovgivning og betingelserne i licensaftalen. For skrifttypesoftware, du har licens til fra Adobe, bestemmer licensaftalen, at du må tage en kopi af den eller de skrifttyper, du har brugt til en bestemt fil til et trykkeri osv., og trykkeriet må bruge skrifttypen eller skrifttyperne til at behandle filen, hvis trykkeriet har informeret dig om, at det har ret til at benytte den pågældende software. For anden skrifttypesoftware skal du have tilladelse fra leverandøren.

Ændring af PostScript-niveauet for udskrivning

Bemærk, når du udskriver til en PostScript- eller PDF-fil, vælger Illustrator vælger automatisk outputenhedens PostScript-niveau. Gør følgende for at ændre Postscript-niveauet eller dataformat til PostScript-filer:

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Under Printer skal du vælge Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv.
 4. Under PostScript skal du vælge kompatibilitetsniveauet for fortolkerne i PostScript-outputenhederne.

  Niveau 2 forbedrer udskriftshastigheden og outputkvaliteten af grafik, der udskrives på en PostScript Niveau 2-outputenhed eller højere. Niveau 3 giver den bedste hastighed og outputkvalitet på en PostScript 3-enhed.

 5. (Valgfrit) Hvis du valgte Adobe PostScript®-fil som printer, skal du vælge indstillingen Data Format for at angive, hvordan Illustrator sender billeddataene fra computeren til en printer:

  Binær eksporterer billeddataene som binær kode, som er mere kompakt end ASCII, men måske ikke er kompatibel med alle systemer. ASCII eksporterer billeddataene som ASCII-tekst, der er kompatibel med ældre netværks- og parallelprintere, og som normalt er det bedste valg til grafik, der bruges på flere platforme. Det er som regel også det bedste valg til dokumenter, der kun bruges på Mac OS.