Redigering af kurvesegmenter fungerer på samme måde i Adobe-programmer. Du kan når som helst redigere et kurvesegment, men redigering af eksisterende segmenter er en smule anderledes end at tegne dem. Vær opmærksom på følgende tip, når du redigerer segmenter:

 • Hvis et ankerpunkt forbinder to segmenter, ændres begge segmenter altid, hvis det pågældende ankerpunkt flyttes.

 • Når du tegner med penværktøjet, kan du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for midlertidigt at aktivere det sidst anvendte markeringsværktøj (Illustrator) eller værktøjet Direkte markering (InDesign og Photoshop), så du kan justere allerede tegnede segmenter.

 • Når du til at begynde med tegner et blødt punkt med penværktøjet, og du trækker i retningspunktet, ændres retningslinjens længde på begge sider af punktet. Men når du redigerer et eksisterende blødt punkt med værktøjet Direkte markering, ændres retningslinjens længde kun på den side, du trækker i.

Flytning af lige segmenter

 1. Marker det segment, du vil justere, med værktøjet til direkte markering .
 2. Træk segmentet til den nye placering.

Justering af lige segmenters længde eller vinkel

 1. Vælg værktøjet til direkte markering , og marker et ankerpunkt på det segment, du vil justere.
 2. Træk ankerpunktet til den ønskede placering. Hold Skift nede, og træk for at begrænse justeringen til multipla af 45°.

  Bemærk:

  Hvis du blot prøver at gøre et rektangel bredere eller smallere, i Illustrator eller InDesign, er det nemmere at markere det med markeringsværktøjet og ændre dets størrelse ved at bruge et af håndtagene i siderne af afgrænsningsrammen.

Justering af buede segmenters placering eller form

 1. Med værktøjet til direkte markering skal du markere et buet segment eller et ankerpunkt på en af enderne af det buede segment. Hvis der findes retningslinjer, vises de (visse buede segmenter bruger kun én retningslinje).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk segmentet for at justere dets placering. Hold Skift nede, og træk for at begrænse justeringen til multipla af 45°.
  Klik for at markere kurvesegmentet, og træk derefter for at justere
  Klik for at markere kurvesegmentet. Træk derefter for at justere.

  • Hvis du vil justere segmentets form på den ene eller anden side af et markeret ankerpunkt, skal du trække ankerpunktet eller retningspunktet. Hold Skift nede, og træk for at begrænse bevægelse til multipla af 45°.
  Træk ankerpunktet (venstre), eller træk retningspunktet (højre).
  Træk ankerpunktet, eller træk retningspunktet.

  Bemærk:

  Du kan også anvende en transformering, f.eks. skalering eller rotation, på et segment eller et ankerpunkt.

Sletning af et segment

 1. Vælg værktøjet til direkte markering , og marker det segment, du vil slette.
 2. Tryk på Tilbage (Windows) eller Slettetasten (Mac OS) for at slette det markerede segment. Hvis du trykker på Tilbage eller Slet igen, slettes resten af kurven.

Udvidelse af en åben kurve

 1. Brug penværktøjet til at placere markøren over endepunktet på den åbne kurve, du vil udvide. Markøren ændres, når den er placeret præcist over endepunktet.
 2. Klik på endepunktet.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette et hjørnepunkt, skal du placere penværktøjet, hvor du vil afslutte det nye segment, og derefter klikke. Hvis du udvider en kurve, der ender ved et udjævnet punkt, bliver det nye segment buet af den eksisterende retningslinje.

  Bemærk:

  Hvis du udvider en kurve, i Illustrator, der ender i et udjævnet punkt, bliver det nye segment lige.

  • Hvis du vil oprette et udjævnet punkt, skal du placere penværktøjet, hvor du vil afslutte det nye buede segment, og trække.

Forbindelse af to åbne kurver

 1. Brug penværktøjet til at placere markøren over endepunktet på den åbne kurve, du vil forbinde med en anden kurve. Markøren ændres, når den er placeret præcist over endepunktet.
 2. Klik på endepunktet.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil forbinde kurven med en anden åben kurve, skal du klikke på et endepunkt på denne anden kurve. Når du placerer penværktøjet præcist over den anden kurves slutpunkt, vises et lille flettesymbol  ved siden af markøren.
  • Hvis du vil forbinde en ny kurve med en eksisterende kurve, skal du trække den nye kurve hen i nærheden af den eksisterende kurve og derefter flytte penværktøjet til den eksisterende kurves (umarkerede) endepunkt. Klik på det pågældende slutpunkt, når det lille flettesymbol vises ved siden af markøren.

Sammenføjning af to endepunkter

 1. Marker endepunkterne.

  Hvis endepunkterne er sammenfaldende (oven på hinanden), skal du trække en markeringsramme gennem eller omkring begge endepunkter for at markere dem.

 2. Klik på knappen Forbind markerede endepunkter  i kontrolpanelet.

  Sammenføjning af endepunkter i Illustrator
  Sammenføjning af endepunkter

  A. Markering og sammenføjning af sammenfaldende endepunkter B. Markering og sammenføjning af ikke-sammenfaldende endepunkter 

  Bemærk:

  I Illustrator bruges kun hjørnesammenføjninger til at sammenføje åbne kurver.

Sammenføjning af to eller flere kurver

Illustrator giver mulighed for at sammenføje to eller flere åbne kurver. Hvis du vil sammenføje en eller flere åbne kurver, skal du bruge markeringsværktøjet til at markere de åbne kurver og derefter klikke på Objekt > Kurve > Sammenføj. Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+J (Windows) eller Kommando+J (Mac).

Når ankerpunkter ikke overlapper, tilføjer Illustrator et stregsegment for at forbinde de kurver, der skal sammenføjes. Når mere end to kurver skal sammenføjes, søger Illustrator først efter og sammenføjer de kurver, der har slutpunkter nærmest hinanden. Denne proces gentages, indtil alle kurver er sammenføjet. Hvis du kun har markeret én kurve til sammenføjning, konverteres den til en lukket kurve.

Bemærk:

I denne proces kan du miste komplekse aspekter af illustrationstypografier.

Outputkurven har samme udseende som den øverste kurve i markeringen.

Sammenføjningen foretages kun af et hjørne, uanset om du markerer ankerpunkter, der skal sammenføjes, eller hele kurven. Hvis du har overlappende ankerpunkter og ønsker at markere en jævn sammenføjning eller hjørnesammenføjning, skal du dog bruge Ctrl+Skift+Alt+J (Windows) eller Kommando+Skift+Alternativ+J (Mac OS).

Flytning eller skub af ankerpunkter eller segmenter ved hjælp af tastaturet

 1. Marker ankerpunktet eller kurvesegmentet.

  Bemærk:

  I Photoshop kan du kun flytte ankerpunkter på denne måde.

 2. Klik på en af piletasterne på tastaturet, eller hold tasten nede, for at flytte 1 pixel ad gangen i pilens retning.

Hold Skift nede samtidig med piletasten for at flytte 10 pixel ad gangen.

Bemærk:

I Illustrator og InDesign kan du ændre afstanden på et skub ved at ændre indstillingen for Tastaturintervaller. Hvis du ændrer standardintervallet og holder Skift nede, skubbes der 10 gange den angivne afstand.

Strækning af dele af en kurve uden at forvrænge dens overordnede form

 1. Marker hele kurven.

 2. Vælg omformningsværktøjet  (placeret under skaleringsværktøjet ).

 3. Placer markøren over det ankerpunkt eller kurvesegment, der skal fungere som brændpunkt (dvs. et punkt, der trækker de markerede kurvesegmenter), og klik.

  Hvis du klikker på et kurvesegment, føjes et fremhævet ankerpunkt med en firkant omkring det til kurven.

 4. Hold Skift nede, og klik på flere ankerpunkter eller kurvesegmenter, der skal fungere som brændpunkter. Du kan fremhæve et ubegrænset antal ankerpunkter eller kurvesegmenter.

 5. Træk i de markerede ankerpunkter for at justere kurven.