Om effekter

Illustrator indeholder en lang række effekter, som du kan anvende på et objekt, en gruppe eller et lag for at ændre egenskaberne.

Når du har anvendt en effekt på et objekt, vises effekten i panelet Udseende. Via panelet Udsende kan du redigere effekten, flytte den, dublere den, slette den eller gemme den som en del af et grafikformat. Når du bruger en effekt, skal du udvide objektet, inden du kan få adgang til de nye punkter.

Effekterne i den øverste halvdel af menuen Effekter er vektoreffekter. Du kan kun anvende disse effekter på vektorobjekter eller på et bitmapobjekts fyld eller streg i panelet Udseende. Følgende effekter og effektkategorier fra den øverste del er undtagelser til denne regel og kan anvendes på både vektor- og bitmapobjekter: 3D-effekter, SVG-filtre, fordrejningseffekter, transformeringseffekter, skyggeeffekt, fjer, indvendigt skær og udvendigt skær.

Effekterne i den nederste halvdel af menuen Effekter er rastereffekter. Du kan anvende dem på enten vektor- eller bitmapobjekter.

Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai.

Anvendelse af en effekt

 1. Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).

  Hvis du vil anvende en effekt på en bestemt attribut for et objekt, f.eks. dets fyld eller streg, skal du markere objektet og derefter vælge attributten i panelet Udseende.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en kommando i menuen Effekter.

  • Klik på Tilføj ny effekt  i panelet Udseende, og vælg en effekt.

 3. Hvis der vises en dialogboks, skal du vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

  Bemærk:

  Du kan anvende de senest benyttede effekter og indstillinger ved at vælge Effekt > Anvend [navnet på effekten]. Hvis du vil anvende den senest benyttede effekt og angive dens indstillinger, skal du vælge Effekt > [navnet på effekten].

Om rastereffekter

Rastereffekter er effekter, som genererer pixel frem for vektordata. Rastereffekter indeholder SVG-filtre, alle effekterne i nederste del af menuen Effekt samtkommandoerne forskygge, indvendigt skær, udvendigt skær og udtynding i undermenuen Effekt > Effekter.

Med funktionaliteten til opløsningsuafhængige effekter i Illustrator kan du gøre følgende:

 • Når opløsningen i Dokumentets indstillinger for rastereffekter ændres, fortolkes parametrene i effekten med en anden værdi, så der kun er minimal eller ingen ændring i effektens udseende. De nye ændrede parameterværdier afspejles i dialogboksen Effekt.

 • For effekter med mere end én parameter genfortolker Illustrator kun de parametre, som er relateret til dokumentets opløsningsindstilling for rastereffekter.

  Der er f.eks. forskellige parametre i dialogboksen Halvtonemønster. Det er dog kun værdien Størrelse, som ændres, når Dokumentets indstillinger for rastereffekter ændres.

Halvtonemønstereffekt før og efter ændring af opløsningsværdien fra 300 ppi til 150 ppi
Halvtonemønstereffekt før og efter ændring af opløsningsværdien fra 300 ppi til 150 ppi

Halvtonemønstereffekt før og efter ændring af opløsningsværdien fra 300 ppi til 150 ppi
Halvtonemønstereffekt før og efter ændring af opløsningsværdien fra 300 ppi til 150 ppi

Du angiver rasteriseringsindstillinger for et dokument ved at vælge Effekt > Dokumentets indstillinger for rastereffekter. (Se Rasteriseringsindstillinger.)

Bemærk:

Hvis en effekt ser godt ud på skærmen, men mister detaljer eller ser kantet ud, når den udskrives, kan du øge dokumentets rastereffektopløsning.

Rasteriseringsindstillinger

Du kan angive følgende indstillinger for alle rastereffekter i et dokument, eller når du rasteriserer et vektorobjekt.

Farvemodel

Bestemmer, hvilken farvemodel der benyttes under rasterisering. Du kan oprette et RGB- eller et CMYK-farvebillede (afhængigt af dokumentets farvetilstand), et gråtonebillede eller et 1-bit billede (der kan være sort-hvidt eller sort-gennemsigtigt alt efter den valgte baggrundsindstilling).

Opløsning

Bestemmer antallet af pixel pr. tomme (ppi) i det rasteriserede billede. Når du rasteriserer et vektorobjekt, skal du vælge Anvend dokumentets opløsning til rastereffekter, hvis du vil bruge globale opløsningsindstillinger.

Baggrund

Bestemmer, hvordan gennemsigtige områder i vektorgrafikken konverteres til pixel. Vælg Hvid for at udfylde gennemsigtige områder med hvide pixel, eller vælg Gennemsigtig for at gøre baggrunden gennemsigtig. Hvis du vælger Gennemsigtig, opretter du en alfakanal (dog ikke for 1-bit-billeder). Alfakanalen bevares, hvis illustrationen eksporteres til Photoshop (denne indstilling giver en bedre kantudjævning end indstillingen Opret udsnitsmaske).

Kantudjævning

Anvender kantudjævning for at udjævne takkede kanter i det rasteriserede billede. Når du vælger rasteriseringsindstillinger for et dokument, skal du fravælge denne indstilling for at bevare skarpheden i tynde streger og tekst i lille størrelse.

Når du rasteriserer et vektorobjekt, skal du vælge Ingen for ikke at anvende kantudjævning og bevare hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres. Vælg Illustrationen er optimeret for at anvende kantudjævning, der egner sig bedst til illustrationer uden tekst. Vælg Tekstoptimeret for at anvende kantudjævning, der egner sig bedst til tekst.

Opret udsnitsmaske

Opretter en maske, der får det rasteriserede billedes baggrund til at fremstå gennemsigtig. Du behøver ikke at oprette en udsnitsmaske, hvis du valgte Gennemsigtig som baggrund.

Tilføj omkring objekt

Tilføjer en margen eller ramme omkring det rasteriserede billede med det angivne antal pixel. Det efterfølgende billedes dimensioner vises som de oprindelige dimensioner plus værdien for indstillingen Tilføj omkring objekt. Du kan bruge denne indstilling til f.eks. at oprette en snapshoteffekt: Angiv en værdi for indstillingen Tilføj omkring objekt, vælg Hvid baggrund, og vælg ikke Opret udsnitsmaske. Den hvide grænse, der er føjet til det oprindelige objekt, ændres til en synlig ramme på billedet. Du kan derefter anvende effekten Skyggeeffekt eller Udvendigt skær for at få den oprindelige illustration til at ligne et fotografi.

Anvendelse af effekter på bitmapbilleder

Med effekter kan du føje særlige effekter til såvel bitmapbilleder som vektorobjekter. Du kan f.eks. give dem et impressionistisk udseende, anvende lyseffekter, forvrænge billeder og skabe mange andre spændende, visuelle effekter.

Hav følgende oplysninger i tankerne, når du anvender effekter specifikt på bitmapobjekter:

 • Effekter fungerer ikke sammen med sammenkædede bitmapobjekter. Hvis du anvender en effekt på et sammenkædet bitmapobjekt, anvendes den på en integreret kopi af bitmapobjektet i stedet for originalen. Hvis du vil anvende effekten på originalen, skal du integrere den originale bitmap i dokumentet.

 • Adobe Illustrator understøtter ekstramoduleffekter fra Adobe-produkter, f.eks. Adobe Photoshop, og fra tredjepartssoftwareudviklere. Når de er installeret, vises de fleste ekstramoduleffekter i menuen Effekt, og de fungerer på samme måde som indbyggede effekter.

 • Nogle effekter kan kræve meget hukommelse, især når de anvendes på et bitmapbillede med høj opløsning.

Forbedring af ydeevnen af effekter

Nogle effekter kræver meget hukommelse. Du kan benytte følgende fremgangsmåder til at forbedre ydeevnen, når du bruger disse effekter:

 • Vælg indstillingen Eksempel i effektdialogboksene for at spare tid og undgå uønskede resultater.

 • Rediger indstillingerne. Nogle kommandoer, f.eks. Glas, kræver utrolig meget hukommelse. Prøv andre indstillinger for at forøge deres hastighed.

 • Hvis du planlægger at udskrive på en gråtoneprinter, skal du konvertere en kopi af bitmapbilledet til gråtoner, før du anvender effekter. Du skal imidlertid være opmærksom på, at brug af en effekt på et farvebitmapbillede og efterfølgende konvertering til gråtoner ikke altid giver det samme resultat som brug af samme effekt på en gråtoneversion af billedet.

Ændre eller slette en effekt

Du redigerer eller sletter en effekt fra panelet Udseende.

 1. Marker det objekt eller den gruppe (eller marker det lag i panelet Lag), der bruger effekten.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre effekten, skal du klikke på dens blå understregede navn i panelet Udseende. Foretag de ønskede ændringer i effektens dialogboks, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil slette effekten, skal du markere effekten i panelet Udseende og klikke på knappen Slet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online