Om overprint

Når du udskriver ugennemsigtigt, overlappende farver, udskærer topfarven det underliggende område. Du kan bruge overprint til at forhindre udskæring, så den øverste overlappende trykfarve vises som gennemsigtig i forhold til den underliggende farve. Graden af gennemsigtighed afhænger af den trykfarve, det papir og den trykmetode, der anvendes. Kontakt trykkeriet for at finde ud af, hvordan disse variabler påvirker det færdige resultat.

Hvis farver, der udskrives fra separate plader, overlapper eller ligger ved siden af hinanden, kan fejlregistrering ved trykning forårsage mellemrum mellem farverne på det endelige output. Trykkerier kompenserer for potentielle huller mellem farver i
-illustrationer ved at benytte en teknik, der kaldes diffusering, til at oprette et lille overlappende område (diffuseringen) mellem to farver, der ligger ved siden af hinanden. Du kan bruge et separat, dedikeret diffuseringsprogram til at oprette diffuseringer automatisk, eller du kan bruge Illustrator til at oprette diffuseringer manuelt.

Du kan vælge at overprinte i følgende situationer:

 • Overprint sort trykfarve som hjælp til registrering. Da sort trykfarve er ugennemsigtig (og normalt udskrives til sidst), ser det ikke meget anderledes ud, end når der udskrives en farve i modsætning til en hvid baggrund. Overprint i sort forhindrer, at der opstår mellemrum mellem sorte og farvede områder i illustrationen.

 • Overprint, når illustrationerne ikke har fælles trykfarver, og du vil oprette en diffusering eller effekter, hvor trykfarverne blandes. Ved overprint af procesfarveblandinger eller brugerdefinerede farver, der ikke har fælles trykfarver, føjes overprintfarven til baggrundsfarven. Hvis du f.eks. trykker et fyld på 100% magenta over et fyld på 100% cyan, bliver det overlappende fyld violet, ikke magenta.

  Når du har angivet indstillinger for overprint, skal du bruge tilstanden Skærmversion af overprint (Vis > Skærmversion af overprint) til at få vist et eksempel på, hvordan overprintfarverne udskrives. Du skal også kontrollere overprintfarver i separerede illustrationer ved hjælp af prøvetryk (hvor hver separation vises i register med hinanden på et enkelt stykke papir) eller separeret print (hvor separationerne vises i register med hinanden på separate plasticark, lagt oven på hinanden).

Overprint
Farver udskåret som standard og med overprint

Indstilling af overprint

 1. Marker det eller de objekter, du vil overprinte.
 2. På panelet Attributter skal du vælge Overprint fyld, Overprint streg eller begge dele.

  Bemærk:

  Hvis du bruger indstillingen Overprint på en streg eller et fyld, der er 100 % sort, er den sorte trykfarve måske ikke ugennemsigtig nok til at forhindre, at underliggende trykfarver kan ses. Brug en firefarvesort (dybsort) i stedet for en 100 % sort for at løse problemet. Spørg trykkeriet om de nøjagtige farveprocenter, der skal føjes til den sorte.

Overprintning af sort

Hvis du vil overprinte alt sort i illustrationen, skal du vælge indstillingen Overprint sort i dialogboksen Udskriv, når du opretter farveseparationer. Denne indstilling fungerer på alle objekter, hvor farven sort er tilføjet gennem værdier i K-kanalen. Den fungerer ikke med objekter, som vises sorte på grund af indstillinger for gennemsigtighed eller typografi.

Du kan også bruge kommandoen Overprint sort til at indstille overprint for objekter, der indeholder en bestemt procentdel sort. Sådan bruges kommandoen Overprint sort:

 1. Vælg alle de objekter, som du vil overprinte.
 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Overprint sort.
 3. Indtast en procentdel af sort, som du vil overprinte. Alle objekter med angivne procentdele overprintes.
 4. Vælg Fyld, Streg eller begge dele for at angive, hvordan overprint skal anvendes.
 5. Hvis du vil overprinte procesfarver, der indeholder cyan, magenta eller gul samt en bestemt procentdel af sort, skal du vælge Sort med CMY.
 6. Hvis du vil overprinte staffagefarver, hvis procesækvivalenter indeholder den angivne procentdel sort, skal du vælge Medtag staffagesort. Hvis du overprinter en staffagefarve, der indeholder både procesfarver og den angivne procentdel sort, er det nødvendigt både at vælge indstillingen Medtag sort med CMY og indstillingen Medtag staffagesort.

  Bemærk:

  Hvis du vil fjerne overprint fra objekter, der indeholder en bestemt procentdel af sort, skal du vælge Fjern sort i stedet for Tilføj sort i dialogboksen Overprint sort.

Simulering eller kassering af overprint

I de fleste tilfælde understøtter separationsenheder overprint. Når du udskriver sammensat, eller hvis din illustration indeholder overprintobjekter, der interagerer med gennemsigtige objekter, kan du vælge at simulere eller kassere overprint.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Avanceret i venstre side af dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg Simuler eller Kasser i menuen Overprint.