Når du udskriver med farvestyring, kan du få Illustrator eller printeren til at styre farverne.

Lade programmet styre farver under udskrivning

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg Farvestyring til venstre i dialogboksen Udskriv.
 3. Under Farvehåndtering kan du vælge Lad Illustrator bestemme farver.

 4. Vælg profilen til din outputenhed under Printerprofil.

  Jo mere nøjagtigt profilen beskriver en outputenheds virkemåde og udskrivningsbetingelser (f.eks. papirtype), jo mere nøjagtigt kan farvestyringssystemet oversætte de numeriske værdier for de aktuelle farver i et dokument (Se Om farveprofiler.)

 5. (Valgfrit) Indstil indstillingen Gengivelsesmetode for at angive, hvordan programmet konverterer farver til destinationsfarverummet.

  I de fleste tilfælde er det bedst at bruge standardgengivelsesmetoden. Søg i hjælpen for at få yderligere oplysninger om gengivelsesmetode.

 6. Klik på Opsætning (Windows) eller Printer (Mac OS) nederst i dialogboksen Udskriv for at få adgang til udskriftsindstillingerne for operativsystemet.

 7. Gør følgende for at få adgang til indstillinger for farvestyring i printerdriveren:
  • I Windows skal du højreklikke på den printer, som du bruger, og vælge Egenskaber. Find derefter indstillingerne for farvestyring til printerdriveren. I de fleste printerdrivere kaldes indstillingerne for farvestyring Farvestyring eller ICM.

  • I Mac OS skal du vælge den printer, du bruger, og vælge farvestyringsindstillingen i pop op-menuen. I de fleste printerdrivere kaldes denne indstilling for ColorSync.

 8. Deaktiver farvestyring i printerdriveren.

  Hver printerdriver har forskellige indstillinger til farvestyring. Se dokumentationen til printeren, hvis du ikke er klar over, hvordan du deaktiverer farvestyring.

 9. Gå tilbage til dialogboksen Udskriv i Illustrator, og klik på Udskriv.

Lade printeren styre farver under udskrivning

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg en PostScript-printer i menuen Printer. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du vælge Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.

 3. Vælg Farvestyring til venstre i dialogboksen Udskriv.
 4. Under Farvehåndtering skal du vælge Lad PostScript® printer bestemme farver.

 5. (Valgfrit) Angiv en af følgende indstillinger. I de fleste tilfælde er det bedst at bruge standardindstillingerne.

  Gengivelsesmetode

  Angiver, hvordan programmet konverterer farver til destinationsfarverummet.

  Bevar RGB-numre (til RGB-output) eller Bevar CMYK-numre (til CMYK-output)

  Bestemmer, hvordan Illustrator håndterer farver, der ikke har tilknyttet en farveprofil (f.eks. importerede billeder uden integrerede profiler). Når denne indstilling er valgt, sender Illustrator farvenumrene direkte til outputenheden. Når denne indstilling er fravalgt, konverterer Illustrator først farvenumrene til outputenhedens farverum.

  Bevarelse af numre anbefales, hvis du følger et sikkert CMYK-arbejdsforløb. Bevarelse af numre anbefales ikke til udskrivning af RGB-dokumenter.

 6. Klik på Opsætning (Windows) eller Printer (Mac OS) nederst i dialogboksen Udskriv for at få adgang til udskriftsindstillingerne for operativsystemet.

 7. Gør følgende for at få adgang til indstillinger for farvestyring i printerdriveren:
  • I Windows skal du højreklikke på den printer, som du bruger, og vælge Egenskaber. Find derefter indstillingerne for farvestyring til printerdriveren. I de fleste printerdrivere kaldes indstillingerne for farvestyring Farvestyring eller ICM.

  • I Mac OS skal du vælge den printer, du bruger, og vælge farvestyringsindstillingen i pop op-menuen. I de fleste printerdrivere kaldes denne indstilling for ColorSync.

 8. Angiv farvestyringsindstillinger for at få printerdriveren til at håndtere farvestyringen under udskrivningen.

  Hver printerdriver har forskellige indstillinger til farvestyring. Se dokumentationen til printeren, hvis du ikke er klar over, hvordan du indstiller farvestyring.

 9. Gå tilbage til dialogboksen Udskriv i Illustrator, og klik på Udskriv.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online