Om printermærker

Når du gør illustrationen klar til trykning, skal du bruge en række mærker, så printeren eller trykpressen kan registrere elementerne i illustrationen præcist og kontrollere den korrekte farve. Du kan tilføje følgende printerkontrolmærker til din illustration:

Beskæringsmærker

Meget tynde vandrette og lodrette streger, der definerer, hvor siden skal beskæres. Beskæringsmærker er også med til at registrere (justere) en farveseparation efter en anden.

Registreringsmærker

Små "sigtekorn" uden for sideområdet til justering af de forskellige separationer i et farvedokument.

Farvebjælker

Små farvefirkanter, der repræsenterer CMYK-farver og gråtoner (i intervaller på 10). Servicebureauet bruger disse mærker til at justere farvetætheden på trykpressen.

Sideoplysninger

Mærker filmen med tegnebrætnummerets navn, tidspunkt og dato for udskrift, den anvendte rasterfinhed, rastervinklen for separationen samt farven på hver af pladerne. Disse mærker vises øverst på billederne.

Printermærker
Printermærker

A. Stjernemål (obligatorisk) B. Registreringsmærke C. Sideoplysninger D. Beskæringsmærker E. Farvelinjen F. Tonestribe 

Tilføje printermærker

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Kontrolmærker og beskæring til venstre i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg den type kontrolmærker, som du vil tilføje. Du kan også vælge mellem latinske og japanske mærker.
 4. (Valgfrit) Hvis du vælger Beskæringsmærker, skal du angive bredden på beskæringsmærkelinjerne og forskydningen mellem beskæringsmærkerne og illustrationen.

  Bemærk:

  Hvis du vil undgå, at der tegnes kontrolmærker på en beskæring, skal du angive en større værdi under Forskydning end under Beskæring.

Om beskæringer

Kant er den del af illustrationen, der ligger uden for trykafgrænsningsrammen eller uden for beskæringsområdet og renskæringsmærkerne. Du kan medtage en kant i illustrationen som en sikkerhedsforanstaltning - for at sikre, at farverne trykkes helt ud til kanten af siden, når siden er renskåret, eller for at sikre, at et billede kan fastgøres ved en hjælpelinje i et dokument. Når du har oprettet illustrationen, der strækker sig ind over kanten, kan du bruge Illustrator til at angive kantens omfang. Hvis du øger beskæringen, udskriver Illustrator mere af illustrationen, der findes udover beskæringsmærkerne. Beskæringsmærkerne definerer imidlertid stadig den samme trykafgrænsningsramme.

Størrelsen på den anvendte kant afhænger af dens formål. En trykkant (dvs. et billede, der trykkes ud over kanten af arket) bør være mindst 18 punkter. Hvis kanten skal sikre, at et billede passer til en hjælpelinje, behøver den ikke at være mere end 2 eller 3 punkter. Trykkeriet kan give gode råd om den nødvendige kantstørrelse til et bestemt job.

Tilføje en kant

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Kontrolmærker og beskæring til venstre i dialogboksen Udskriv.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Indtast værdier for Top, Venstre, Bund og Højre for at angive placeringen af beskæringsmærker. Klik på kædeikonet  for at gøre alle værdier ens.

  • Vælg Brug dokumentbeskæring for at bruge de beskæringsindstillinger, der er defineret i dialogboksen Nyt dokument.

  Du kan maksimalt indstille en kant til 72 punkter. Den mindste kant er 0 punkter.