Hvis du ofte udskriver til forskellige printere eller jobtyper, kan du automatisere udskriftsjobbene ved at arkivere alle outputindstillinger som udskriftsformater. Udskriftsforudindstillinger er en hurtig, pålidelig måde at udskrive job på, hvilket kræver, at mange af indstillingerne i dialogboksen Udskriv er ensartede og nøjagtige.

Opret printerforudindstillinger

Hvis du ofte udskriver til forskellige printere eller jobtyper, kan du automatisere udskriftsjobbene ved at arkivere alle outputindstillinger som udskriftsformater. Udskriftsforudindstillinger er en hurtig, pålidelig måde at udskrive job på, hvilket kræver, at mange af indstillingerne i dialogboksen Udskriv er ensartede og nøjagtige.

Du kan arkivere og indlæse printerforudindstillinger, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre medlemmer af din arbejdsgruppe.

Du kan oprette og se udskriftsforudindstillinger igennem i dialogboksen Udskriftsforudindstillinger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Udskriv, juster udskriftsindstillinger, og klik på Gem forudindstilling . Skriv et navn, eller brug standardnavnet, og klik derefter på OK. Ved hjælp af denne metode gemmes forudindstillingen i indstillingsfilen.

  • Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger, og klik derefter på Ny. Skriv et nyt navn, eller brug standardnavnet, og juster udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK igen.

Anvend printerforudindstillinger

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en udskriftsforudindstilling i menuen Udskriftsforudindstilling. Bekræft evt. printerindstillingerne i dialogboksen Udskriv.
 3. Klik på Udskriv.

Redigere printerforudindstillinger

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Udskriv, juster udskriftsindstillinger, og klik på Gem forudindstilling . Dialogboksen Gem forudindstilling åbnes. Indtast et navn i tekstboksen, eller brug det aktuelle navn. (Hvis det aktuelle navn er en eksisterende forudindstilling, overskrives dets indstillinger, når du gemmer.) Klik på OK.

  • Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger, vælg en forudindstilling på listen, og klik derefter på Rediger. Juster udskriftsindstillinger, og klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK igen.

   Tip: Du kan redigere standardforudindstillingen som enhver anden indstilling ved at følge de anførte trin ovenfor.

Slette printerforudindstillinger

 1. Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger.
 2. Marker en eller flere forudindstillinger på listen, og klik på Slet. Hold Skift nede for at vælge sammenhængende forudindstillinger. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere forudindstillinger, der ikke er fortløbende.

Eksporter eller importer printerforudindstillinger

Du kan gemme udskriftsformater i separate filer, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre i din arbejdsgruppe.

 1. Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil eksportere forudindstillinger, skal du vælge en eller flere forudindstillinger på listen og derefter klikke på Eksporter. Hold Skift nede for at vælge sammenhængende forudindstillinger. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere forudindstillinger, der ikke er fortløbende. Angiv et navn og en placering, og klik på Gem.

  • Hvis du vil importere forudindstillinger, skal du klikke på Importer. Find og klik på filen med de forudindstillinger, du vil indlæse, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Overvej at gemme forudindstillinger uden for mappen med indstillinger. Således mistes de ikke, hvis du på et tidspunkt sletter dine indstillinger.

Vis en oversigt over printerindstillinger/-forudindstillinger

Brug panelet Resume i dialogboksen Udskriv til at få vist outputindstillingerne før udskrivning og justere dem efter behov. Du kan f.eks. se, om dokumentet udelader grafik til OPI-erstatning, der skal foretages af servicebureauet.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på Resume i dialogboksen Udskriv.
 3. Klik på gem Resume, hvis du vil gemme resumeet som en tekst-fil.
 4. Accepter standardfilnavnet, eller indtast et andet navn til tekstfilen, og klik på Arkiver.